Chủ Nhật, 7/6/2020 - 08:52:40 Đường dây nóng: 096 774 2199 Liên hệ quảng cáo: (024) 6282 2201 Cơ quan: (024) 6282 2100 Email: kiemtoandientu@sav.gov.vn

Tập trung xây dựng Chiến lược phát triển KTNN giai đoạn 2020-2030 và tầm nhìn đến 2035

THỨ TƯ, 15/05/2019 15:54:55 | KIỂM TOÁN TRONG NƯỚC
(BKTO) - Sáng 15/5, tại trụ sở KTNN, Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc đã chủ trì cuộc họp lần thứ nhất Ban Chỉ đạo xây dựng Chiến lược phát triển KTNN giai đoạn 2020-2030 và tầm nhìn đến 2035. Các Phó Tổng Kiểm toán: Nguyễn Quang Thành, Đoàn Xuân Tiên, Đặng Thế Vinh, Nguyễn Tuấn Anh cùng các thành viên Ban Chỉ đạo là lãnh đạo các đơn vị thuộc KTNN tham dự cuộc họp.

 

Quang cảnh cuộc họp


Tại cuộc họp, các thành viên Ban Chỉ đạo đã cùng nghe Dự thảo Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2020 và định hướng Khung Chiến lược phát triển KTNN giai đoạn 2020-2030 và tầm nhìn đến 2035. 

Dự thảo đã tập trung đánh giá những kết quả đạt được trong việc thực hiện Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2020 về các mặt hoạt động: xây dựng và hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho tổ chức và hoạt động của KTNN; phát triển tổ chức bộ máy, nguồn nhân lực và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; xây dựng kế hoạch kiểm toán; ứng dụng kỹ thuật, phương pháp quản lý hoạt động kiểm toán; ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT); quan hệ với các cơ quan bên ngoài và công tác truyền thông; hội nhập và hợp tác quốc tế... Dự thảo cũng nêu ra những hoạt động chưa hoàn thành hoặc còn hạn chế, đồng thời làm rõ nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế đó.
 

Thành viên Ban chỉ đạo đóng góp ý kiến tại cuộc họp


Phát biểu tại cuộc họp, các thành viên Ban Chỉ đạo đánh giá cao nỗ lực của các đơn vị trong việc phối hợp xây dựng Dự thảo Báo cáo trên. Đồng thời, tập trung thảo luận, đề xuất bổ sung một số nội dung làm rõ hơn kết quả thực hiện Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2020, cũng như phân tích kỹ nguyên nhân chủ quan, khách quan của những tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện Chiến lược cho đến nay nhằm rút ra bài học kinh nghiệm để khắc phục, triển khai thực hiện hiệu quả hơn các mục tiêu Chiến lược trong giai đoạn còn lại. Các thành viên Ban chỉ đạo cũng cơ bản tán thành với 08 nội dung cơ bản của Khung chiến lược phát triển KTNN giai đoạn 2020-2030, tầm nhìn đến 2035.

Tại cuộc họp, các thành viên Ban Chỉ đạo cũng đã thảo luận và tham gia ý kiến về việc phân công nhiệm vụ các thành viên; đề xuất một số biện pháp nhằm tăng tính khả thi trong triển khai xây dựng Chiến lược phát triển KTNN giai đoạn 2020-2030 và tầm nhìn đến 2035.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc khẳng định việc thực hiện Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2020 đến nay đã đạt được những thành tựu to lớn như đã nêu trên; công tác tổng hợp, xây dựng báo cáo đã có sự nỗ lực, khái quát được những nét cơ bản kết quả và những vấn đề đặt ra trong triển khai thực hiện Chiến lược. Tuy nhiên, Báo cáo Tổng kết cần làm sâu sắc hơn những kết quả đạt được trong thực hiện Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2020, đặc biệt, cần làm rõ những kết quả đạt được và phân tích kỹ nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế làm cơ sở cho việc định hướng, triển khai xây dựng chiến lược giai đoạn tới.
 

Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc phát biểu kết luận cuộc họp


Tổng Kiểm toán Nhà nước nêu rõ: Chiến lược phát triển KTNN giai đoạn 2020-2030 và tầm nhìn đến 2035 có vai trò hết sức quan trọng, là kim chỉ nam để KTNN hoạt động trong 15 năm tới. Do đó, các thành viên Ban Chỉ đạo cần tập trung nghiên cứu và xác định rõ các nội dung: Tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi và các trụ cột để xây dựng và triển khai thật hiệu quả Chiến lược phát triển KTNN giai đoạn 2020-2030, tầm nhìn đến 2035.   

Tin và ảnh: H.THOAN - N.LỘC

Bình Luận

Vui lòng nhập nội dung bình luận.

Tin mới

Sự Kiện nổi bật

Chuyên đề

 Thời tiết
Các ấn phẩm Báo Kiểm toán

Liên hệ đặt báo: (024) 6282 2201