Thứ Ba, 29/9/2020 - 17:14:15 Đường dây nóng: 096 774 2199 Liên hệ quảng cáo: (024) 6282 2201 Cơ quan: (024) 6282 2100 Email: kiemtoandientu@sav.gov.vn

Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao

THỨ HAI, 11/05/2020 15:10:00 | KIỂM TOÁN TRONG NƯỚC
(BKTO) - Tại trụ sở KTNN khu vực V (TP. Cần Thơ), Đảng bộ KTNN khu vực V vừa tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Doãn Anh Thơ - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy KTNN, Kiểm toán trưởng KTNN khu vực IV - dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội. Tham dự có toàn thể đảng viên trong Đảng bộ.

Quang cảnh Đại hội

Theo Báo cáo chính trị trình Đại hội, nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy KTNN khu vực V đã có nhiều cố gắng trong lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị thực hiện tốt công tác nghiệp vụ chuyên môn, triển khai kịp thời các cuộc kiểm toán theo đúng kế hoạch được giao (48 đoàn kiểm toán); qua đó đưa ra nhiều kiến nghị kiểm toán xác đáng. Đồng thời, Đảng ủy cũng đã phối hợp với lãnh đạo đơn vị hoàn thiện công tác nhân sự, xây dựng cơ sở vật chất, quản lý tài chính, tài sản nội bộ. Việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; công tác phòng, chống tham nhũng… đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, của Ngành.

Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy luôn chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng ủy cấp trên; tất cả đảng viên trong toàn Đảng bộ tham gia đầy đủ các lớp học nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Ngoài ra, Đảng ủy đã xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh; quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đầy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Để các chỉ thị, nghị quyết, quy chế, quy định của Ngành đi vào cuộc sống, Đảng ủy đã chỉ đạo các chi bộ trực thuộc đổi mới phương pháp học tập, quán triệt dưới hình thức tổ chức trong các buổi sinh hoạt chi bộ định kỳ. Cùng với đó, Đảng ủy đã tổ chức cho 100% đảng viên, công chức của toàn đơn vị học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng ủy KTNN, tạo sự chuyển biến về nhận thức, tác phong, lề lối làm việc của đảng viên, công chức.

Trên cơ sở phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế của nhiệm kỳ trước, Đảng bộ xác định phương hướng, mục tiêu tổng quát trong nhiệm kỳ tới là: “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng bộ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị với nhiều sáng tạo; xây dựng Đảng bộ thực sự trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức; chủ động và có phương thức thực hiện chuyên môn nghiệp vụ một cách khoa học; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động kiểm toán, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Doãn Anh Thơ khẳng định: Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ đã có nhiều cố gắng trong lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao. Các mặt công tác đã bám sát mục tiêu, nội dung, tiến độ; chất lượng kiểm toán có những kết quả đáng khích lệ, góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động kiểm toán của KTNN nói chung và KTNN khu vực V nói riêng.

Bày tỏ sự thống nhất cao với nội dung văn kiện Đại hội và các ý kiến đóng góp vào Báo cáo chính trị của Đảng bộ tại Đại hội, đồng chí Doãn Anh Thơ đề nghị, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ cần tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng; nâng cao chất lượng đảng viên.  Cụ thể hóa các nhiệm vụ trên, từng đảng viên cần không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, nghiệp vụ chuyên môn, có quan điểm lập trường vững vàng, đoàn kết, thống nhất trong ý chí và hành động để xây dựng một tập thể vững mạnh.

Mặt khác, Đảng bộ cần tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt tại các chi bộ trực thuộc; thực hiện nghiêm chế độ sinh hoạt đảng, đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng sinh hoạt; tăng cường công tác tự kiểm tra, giám sát; thực hiện việc đấu tranh với những biểu hiện, hiện tượng làm ảnh hưởng đến sự đoàn kết; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực về nhận thức, hành động của đội ngũ cán bộ đảng viên trong tình hình mới...
 

Đồng chí Doãn Anh Thơ (thứ tư từ phải sang) tặng hoa BCH Đảng bộ KTNN khu vực V khóa II, nhiệm kỳ 2020-2025


Với tinh thần trách nhiệm, phát huy tính dân chủ trong Đảng, Đại hội đã tín nhiệm bầu 7 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ KTNN khu vực V, nhiệm kỳ 2020-2025. Phiên họp thứ nhất của BCH Đảng bộ khóa mới đã bầu đồng chí Nguyễn Đức Tín - Kiểm toán trưởng KTNN khu vực V - giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy và bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ KTNN lần thứ VII gồm 5 đồng chí. 

Tin và ảnh: THẾ HIỂN
KTNN khu vực V

Bình Luận

Vui lòng nhập nội dung bình luận.

Tin cùng chuyên mục

Tổng Kiểm toán Nhà nước: Chấn chỉnh kỷ cương trong thu - chi ngân sách nhà nước

Tổng Kiểm toán Nhà nước: Chấn chỉnh kỷ cương trong thu - chi ngân sách nhà nước

(BKTO) - Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc thông tin trong 6 tháng đầu năm 2020, Kiểm toán Nhà nước đã kiến nghị xử lý tài chính 16.000 tỷ đồng, góp phần quản lý nguồn thu, chi ngân sách, quản lý đất đai, tài sản của nhà nước đồng thời chấn chỉnh kỷ cương trong thu - chi ngân sách nhà nước, quản lý tài sản công.

Tin mới

  • Phát triển bền vững năng lượng quốc gia: Bài 1 – Chuyển dịch cơ cấu năng lượng

    Phát triển bền vững năng lượng quốc gia: Bài 1 – Chuyển dịch cơ cấu năng lượng

    (BKTO) - Trong giai đoạn vừa qua, ngành năng lượng Việt Nam đã có bước phát triển mạnh mẽ, tương đối đồng bộ trong tất cả các lĩnh vực và phân ngành năng lượng, bám sát định hướng phát triển năng lượng của Đảng và Nhà nước. Tuy nhiên, năng lượng quốc gia vẫn còn nhiều hạn chế, mục tiêu đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia đối mặt với nhiều thách thức, vì vậy việc chuyển dịch cơ cấu năng lượng là cần thiết. Chuyển dịch năng lượng là sự thay đổi chính sách, cơ cấu, công nghệ ngành năng lượng từ sản xuất, tiêu thụ các nguồn nhiên liệu hóa thạch truyền thống như than, dầu, khí tự nhiên sang các nguồn năng lượng tái tạo bền vững như gió, mặt trời, sinh khối...

     2 giờ trước

Sự Kiện nổi bật

Chuyên đề

 Thời tiết
Các ấn phẩm Báo Kiểm toán

Liên hệ đặt báo: (024) 6282 2201