Thứ Ba, 9/3/2021 - 07:43:08 Đường dây nóng: 096 774 2199 Liên hệ quảng cáo: (024) 6282 2201 Cơ quan: (024) 6282 2100 Email: kiemtoandientu@sav.gov.vn

Tăng cường năng lực thực hiện vai trò Chủ tịch ASOSAI

THỨ NĂM, 06/06/2019 06:00:00 | KIỂM TOÁN TRONG NƯỚC
(BKTO) - Sau thành công của Đại hội Tổ chức các cơ quan kiểm toán tối cao châu Á (ASOSAI) lần thứ 14 tại Hà Nội, KTNN Việt Nam chính thức đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASOSAI nhiềm kỳ 2018- 2021. Đây là vinh dự to lớn nhưng cũng đặt ra nhiều thách thức cho KTNN.


Quang cảnh Lễ Khai mạc Đại hội ASOSAI 14- Ảnh: THANH TÙNG

Nâng cao chất lượng công chức

Tháng 9/2018, sau hơn 20 năm trở thành thành viên chính thức của ASOSAI, KTNN lần đầu tiên đăng cai tổ chức Đại hội ASOSAI lần thứ 14 tại Hà Nội. Đại hội ASOSAI lần thứ 14 được cộng đồng quốc tế đánh giá là một trong những sự kiện thành công nhất trong lịch sử phát triển 40 năm phát triển ASOSAI. Sau thành công của Đại hội ASOSAI 14, KTNN Việt Nam chính thức trở thành Chủ tịch ASOSAI nhiệm kỳ 2018- 2021. Đây là vinh dự to lớn nhưng cũng đặt ra nhiều thách thức cho KTNN.

Nhằm thực hiện thành công vai trò Chủ tịch và hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược trong Kế hoạch chiến lược ASOSAI và cam kết trong Tuyên bố Hà Nội về thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững, tháng 12/2018, KTNN Việt Nam đã ban hành Chương trình hành động thực hiện vai trò Chủ tịch ASOSAI nhiệm kỳ 2018- 2021, nhằm xác định hành động cụ thể trong việc hoàn thành trách nhiệm của cơ quan đứng đầu tổ chức kiểm toán công khu vực châu Á.

Một trong 5 nhiệm vụ chính và là nhiệm vụ đầu tiên đặt ra trong Chương trình hành động là: “Tăng cường năng lực thực hiện vai trò Chủ tịch ASOSAI nhiệm kỳ 2018- 2021”. Theo đó, KTNN cần tổ chức các khóa đào tạo trong và ngoài nước để tăng cường năng lực chuyên môn kiểm toán và trang bị các kỹ năng cần thiết để làm việc trong môi trường quốc tế cho đội ngũ công chức tham gia thực hiện vai trò Chủ tịch ASOSAI, đồng thời cử các công chức tham gia, chủ trì các hoạt động của INTOSAI, ASOSAI, ASEANSAI (Tổ chức các cơ quan kiểm toán tối cao Đông Nam Á) để có cơ hội rèn luyện, trưởng thành và đóng góp hiệu quả hơn nữa cho công tác hội nhập và hợp tác quốc tế của KTNN.

Thiết lập đội ngũ công chức nguồn

Để triển khai hiệu quả mục tiêu chiến lược về hội nhập quốc tế, KTNN xác định cần có một đội ngũ công chức nguồn được quy hoạch và trang bị đầy đủ kiến thực, chuyên môn và kỹ năng cần thiết để làm việc trong môi trường quốc tế, đồng thời được tạo cơ hội và có trách nhiệm tham gia tích cực, đóng góp hiệu quả cho các hoạt động hợp tác quốc tế. Đặc biệt, đội ngũ công chức này cần nhận thức đầy đủ về trách nhiệm, cam kết trở thành lực lượng nhân sự chủ lực, là cầu nối giúp KTNN tiếp thu kiến thức, kinh nghiệm và thông lệ quốc tế để thực hiện chức năng chủ trì tham mưu và triển khai việc áp dụng vào môi trường thực tiễn của KTNN thông qua các nhiệm vụ hoạch định kế hoạch chiến lược; xây dựng tài liệu hướng dẫn; thực hiện các cuộc kiểm toán thí điểm; chủ trì các hội thảo, hội nghị trong nước và quốc tế; tổ chức các khóa đào tạo lại và chia sẻ kiến thức cho đội ngũ kiểm toán viên của KTNN; làm giảng viên hoặc trợ giảng cho các khóa học có sự tham gia của chuyên gia quốc tế...
 

Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc phát biểu nhậm chức Chủ tịch ASOSAI nhiệm kỳ 2018-2021 - Ảnh: LÊ HÒA
 
Hiện nay, KTNN đã thành lập Tổ thư ký giúp việc Tổng Kiểm toán Nhà nước xây dựng và triển khai Chương trình hành động thực hiện vai trò Chủ tịch ASOSAI nhiệm kỳ 2018- 2021 và một số Nhóm công tác tham gia các hoạt động của INTOSAI, ASOSAI như Nhóm công tác về kiểm toán ngành công nghiệp khai khoáng của INTOSAI, Nhóm công tác đề án nghiên cứu lần thứ 12 của ASOSAI, Nhóm công tác tham gia chương trình tăng cường năng lực về kiểm toán công nghệ thông tin của ASOSAI, cử công chức tham gia Chương trình đào tạo trực tuyến giảng viên nguồn của ASOSAI.

Trên cơ sở Chương trình hành động thực hiện vai trò Chủ tịch ASOSAI nhiệm kỳ 2018- 2021 và định hướng công tác hội nhập và hợp tác quốc tế của KTNN trong thời gian tới, Vụ Hợp tác quốc tế vừa xây dựng Khung Chương trình tăng cường năng lực Nhóm công chức nguồn phục vụ vai trò Chủ tịch ASOSAI nhiệm kỳ 2018- 2021 và công tác hội nhập quốc tế của KTNN (Chương trình khung).

Mục tiêu của Chương trình khung là nhằm quy hoạch và tăng cường năng lực Nhóm công chức nguồn tham gia thực hiện thành công vai trò Chủ tịch ASOSAI nhiệm kỳ 2018- 2021 của KTNN thông qua trang bị kiến thức chuyên môn kiểm toán, kinh nghiệm thực tiễn kiếm toán, kỹ năng làm việc trong môi trường quốc tế và tiếp cận, tham gia các cuộc kiểm toán hợp tác với các SAI trong khu vực và thế giới.

Theo Vụ Hợp tác quốc tế, số lượng công chức nguồn dự kiến là 30 người, được chia thành 6 Tổ công tác gồm: kiểm toán môi trường và kiểm toán hoạt động; kiểm toán tài chính dựa trên rủi ro; kiểm toán công nghệ thông tin và ứng dụng trí tuệ nhân tạo; kiểm soát chất lượng kiểm toán; chương trình, dự án hợp tác quốc tế; thư ký Chủ tịch ASOSAI và hợp tác quốc tế. Mỗi nhóm gồm 5 công chức.

Các công chức nguồn tham gia các nhóm công tác sẽ được đào tạo và trang bị đầy đủ kiến thức, chuyên môn và kỹ năng cần thiết để làm việc trong môi trường quốc tế; có cơ hội thường xuyên tham gia các khóa đào tạo, hội nghị, hội thảo trong nước và quốc tế; được ưu tiên trong công tác quy hoạch và bổ nhiệm công chức lãnh đạo... Sau khi được tham gia các khóa đào tạo, nhóm công chức nguồn sẽ có đầy đủ kỹ năng và năng lực thực tiễn để tham gia, chủ trì các hoạt động trong khuôn khổ hợp tác INTOSAI, ASOSAI, ASEANSAI và chủ trì tham mưu cho Lãnh đạo KTNN triển khai thành công việc áp dụng kinh nghiệm quốc tế vào hoạt động tăng cường năng lực nói riêng và quá trình phát triển và hội nhập quốc tế của KTNN nói chung trong tương lai.

Việc thành lập và tổ chức đào tạo, tập huấn nhóm công chức nguồn phục vụ vai trò Chủ tịch ASOSAI nhiệm kỳ 2018- 2021 và công tác hợp tác quốc tế cho thấy sự chủ động của KTNN; nhằm tiếp thu, truyền đạt kiến thức, kinh nghiệm và tận dụng tối đa các nguồn lực quốc tế vào quá trình phát triển lâu dài của KTNN, đáp ứng yêu cầu của KTNN về chiến lược hội nhập và hợp tác quốc tế qua từng thời kỳ.

PHÙNG NGUYÊN

Bình Luận

Vui lòng nhập nội dung bình luận.

Tin mới

  • Việt Nam bắt đầu triển khai tiêm chủng vắc xin phòng Covid -19

    Việt Nam bắt đầu triển khai tiêm chủng vắc xin phòng Covid -19

    (BKTO) - Hôm nay (8/3), Chương trình Tiêm chủng Mở rộng quốc gia phối hợp với hệ thống tiêm chủng (VNVC) bắt đầu thực hiện tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP. Hồ Chí Minh, Hải Dương và Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

     20 giờ trước

Sự Kiện nổi bật

Chuyên đề

 Thời tiết
Các ấn phẩm Báo Kiểm toán

Liên hệ đặt báo: (024) 6282 2201