Chủ Nhật, 22/5/2022 - 14:38:54 Đường dây nóng: 096 774 2199 Liên hệ quảng cáo: (024) 6282 2201 Cơ quan: (024) 6282 2176 Email: kiemtoandientu@sav.gov.vn

Tiếp tục xây dựng Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển KTNN về hội nhập và hợp tác quốc tế

THỨ NĂM, 22/04/2021 16:08:27 | KIỂM TOÁN TRONG NƯỚC
(BKTO)- Sáng 22/4, tại trụ sở KTNN, Tiểu ban xây dựng Kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển KTNN về hội nhập và hợp tác quốc tế (gọi tắt là Tiểu ban) đã họp dưới sự chủ trì của Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Tuấn Anh – Trưởng Tiểu ban.

 

Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Tuấn Anh chủ trì cuộc họp


Tại cuộc họp, ông Trần Kim Lộc – Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế - đã trình bày dự thảo Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển KTNN về hội nhập và hợp tác quốc tế đến năm 2030.

Theo đó, mục tiêu chung của Chiến lược được xác định là lấy hội nhập chuyên môn làm trụ cột, nhanh chóng thu hẹp khoảng cách, khẳng định năng lực chuyên môn của KTNN Việt Nam trong khu vực và trên thế giới; phát triển đồng thời hợp tác song phương và đa phương, trong đó phát triển đa phương nhằm nâng cao hình ảnh, vị thế với cộng đồng quốc tế thông qua việc chủ động tham gia, xây dựng các quy tắc, chuẩn mực kiểm toán chung; hợp tác song phương nhằm tập trung phát triển chiều sâu, chia sẻ kinh nghiệm, công nghệ, nâng cao năng lực của KTNN; tổ chức thực hiện một số cuộc kiểm toán phối hợp, cử hoặc tiếp nhận cán bộ tham gia thực tập kiểm toán, thực hiện đánh giá chéo giữa các cơ quan kiểm toán tối cao (SAI).

Dự thảo Kế hoạch thực hiện Chiến lược nêu đánh giá, trong những năm qua, hoạt động hội nhập và hợp tác quốc tế của KTNN ngày càng mở rộng về phạm vi và tăng cường về chiều sâu. KTNN không ngừng thiết lập và phát triển mối quan hệ hợp tác với nhiều SAI trên thế giới và các tổ chức quốc tế. Kết quả đạt được trong lĩnh vực hội nhập và hợp tác quốc tế của KTNN trong nhiều năm qua rất quan trọng, toàn diện và căn bản cả về hợp tác song phương và đa phương.

Cụ thể, về hợp tác song phương, KTNN đã thiết lập và mở rộng quan hệ hợp tác với nhiều SAI trên thế giới và tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

Đến nay, KTNN đã thiết lập quan hệ hợp tác với hơn 50 cơ quan kiểm toán, ký kết 30 thỏa thuận quốc tế với các SAI và các tổ chức quốc tế, trong đó nhiều SAI giữ vai trò chủ chốt trong INTOSAI và ASOSAI, như Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đức, Nga, Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Canada… và nhiều tổ chức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán danh tiếng như Hiệp hội Kế toán công chứng Vương quốc Anh (ACCA), Hiệp hội Kế toán công chứng Australia (CPA Úc)…

Cùng với đó, KTNN cũng thường xuyên tăng cường mở rộng các hình thức hợp tác song phương đa dạng, hiệu quả, phù hợp với tình hình của các bên và theo thông lệ quốc tế…

Về hợp tác đa phương, KTNN đã chủ động, tích cực hội nhập sâu và tham gia thực chất hơn vào các hoạt động của các Tổ chức Cơ quan Kiểm toán tối cao quốc tế và khu vực.

KTNN cũng đã rất chủ động và tích cực tham gia vào các chương trình, hội thảo, đào tạo chuyên môn do INTOSAI/ASOSAI/ASEANSAI tổ chức…

Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế Trần Kim Lộc trình bày dự thảo Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển KTNN về hội nhập và hợp tác quốc tế đến năm 2030


Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, Dự thảo Kế hoạch thực hiện Chiến lược đã đề ra một số vấn đề cần tiếp tục thực hiện trong thời gian tới.

Một là, tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức về vai trò và tầm quan trọng của hoạt động hội nhập và hợp tác quốc tế trong việc nâng cao vị thế của KTNN trong khu vực và trên thế giới, góp phần quan trọng thực hiện thành công các mục tiêu Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2030.

Hai là, tập trung tối ưu hóa lợi ích các mối quan hệ hợp tác song phương, mở rộng hội nhập và hợp tác song phương với các đối tác mới theo định hướng chiến lược dài hạn, phù hợp với lĩnh vực ưu tiên của KTNN.

Ba là, nâng cao hình ảnh, vai trò, vị thế và sự tham gia sâu rộng hơn nữa của KTNN trong các tổ chức kiểm toán khu vực và quốc tế, đặc biệt là INTOSAI nhằm tạo tiền đề để KTNN chủ trì, điều phối các hoạt động chuyên môn của các tổ chức và đảm nhiệm những vị trí quan trọng như Tổng Thư ký, thành viên Ban điều hành, Kiểm toán viên của các tổ chức INTOSAI/ASOSAI/ASEANSAI…

Song song với đó, tăng cường năng lực tham gia hoạt động chuyên môn trong các tổ chức kiểm toán khu vực và quốc tế, đặc biệt đối với các lĩnh vực mới đang được khu vực và thế giới chú trọng như kiểm toán các mục tiêu phát triển bền vững, kiểm toán công nghệ thông tin, kiểm toán môi trường, kiểm toán hoạt động…

Tại cuộc họp, các thành viên của Tiểu ban đã tập trung cho ý kiến sâu hơn về một số vấn đề được đưa ra trong Dự thảo như về mục tiêu, kết cấu của Dự thảo, kế hoạch thực hiện….

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Tuấn Anh đánh giá Dự thảo Kế hoạch thực hiện Chiến lược đã được xây dựng chi tiết, bám sát theo Thông báo Kết luận cuộc họp Ban Chỉ đạo xây dựng Kế hoạch Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2030 và thực hiện theo đúng lộ trình mà Ban Chỉ đạo đề ra.

Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước yêu cầu, sau cuộc họp này, các thành viên của Tiểu ban tiếp tục nghiên cứu kỹ Dự thảo và đóng góp ý kiến cụ thể bằng văn bản gửi đến thường trực Ban soạn thảo để rà soát, xem xét, tiếp thu và hoàn thiện Dự thảo để báo cáo Ban Chỉ đạo.

Tin và ảnh: Diệu Thiện

Bình Luận

Vui lòng nhập nội dung bình luận.

Tin cùng chuyên mục

Tọa đàm “Hiệu lực, hiệu quả phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong hoạt động kiểm toán của KTNN - thực trạng và vấn đề đặt ra”

Tọa đàm “Hiệu lực, hiệu quả phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong hoạt động kiểm toán của KTNN - thực trạng và vấn đề đặt ra”

(BKTO) - Sáng 19/5, tại Hà Nội, KTNN đã tổ chức Tọa đàm “Hiệu lực, hiệu quả phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong hoạt động kiểm toán của KTNN - thực trạng và vấn đề đặt ra”. Nội dung Tọa đàm thuộc Đề tài Nghiên cứu khoa học cấp Quốc gia “Hoàn thiện pháp luật kiểm toán nhà nước nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả phòng, chống tham nhũng, lãng phí ở Việt Nam”. Đây là đề tài NCKH cấp quốc gia thứ hai mà KTNN thực hiện.

Tin mới

Sự Kiện nổi bật

Chuyên đề

 Thời tiết
Các ấn phẩm Báo Kiểm toán

Liên hệ đặt báo: (024) 6282 2201