Chủ Nhật, 17/01/2021 - 00:37:58 Đường dây nóng: 096 774 2199 Liên hệ quảng cáo: (024) 6282 2201 Cơ quan: (024) 6282 2100 Email: kiemtoandientu@sav.gov.vn

Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc ban hành Chỉ thị tổ chức thực hiện Kế hoạch kiểm toán năm 2019

THỨ SÁU, 01/02/2019 13:50:00 | KIỂM TOÁN TRONG NƯỚC
(BKTO)- Ngày 31/01/2019, Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc đã ban hành Chỉ thị số 151/CT- KTNN về việc tổ chức thực hiện Kế hoạch kiểm toán năm 2019.

Chỉ thị nêu rõ: Thời gian qua, KTNN đã có nhiều đổi mới trong hoạt động kiểm toán, trách nhiệm quản lý, lãnh đạo được tăng cường; kỷ luật, kỷ cương được siết chặt; chất lượng và hiệu quả hoạt động kiểm toán được nâng cao, kết quả kiểm toán được Đảng, Nhà nước và dư luận xã hội hết sức quan tâm.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số đơn vị vẫn chưa thực sự quyết liệt và trách nhiệm trong hoạt động kiểm toán, dẫn đến kết quả kiểm toán của một số Đoàn kiểm toán còn mờ nhạt; số vụ việc phát hiện sai phạm chuyển cơ quan điều tra còn ít; việc triển khai ứng dụng CNTT trong hoạt động kiểm toán còn chậm; nhiều kiến nghị kiểm toán đang bị khiếu nại giải quyết vẫn còn tồn đọng, kéo dài…
 

Tải ảnh


Để hoàn thành thắng lợi toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch công tác năm 2019, Tổng Kiểm toán Nhà nước yêu cầu: Thủ trưởng các đơn vị được giao nhiệm vụ kiểm toán và các đơn vị có liên quan quan chịu trách nhiệm chỉ đạo đơn vị thực hiện nghiêm các quy định, chỉ thị về tổ chức kiểm toán hiện hành; tuân thủ Phương án tổ chức kiểm toán năm 2019 và thực hiện đầy đủ các nội dung về hướng dẫn mục tiêu, trọng tâm và nội dung kiểm toán chủ yếu năm 2019. 

Trong đó, đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng công tác kiểm toán, giải quyết, trả lời kiến nghị và ứng dụng CNTT vào hoạt động kiểm toán. Cụ thể, Tổ chức phổ biến và thực hiện nghiêm túc các quy định về hoạt động kiểm toán; đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào hoạt động kiểm toán; Bố trí nhân sự chủ chốt tham gia khảo sát, thu thập thông tin, lập kế hoạch kiểm toán đủ về số lượng và đảm bảo chất lượng theo quy định tại Quyết định số 09/2016/QĐ- KTNN ngày 26/12/2016 của Tổng Kiểm toán Nhà nước; Tăng cường kiểm soát việc xác định phạm vi, giới hạn kiểm toán; nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, kiểm định, xác minh, đối chiếu trong kiểm toán và phát hành Báo cáo kiểm toán; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm rà soát, xử lý dứt điểm các văn bản kiến nghị, khiếu nại, kéo dài quá thời gian quy định;

Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc cũng yêu cầu: Thủ trưởng các đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán, Trưởng Đoàn kiểm toán và Tổ trưởng Tổ kiểm toán phát huy tinh thần tiên phong, nêu gương và chịu trách nhiệm về mọi mặt hoạt động của đơn vị, Đoàn, Tổ kiểm toán. Nghiêm cấm việc Đoàn, Tổ, kiểm toán viên không kịp thời báo cáo về các hành vi, dấu hiệu tham nhũng phát hiện qua kiểm toán để chuyển cơ quan điều tra theo quy định; Vi phạm quy định Đoàn kiểm toán, sách nhiễu, gây khó khăn phiền hà cho đơn việc được kiểm toán hoặc lợi dụng chức vụ quyền hạn, vụ lợi đưa, nhận, môi giới hối lộ dưới mọi hình thức; Kiểm toán ngoài phạm vi theo kế hoạch được phê duyệt; báo cáo sai lệch, không đầy đủ kết quả kiểm toán và vi phạm các quy định khác về thực hiện Quy chế tổ chức và hoạt động của Đoàn kiểm toán nhà nước; Tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật nghề nghiệp của đơn vị được kiểm toán, tiết lộ kết quả kiểm toán khi chưa được phát hành báo cáo kiểm toán. 

Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc giao Thanh tra KTNN, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Tổng hợp, Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán, Văn phòng KTNN căn cứ vào nội dung Chỉ thị đưa vào nội dung thanh tra theo kế hoạch thanh tra năm 2019 và các cuộc thanh tra đột xuất; xác định nội dung đánh giá, khen thưởng, kỷ luật, thực hiện luân chuyển, điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ, công chức; báo cáo thường xuyên việc thực hiện Chỉ thị tại các cuộc họp giao ban tháng.

Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc KTNN thực hiện nghiêm các quy định tại Chỉ thị. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, khó khăn, kịp thời báo cáo Tổng Kiểm toán nhà nước cho ý kiến chỉ đạo. 

NGUYỄN LỘC

Bình Luận

Vui lòng nhập nội dung bình luận.

Tin cùng chuyên mục

Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành IV trao 02 căn nhà tình nghĩa tại tỉnh Thanh Hóa

Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành IV trao 02 căn nhà tình nghĩa tại tỉnh Thanh Hóa

(BKTO) - Với truyền thống “Đền ơn đáp nghĩa”, “Lá lành đùm lá rách”, ngày 14/01, tại huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa, KTNN chuyên ngành IV đã tổ chức Lễ khánh thành và bàn giao 2 căn nhà tình nghĩa cho gia đình ông Trương Bá Kỳ - cựu thanh niên xung phong, tại thị trấn Hậu Lộc và gia đình ông Đỗ Đức Phổ - bệnh binh, cư trú tại xã Phú Lộc.

Tin mới

Sự Kiện nổi bật

Chuyên đề

 Thời tiết
Các ấn phẩm Báo Kiểm toán

Liên hệ đặt báo: (024) 6282 2201