Thứ Hai, 28/9/2020 - 03:49:03 Đường dây nóng: 096 774 2199 Liên hệ quảng cáo: (024) 6282 2201 Cơ quan: (024) 6282 2100 Email: kiemtoandientu@sav.gov.vn
Kinh tế Việt Nam đang đứng trước các cơ hội và thách thức to lớn

Kinh tế Việt Nam đang đứng trước các cơ hội và thách thức to lớn

(BKTO) - Tận dụng cơ hội và vượt qua thách thức để tìm được mô hình tăng trưởng mới theo hướng nâng cao chất lượng tăng trưởng trong giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2045 đang là yêu cầu cấp bách đối với Việt Nam.

Xem tiếp
Xem thêm

Sự Kiện nổi bật

Chuyên đề

 Thời tiết
Các ấn phẩm Báo Kiểm toán

Liên hệ đặt báo: (024) 6282 2201