Chủ Nhật, 12/7/2020 - 05:47:47 Đường dây nóng: 096 774 2199 Liên hệ quảng cáo: (024) 6282 2201 Cơ quan: (024) 6282 2100 Email: kiemtoandientu@sav.gov.vn
Kiểm toán chuyên đề thực hiện cơ chế tự chủ tại các trường đại học,  bệnh viện công lập: Kỳ VI - Từng bước đưa chủ trương tự chủ đại học vào cuộc sống

Kiểm toán chuyên đề thực hiện cơ chế tự chủ tại các trường đại học, bệnh viện công lập: Kỳ VI - Từng bước đưa chủ trương tự chủ đại học vào cuộc sống

(BKTO) - Tự chủ đối với các cơ sở giáo dục đại học (ĐH) công lập là xu thế tất yếu để nâng cao tính chủ động của các trường ĐH trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển chiến lược, đồng thời, tăng cường hiệu quả của việc quản lý, sử dụng nguồn lực công, nâng cao trách nhiệm giải trình. Ở nước ta, việc áp dụng chính sách tự chủ của Đảng và Nhà nước đối với các đơn vị sự nghiệp công lập nói chung và các trường ĐH nói riêng thời gian qua đã đạt được một số thành công nhất định.

Xem tiếp
Xem thêm

Sự Kiện nổi bật

Chuyên đề

 Thời tiết
Các ấn phẩm Báo Kiểm toán

Liên hệ đặt báo: (024) 6282 2201