Thứ Hai, 3/8/2020 - 15:48:46 Đường dây nóng: 096 774 2199 Liên hệ quảng cáo: (024) 6282 2201 Cơ quan: (024) 6282 2100 Email: kiemtoandientu@sav.gov.vn

Xây dựng tiêu chí đánh giá tính hiệu lực, hiệu quả trong kiểm toán Chương trình Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn

THỨ BA, 27/11/2018 17:30:00 | KIỂM TOÁN TRONG NƯỚC
(BKTO) - Ngày 26/11, tại Hà Nội, Hội đồng Khoa học KTNN đã tổ chức nghiệm thu Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Cơ sở năm 2018 “Xây dựng tiêu chí đánh giá tính hiệu lực, hiệu quả trong kiểm toán Chương trình Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn” do ThS. Lê Minh Hưng và Cử nhân Cù Hoàng Đức (KTNN chuyên ngành V) làm đồng chủ nhiệm. PGS.TS Nguyễn Đình Hòa, Q.Giám đốc Trường Đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán làm Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu.


Theo Ban Chủ nhiệm Đề tài,  Đề tài “Xây dựng tiêu chí đánh giá tính hiệu lực, hiệu quả trong kiểm toán chương trình Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn” nghiên cứu và hệ thống hóa những lý luận cơ bản về xây dựng các tiêu chí đánh giá tính hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động kiểm toán; trình bày khái quát tổng quan về chương trình mục tiêu quốc gia và các tiêu chí đánh giá tính hiệu lực, hiệu quả của chương trình mục tiêu quốc gia; thực trạng vận dụng tiêu chí đánh giá hiệu lực, hiệu quả vào kiểm toán Chương trình Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn của KTNN; từ đó xây dựng tiêu chí kiểm toán tính hiệu lực, hiệu quả của Chương trình này. 

Nhận xét về Đề tài, Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao tính thiết thực và ý nghĩa thực tiễn của Đề tài. Theo đó, Đề tài đã đánh giá thực trạng vận dụng tiêu chí đánh giá hiệu lực, hiệu quả trong kiểm toán Chương trình Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn do KTNN thực hiện giai đoạn 2012- 2015, qua đó chỉ ra những mặt làm được cũng như hạn chế trong hoạt động kiểm toán và đặc biệt là hạn chế, bất cập trong hệ thống văn bản hướng dẫn kiểm toán đánh giá tính hiệu lực, hiệu quả Chương trình, làm cơ sở cho việc định hướng, xây dựng tiêu chí đánh giá hiệu lực, hiệu quả trong kiểm toán Chương trình mục tiêu quốc gia về Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn. Đề tài cũng đã đề xuất các giải pháp xây dựng các tiêu chí đánh giá tính hiệu lực, hiệu quả trong kiểm toán Chương trình. 

Trên cơ sở đó, Hội đồng nghiệm thu đã yêu cầu Ban Chủ nhiệm Đề tài hoàn thiện phần mở đầu một cách cô đọng; chỉnh sửa một số chương, mục, tiểu mục đảm bảo tính tương thích giữa tên gọi và nội dung, kết cấu lại đảm bảo tính logic gắn kết và cân đối giữa các chương mục. Đề tài cần làm rõ: tính hiệu quả khi kiểm toán chương trình mục tiêu quốc gia, tính hiệu lực, hiệu quả khi kiểm toán Chương trình Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn...

Kết quả, Hội đồng nghiệm thu đánh giá Đề tài đạt yêu cầu nghiệm thu.
Tin và ảnh: DIỆU THÚY

Bình Luận

Vui lòng nhập nội dung bình luận.

Tin mới

  • Tháng 7, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách đạt cao nhất trong giai đoạn 2016-2020

    Tháng 7, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách đạt cao nhất trong giai đoạn 2016-2020

    (BKTO) - Theo Tổng cục Thống kê, trong bối cảnh tình hình dịch Covid-19 trong nước được kiểm soát tốt, hoạt động đầu tư xây dựng trên địa bàn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cơ bản trở lại trạng thái bình thường. Các dự án, công trình đang được tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Tốc độ tăng vốn đầu tư thực hiện từ nguồn NSNN tháng 7 và 7 tháng năm 2020 đạt mức cao nhất trong giai đoạn 2016-2020.

     43 phút trước

Sự Kiện nổi bật

Chuyên đề

 Thời tiết
Các ấn phẩm Báo Kiểm toán

Liên hệ đặt báo: (024) 6282 2201