Thứ Ba, 7/4/2020 - 17:40:54 Đường dây nóng: 096 774 2199 Liên hệ quảng cáo: (024) 6282 2201 Cơ quan: (024) 6282 2100 Email: kiemtoandientu@sav.gov.vn

Quy định mới về cho vay lại vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài

THỨ SÁU, 06/07/2018 17:30:00 | KINH TẾ - XÃ HỘI
(BKTO) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 97/2018/NĐ-CP về cho vay lại vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ, trong đó quy định rõ tỷ lệ cho vay lại vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài đối với UBND cấp tỉnh...

Cụ thể, tỷ lệ cho vay lại đối với UBND cấp tỉnh được quy định như sau: địa phương có tỷ lệ bổ sung cân đối từ ngân sách trung ương so với tổng chi cân đối ngân sách địa phương từ 70% trở lên, tỷ lệ cho vay lại là 30% vốn vay ODA, vay ưu đãi.

Địa phương có tỷ lệ bổ sung cân đối từ ngân sách trung ương so với tổng chi cân đối ngân sách địa phương từ 50% đến dưới 70%, tỷ lệ cho vay lại là 40%.

Địa phương có tỷ lệ bổ sung cân đối từ ngân sách trung ương so với tổng chi cân đối ngân sách địa phương dưới 50%, tỷ lệ cho vay lại là 50%.

Địa phương có điều tiết về ngân sách trung ương (trừ TP.Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh), tỷ lệ cho vay lại là 70%. TP.Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh tỷ lệ cho vay lại là 100%.

Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Tài chính công bố tỷ lệ cho vay lại vốn vay ODA, vốn ưu đãi cho từng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương áp dụng cho từng thời kỳ ổn định ngân sách trước ngày 1/1 năm đầu tiên của thời kỳ ổn định ngân sách.

Đồng thời, Nghị định cũng quy định về tỷ lệ cho vay lại đối với đơn vị sự nghiệp công lập và tỷ lệ cho vay lại đối với DN.

Theo đó, đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo toàn bộ kinh phí thường xuyên và kinh phí đầu tư, tỷ lệ vay lại là 100% vốn vay ODA, vay ưu đãi sử dụng cho dự án đầu tư. Đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo toàn bộ kinh phí thường xuyên và một phần kinh phí đầu tư thì tỷ lệ vay lại là 50%.

DN đủ điều kiện vay lại toàn bộ vốn vay ODA, vay ưu đãi sử dụng cho dự án đầu tư, nhưng không vượt quá 70% tổng mức đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

QUỲNH ANH

Bình Luận

Vui lòng nhập nội dung bình luận.

Tin cùng chuyên mục

Nhiều doanh nghiệp nhà nước lớn thua lỗ nặng vì dịch Covid-19

Nhiều doanh nghiệp nhà nước lớn thua lỗ nặng vì dịch Covid-19

(BKTO) - Dự kiến cả năm 2020, nếu dịch bệnh kéo dài, giá dầu không phục hồi, doanh thu của các tập đoàn, tổng công ty sẽ giảm khoảng 279.767 tỷ đồng so với kế hoạch, 8/19 tập đoàn, tổng công ty bị thua lỗ khoảng 26.324 tỷ đồng.

Tin mới

Sự Kiện nổi bật

Chuyên đề

 Thời tiết
Các ấn phẩm Báo Kiểm toán

Liên hệ đặt báo: (024) 6282 2201