An sinh xã hộihttp://baokiemtoannhanuoc.vn//rss/an-sinh-xa-hoi.rssKiểm Toán RSSKiểm ToánHuy động mọi nguồn lực để triển khai các chương trình tín dụng ưu đãi(BKTO) – Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đã phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương huy động mọi nguồn lực để triển khai Nghị quyết 11. Đến nay, trên 2.335 tỷ đồng từ các chương trình tín dụng ưu đãi đã được giải ngân.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20220518/huy-dong-moi-nguon-luc-de-trien-khai-cac-chuong-trinh-tin-dung-uu-dai-408-18052022204241.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/an-sinh-xa-hoi/huy-dong-moi-nguon-luc-de-trien-khai-cac-chuong-trinh-tin-dung-uu-dai-154527Wed, 18 May 2022 20:42:43 GMTChi phí quản lý bảo hiểm xã hội năm 2022 bằng 1,57% dự toán thu, chi bảo hiểm xã hội (BKTO) - Mức chi phí quản lý bảo hiểm xã hội (BHXH) năm 2022 bằng 1,57% dự toán thu, chi BHXH (trừ số chi đóng bảo hiểm y tế cho người hưởng BHXH) được trích từ tiền sinh lời của hoạt động đầu tư từ quỹ BHXH.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20220515/chi-phi-quan-ly-bao-hiem-xa-hoi-nam-2022-bang-157-du-toan-thu-chi-bao-hiem-xa-hoi-408-15052022145542.pnghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/an-sinh-xa-hoi/chi-phi-quan-ly-bao-hiem-xa-hoi-nam-2022-bang-157-du-toan-thu-chi-bao-hiem-xa-hoi-154480Sun, 15 May 2022 14:55:42 GMTChủ động phòng, chống bệnh viêm gan cấp chưa rõ nguyên nhân(BKTO) - Ngày 09/5, Bộ Y tế ban hành Công văn số 2329/BYT-DP gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố về việc tăng cường giám sát trường hợp viêm gan cấp tính không rõ nguyên nhân. Theo đó, Bộ Y tế đề nghị các địa phương tập trung chỉ đạo thực hiện 5 nhiệm vụ để chủ động giám sát các ca bệnh viêm gan cấp chưa rõ nguyên nhân tại Việt Nam và kịp thời triển khai các biện pháp phòng, chống, hạn chế tối đa số mắc và tử vong.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/library/images/site-3/20220510/637877236174793705-viem%20gan.jpeghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/an-sinh-xa-hoi/chu-dong-phong-chong-benh-viem-gan-cap-chua-ro-nguyen-nhan-154399Tue, 10 May 2022 11:15:00 GMTHơn 75.600 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình trong ngày ra quân tuyên truyền, vận động(BKTO) - Chiều 09/5, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam cho biết, trong ngày ra quân toàn quốc hưởng ứng Tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội (BHXH) toàn dân, đã phát triển được 22.306 người tham gia BHXH tự nguyện, 53.308 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) hộ gia đình, vượt mục tiêu của BHXH Việt Nam và Bưu điện Việt Nam đã đặt ra. http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20220510/hon-75600-nguoi-tham-gia-bao-hiem-xa-hoi-tu-nguyen-bao-hiem-y-te-ho-gia-dinh-trong-ngay-ra-quan-tuyen-truyen-van-dong-408-10052022111908.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/an-sinh-xa-hoi/hon-75600-nguoi-tham-gia-bao-hiem-xa-hoi-tu-nguyen-bao-hiem-y-te-ho-gia-dinh-trong-ngay-ra-quan-tuye-154398Tue, 10 May 2022 11:10:00 GMTRa quân hưởng ứng Tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân(BKTO) - Ngày 08/5, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam phối hợp với Bưu điện Việt Nam tổ chức “Lễ ra quân hưởng ứng Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân - Truyền thông, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình” đồng bộ từ Trung ương đến cấp tỉnh, huyện trên phạm vi toàn quốc.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20220508/ra-quan-huong-ung-thang-van-dong-trien-khai-bao-hiem-xa-hoi-toan-dan-408-08052022204404.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/an-sinh-xa-hoi/ra-quan-huong-ung-thang-van-dong-trien-khai-bao-hiem-xa-hoi-toan-dan-154389Sun, 08 May 2022 20:44:07 GMTThỏa ước lao động tập thể giúp giải quyết các thách thức về việc làm(BKTO) - Thương lượng tập thể đóng vai trò quan trọng trong thời kỳ đại dịch và có thể tạo ra một phương tiện hiệu quả giúp người sử dụng lao động và người lao động giải quyết những thách thức mới nổi đang ảnh hưởng nghiêm trọng tới thế giới việc làm.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20220506/thoa-uoc-lao-dong-tap-the-giup-giai-quyet-cac-thach-thuc-ve-viec-lam-408-06052022220506.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/an-sinh-xa-hoi/thoa-uoc-lao-dong-tap-the-giup-giai-quyet-cac-thach-thuc-ve-viec-lam-154376Fri, 06 May 2022 22:05:07 GMTXây dựng nền an sinh xã hội hiện đại, tiên tiến, bền vững(BKTO) - Việc thực hiện các chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020 cần được đánh giá tổng thể theo hướng chỉ rõ các kết quả đạt được và những hạn chế, thiếu sót, từ đó đề xuất giải pháp xây dựng nền an sinh xã hội hiện đại, tiên tiến, phát triển bền vững.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20220506/xay-dung-nen-an-sinh-xa-hoi-hien-dai-tien-tien-ben-vung-408-06052022220450.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/an-sinh-xa-hoi/xay-dung-nen-an-sinh-xa-hoi-hien-dai-tien-tien-ben-vung-154375Fri, 06 May 2022 22:04:54 GMTThanh tra, kiểm tra theo phương thức điện tử của ngành BHXH: Giúp nâng cao chất lượng, hiệu quả và giảm thiểu phiền hà cho đơn vị(BKTO) - Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19, việc áp dụng phương thức điện tử trong hoạt động thanh tra, kiểm tra (TTKT) của ngành bảo hiểm xã hội (BHXH) đã mang lại nhiều lợi ích, hiệu quả to lớn. Phương thức này sẽ tiếp tục được BHXH Việt Nam đẩy mạnh áp dụng trong thời gian tới kết hợp hài hòa với TTKT theo phương thức truyền thống.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20220505/thanh-tra-kiem-tra-theo-phuong-thuc-dien-tu-cua-nganh-bhxh-giup-nang-cao-chat-luong-hieu-qua-va-giam-thieu-phien-ha-cho-don-vi-408-05052022085832.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/an-sinh-xa-hoi/thanh-tra-kiem-tra-theo-phuong-thuc-dien-tu-cua-nganh-bhxh-giup-nang-cao-chat-luong-hieu-qua-va-giam-154356Thu, 05 May 2022 08:58:33 GMTPhát huy vai trò nhân dân trong xây dựng và thực hiện chính sách an sinh xã hội(BKTO) - Ngày 27/4, tại Hà Nội, Ban Dân vận Trung ương phối hợp với Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học “Phát huy vai trò Nhân dân tham gia xây dựng và thực hiện chính sách an sinh xã hội ở Việt Nam”.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20220428/phat-huy-vai-tro-nhan-dan-trong-xay-dung-va-thuc-hien-chinh-sach-an-sinh-xa-hoi-408-28042022155144.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/an-sinh-xa-hoi/phat-huy-vai-tro-nhan-dan-trong-xay-dung-va-thuc-hien-chinh-sach-an-sinh-xa-hoi-154299Thu, 28 Apr 2022 15:51:47 GMTNộp hồ sơ trực tuyến đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động(BKTO) – Người sử dụng lao động có thể nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động bằng nhiều hình thức, trong đó có hình thức trực tuyến. http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20220427/nop-ho-so-truc-tuyen-de-nghi-ho-tro-tien-thue-nha-cho-nguoi-lao-dong-408-27042022200745.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/an-sinh-xa-hoi/nop-ho-so-truc-tuyen-de-nghi-ho-tro-tien-thue-nha-cho-nguoi-lao-dong-154292Wed, 27 Apr 2022 20:10:00 GMTTham vấn kinh nghiệm quốc tế về xây dựng chính sách và sửa đổi Luật Bảo hiểm y tế(BKTO) - Để tiệm cận với mục tiêu bảo hiểm y tế (BHYT) toàn dân, Việt Nam cần suy nghĩ về cách thức đổi mới nhằm tiếp cận các đối tượng khu vực phi chính thức; bất kể họ làm gì, ở đâu, họ sẽ vẫn được đóng BHYT….http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20220424/tham-van-kinh-nghiem-quoc-te-ve-xay-dung-chinh-sach-va-sua-doi-luat-bao-hiem-y-te-408-24042022201113.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/an-sinh-xa-hoi/tham-van-kinh-nghiem-quoc-te-ve-xay-dung-chinh-sach-va-sua-doi-luat-bao-hiem-y-te-154255Sun, 24 Apr 2022 20:11:14 GMTXây dựng “lưới” an sinh xã hội theo hướng bền vững, toàn diện, bao trùm(BKTO) - “Lưới” an sinh xã hội giai đoạn tới phải hướng tới nền kinh tế vì con người và một xã hội thích ứng với những cú sốc. Quan điểm về phát triển sẽ không chỉ là bền vững mà phải toàn diện, bao trùm.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20220421/xay-dung-luoi-an-sinh-xa-hoi-theo-huong-ben-vung-toan-dien-bao-trum-408-21042022205919.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/an-sinh-xa-hoi/xay-dung-luoi-an-sinh-xa-hoi-theo-huong-ben-vung-toan-dien-bao-trum-154229Thu, 21 Apr 2022 20:59:23 GMTTăng cường thanh tra việc thực hiện dự toán, quyết toán chi phí quản lý bảo hiểm xã hội(BKTO) - Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện dự toán, quyết toán chi phí quản lý bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), đảm bảo phát hiện, ngăn chặn kịp thời các biểu hiện tiêu cực, lãng phí, xử lý nghiêm các vi phạm trong quá trình thực hiện.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20220421/tang-cuong-thanh-tra-viec-thuc-hien-du-toan-quyet-toan-chi-phi-quan-ly-bao-hiem-xa-hoi-408-21042022205848.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/an-sinh-xa-hoi/tang-cuong-thanh-tra-viec-thuc-hien-du-toan-quyet-toan-chi-phi-quan-ly-bao-hiem-xa-hoi-154227Thu, 21 Apr 2022 20:58:48 GMTTiếp tục cải cách, củng cố hệ thống an sinh xã hội(BKTO) - Hệ thống an sinh xã hội ở Việt Nam vẫn cần tiếp tục được cải cách và củng cố hơn nữa nhằm hiện thực hóa quan điểm của Đảng và Nhà nước hướng đến an sinh xã hội cho tất cả mọi người. http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20220420/tiep-tuc-cai-cach-cung-co-he-thong-an-sinh-xa-hoi-408-20042022203755.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/an-sinh-xa-hoi/tiep-tuc-cai-cach-cung-co-he-thong-an-sinh-xa-hoi-154211Wed, 20 Apr 2022 20:55:00 GMTTập trung đẩy nhanh tiến độ xác nhận cho người lao động hưởng hỗ trợ tiền thuê nhà(BKTO) – Ngành Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam sẵn sàng tiếp nhận và xác nhận sớm nhất việc tham gia BHXH bắt buộc của người lao động (NLĐ), thời gian giải quyết tối đa là 2 ngày làm việc. http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/library/images/site-3/20220331/637843392200057576-nld.jpeghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/an-sinh-xa-hoi/tap-trung-day-nhanh-tien-do-xac-nhan-cho-nguoi-lao-dong-huong-ho-tro-tien-thue-nha-154053Thu, 31 Mar 2022 20:25:00 GMT3,4 triệu lao động sẽ được hỗ trợ tiền thuê nhà(BKTO) – Theo ước tính của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH), khoảng 3,4 triệu lao động sẽ được thụ hưởng chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20220331/34-trieu-lao-dong-se-duoc-ho-tro-tien-thue-nha-408-31032022070117.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/an-sinh-xa-hoi/34-trieu-lao-dong-se-duoc-ho-tro-tien-thue-nha-154047Wed, 30 Mar 2022 23:00:00 GMTBảo vệ người lao động là yêu cầu quan trọng khi sửa Luật Bảo hiểm xã hội(BKTO) - Tăng cường bảo vệ người lao động phải là yêu cầu quan trọng trong quá trình cải cách Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) của Việt Nam. http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20220325/bao-ve-nguoi-lao-dong-la-yeu-cau-quan-trong-khi-sua-luat-bao-hiem-xa-hoi-408-25032022212006.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/an-sinh-xa-hoi/bao-ve-nguoi-lao-dong-la-yeu-cau-quan-trong-khi-sua-luat-bao-hiem-xa-hoi-153989Fri, 25 Mar 2022 21:30:00 GMTGiải quyết kịp thời, chính xác, đầy đủ quyền lợi cho người lao động mắc Covid-19 (BKTO) - Nhằm tạo thuận lợi, giải quyết kịp thời, chính xác hồ sơ đề nghị hưởng chế độ ốm đau đối với người lao động (NLĐ) mắc Covid-19, BHXH Việt Nam vừa ban hành Công văn số 719/BHXH-CSXH gửi BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương yêu cầu triển khai, thực hiện một số nội dung liên quan. http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20220325/giai-quyet-kip-thoi-chinh-xac-day-du-quyen-loi-cho-nguoi-lao-dong-mac-covid-19-408-25032022211840.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/an-sinh-xa-hoi/giai-quyet-kip-thoi-chinh-xac-day-du-quyen-loi-cho-nguoi-lao-dong-mac-covid-19-153986Fri, 25 Mar 2022 21:20:00 GMTHợp tác nâng cao năng lực, phát triển hệ thống bảo hiểm y tế toàn dân bền vững, hiện đại, hội nhập quốc tế.(BKTO) - Trong khuôn khổ chuyến thăm của Đoàn cấp cao Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN (USABC) tại Việt Nam năm 2022, tối 09/3, tại Hà Nội, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam và USABC đã tổ chức Lễ ký Biên bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực thực hiện chính sách bảo hiểm y tế (BHYT).http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20220310/hop-tac-nang-cao-nang-luc-phat-trien-he-thong-bao-hiem-y-te-toan-dan-ben-vung-hien-dai-hoi-nhap-quoc-te-408-10032022195541.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/an-sinh-xa-hoi/hop-tac-nang-cao-nang-luc-phat-trien-he-thong-bao-hiem-y-te-toan-dan-ben-vung-hien-dai-hoi-nhap-quoc-153813Thu, 10 Mar 2022 19:55:00 GMTInfographic: Bức tranh giảm nghèo của cả nước(BKTO) - Kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016-2020 trên phạm vi toàn quốc cho thấy, tổng số hộ nghèo là 609.049 hộ, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 2,23% (năm 2020 là 4,8%). http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20220303/infographic-buc-tranh-giam-ngheo-cua-ca-nuoc-408-03032022161330.pnghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/an-sinh-xa-hoi/infographic-buc-tranh-giam-ngheo-cua-ca-nuoc-153736Thu, 03 Mar 2022 15:40:00 GMTKhông xảy ra hiện tượng từ chối khám, chữa bệnh khi sử dụng căn cước công dân gắn chíp(BKTO) – Ngày 02/3, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam vừa ban hành Công văn số 533/BHXH-CSYT gửi BHXH các tỉnh, thành phố, BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an nhân dân về việc triển khai thí điểm sử dụng căn cước công dân (CCCD) gắn chíp trong khám, chữa bệnh (KCB) BHYT.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn/http://baokiemtoannhanuoc.vn/an-sinh-xa-hoi/khong-xay-ra-hien-tuong-tu-choi-kham-chua-benh-khi-su-dung-can-cuoc-cong-dan-gan-chip-153725Wed, 02 Mar 2022 20:51:15 GMTNgười lao động tham gia bảo hiểm xã hội mắc Covid-19 sẽ được hưởng những chế độ gì?(BKTO) - Ngày 28/2, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam thông tin về các chế độ BHXH mà người lao động tham gia BHXH mắc Covid-19 (F0) được hưởng.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20220228/nguoi-lao-dong-tham-gia-bao-hiem-xa-hoi-mac-covid-19-se-duoc-huong-nhung-che-do-gi-408-28022022200605.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/an-sinh-xa-hoi/nguoi-lao-dong-tham-gia-bao-hiem-xa-hoi-mac-covid-19-se-duoc-huong-nhung-che-do-gi-153692Mon, 28 Feb 2022 20:06:05 GMTCủng cố vững chắc nền an sinh xã hội đất nước(BKTO) – Qua 27 năm xây dựng và phát triển của ngành Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam, diện bao phủ BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) tăng trưởng nhanh qua từng năm, góp phần mở rộng hiệu quả lưới an sinh xã hội tới mọi người dân, người lao động, củng cố vững chắc nền an sinh xã hội của đất nước.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20220217/cung-co-vung-chac-nen-an-sinh-xa-hoi-dat-nuoc-408-17022022143322.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/an-sinh-xa-hoi/cung-co-vung-chac-nen-an-sinh-xa-hoi-dat-nuoc-153571Thu, 17 Feb 2022 14:05:00 GMTĐảm bảo quyền lợi người tham gia bảo hiểm y tế trong dịp Tết Nguyên đán 2022(BKTO) - Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam vừa có Công văn gửi BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an nhân dân về việc tăng cường đảm bảo quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) trong dịp Tết Nguyên đán 2022.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20220129/dam-bao-quyen-loi-nguoi-tham-gia-bao-hiem-y-te-trong-dip-tet-nguyen-dan-2022-408-29012022221320.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/an-sinh-xa-hoi/dam-bao-quyen-loi-nguoi-tham-gia-bao-hiem-y-te-trong-dip-tet-nguyen-dan-2022-153456Sat, 29 Jan 2022 22:13:20 GMTDành nhiều tỷ đồng để chăm lo Tết cho người dân(BKTO) - Mặc dù chịu nhiều ảnh hưởng của dịch Covid-19 trong năm 2021 nhưng với phương châm tất cả người dân đều có Tết, nhiều tỉnh phía Nam đã dành nguồn ngân sách đáng kể để chăm lo, hỗ trợ Tết cho các đối tượng chính sách, những người có hoàn cảnh khó khăn, người nghèo…http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20220119/danh-nhieu-ty-dong-de-cham-lo-tet-cho-nguoi-dan-408-19012022225248.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/an-sinh-xa-hoi/danh-nhieu-ty-dong-de-cham-lo-tet-cho-nguoi-dan-153351Wed, 19 Jan 2022 22:52:48 GMT200 thẻ bảo hiểm y tế, sổ bảo hiểm xã hội đến với người nghèo tỉnh Sơn La(BKTO) - Ngày 15/01, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức chương trình “Tặng thẻ bảo hiểm y tế, sổ bảo hiểm xã hội, trao quà - mang Tết ấm đến người nghèo Xuân Nhâm Dần 2022” cho các hộ nghèo, khó khăn tại 02 xã Trường Xuân, xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ và trao quà tặng cho các chiến sỹ Đồn Biên phòng cửa khẩu Lóng Sập, huyện Mộc Châu tỉnh Sơn La.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn/http://baokiemtoannhanuoc.vn/an-sinh-xa-hoi/200-the-bao-hiem-y-te-so-bao-hiem-xa-hoi-den-voi-nguoi-ngheo-tinh-son-la-153301Sat, 15 Jan 2022 20:32:14 GMTQuản lý các quỹ bảo hiểm an toàn, bền vững và hiệu quả(BKTO) – Nhấn mạnh các nhiệm vụ trọng tâm mà ngành Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam cần tập trung triển khai trong năm 2022, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu, BHXH Việt Nam phải quản lý các quỹ BHXH, Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), Bảo hiểm y tế (BTYT) an toàn, bền vững và hiệu quả, đóng góp tích cực vào ổn định kinh tế vĩ mô, phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an sinh xã hội.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20220112/quan-ly-cac-quy-bao-hiem-an-toan-ben-vung-va-hieu-qua-408-12012022231029.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/an-sinh-xa-hoi/quan-ly-cac-quy-bao-hiem-an-toan-ben-vung-va-hieu-qua-153275Wed, 12 Jan 2022 23:10:31 GMTXử lý nghiêm cơ sở trợ giúp xã hội vi phạm pháp luật(BKTO) – Theo đề nghị của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Bộ LĐ-TB&XH), các địa phương cần thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm, kịp thời các vi phạm pháp luật về tổ chức, hoạt động của các cơ sở trợ giúp xã hội, quỹ từ thiện chăm sóc, nuôi dưỡng, hỗ trợ trẻ em.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20220111/xu-ly-nghiem-co-so-tro-giup-xa-hoi-vi-pham-phap-luat-408-11012022214258.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/an-sinh-xa-hoi/xu-ly-nghiem-co-so-tro-giup-xa-hoi-vi-pham-phap-luat-153263Tue, 11 Jan 2022 21:42:59 GMTTăng mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện tối thiểu từ năm 2022(BKTO) – Từ ngày 01/01/2022, mức đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện thấp nhất là 330.000 đồng/tháng, tăng 176.000 đồng/tháng so với mức đóng BHXH tự nguyện của năm 2021.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn/http://baokiemtoannhanuoc.vn/an-sinh-xa-hoi/tang-muc-dong-bao-hiem-xa-hoi-tu-nguyen-toi-thieu-tu-nam-2022-153189Tue, 04 Jan 2022 14:02:20 GMTTăng phúc lợi để thu hút lao động(BKTO) - Nhu cầu tuyển lao động thời vụ tại nhiều DN, đơn vị, cửa hàng tăng mạnh dịp Tết Dương lịch cũng như Tết Nguyên đán sắp tới. Tuy nhiên, do người lao động (NLĐ) có tâm lý “ngại dịch” nên việc tuyển dụng không mấy dễ dàng.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20211228/tang-phuc-loi-de-thu-hut-lao-dong-408-28122021220209.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/an-sinh-xa-hoi/tang-phuc-loi-de-thu-hut-lao-dong-153134Tue, 28 Dec 2021 22:02:10 GMTViệt Nam có bước tiến lớn về hội nhập trong lĩnh vực lao động - xã hội(BKTO) - Với việc tham gia vào các hiệp định tự do thế hệ mới, Việt Nam đã có bước tiến lớn về mức độ hội nhập, cả trong lĩnh vực kinh tế và lao động - xã hội.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20211222/viet-nam-co-buoc-tien-lon-ve-hoi-nhap-trong-linh-vuc-lao-dong---xa-hoi-408-22122021110401.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/an-sinh-xa-hoi/viet-nam-co-buoc-tien-lon-ve-hoi-nhap-trong-linh-vuc-lao-dong---xa-hoi-153056Wed, 22 Dec 2021 11:04:03 GMTĐơn vị sự nghiệp công lập nào được hưởng hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp?(BKTO) - Nhằm đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo hoàn thành việc hỗ trợ người lao động (NLĐ), người sử dụng lao động (SDLĐ) từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) đúng thời hạn, Ban chỉ đạo ngành Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam về triển khai chính sách hỗ trợ NLĐ và người SDLĐ từ Quỹ BHTN (Ban chỉ đạo) vừa ban hành Văn bản số 4212/BHXH-BCĐ gửi BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc giải quyết hưởng hỗ trợ đối với NLĐ từ Quỹ BHTN theo Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg (Quyết định số 28).http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20211219/don-vi-su-nghiep-cong-lap-nao-duoc-huong-ho-tro-tu-quy-bao-hiem-that-nghiep-408-19122021223433.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/an-sinh-xa-hoi/don-vi-su-nghiep-cong-lap-nao-duoc-huong-ho-tro-tu-quy-bao-hiem-that-nghiep-153018Sun, 19 Dec 2021 22:34:34 GMTƯu tiên sản xuất, cung ứng ô xy y tế phục vụ phòng, chống dịch(BKTO) - Ngày 16/12, Bộ Y tế có Công văn gửi Hiệp hội DN sản xuất, cung ứng và phân phối ô xy y tế tại Việt Nam về việc tăng cường sản xuất, cung ứng ô xy y tế phục vụ phòng, chống dịch. http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20211216/uu-tien-san-xuat-cung-ung-o-xy-y-te-phuc-vu-phong-chong-dich-408-16122021183234.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/an-sinh-xa-hoi/uu-tien-san-xuat-cung-ung-o-xy-y-te-phuc-vu-phong-chong-dich-152966Thu, 16 Dec 2021 18:25:00 GMTĐảm bảo cơ chế pháp lý cho hoạt động khám, chữa bệnh từ xa(BKTO) - Bảo đảm cơ chế pháp lý cho việc tổ chức triển khai hoạt động khám bệnh, chữa bệnh từ xa cho người nhiễm Covid-19 hoặc người dân không thể tiếp cận cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do dịch Covid-19 là một trong những cơ chế, chính sách đặc thù trong lĩnh vực y tế để phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 vừa được Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét tại Phiên họp thứ 6 mới đây.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20211211/dam-bao-co-che-phap-ly-cho-hoat-dong-kham-chua-benh-tu-xa-408-11122021151144.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/an-sinh-xa-hoi/dam-bao-co-che-phap-ly-cho-hoat-dong-kham-chua-benh-tu-xa-152899Sat, 11 Dec 2021 15:11:44 GMTTừ ngày 01/01/2022, tăng thêm 7,4% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng(BKTO) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 108/2021/NĐ-CP điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20211208/tu-ngay-01012022-tang-them-74-tren-muc-luong-huu-tro-cap-bao-hiem-xa-hoi-va-tro-cap-hang-thang-408-08122021150001.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/an-sinh-xa-hoi/tu-ngay-01012022-tang-them-74-tren-muc-luong-huu-tro-cap-bao-hiem-xa-hoi-va-tro-cap-hang-thang-152845Wed, 08 Dec 2021 15:00:01 GMTHải Dương: Linh động tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT qua mạng xã hội (BKTO) - Nhằm thực hiện có hiệu quả mục tiêu phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, BHXH tỉnh Hải Dương đã áp dụng các giải pháp tuyên truyền linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tiễn, trong đó đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến chính sách BHXH, BHYT trên mạng xã hội như Facebook, Zalo.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20211207/hai-duong-linh-dong-tuyen-truyen-chinh-sach-bhxh-bhyt-qua-mang-xa-hoi-408-07122021202927.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/an-sinh-xa-hoi/hai-duong-linh-dong-tuyen-truyen-chinh-sach-bhxh-bhyt-qua-mang-xa-hoi-152837Tue, 07 Dec 2021 20:29:27 GMTBHXH tỉnh Thanh Hóa: Tăng tốc hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021(BKTO) - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Thanh Hóa đang dốc toàn lực để tăng tốc hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm 2021. Đặc biệt, triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, duy trì và phát triển các nhóm đối tượng tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), nhất là BHYT hộ gia đình; đôn đốc thu, giảm nợ, không để phát sinh nợ đóng BHXH, BHYT.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20211205/bhxh-tinh-thanh-hoa-tang-toc-hoan-thanh-cac-chi-tieu-nhiem-vu-nam-2021-408-05122021193534.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/an-sinh-xa-hoi/bhxh-tinh-thanh-hoa-tang-toc-hoan-thanh-cac-chi-tieu-nhiem-vu-nam-2021-152801Sun, 05 Dec 2021 19:35:34 GMTNam Định: Tỷ lệ bao phủ BHYT tăng bền vững, hoàn thành vượt chỉ tiêu được giao(BKTO) - Tính đến thời điểm hiện tại, Nam Định là địa phương duy nhất trên toàn quốc đã hoàn thành vượt chỉ tiêu được giao về bảo hiểm y tế (BHYT), khi đạt 100,3% kế hoạch. Không chỉ thể hiện ở con số, đối tượng tham gia BHYT chủ yếu là tự đóng, ít phụ thuộc vào ngân sách, tạo sự bền vững cho hệ thống chính sách. Đây là thành quả rất đáng ghi nhận cho những nỗ lực vượt bậc của cơ quan bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh trong việc tham mưu, đề xuất và triển khai thực hiện cách làm hay, hiệu quả.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20211205/nam-dinh-ty-le-bao-phu-bhyt-tang-ben-vung-hoan-thanh-vuot-chi-tieu-duoc-giao-408-05122021181428.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/an-sinh-xa-hoi/nam-dinh-ty-le-bao-phu-bhyt-tang-ben-vung-hoan-thanh-vuot-chi-tieu-duoc-giao-152800Sun, 05 Dec 2021 18:14:28 GMTKhởi động Chương trình phòng ngừa giảm thiểu lao động trẻ em lần thứ hai(BKTO) - Chương trình quốc gia về phòng ngừa và giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp luật giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 hướng đến thúc đẩy tiến độ của Việt Nam trong cuộc chiến chống lao động trẻ em.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20211202/khoi-dong-chuong-trinh-phong-ngua-giam-thieu-lao-dong-tre-em-lan-thu-hai-408-02122021103207.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/an-sinh-xa-hoi/khoi-dong-chuong-trinh-phong-ngua-giam-thieu-lao-dong-tre-em-lan-thu-hai-152743Thu, 02 Dec 2021 08:45:00 GMTThực hiện Nghị quyết 28: Công tác phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện có nhiều chuyển biến tích cực(BKTO) - Sau hơn 3 năm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW (Nghị quyết 28) Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH) giai đoạn 2018-2021, việc triển khai chính sách BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) tại các tỉnh, thành phố trên cả nước đã có nhiều chuyển biến tích cực, đặc biệt tỷ lệ người tham gia BHXH tự nguyện không ngừng tăng lên, góp phần quan trọng hiện thực hóa mục tiêu bao phủ BHXH toàn dân.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20211201/thuc-hien-nghi-quyet-28-cong-tac-phat-trien-bao-hiem-xa-hoi-tu-nguyen-co-nhieu-chuyen-bien-tich-cuc-408-01122021230025.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/an-sinh-xa-hoi/thuc-hien-nghi-quyet-28-cong-tac-phat-trien-bao-hiem-xa-hoi-tu-nguyen-co-nhieu-chuyen-bien-tich-cuc-152742Wed, 01 Dec 2021 23:00:26 GMTTập trung ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ(BKTO) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 1659/CĐ-TTg về việc tập trung ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20211201/tap-trung-ung-pho-khac-phuc-hau-qua-mua-lu-408-01122021204029.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/an-sinh-xa-hoi/tap-trung-ung-pho-khac-phuc-hau-qua-mua-lu-152740Wed, 01 Dec 2021 20:40:29 GMTKiến nghị cơ quan chức năng vào cuộc cảnh báo người dân về các tin nhắn lừa đảo nhận hỗ trợ từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp(BKTO) – Trung tâm Công nghệ thông tin (Bảo hiểm xã hội Việt Nam) vừa đề nghị Cục Viễn thông, Cục An toàn thông tin - Bộ Thông tin và Truyền thông hỗ trợ thông báo đến các thuê bao thông tin chính thống của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam, để người dân được biết, tránh bị lừa chiếm đoạt tiền trên tài khoản.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20211130/kien-nghi-co-quan-chuc-nang-vao-cuoc-canh-bao-nguoi-dan-ve-cac-tin-nhan-lua-dao-nhan-ho-tro-tu-quy-bao-hiem-that-nghiep-408-30112021203842.pnghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/an-sinh-xa-hoi/kien-nghi-co-quan-chuc-nang-vao-cuoc-canh-bao-nguoi-dan-ve-cac-tin-nhan-lua-dao-nhan-ho-tro-tu-quy-b-152717Tue, 30 Nov 2021 20:38:42 GMTBHXH Lào Cai: Quyết tâm vượt khó, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị được giao(BKTO) - Để góp phần đảm bảo an sinh xã hội cho cho người dân trên địa bàn, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam, Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh, BHXH tỉnh Lào Cai đã có nhiều nỗ lực, đột phá để nâng cao năng lực, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Tuy nhiên, thời gian tới, vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức, đòi hỏi BHXH tỉnh phải nỗ lực, tăng tốc hơn nữa để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20211125/bhxh-lao-cai-quyet-tam-vuot-kho-thuc-hien-hieu-qua-nhiem-vu-chinh-tri-duoc-giao-408-25112021164221.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/an-sinh-xa-hoi/bhxh-lao-cai-quyet-tam-vuot-kho-thuc-hien-hieu-qua-nhiem-vu-chinh-tri-duoc-giao-152657Thu, 25 Nov 2021 16:35:00 GMTĐề xuất dành hơn 435 tỷ đồng tặng quà người có công dịp Tết Nhâm Dần 2022(BKTO) - Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung đã trình Chủ tịch nước phương án tặng quà cho người có công với cách mạng nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022. Theo đó, tổng kinh phí để tặng quà sẽ là hơn 435,121 tỷ đồng.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20211124/de-xuat-danh-hon-435-ty-dong-tang-qua-nguoi-co-cong-dip-tet-nham-dan-2022-408-24112021205243.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/an-sinh-xa-hoi/de-xuat-danh-hon-435-ty-dong-tang-qua-nguoi-co-cong-dip-tet-nham-dan-2022-152640Wed, 24 Nov 2021 20:52:43 GMTNhận bảo hiểm xã hội một lần: Mất đi nguồn tích lũy tài chính cho tuổi già(BKTO) - Nhận bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần, người lao động sẽ không còn cơ hội được hưởng lương hưu và được cấp thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) miễn phí trong suốt thời gian hưởng lương hưu để đảm bảo cuộc sống và sức khỏe khi về già - độ tuổi dễ gặp bất trắc về sức khỏe, nhất là trong bối cảnh tiềm ẩn nhiều rủi ro, dịch bệnh như hiện nay. Đây là vấn đề không mới nhưng tiếp tục được BHXH Việt Nam đưa ra cảnh báo, trước tình trạng gần đây người lao động hưởng BHXH một lần gia tăng nhanh.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20211123/nhan-bao-hiem-xa-hoi-mot-lan-mat-di-nguon-tich-luy-tai-chinh-cho-tuoi-gia-408-23112021135614.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/an-sinh-xa-hoi/nhan-bao-hiem-xa-hoi-mot-lan-mat-di-nguon-tich-luy-tai-chinh-cho-tuoi-gia-152609Tue, 23 Nov 2021 13:56:15 GMTPhục hồi thị trường lao động: Các chính sách hỗ trợ đóng vai trò quan trọng(BKTO) - Trong số rất nhiều giải pháp phục hồi thị trường lao động do các nhà quản lý và chuyên gia đề xuất gần đây, đảm bảo an sinh xã hội, hỗ trợ người lao động, DN vẫn là nhóm chính sách được đề cập nhiều. Điều đó cho thấy tầm quan trọng của các chính sách này. http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20211120/phuc-hoi-thi-truong-lao-dong-cac-chinh-sach-ho-tro-dong-vai-tro-quan-trong-408-20112021210250.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/an-sinh-xa-hoi/phuc-hoi-thi-truong-lao-dong-cac-chinh-sach-ho-tro-dong-vai-tro-quan-trong-152576Sat, 20 Nov 2021 21:02:51 GMTĐến năm 2025, tối thiểu 70% các bệnh viện đủ điều kiện khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế(BKTO) - Đến năm 2025, tối thiểu 70% các bệnh viện, trung tâm chỉnh hình và phục hồi chức năng thuộc ngành lao động - thương binh và xã hội đủ điều kiện khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, thực hiện được 100% danh mục kỹ thuật chỉnh hình, phục hồi chức năng…http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20211119/den-nam-2025-toi-thieu-70-cac-benh-vien-du-dieu-kien-kham-chua-benh-bao-hiem-y-te-408-19112021195859.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/an-sinh-xa-hoi/den-nam-2025-toi-thieu-70-cac-benh-vien-du-dieu-kien-kham-chua-benh-bao-hiem-y-te-152560Fri, 19 Nov 2021 19:50:00 GMTQuyết tâm đạt mục tiêu tăng nhanh số người tham gia bảo hiểm y tế (BKTO) - Với quyết tâm thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu năm 2021, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam và cơ quan BHXH các địa phương đã và đang tích cực triển khai nhiều giải pháp đồng bộ.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20211117/quyet-tam-dat-muc-tieu-tang-nhanh-so-nguoi-tham-gia-bao-hiem-y-te-408-17112021182045.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/an-sinh-xa-hoi/quyet-tam-dat-muc-tieu-tang-nhanh-so-nguoi-tham-gia-bao-hiem-y-te-152534Wed, 17 Nov 2021 18:20:46 GMTRà soát giảm phí, lệ phí để tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19(BKTO) - Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa có ý kiến về việc rà soát giảm phí, lệ phí để tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20211116/ra-soat-giam-phi-le-phi-de-thao-go-kho-khan-cho-doi-tuong-chiu-anh-huong-boi-dich-covid-19-408-16112021231218.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/an-sinh-xa-hoi/ra-soat-giam-phi-le-phi-de-thao-go-kho-khan-cho-doi-tuong-chiu-anh-huong-boi-dich-covid-19-152522Tue, 16 Nov 2021 23:12:18 GMTBHXH tỉnh Đồng Nai: Linh hoạt, kịp thời chi trả hỗ trợ cho người lao động(BKTO) - Tính đến ngày 03/11, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Đồng Nai đã chi hỗ trợ từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) theo Nghị quyết 116/NQ-CP về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 cho hơn 645 nghìn người lao động với số tiền gần 1.600 tỷ đồng.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20211115/bhxh-tinh-dong-nai-linh-hoat-kip-thoi-chi-tra-ho-tro-cho-nguoi-lao-dong-408-15112021200738.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/an-sinh-xa-hoi/bhxh-tinh-dong-nai-linh-hoat-kip-thoi-chi-tra-ho-tro-cho-nguoi-lao-dong-152507Mon, 15 Nov 2021 21:05:00 GMTỨng dụng công nghệ giúp BHXH TP.Đà Nẵng hoàn thành nhiều chỉ tiêu(BKTO) - Từ đầu năm 2021 đến nay, Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP.Đà Nẵng đã đưa việc giao dịch hồ sơ điện tử trong lĩnh vực thu, cấp sổ BHXH, thẻ Bảo hiểm y tế (BHYT) và lĩnh vực thực hiện chính sách BHXH đạt tỷ lệ 100%, đồng thời đẩy mạnh thực hiện các thủ tục giao dịch điện tử với cá nhân theo quy định tại Quyết định số 846/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, dự kiến đến tháng 12/2021, tỷ lệ này của BHXH TP.Đà Nẵng cũng sẽ đạt 100%.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20211113/ung-dung-cong-nghe-giup-bhxh-tpda-nang-hoan-thanh-nhieu-chi-tieu-408-13112021201206.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/an-sinh-xa-hoi/ung-dung-cong-nghe-giup-bhxh-tpda-nang-hoan-thanh-nhieu-chi-tieu-152492Sat, 13 Nov 2021 20:12:08 GMTBHXH tỉnh Bình Thuận nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu năm 2021(BKTO) - Từ nay đến cuối năm 2021, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Bình Thuận đang tiếp tục nỗ lực hoàn thành chỉ tiêu BHXH Việt Nam giao, phấn đấu phát triển thêm 9.538 người tham gia BHXH tự nguyện và vận động trên 82.705 người tham gia Bảo hiểm y tế (BHYT).http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20211113/bhxh-tinh-binh-thuan-no-luc-hoan-thanh-cac-chi-tieu-nam-2021-408-13112021201054.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/an-sinh-xa-hoi/bhxh-tinh-binh-thuan-no-luc-hoan-thanh-cac-chi-tieu-nam-2021-152488Sat, 13 Nov 2021 20:10:55 GMTTăng tốc, thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội(BKTO) - Ngoài những thời điểm bị chững lại do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, tỉnh Quảng Ninh được đánh giá là một trong những địa phương đạt kết quả tốt trong triển khai thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN). Tuy nhiên, để hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra của năm, đặc biệt là trong việc phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN, ngành BHXH tỉnh cần nỗ lực hơn nữa, trong đó tập trung vào các giải pháp tuyên truyền, đưa chính sách đến gần hơn với người dân. http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20211211/tang-toc-thuc-hien-dong-bo-cac-giai-phap-phat-trien-nguoi-tham-gia-bao-hiem-xa-hoi-408-11122021201051.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/an-sinh-xa-hoi/tang-toc-thuc-hien-dong-bo-cac-giai-phap-phat-trien-nguoi-tham-gia-bao-hiem-xa-hoi-152900Sat, 13 Nov 2021 15:15:00 GMTBáo Kiểm toán trao tặng quà, tiếp sức học sinh nghèo vùng cao đến trường(BKTO) - Ngày 12/11, Công đoàn cùng Đoàn Thanh niên Báo Kiểm toán đã phối hợp tổ chức thăm, trao quà hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn và đội ngũ cán bộ, giáo viên Trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở xã Hố Mít (huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu) đã không quản khó khăn vất vả để "gieo chữ" cho học sinh. http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20211112/bao-kiem-toan-trao-tang-qua-tiep-suc-hoc-sinh-ngheo-vung-cao-den-truong-408-12112021203850.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/an-sinh-xa-hoi/bao-kiem-toan-trao-tang-qua-tiep-suc-hoc-sinh-ngheo-vung-cao-den-truong-152471Fri, 12 Nov 2021 20:38:54 GMTKiểm tra, đôn đốc và tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong triển khai gói hỗ trợ từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp(BKTO) - Nhận thức được ý nghĩa quan trọng của việc triển khai chính sách hỗ trợ người lao động (NLĐ) và người sử dụng lao động (SDLĐ) bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), dưới sự chỉ đạo quyết liệt và sát sao của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam, thời gian qua, BHXH các tỉnh, thành phố đã luôn chủ động, tích cực, nỗ lực triển khai, đảm bảo chính sách hỗ trợ đến với NLĐ, người SDLĐ nhanh chóng, chính xác, kịp thời, đúng người, đúng quy định.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20211110/kiem-tra-don-doc-va-thao-go-kho-khan-vuong-mac-trong-trien-khai-goi-ho-tro-tu-quy-bao-hiem-that-nghiep-408-10112021222732.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/an-sinh-xa-hoi/kiem-tra-don-doc-va-thao-go-kho-khan-vuong-mac-trong-trien-khai-goi-ho-tro-tu-quy-bao-hiem-that-nghi-152441Wed, 10 Nov 2021 22:27:32 GMTBHXH tỉnh Khánh Hòa khắc phục khó khăn, đẩy nhanh tiến độ chi trả hỗ trợ(BKTO) - Nghị quyết 116/NQ-CP ngày 24/9/2021 của Chính phủ về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) và Quyết định 28/QĐ-TTg ngày 01/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động bị ảnh hưởng Covid-19 đã và đang tiếp tục khẳng định tính đúng đắn, kịp thời, nhất là khi cơ quan Bảo hiểm xã hội (BHXH) tại các địa phương không ngừng nỗ lực khắc phục khó khăn để đẩy nhanh tiến độ chi trả cho người lao động, trong đó có BHXH tỉnh Khánh Hòa.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20211110/bhxh-tinh-khanh-hoa-khac-phuc-kho-khan-day-nhanh-tien-do-chi-tra-ho-tro-408-10112021112820.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/an-sinh-xa-hoi/bhxh-tinh-khanh-hoa-khac-phuc-kho-khan-day-nhanh-tien-do-chi-tra-ho-tro-152434Wed, 10 Nov 2021 11:28:22 GMTMở rộng hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19(BKTO) - Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg (Quyết định 33) sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg (Quyết định 23) ngày 07/7/2021 quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20211109/mo-rong-ho-tro-nguoi-lao-dong-gap-kho-khan-do-dai-dich-covid-19-408-09112021212102.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/an-sinh-xa-hoi/mo-rong-ho-tro-nguoi-lao-dong-gap-kho-khan-do-dai-dich-covid-19-152428Tue, 09 Nov 2021 21:21:03 GMTPhát triển người tham gia BHXH tự nguyện: Công tác truyền thông là nhân tố “then chốt” (BKTO) - Đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng không nhỏ tới công tác vận động, phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT). Trong bối cảnh đó, BHXH Việt Nam đã chủ động, nỗ lực vượt khó, thực hiện linh hoạt các giải pháp truyền thông, vận động, góp phần đảm bảo việc thực hiện mục tiêu “kép”, vừa mở rộng hiệu quả diện bao phủ người tham gia BHXH tự nguyện, vừa đảm bảo đúng các quy định về phòng, chống dịch với những kết quả tích cực.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20211108/phat-trien-nguoi-tham-gia-bhxh-tu-nguyen-cong-tac-truyen-thong-la-nhan-to-then-chot-408-08112021203939.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/an-sinh-xa-hoi/phat-trien-nguoi-tham-gia-bhxh-tu-nguyen-cong-tac-truyen-thong-la-nhan-to-then-chot-152417Mon, 08 Nov 2021 20:15:00 GMTBHXH tỉnh Cao Bằng: Vượt qua khó khăn, trở ngại để thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao (BKTO) - Theo Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Cao Bằng, năm 2021 do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên quá trình vận động, phát triển người tham gia BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) đối mặt với không ít khó khăn. Tuy nhiên, với sự nỗ lực, quyết tâm cao, BHXH tỉnh đã vượt qua những khó khăn, trở ngại để thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, qua đó góp phần thực hiện nhiệm vụ chung của toàn ngành, bảo đảm an sinh xã hội.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20211107/bhxh-tinh-cao-bang-vuot-qua-kho-khan-tro-ngai-de-thuc-hien-tot-cac-chi-tieu-nhiem-vu-duoc-giao-408-07112021205231.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/an-sinh-xa-hoi/bhxh-tinh-cao-bang-vuot-qua-kho-khan-tro-ngai-de-thuc-hien-tot-cac-chi-tieu-nhiem-vu-duoc-giao-152407Sun, 07 Nov 2021 20:52:33 GMTBHXH tỉnh Bắc Kạn: Tăng tốc để hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao(BKTO) - Mặc dù đối diện với nhiều khó khăn, nhưng thời gian qua, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Bắc Kạn đã nỗ lực thực hiện tốt các giải pháp thu, thu nợ, phát triển người tham gia BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số chỉ tiêu chưa hoàn thành, đòi hỏi BHXH tỉnh phải nỗ lực, tăng tốc hơn nữa để hoàn thành nhiệm vụ được giao trong năm 2021.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20211107/bhxh-tinh-bac-kan-tang-toc-de-hoan-thanh-chi-tieu-nhiem-vu-duoc-giao-408-07112021175958.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/an-sinh-xa-hoi/bhxh-tinh-bac-kan-tang-toc-de-hoan-thanh-chi-tieu-nhiem-vu-duoc-giao-152404Sun, 07 Nov 2021 17:59:58 GMTRà soát, điều chỉnh chính sách, tiếp tục quan tâm hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh(BKTO) - Năm 2021, đợt dịch Covid-19 bùng phát đã tác động nghiêm trọng đến mọi hoạt động của nền kinh tế và đời sống nhân dân. Nhiều chính sách quan trọng chưa có tiền lệ đã được ban hành để từng bước hỗ trợ người dân và DN vượt qua khó khăn của đại dịch… Tuy nhiên, dịch Covid-19 còn có thể kéo dài, đòi hỏi Chính phủ cần phải duy trì, mở rộng các chính sách hỗ trợ trong năm 2022, bên cạnh việc rà soát và điều chỉnh các chính sách đã ban hành và thực hiện. http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20211106/ra-soat-dieu-chinh-chinh-sach-tiep-tuc-quan-tam-ho-tro-cac-doi-tuong-bi-anh-huong-boi-dich-benh-408-06112021202828.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/an-sinh-xa-hoi/ra-soat-dieu-chinh-chinh-sach-tiep-tuc-quan-tam-ho-tro-cac-doi-tuong-bi-anh-huong-boi-dich-benh-152389Sat, 06 Nov 2021 20:28:30 GMTHơn 8,3 triệu lao động được hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp(BKTO) - Tính đến hết ngày 01/11, Bảo hiểm xã hội (BHXH) các địa phương đã giải quyết hưởng hỗ trợ từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) theo Nghị quyết 116, Quyết định số 28 của Thủ tướng Chính phủ và Thủ tướng chính phủ cho 8,34 triệu lao động (trong đó đang tham gia BHTN là 7,79 triệu người; đã dừng tham gia BHTN 0,55 triệu lao động) với tổng số tiền hỗ trợ là 19.832 tỷ đồng.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20211103/hon-83-trieu-lao-dong-duoc-ho-tro-tu-quy-bao-hiem-that-nghiep-408-03112021064750.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/an-sinh-xa-hoi/hon-83-trieu-lao-dong-duoc-ho-tro-tu-quy-bao-hiem-that-nghiep-152339Wed, 03 Nov 2021 06:47:50 GMTBHXH TP. Hải Phòng kịp thời thực thi chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động(BKTO) - Nghiêm túc, quyết liệt trong thực thi chính sách, cùng với những giải pháp đồng bộ, mạnh mẽ để đẩy nhanh tiến độ chi trả hỗ trợ bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) cho người lao động, tính toán khoản giảm đóng cho người sử dụng lao động, BHXH TP. Hải Phòng đã góp phần làm vơi đi những khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20211031/bhxh-tp-hai-phong-kip-thoi-thuc-thi-chinh-sach-ho-tro-nguoi-lao-dong-nguoi-su-dung-lao-dong-408-31102021163338.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/an-sinh-xa-hoi/bhxh-tp-hai-phong-kip-thoi-thuc-thi-chinh-sach-ho-tro-nguoi-lao-dong-nguoi-su-dung-lao-dong-152311Sun, 31 Oct 2021 16:33:40 GMTHải Dương hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho một số đối tượng khó khăn(BKTO) - HĐND tỉnh Hải Dương đang xây dựng dự thảo Nghị quyết về việc hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế cho một số đối tượng trên địa bàn tỉnh với mức hỗ trợ 20% và 30% từ nguồn ngân sách cấp tỉnh.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20211031/hai-duong-ho-tro-dong-bao-hiem-y-te-cho-mot-so-doi-tuong-kho-khan-408-31102021163326.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/an-sinh-xa-hoi/hai-duong-ho-tro-dong-bao-hiem-y-te-cho-mot-so-doi-tuong-kho-khan-152310Sun, 31 Oct 2021 16:33:26 GMTCà Mau: Hỗ trợ giải quyết việc làm cho lao động trở về từ vùng dịch(BKTO) – Các sở, ban, ngành ở Cà Mau đang phối hợp để khẩn trương nắm bắt tình hình, tổng hợp chi tiết lao động trở về địa phương theo trình độ, nghề nghiệp nhằm kịp thời đưa ra giải pháp hỗ trợ giải quyết việc làm. http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20211030/ca-mau-ho-tro-giai-quyet-viec-lam-cho-lao-dong-tro-ve-tu-vung-dich-408-30102021201122.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/an-sinh-xa-hoi/ca-mau-ho-tro-giai-quyet-viec-lam-cho-lao-dong-tro-ve-tu-vung-dich-152301Sat, 30 Oct 2021 20:11:22 GMTĐổi mới hệ thống y tế cơ sở, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế(BKTO) – Tiếp tục đẩy mạnh việc đổi mới hệ thống y tế cơ sở trên các lĩnh vực, đồng thời đầu tư nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT); đổi mới phương thức thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT… là những nhiệm vụ trọng tâm sẽ được ngành y tế chú trọng triển khai trong thời gian tới.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20211028/doi-moi-he-thong-y-te-co-so-nang-cao-chat-luong-kham-chua-benh-bao-hiem-y-te-408-28102021105251.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/an-sinh-xa-hoi/doi-moi-he-thong-y-te-co-so-nang-cao-chat-luong-kham-chua-benh-bao-hiem-y-te-152245Thu, 28 Oct 2021 10:50:00 GMTHơn 5 triệu lao động được hỗ trợ từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp(BKTO) - Bảo hiểm xã hội Việt Nam (BHXH) vừa thông tin về kết quả triển khai Nghị quyết số 68, Quyết định số 23; Nghị quyết số 116, Quyết định số 28 của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ người lao động (NLĐ) và người sử dụng lao động (SDLĐ) bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20211027/hon-5-trieu-lao-dong-duoc-ho-tro-tu-quy-bao-hiem-that-nghiep-408-27102021215621.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/an-sinh-xa-hoi/hon-5-trieu-lao-dong-duoc-ho-tro-tu-quy-bao-hiem-that-nghiep-152237Wed, 27 Oct 2021 21:56:21 GMTTrao tặng 50 nghìn sản phẩm Vinamilk Colosgold cho con em cán bộ y tế tuyến đầu(BKTO) - Tri ân những đóng góp thầm lặng của đội ngũ y tế tuyến đầu và gia đình của họ trong các công tác phòng, chống dịch, nhãn hàng ColosGold của Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) vừa trao tặng 50.000 sản phẩm dinh dưỡng cho con em của y bác sĩ, nhằm đem đến nguồn dinh dưỡng chất lượng, hỗ trợ tăng cường sức khỏe cho các em, giúp các y bác sĩ yên tâm hơn để tiếp tục cống hiến.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20211027/trao-tang-50-nghin-san-pham-vinamilk-colosgold-cho-con-em-can-bo-y-te-tuyen-dau-408-27102021155056.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/an-sinh-xa-hoi/trao-tang-50-nghin-san-pham-vinamilk-colosgold-cho-con-em-can-bo-y-te-tuyen-dau-152232Wed, 27 Oct 2021 15:50:58 GMTTăng cường giải pháp để giữ chân người lao động tham gia hệ thống chính sách bảo hiểm xã hội(BKTO) - Trước tình trạng số lao động báo giảm tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) tăng, số người nhận BHXH một lần tăng, nhất là khi trải qua khó khăn do dịch bệnh mang lại như vừa qua, nhiều ý kiến cho rằng, cơ quan BHXH các địa phương cần tăng cường các giải pháp để giữ chân người lao động (NLĐ) tham gia chính sách, một mặt để đảm bảo tính bền vững trong xây dựng trụ cột an sinh xã hội, mặt khác đảm bảo lợi ích lâu dài cho chính người lao động.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20211104/tang-cuong-giai-phap-de-giu-chan-nguoi-lao-dong-tham-gia-he-thong-chinh-sach-bao-hiem-xa-hoi-408-04112021121901.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/an-sinh-xa-hoi/tang-cuong-giai-phap-de-giu-chan-nguoi-lao-dong-tham-gia-he-thong-chinh-sach-bao-hiem-xa-hoi-152357Sat, 23 Oct 2021 16:35:00 GMTTiền Giang: Tổ chức đào tạo trực tuyến nhân viên đại lý thu(BKTO) - Nhằm bổ sung đội ngũ nhân viên đại lý thu cấp cơ sở cho hệ thống đại lý thu bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) vừa qua, BHXH tỉnh Tiền Giang đã tổ chức Hội nghị đào tạo trực tuyến nhân viên đại lý thu BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình cho 109 nhân viên đại lý thuộc hệ thống đại lý UBND xã, phường, thị trấn, Bưu điện tỉnh. http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20211021/tien-giang-to-chuc-dao-tao-truc-tuyen-nhan-vien-dai-ly-thu-408-21102021215746.gifhttp://baokiemtoannhanuoc.vn/an-sinh-xa-hoi/tien-giang-to-chuc-dao-tao-truc-tuyen-nhan-vien-dai-ly-thu-152130Thu, 21 Oct 2021 21:40:00 GMTThích ứng với "bình thường mới", địa phương phía Nam dồn sức phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế(BKTO) - Trong đợt dịch Covid-19 bùng phát vừa qua, các địa phương khu vực phía Nam đã chịu nhiều tác động tiêu cực đến mọi mặt của đời sống, kinh tế - xã hội và phải đối mặt với nhiều thách thức trong việc thực hiện mục tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp. Song, với quyết tâm giúp mọi người dân trên địa bàn được thụ hưởng chính sách, BHXH các địa phương đang tập trung mọi nguồn lực để phát triển đối tượng tham gia trong điều kiện dịch bệnh đã cơ bản được kiểm soát. http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20211021/thich-ung-voi-binh-thuong-moi-dia-phuong-phia-nam-don-suc-phat-trien-doi-tuong-tham-gia-bao-hiem-xa-hoi-bao-hiem-y-te-408-21102021211551.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/an-sinh-xa-hoi/thich-ung-voi-binh-thuong-moi-dia-phuong-phia-nam-don-suc-phat-trien-doi-tuong-tham-gia-bao-hiem-xa--152126Thu, 21 Oct 2021 21:20:00 GMTCần ban hành chính sách đặc thù hỗ trợ trẻ em mồ côi do đại dịch Covid-19(BKTO) - Chiều 19/10, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội đã làm việc với Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) cùng một số cơ quan liên quan về tình hình thực hiện công tác hỗ trợ trẻ em mồ côi do đại dịch Covid-19.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20211020/can-ban-hanh-chinh-sach-dac-thu-ho-tro-tre-em-mo-coi-do-dai-dich-covid-19-408-20102021095901.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/an-sinh-xa-hoi/can-ban-hanh-chinh-sach-dac-thu-ho-tro-tre-em-mo-coi-do-dai-dich-covid-19-152086Wed, 20 Oct 2021 09:59:02 GMTHơn 1,7 triệu lao động đã nhận tiền từ gói hỗ trợ từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp(BKTO) - Bảo hiểm xã hội Việt Nam (BHXH) vừa thông tin về kết quả triển khai Nghị quyết 68, Quyết định 23; Nghị quyết 116, Quyết định 28 của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ người lao động (NLĐ) và người sử dụng lao động (SDLĐ) bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20211019/hon-17-trieu-lao-dong-da-nhan-tien-tu-goi-ho-tro-tu-quy-bao-hiem-that-nghiep-408-19102021195312.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/an-sinh-xa-hoi/hon-17-trieu-lao-dong-da-nhan-tien-tu-goi-ho-tro-tu-quy-bao-hiem-that-nghiep-152078Tue, 19 Oct 2021 19:53:12 GMTRà soát, đề xuất chính sách hỗ trợ trẻ mồ côi do dịch Covid -19(BKTO) - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các địa phương rà soát số lượng trẻ em mồ côi do dịch Covid -19 và đề xuất giải pháp trong thời gian tới.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20211018/ra-soat-de-xuat-chinh-sach-ho-tro-tre-mo-coi-do-dich-covid--19-408-18102021200206.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/an-sinh-xa-hoi/ra-soat-de-xuat-chinh-sach-ho-tro-tre-mo-coi-do-dich-covid--19-152067Mon, 18 Oct 2021 20:02:06 GMTXây dựng hệ thống đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế chuyên nghiệp, hiệu quả(BKTO) - Được ví là “cánh tay nối dài” của cơ quan bảo hiểm xã hội (BHXH) trong phát triển người tham gia BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), BHXH Việt Nam xác định trong thời gian tới cần tiếp tục mở rộng, phát triển đại lý thu BHXH, BHYT và nhân viên đại lý thu theo hướng chuyên nghiệp, hoạt động hiệu quả.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20211017/xay-dung-he-thong-dai-ly-thu-bao-hiem-xa-hoi-bao-hiem-y-te-chuyen-nghiep-hieu-qua-408-17102021204947.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/an-sinh-xa-hoi/xay-dung-he-thong-dai-ly-thu-bao-hiem-xa-hoi-bao-hiem-y-te-chuyen-nghiep-hieu-qua-152051Sun, 17 Oct 2021 20:49:49 GMTTrao tặng hàng trăm sổ bảo hiểm xã hội tự nguyện cho người lao động khó khăn tại TP. Hồ Chí Minh(BKTO) - Ngày 14/10, tại TP. Hồ Chí Minh, 3 đơn vị: Bảo hiểm xã hội (BHXH) Thành phố, Liên đoàn Lao động Thành phố và Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) chi nhánh TP. Hồ Chí Minh đã phối hợp tổ chức Chương trình trao tặng 500 sổ BHXH tự nguyện cho người lao động khó khăn tại các nghiệp đoàn. Theo đó, mỗi người lao động sẽ được hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện trong 12 tháng, với số tiền đóng hằng tháng ở mức thu nhập 1,5 triệu đồng. http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20211015/trao-tang-hang-tram-so-bao-hiem-xa-hoi-tu-nguyen-cho-nguoi-lao-dong-kho-khan-tai-tp-ho-chi-minh-408-15102021222608.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/an-sinh-xa-hoi/trao-tang-hang-tram-so-bao-hiem-xa-hoi-tu-nguyen-cho-nguoi-lao-dong-kho-khan-tai-tp-ho-chi-minh-152020Fri, 15 Oct 2021 20:40:00 GMTNinh Bình phấn đấu thực hiện xong gói hỗ trợ từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp trước thời hạn(BKTO) - Thực hiện Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 24/9/2021 và Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg ngày 01/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động (NLĐ) và người sử dụng lao động (SDLĐ) bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp (BHTN). Đến ngày 14/10/2021, tại Ninh Bình đã có 2.416 đơn vị SDLĐ được giảm đóng vào quỹ BHTN với số tiền là 4,7 tỷ đồng và 10.974 NLĐ đã nhận tiền hỗ trợ với tổng số tiền 24,3 tỷ đồng.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20211015/ninh-binh-phan-dau-thuc-hien-xong-goi-ho-tro-tu-quy-bao-hiem-that-nghiep-truoc-thoi-han-408-15102021222529.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/an-sinh-xa-hoi/ninh-binh-phan-dau-thuc-hien-xong-goi-ho-tro-tu-quy-bao-hiem-that-nghiep-truoc-thoi-han-152019Fri, 15 Oct 2021 20:35:00 GMTThực hiện đồng bộ các giải pháp để phát triển đối tượng, tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp (BKTO) – Tận dụng điều kiện thuận lợi của địa bàn đã kiểm soát được dịch bệnh từ sớm, Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP. Hải Phòng đã triển khai đồng bộ các giải pháp để phát triển đối tượng tham gia BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) từ đó mang lại nhiều kết quả tích cực. Đến thời điểm hiện tại, TP. Hải Phòng cũng là một trong số ít địa phương có số người tham gia BHXH, BHYT, BHTN tăng so với cùng kỳ năm 2020.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20211015/thuc-hien-dong-bo-cac-giai-phap-de-phat-trien-doi-tuong-thao-go-kho-khan-cho-nguoi-dan-doanh-nghiep-408-15102021222333.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/an-sinh-xa-hoi/thuc-hien-dong-bo-cac-giai-phap-de-phat-trien-doi-tuong-thao-go-kho-khan-cho-nguoi-dan-doanh-nghiep-152015Fri, 15 Oct 2021 20:15:00 GMTQuyết tâm vượt qua thách thức để hoàn thành chỉ tiêu phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế năm 2021(BKTO) - Trải qua thời gian dài dịch bệnh với nhiều khó khăn, thách thức đặt ra, song ngành Bảo hiểm xã hội (BHXH) xác định không điều chỉnh chỉ tiêu đề ra trước đó; đồng thời tập trung mọi nguồn lực, quyết tâm thực hiện các mục tiêu đề ra trong việc phát triển đổi tượng tham gia BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN).http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20211013/quyet-tam-vuot-qua-thach-thuc-de-hoan-thanh-chi-tieu-phat-trien-nguoi-tham-gia-bao-hiem-xa-hoi-bao-hiem-y-te-nam-2021-408-13102021200301.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/an-sinh-xa-hoi/quyet-tam-vuot-qua-thach-thuc-de-hoan-thanh-chi-tieu-phat-trien-nguoi-tham-gia-bao-hiem-xa-hoi-bao-h-151961Wed, 13 Oct 2021 20:03:04 GMTBắc Giang: 99,8% người lao động được cấp sổ bảo hiểm xã hội(BKTO) – Đây là thông tin được Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Bắc Giang cho biết tại Hội nghị giao ban công tác quý III/2021, triển khai nhiệm vụ và giải pháp công tác quý IV/2021 được tổ chức mới đây.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20211013/bac-giang-998-nguoi-lao-dong-duoc-cap-so-bao-hiem-xa-hoi-408-13102021200243.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/an-sinh-xa-hoi/bac-giang-998-nguoi-lao-dong-duoc-cap-so-bao-hiem-xa-hoi-151960Wed, 13 Oct 2021 20:02:44 GMTAn Giang: Chi hỗ trợ bảo hiểm thất nghiệp cho 1.623 người lao động đầu tiên(BKTO) - Tính đến hết ngày 12/10, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh An Giang đã xử lý hồ sơ chi hỗ trợ bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) cho 1.623 người lao động (NLĐ) trên địa bàn tỉnh. http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20211013/an-giang-chi-ho-tro-bao-hiem-that-nghiep-cho-1623-nguoi-lao-dong-dau-tien-408-13102021200225.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/an-sinh-xa-hoi/an-giang-chi-ho-tro-bao-hiem-that-nghiep-cho-1623-nguoi-lao-dong-dau-tien-151959Wed, 13 Oct 2021 20:02:25 GMT371 tỷ đồng hỗ trợ người lao động từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp(BKTO) - Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam vừa thông tin về kết quả triển khai Nghị quyết số 68/NQ-CP, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg; Nghị quyết số 116/NQ-CP, Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ người lao động (NLĐ) và người sử dụng lao động (SDLĐ) bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20211012/371-ty-dong-ho-tro-nguoi-lao-dong-tu-quy-bao-hiem-that-nghiep-408-12102021205708.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/an-sinh-xa-hoi/371-ty-dong-ho-tro-nguoi-lao-dong-tu-quy-bao-hiem-that-nghiep-151934Tue, 12 Oct 2021 20:57:08 GMTNgành Bảo hiểm xã hội triển khai kịp thời chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động(BKTO) - Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, toàn Ngành bảo hiểm xã hội (BHXH) đã quyết tâm, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đáng chú ý, các chính sách hỗ trợ người lao động (NLĐ), DN trong lĩnh vực BHXH, từ nguồn Qũy Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) của Quốc hội, Chính phủ được Ngành quyết liệt triển khai, kịp thời đi vào cuộc góp phần giúp NLĐ, DN vượt qua khó khăn…http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20211010/nganh-bao-hiem-xa-hoi-trien-khai-kip-thoi-chinh-sach-ho-tro-doanh-nghiep-nguoi-lao-dong-408-10102021211000.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/an-sinh-xa-hoi/nganh-bao-hiem-xa-hoi-trien-khai-kip-thoi-chinh-sach-ho-tro-doanh-nghiep-nguoi-lao-dong-151904Sun, 10 Oct 2021 21:10:02 GMTHướng dẫn cách nộp hồ sơ đề nghị hưởng hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp qua trực tuyến(BKTO) - Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam hướng dẫn người lao động (NLĐ) và người sử dụng lao động (SDLĐ) cách nộp hồ sơ đề nghị hưởng chính sách hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) cho cơ quan BHXH qua các hình thức trực tuyến.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20211010/huong-dan-cach-nop-ho-so-de-nghi-huong-ho-tro-tu-quy-bao-hiem-that-nghiep-qua-truc-tuyen-408-10102021210628.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/an-sinh-xa-hoi/huong-dan-cach-nop-ho-so-de-nghi-huong-ho-tro-tu-quy-bao-hiem-that-nghiep-qua-truc-tuyen-151901Sun, 10 Oct 2021 21:06:29 GMTGấp rút triển khai để tiền hỗ trợ tới tay người lao động sớm nhất có thể(BKTO) - Chứng kiến niềm vui, phấn khởi của người lao động (NLĐ) khi nhận được tiền hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), cán bộ cơ quan bảo hiểm xã hội (BHXH) - những người trực tiếp tổ chức, thực hiện chính sách hỗ trợ lần này như càng được tiếp thêm động lực để thực hiện hiệu quả hơn nữa công tác chi trả tiền hỗ trợ tới tay NLĐ.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20211010/gap-rut-trien-khai-de-tien-ho-tro-toi-tay-nguoi-lao-dong-som-nhat-co-the-408-10102021131144.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/an-sinh-xa-hoi/gap-rut-trien-khai-de-tien-ho-tro-toi-tay-nguoi-lao-dong-som-nhat-co-the-151899Sun, 10 Oct 2021 13:11:47 GMTĐảm bảo chính sách bảo hiểm xã hội cho người lao động, người dân ngoài biển đảo(BKTO) - Tuy hoạt động ngoài biển đảo, nhưng nhiều cơ quan bảo hiểm xã hội (BHXH) tại các huyện, thành phố trực thuộc tỉnh vẫn kiên trì, bền bỉ làm tốt công tác tuyên truyền chính sách, đảm bảo quyền lợi cho người lao động, người dân, cũng như ngày càng phát triển thêm được nhiều đối tượng tham gia BHXH.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20211008/dam-bao-chinh-sach-bao-hiem-xa-hoi-cho-nguoi-lao-dong-nguoi-dan-ngoai-bien-dao-408-08102021112132.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/an-sinh-xa-hoi/dam-bao-chinh-sach-bao-hiem-xa-hoi-cho-nguoi-lao-dong-nguoi-dan-ngoai-bien-dao-151847Fri, 08 Oct 2021 11:10:00 GMTLinh hoạt giải quyết hồ sơ, tăng cường kết nối việc làm cho người lao động​(BKTO) - Bên cạnh việc gửi hồ sơ đề nghị giải quyết hưởng Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) qua hình thức trực tuyến, gián tiếp, người lao động trên địa bàn Thủ đô có thể đến trực tiếp Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội để giải quyết thủ tục; cũng như được tư vấn việc làm, gặp gỡ DN tuyển dụng, tìm hiểu về học nghề để nâng cao cơ hội việc làm. http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20211007/linh-hoat-giai-quyet-ho-so-tang-cuong-ket-noi-viec-lam-cho-nguoi-lao-dong-408-07102021205028.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/an-sinh-xa-hoi/linh-hoat-giai-quyet-ho-so-tang-cuong-ket-noi-viec-lam-cho-nguoi-lao-dong-151839Thu, 07 Oct 2021 20:35:00 GMTBHXH tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu dự kiến chi trả 433 tỷ đồng hỗ trợ người lao động(BKTO) - Theo Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, sẽ có khoảng 193.325 người lao động trên địa bàn được hưởng chính sách hỗ trợ từ Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 24/9/2021 với số tiền hỗ trợ khoảng 433 tỷ đồng và 4.910 đơn vị được giảm mức đóng BHTN từ 1% xuống 0% với số tiền hơn 138 tỷ đồng.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20211007/bhxh-tinh-ba-ria---vung-tau-du-kien-chi-tra-433-ty-dong-ho-tro-nguoi-lao-dong-408-07102021203508.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/an-sinh-xa-hoi/bhxh-tinh-ba-ria---vung-tau-du-kien-chi-tra-433-ty-dong-ho-tro-nguoi-lao-dong-151836Thu, 07 Oct 2021 20:20:00 GMTTăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế(BKTO) – Thời gian qua, công tác thanh tra, kiểm tra chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), luôn được BHXH các địa phương quan tâm, nỗ lực thực hiện. Từ đó góp phần nâng cao năng lực, giảm thiểu tình trạng vi phạm chính sách BHXH, BHYT, đảm bảo quyền lợi của người lao động, đồng thời thực hiện tốt hơn chính sách an sinh xã hội tại các địa phương.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20211007/tang-cuong-cong-tac-thanh-tra-kiem-tra-thuc-hien-chinh-sach-bao-hiem-xa-hoi-bao-hiem-y-te-408-07102021072348.pnghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/an-sinh-xa-hoi/tang-cuong-cong-tac-thanh-tra-kiem-tra-thuc-hien-chinh-sach-bao-hiem-xa-hoi-bao-hiem-y-te-151819Thu, 07 Oct 2021 07:23:48 GMTGần 1,3 tỷ đồng hỗ trợ lao động tự do tại TP. Hồ Chí Minh gặp khó khăn do dịch Covid-19(BKTO) - Ngày 05/10, Tổ chức Oxfam tại Việt Nam phối hợp với Đại sứ quán New Zealand và Đại sứ quán Thụy Sĩ đã tổ chức công bố khoản viện trợ nhân đạo trị giá gần 1,3 tỷ đồng để hỗ trợ những người lao động tự do tại TP. Hồ Chí Minh gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20211006/gan-13-ty-dong-ho-tro-lao-dong-tu-do-tai-tp-ho-chi-minh-gap-kho-khan-do-dich-covid-19-408-06102021172722.pnghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/an-sinh-xa-hoi/gan-13-ty-dong-ho-tro-lao-dong-tu-do-tai-tp-ho-chi-minh-gap-kho-khan-do-dich-covid-19-151812Wed, 06 Oct 2021 17:27:22 GMTPhát động chương trình “Trao học cụ - Tiếp tri thức” tặng học trò nghèo(BKTO) - Ngày 05/10, tại Hà Nội, Hội đồng Đội Trung ương, Hội Sinh viên Việt Nam và Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long phối hợp phát động chương trình “Trao học cụ - Tiếp tri thức” năm 2021 cho học sinh hoàn cảnh khó khăn, ở vùng sâu, vùng xa, con em lực lượng tuyến đầu chống dịch. http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20211006/phat-dong-chuong-trinh-trao-hoc-cu---tiep-tri-thuc-tang-hoc-tro-ngheo-408-06102021090306.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/an-sinh-xa-hoi/phat-dong-chuong-trinh-trao-hoc-cu---tiep-tri-thuc-tang-hoc-tro-ngheo-151797Wed, 06 Oct 2021 09:03:07 GMTThành phố Hồ Chí Minh: Thành lập 23 đoàn giám sát việc triển khai gói hỗ trợ lần 3(BKTO) - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (Sở LĐ-TB&XH) TP. HCM đã thành lập 23 đoàn giám sát việc triển khai gói hỗ trợ lần 3 trên toàn Thành phố nhằm đảm bảo chi trả đầy đủ, đúng đối tượng.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20211005/thanh-pho-ho-chi-minh-thanh-lap-23-doan-giam-sat-viec-trien-khai-goi-ho-tro-lan-3-408-05102021220634.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/an-sinh-xa-hoi/thanh-pho-ho-chi-minh-thanh-lap-23-doan-giam-sat-viec-trien-khai-goi-ho-tro-lan-3-151788Tue, 05 Oct 2021 22:06:34 GMTHơn 381.900 doanh nghiệp được giảm mức đóng vào vào Quỹ bảo hiểm thất nghiệp(BKTO) - Ngành Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam vừa thông tin kết quả triển khai Nghị quyết số 116/NQ-CP của Chính phủ, Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ người lao động (NLĐ) và người sử dụng lao động (SDLĐ) bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid- 19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp (BHTN).http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20211005/hon-381900-doanh-nghiep-duoc-giam-muc-dong-vao-vao-quy-bao-hiem-that-nghiep-408-05102021220528.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/an-sinh-xa-hoi/hon-381900-doanh-nghiep-duoc-giam-muc-dong-vao-vao-quy-bao-hiem-that-nghiep-151785Tue, 05 Oct 2021 22:05:28 GMTQuảng Ngãi phấn đấu nâng cao số người tham gia BHXH, BHYT đến năm 2030(BKTO) - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Quảng Ngãi đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, trên địa bàn toàn tỉnh có 60% lực lượng lao động tham gia BHXH, 45% lực lượng lao động tham gia bảo hiểm tự nguyện (BHTN) và 100% dân số tham gia bảo hiểm y tế (BHYT).http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20211004/quang-ngai-phan-dau-nang-cao-so-nguoi-tham-gia-bhxh-bhyt-den-nam-2030-408-04102021100528.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/an-sinh-xa-hoi/quang-ngai-phan-dau-nang-cao-so-nguoi-tham-gia-bhxh-bhyt-den-nam-2030-151763Mon, 04 Oct 2021 10:05:28 GMTBHXH tỉnh Bình Thuận vượt chỉ tiêu bao phủ bảo hiểm y tế(BKTO) - Sau 8 năm thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) giai đoạn 2012-2020, BHXH tỉnh Bình Thuận đã không ngừng gia tăng đối tượng tham gia BHXH qua từng năm và nhất là tỷ lệ bao phủ BHYT đã vượt chỉ tiêu.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20211004/bhxh-tinh-binh-thuan-vuot-chi-tieu-bao-phu-bao-hiem-y-te-408-04102021100507.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/an-sinh-xa-hoi/bhxh-tinh-binh-thuan-vuot-chi-tieu-bao-phu-bao-hiem-y-te-151762Mon, 04 Oct 2021 10:05:07 GMTRút ngắn tối đa thời gian để người lao động sớm nhận được hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp(BKTO) – Triển khai thực hiện Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg ngày 01/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động (NLĐ) và người sử dụng lao động (SDLĐ) bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), BHXH Việt Nam quán triệt các đơn vị trực thuộc, BHXH các tỉnh, thành phố tổ chức thực hiện chính sách phải thuận tiện, đơn giản về thủ tục, thời gian thực hiện được rút ngắn tối đa để tạo thuận lợi cho NLĐ sớm nhận được hỗ trợ, người SDLĐ được giảm trừ mức đóng kịp thời hàng tháng.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20211003/rut-ngan-toi-da-thoi-gian-de-nguoi-lao-dong-som-nhan-duoc-ho-tro-tu-quy-bao-hiem-that-nghiep-408-03102021192139.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/an-sinh-xa-hoi/rut-ngan-toi-da-thoi-gian-de-nguoi-lao-dong-som-nhan-duoc-ho-tro-tu-quy-bao-hiem-that-nghiep-151758Sun, 03 Oct 2021 19:21:40 GMT3.570 lao động được chi trả tiền hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp ngày đầu triển khai(BKTO) - Thực hiện Nghị quyết số 116/NQ-CP của Chính phủ, Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, từ ngày 01/10, toàn ngành Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã khẩn trương, tích cực triển khai chính sách hỗ trợ người lao động (NLĐ) và người sử dụng lao động (SDLĐ) bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid- 19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp (BHTN).http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20211003/3570-lao-dong-duoc-chi-tra-tien-ho-tro-tu-quy-bao-hiem-that-nghiep-ngay-dau-trien-khai-408-03102021184848.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/an-sinh-xa-hoi/3570-lao-dong-duoc-chi-tra-tien-ho-tro-tu-quy-bao-hiem-that-nghiep-ngay-dau-trien-khai-151754Sun, 03 Oct 2021 18:48:48 GMTNgành Bảo hiểm xã hội quyết liệt triển khai ngay các chính sách hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp(BKTO) - Sáng 01/10, tại Hà Nội, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 24/9/2021 của Chính phủ về chính sách hỗ trợ người lao động (NLĐ) và người sử dụng lao động (NSDLĐ) bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) với trên 5.000 công chức, viên chức tham dự tại hơn 700 điểm cầu trong cả nước.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20211001/nganh-bao-hiem-xa-hoi-quyet-liet-trien-khai-ngay-cac-chinh-sach-ho-tro-tu-quy-bao-hiem-that-nghiep-408-01102021204633.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/an-sinh-xa-hoi/nganh-bao-hiem-xa-hoi-quyet-liet-trien-khai-ngay-cac-chinh-sach-ho-tro-tu-quy-bao-hiem-that-nghiep-151714Fri, 01 Oct 2021 20:50:00 GMTWB và Nhật Bản hỗ trợ Việt Nam chăm sóc người cao tuổi tại cộng đồng(BKTO) - Ước tính sẽ có khoảng 27.000 người ở 6 tỉnh, thành phố hưởng lợi từ một Dự án với khoản viện trợ không hoàn lại trị giá 2,75 triệu USD do Chính phủ Nhật Bản và Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ, 70% trong số đó là người cao tuổi.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20210929/wb-va-nhat-ban-ho-tro-viet-nam-cham-soc-nguoi-cao-tuoi-tai-cong-dong-408-29092021184859.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/an-sinh-xa-hoi/wb-va-nhat-ban-ho-tro-viet-nam-cham-soc-nguoi-cao-tuoi-tai-cong-dong-151640Wed, 29 Sep 2021 18:30:00 GMTBHXH tỉnh Thanh Hóa nỗ lực thực hiện chính sách BHXH cho các đơn vị và người lao động(BKTO) - Theo Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Thanh Hóa, tính đến ngày 08/9, trên địa bàn tỉnh có 6.254 đơn vị, 278.619 lao động được giảm mức đóng vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20210929/bhxh-tinh-thanh-hoa-no-luc-thuc-hien-chinh-sach-bhxh-cho-cac-don-vi-va-nguoi-lao-dong-408-29092021084254.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/an-sinh-xa-hoi/bhxh-tinh-thanh-hoa-no-luc-thuc-hien-chinh-sach-bhxh-cho-cac-don-vi-va-nguoi-lao-dong-151632Wed, 29 Sep 2021 08:35:00 GMT