Thứ Sáu, 24/5/2019 - 21:51:48 Đường dây nóng: 096 774 2199 Liên hệ quảng cáo: (024) 6262 8616 - Số máy lẻ: 1312 Cơ quan: (024) 6262 8616 Email: kiemtoandientu@sav.gov.vn
Quản lý, sử dụng Quỹ Bảo hiểm y tế và thực hiện chính sách Bảo hiểm thất nghiệp -Kỳ I: Kiến nghị thu hồi về Quỹ Bảo hiểm y tế hơn 168 tỷ đồng

Quản lý, sử dụng Quỹ Bảo hiểm y tế và thực hiện chính sách Bảo hiểm thất nghiệp -Kỳ I: Kiến nghị thu hồi về Quỹ Bảo hiểm y tế hơn 168 tỷ đồng

(BKTO) - Năm 2018, KTNN đã kiểm toán Chuyên đề Việc quản lý và sử dụng Quỹ Bảo hiểm y tế (BHYT) năm 2017 và việc thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp tại các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư. Qua kiểm toán, cùng với việc xác định số kết dư Quỹ BHYT tại thời điểm 31/12/2017, KTNN đã phát hiện, chỉ ra nhiều hạn chế, bất cập trong việc ban hành và thực hiện chính sách pháp luật về quản lý, sử dụng nguồn Quỹ này. Đặc biệt, KTNN đã kiến nghị thu hồi trên 168,1 tỷ đồng (số liệu được làm tròn) về Quỹ BHYT từ các cơ sở y tế, nộp NSNN do cấp trùng thẻ BHYT 18,7 tỷ đồng.

Xem tiếp
Xem thêm

Sự Kiện nổi bật

Chuyên đề

 Thời tiết
Các ấn phẩm Báo Kiểm toán

Liên hệ đặt báo: (024) 6262 8616 - Số máy lẻ: 1312