Thứ Hai, 12/4/2021 - 12:42:41 Đường dây nóng: 096 774 2199 Liên hệ quảng cáo: (024) 6282 2201 Cơ quan: (024) 6282 2100 Email: kiemtoandientu@sav.gov.vn
Giải pháp đẩy mạnh và nâng cao chất lượng kiểm toán môi trường trong thời gian tới

Giải pháp đẩy mạnh và nâng cao chất lượng kiểm toán môi trường trong thời gian tới

(BKTO) - Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề môi trường đối với sự phát triển bền vững và trong xu thế hội nhập với sự phát triển chung của các cơ quan kiểm toán tối cao trên thế giới, những năm gần đây, với sự quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Tổng Kiểm toán Nhà nước, KTNN đã chủ động, tích cực nghiên cứu, tìm hiểu, định hướng phát triển bộ máy tổ chức thực hiện kiểm toán môi trường (KTMT). Một số cuộc KTMT được triển khai vừa qua bước đầu đã mang lại kết quả tích cực.

Xem tiếp
Xem thêm

Sự Kiện nổi bật

Chuyên đề

 Thời tiết
Các ấn phẩm Báo Kiểm toán

Liên hệ đặt báo: (024) 6282 2201