Thứ Sáu, 24/5/2019 - 21:52:49 Đường dây nóng: 096 774 2199 Liên hệ quảng cáo: (024) 6262 8616 - Số máy lẻ: 1312 Cơ quan: (024) 6262 8616 Email: kiemtoandientu@sav.gov.vn
Giáo dục tài chính - nền tảng để phát triển tài chính toàn diện

Giáo dục tài chính - nền tảng để phát triển tài chính toàn diện

(BKTO) - Giáo dục tài chính (GDTC) là một quá trình mà trong đó người tiêu dùng/nhà đầu tư được cải thiện sự hiểu biết về các khái niệm, sản phẩm và rủi ro tài chính, từ đó đưa ra những quyết định đúng đắn, hoặc biết cách tìm kiếm sự giúp đỡ nhằm thay đổi một cách hiệu quả tình trạng tài chính của mình. Bên cạnh sự phát triển các dịch vụ ngân hàng và chính sách tài chính vĩ mô, GDTC được xem là một trong ba điều kiện nhằm phát triển tài chính toàn diện ở các quốc gia. Mặc dù vậy, công tác GDTC này tại Việt Nam vẫn chưa thực sự được chú trọng.

Xem tiếp
Dự thảo Luật Quản lý thuế (sửa đổi): Cần bỏ quy định trái pháp luật về nhiệm vụ, quyền hạn của Kiểm toán Nhà nước

Dự thảo Luật Quản lý thuế (sửa đổi): Cần bỏ quy định trái pháp luật về nhiệm vụ, quyền hạn của Kiểm toán Nhà nước

(BKTO) - Sáng 24/5, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 7, Quốc hội làm việc tại hội trường thảo luận về Dự án Luật Quản lý thuế (sửa đổi). Tại phiên thảo luận, quy định về nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của KTNN tiếp tục là vấn đề được nhiều đại biểu Quốc hội tập trung thảo luận, tranh luận sôi nổi. Tại phiên thảo luận, Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc cũng phát biểu làm rõ hơn vấn đề này.

Dự thảo Luật Quản lý thuế (sửa đổi): Chưa đặt đúng vai trò, vị trí, nhiệm vụ và quyền hạn của Kiểm toán Nhà nước Dự thảo Luật Quản lý thuế (sửa đổi): Cần thể hiện đầy đủ vai trò, trách nhiệm của Kiểm toán Nhà nước theo đúng tinh thần Hiến pháp và pháp luật hiện hành Xem tiếp
Bất cập trong quản lý, giám sát làm giảm hiệu quả đầu tư cho giáo dục

Bất cập trong quản lý, giám sát làm giảm hiệu quả đầu tư cho giáo dục

(BKTO) - Là một trong những lĩnh vực được ưu tiên đầu tư, trong những năm qua, tỷ lệ chi ngân sách cho giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) hằng năm tương đương 5% GDP. Tuy nhiên, cơ cấu chi ngân sách cho lĩnh vực này được cho là còn nhiều bất cập; cơ chế giám sát nguồn chi còn lỏng lẻo làm giảm hiệu quả nguồn lực đầu tư.

Xem tiếp

Sự Kiện nổi bật

Chuyên đề

Kiểm toán viên và chiến sỹ biên phòng

Hỏi đáp