Hoạt động kiểm toánhttp://baokiemtoannhanuoc.vn//rss/hoat-dong-kiem-toan.rssKiểm Toán RSSKiểm ToánNâng cao chất lượng đào tạo trực tuyến cho kiểm toán viên nhà nước(BKTO) - Sáng 22/10, Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán (Trường) đã tổ chức Tọa đàm “Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo trực tuyến”. http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20211022/nang-cao-chat-luong-dao-tao-truc-tuyen-cho-kiem-toan-vien-nha-nuoc-309-22102021221105.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/kiem-toan-trong-nuoc/nang-cao-chat-luong-dao-tao-truc-tuyen-cho-kiem-toan-vien-nha-nuoc-152137Fri, 22 Oct 2021 21:10:00 GMTKiểm toán Nhà nước đã hoàn thành xuất sắc vai trò Chủ tịch ASOSAI nhiệm kỳ 2018-2021(BKTO) - Chiều 19/10, KTNN đã tổ chức Hội nghị tổng kết nhiệm kỳ Chủ tịch Tổ chức Các cơ quan Kiểm toán tối cao châu Á (ASOSAI) 2018-2021 và Đại hội ASOSAI 15.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20211019/kiem-toan-nha-nuoc-da-hoan-thanh-xuat-sac-vai-tro-chu-tich-asosai-nhiem-ky-2018-2021-309-19102021215307.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/hoat-dong-kiem-toan/kiem-toan-nha-nuoc-da-hoan-thanh-xuat-sac-vai-tro-chu-tich-asosai-nhiem-ky-2018-2021-152081Tue, 19 Oct 2021 20:30:00 GMTKhai mạc Khóa đào tạo Tăng cường năng lực cho công chức KTNN theo Chương trình của KOICA (BKTO) - Sáng 18/10, tại trụ sở KTNN, Vụ Hợp tác quốc tế KTNN phối hợp với Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA) khai mạc Khóa đào tạo trực tuyến “Tăng cường năng lực cho công chức KTNN theo Chương trình của KOICA”.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20211018/khai-mac-khoa-dao-tao-tang-cuong-nang-luc-cho-cong-chuc-ktnn-theo-chuong-trinh-cua-koica-309-18102021155156.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/hoat-dong-kiem-toan/khai-mac-khoa-dao-tao-tang-cuong-nang-luc-cho-cong-chuc-ktnn-theo-chuong-trinh-cua-koica-152064Mon, 18 Oct 2021 15:51:57 GMT KPMG và ACCA hợp tác hỗ trợ áp dụng Chuẩn mực Báo cáo tài chính quốc tế(BKTO) - Vừa qua, KPMG Việt Nam và Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh Quốc (ACCA) đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác nhằm hỗ trợ áp dụng Chuẩn mực Báo cáo Tài chính quốc tế (IFRS) và sự phát triển của ngành kế toán kiểm toán và tài chính tại Việt Nam.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20211015/kpmg-va-acca-hop-tac-ho-tro-ap-dung-chuan-muc-bao-cao-tai-chinh-quoc-te-309-15102021222120.pnghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/kiem-toan-trong-nuoc/kpmg-va-acca-hop-tac-ho-tro-ap-dung-chuan-muc-bao-cao-tai-chinh-quoc-te-152008Fri, 15 Oct 2021 22:10:00 GMTKTNN Việt Nam và KTNN Trung Quốc chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng dữ liệu lớn trong kiểm toán công(BKTO) - Sáng 14/10, KTNN Việt Nam phối hợp với KTNN Trung Quốc tổ chức Tọa đàm chuyên môn trực tuyến với chủ đề “Dữ liệu lớn trong kiểm toán công”. Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Đặng Thế Vinh làm Trưởng đoàn Đoàn đại biểu KTNN Việt Nam tham dự Tọa đàm.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20211014/ktnn-viet-nam-va-ktnn-trung-quoc-chia-se-kinh-nghiem-ung-dung-du-lieu-lon-trong-kiem-toan-cong-309-14102021143118.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/hoat-dong-kiem-toan/ktnn-viet-nam-va-ktnn-trung-quoc-chia-se-kinh-nghiem-ung-dung-du-lieu-lon-trong-kiem-toan-cong-151984Thu, 14 Oct 2021 14:31:21 GMTTập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ chính trị trong bối cảnh Covid-19(BKTO) - Ngày 12/10, tại Hà Nội, đồng chí Trần Sỹ Thanh - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Kiểm toán Nhà nước - đã chủ trì Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ KTNN.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20211012/tap-trung-lanh-dao-chi-dao-hoan-thanh-co-ban-cac-nhiem-vu-chinh-tri-trong-boi-canh-covid-19-309-12102021165203.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/hoat-dong-kiem-toan/tap-trung-lanh-dao-chi-dao-hoan-thanh-co-ban-cac-nhiem-vu-chinh-tri-trong-boi-canh-covid-19-151931Tue, 12 Oct 2021 16:52:06 GMTPhát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2021(BKTO) - Sáng ngày 08/10, tại trụ sở KTNN khu vực II (tỉnh Nghệ An), Tổng Kiểm toán Nhà nước Trần Sỹ Thanh đã có buổi làm việc với KTNN khu vực II. Tham dự buổi làm việc có Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Hà Thị Mỹ Dung, đại diện lãnh đạo các đơn vị tham mưu của KTNN, cùng toàn thể lãnh đạo chủ chốt của KTNN khu vực II.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20211009/phat-huy-tinh-than-doan-ket-sang-tao-phan-dau-hoan-thanh-tot-nhiem-vu-nam-2021-309-09102021212918.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/hoat-dong-kiem-toan/phat-huy-tinh-than-doan-ket-sang-tao-phan-dau-hoan-thanh-tot-nhiem-vu-nam-2021-151888Sat, 09 Oct 2021 21:29:21 GMTĐề xuất giải pháp, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Kiểm toán Nhà nước(BKTO) – Tại Hội thảo lấy ý kiến tham gia vào Đề tài cấp Bộ “Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực KTNN đáp ứng xu thế phát triển giai đoạn 2020-2030” (Đề tài) do Kiểm toán trưởng KTNN chuyên ngành III Lê Tùng Lâm và Kiểm toán trưởng KTNN chuyên ngành Ib Trần Văn Hảo đồng chủ trì diễn ra chiều 06/10, các đại biểu đã tích cực tham gia đóng góp ý kiến, đề xuất các giải pháp để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực KTNN nói chung và giải pháp để hoàn thiện Đề tài nói riêng.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20211007/de-xuat-giai-phap-nang-cao-chat-luong-nguon-nhan-luc-kiem-toan-nha-nuoc-309-07102021100021.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/kiem-toan-trong-nuoc/de-xuat-giai-phap-nang-cao-chat-luong-nguon-nhan-luc-kiem-toan-nha-nuoc-151825Thu, 07 Oct 2021 09:55:00 GMTĐồng hành cùng học sinh nghèo vượt qua đại dịch(BKTO) - Thực hiện kế hoạch của Ban Bí thư T.Ư Đoàn, Đoàn Thanh niên KTNN vừa có Công văn số 73- CV/ĐTN gửi các chi đoàn trực thuộc về việc triển khai Chương trình “Cùng em học trực tuyến”.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20211006/dong-hanh-cung-hoc-sinh-ngheo-vuot-qua-dai-dich-309-06102021172706.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/hoat-dong-kiem-toan/dong-hanh-cung-hoc-sinh-ngheo-vuot-qua-dai-dich-151811Wed, 06 Oct 2021 17:27:07 GMTĐẩy mạnh cải cách hành chính, chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin vào mọi hoạt động của Ngành(BKTO) - Đây là một trong những nội dung đáng chú ý trong Chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) của KTNN giai đoạn 2021-2030 (gọi tắt là Chương trình) được Tổng Kiểm toán Nhà nước ký ban hành theo Quyết định số 1609/QĐ-KTNN ngày 22/9.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20211001/day-manh-cai-cach-hanh-chinh-chu-trong-ung-dung-cong-nghe-thong-tin-vao-moi-hoat-dong-cua-nganh-309-01102021210246.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/kiem-toan-trong-nuoc/day-manh-cai-cach-hanh-chinh-chu-trong-ung-dung-cong-nghe-thong-tin-vao-moi-hoat-dong-cua-nganh-151722Fri, 01 Oct 2021 21:30:00 GMTĐịnh hướng kế hoạch hoạt động giai đoạn 2022-2024 của Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán (BKTO) - Sáng 30/9, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Hà Thị Mỹ Dung đã chủ trì cuộc họp cho ý kiến về Kế hoạch hoạt động của Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán (Trường) 3 năm giai đoạn 2022-2024. Cùng dự có lãnh đạo Trường và một số đơn vị trực thuộc KTNN. http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20210930/dinh-huong-ke-hoach-hoat-dong-giai-doan-2022-2024-cua-truong-dao-tao-va-boi-duong-nghiep-vu-kiem-toan-309-30092021190429.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/hoat-dong-kiem-toan/dinh-huong-ke-hoach-hoat-dong-giai-doan-2022-2024-cua-truong-dao-tao-va-boi-duong-nghiep-vu-kiem-toa-151673Thu, 30 Sep 2021 19:04:30 GMTHoàn thiện tổ chức kiểm toán thuế tại các doanh nghiệp ngoài quốc doanh(BKTO) – Đó là tên đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ do ThS. Trần Minh Khương - Kiểm toán trưởng KTNN khu vực XIII và ThS. Nguyễn Xuân Khải - Phó Kiểm toán trưởng KTNN chuyên ngành II đồng chủ nhiệm.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20210929/hoan-thien-to-chuc-kiem-toan-thue-tai-cac-doanh-nghiep-ngoai-quoc-doanh-307-29092021214040.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/kiem-toan-trong-nuoc/hoan-thien-to-chuc-kiem-toan-thue-tai-cac-doanh-nghiep-ngoai-quoc-doanh-151647Wed, 29 Sep 2021 21:10:00 GMTKhắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt công tác Đảng (BKTO) - Ngày 29/9, Đảng ủy KTNN đã tổ chức Hội nghị báo cáo tình hình, kết quả công tác 9 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ quý IV/2021 và Kế hoạch công tác năm 2022 của Đảng ủy KTNN với Ban Thường vụ (BTV) Đảng ủy khối các cơ quan T.Ư (Đảng ủy Khối).http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20210929/khac-phuc-moi-kho-khan-hoan-thanh-tot-cong-tac-dang-309-29092021200259.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/kiem-toan-trong-nuoc/khac-phuc-moi-kho-khan-hoan-thanh-tot-cong-tac-dang-151646Wed, 29 Sep 2021 20:05:00 GMTPhó Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Tuấn Anh vinh dự đón nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng(BKTO) - Chiều 29/9, tại trụ sở KTNN, Chi bộ Văn phòng Đảng - Đoàn thể đã tổ chức Lễ trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Tuấn Anh - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước, đảng viên đang sinh hoạt tại Chi bộ. http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20210929/pho-tong-kiem-toan-nha-nuoc-nguyen-tuan-anh-vinh-du-don-nhan-huy-hieu-30-nam-tuoi-dang-309-29092021184810.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/kiem-toan-trong-nuoc/pho-tong-kiem-toan-nha-nuoc-nguyen-tuan-anh-vinh-du-don-nhan-huy-hieu-30-nam-tuoi-dang-151637Wed, 29 Sep 2021 18:15:00 GMTTổng Kiểm toán Nhà nước chỉ đạo việc tổ chức các cuộc kiểm toán còn lại trong năm 2021(BKTO) - Tổng Kiểm toán Nhà nước Trần Sỹ Thanh vừa có văn bản chỉ đạo Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc KTNN về việc tổ chức các cuộc kiểm toán còn lại trong năm 2021.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20210929/tong-kiem-toan-nha-nuoc-chi-dao-viec-to-chuc-cac-cuoc-kiem-toan-con-lai-trong-nam-2021-307-29092021143449.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/kiem-toan-trong-nuoc/tong-kiem-toan-nha-nuoc-chi-dao-viec-to-chuc-cac-cuoc-kiem-toan-con-lai-trong-nam-2021-151634Wed, 29 Sep 2021 14:15:00 GMTThống nhất nội dung, tiến độ xây dựng Giáo trình Lý thuyết kiểm toán(BKTO) - Chiều 28/9, tại trụ sở KTNN, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Vũ Văn Họa đã chủ trì cuộc họp Ban soạn thảo Giáo trình Lý thuyết kiểm toán. Tham dự có các thành viên trong Ban soạn thảo.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20210928/thong-nhat-noi-dung-tien-do-xay-dung-giao-trinh-ly-thuyet-kiem-toan-309-28092021235311.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/hoat-dong-kiem-toan/thong-nhat-noi-dung-tien-do-xay-dung-giao-trinh-ly-thuyet-kiem-toan-151626Tue, 28 Sep 2021 23:53:13 GMTTrao tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Kiểm toán Nhà nước" cho lãnh đạo tỉnh và các cơ quan thuộc tỉnh Thái Nguyên(BKTO) - Trong khuôn khổ chương trình làm việc với tỉnh Thái Nguyên, chiều ngày 23/9, KTNN đã tổ chức Lễ trao tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Kiểm toán Nhà nước" cho các cá nhân đã có đóng góp cho sự nghiệp phát triển KTNN.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20210925/trao-tang-ky-niem-chuong-vi-su-nghiep-kiem-toan-nha-nuoc-cho-lanh-dao-tinh-va-cac-co-quan-thuoc-tinh-thai-nguyen-309-25092021214527.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/kiem-toan-trong-nuoc/trao-tang-ky-niem-chuong-vi-su-nghiep-kiem-toan-nha-nuoc-cho-lanh-dao-tinh-va-cac-co-quan-thuoc-tinh-151577Sat, 25 Sep 2021 21:45:00 GMTBan Cán sự đảng Kiểm toán Nhà nước thực hiện hiệu quả Quy chế phối hợp với Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương(BKTO) - Ngày 24/9, tại trụ sở KTNN, Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án sửa đổi, bổ sung Quyết định số 219-QĐ/TW (Quyết định 219) ngày 17/4/2009 của Ban Bí thư về việc ban hành Quy chế phối hợp công tác giữa Đảng ủy Khối DN T.Ư với Ban cán sự đảng Bộ, ngành và đảng đoàn các cơ quan T.Ư (Ban Chỉ đạo Đề án) đã có cuộc họp với Ban Cán sự đảng KTNN và Ban Cán sự đảng Thanh tra Chính phủ (TTCP).http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20210924/ban-can-su-dang-kiem-toan-nha-nuoc-thuc-hien-hieu-qua-quy-che-phoi-hop-voi-dang-uy-khoi-doanh-nghiep-trung-uong-309-24092021224437.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/kiem-toan-trong-nuoc/ban-can-su-dang-kiem-toan-nha-nuoc-thuc-hien-hieu-qua-quy-che-phoi-hop-voi-dang-uy-khoi-doanh-nghiep-151543Fri, 24 Sep 2021 22:20:00 GMT Bản chất và các phương pháp hạch toán hợp nhất kinh doanh dưới sự kiểm soát chunghttp://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/library/images/site-3/PHAM%20NAM%20PHONG%20-%20Deloitte.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/hoat-dong-kiem-toan/ban-chat-va-cac-phuong-phap-hach-toan-hop-nhat-kinh-doanh-duoi-su-kiem-soat-chung-151508Thu, 23 Sep 2021 20:30:46 GMTTăng cường phối hợp, nâng cao hiệu quả công tác của Kiểm toán Nhà nước và Thanh tra Chính phủ(BKTO) - Chiều 22/9, tại trụ sở Thanh tra Chính phủ (TTCP) đã diễn ra Lễ ký Quy chế trao đổi thông tin giữa TTCP và KTNN. http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20210922/tang-cuong-phoi-hop-nang-cao-hieu-qua-cong-tac-cua-kiem-toan-nha-nuoc-va-thanh-tra-chinh-phu-309-22092021222742.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/hoat-dong-kiem-toan/tang-cuong-phoi-hop-nang-cao-hieu-qua-cong-tac-cua-kiem-toan-nha-nuoc-va-thanh-tra-chinh-phu-151486Wed, 22 Sep 2021 22:27:46 GMTInfographic - Những nội dung chính của Tuyên bố Bangkok 2021(BKTO) - Một trong những thành công nổi bật của Đại hội Tổ chức Các cơ quan Kiểm toán tối cao châu Á (ASOSAI) lần thứ 15 là thông qua Tuyên bố Bangkok 2021 với chủ đề: “SAI và việc chuẩn bị cho trạng thái bình thường mới. Đây là thông điệp thể hiện quyết tâm sẵn sàng ứng phó với những thách thức trong bối cảnh khu vực, thế giới luôn biến động không ngừng của cộng đồng ASOSAI. http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/library/images/site-3/20210924/inn.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/hoat-dong-kiem-toan/infographic---nhung-noi-dung-chinh-cua-tuyen-bo-bangkok-2021-151413Sun, 19 Sep 2021 12:12:40 GMTTrao quà Tết Trung thu tặng con em lực lượng y tế tuyến đầu chống dịch ở các tỉnh phía Nam(BKTO) - Thông qua Công đoàn Viên chức Việt Nam (CĐVCVN), Công đoàn KTNN vừa trao 150 phần quà tặng con cán bộ, đoàn viên tham gia tuyến đầu chống dịch Covid-19 tại các tỉnh phía Nam nhân dịp Tết Trung thu năm 2021.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20210917/trao-qua-tet-trung-thu-tang-con-em-luc-luong-y-te-tuyen-dau-chong-dich-o-cac-tinh-phia-nam-309-17092021224104.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/kiem-toan-trong-nuoc/trao-qua-tet-trung-thu-tang-con-em-luc-luong-y-te-tuyen-dau-chong-dich-o-cac-tinh-phia-nam-151384Fri, 17 Sep 2021 22:41:04 GMTSẽ triển khai thí điểm kiểm toán từ xa đối với VNPT trong quý I/2022(BKTO) – Từ quý I/2022, KTNN sẽ triển khai thí điểm kiểm toán từ xa đối với Báo cáo tài chính năm 2021 tại VNPT; phát hành báo cáo kiểm toán trước ngày 30/9/2022.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20210917/se-trien-khai-thi-diem-kiem-toan-tu-xa-doi-voi-vnpt-trong-quy-i2022-307-17092021213255.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/kiem-toan-trong-nuoc/se-trien-khai-thi-diem-kiem-toan-tu-xa-doi-voi-vnpt-trong-quy-i2022-151376Fri, 17 Sep 2021 21:05:00 GMTHợp tác thiết thực, hiệu quả để nâng cao chất lượng kiểm toán và hoạt động ngân hàng(BKTO) - Chiều 16/9, tại trụ sở KTNN, KTNN và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã tổ chức Hội nghị Tổng kết và ký Quy chế phối hợp công tác (QCPH) giữa hai cơ quan.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20210916/hop-tac-thiet-thuc-hieu-qua-de-nang-cao-chat-luong-kiem-toan-va-hoat-dong-ngan-hang-309-16092021224820.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/hoat-dong-kiem-toan/hop-tac-thiet-thuc-hieu-qua-de-nang-cao-chat-luong-kiem-toan-va-hoat-dong-ngan-hang-151351Thu, 16 Sep 2021 22:48:22 GMTInfographic - Các hoạt động chính thực hiện Chiến lược phát triển Kiểm toán Nhà nước đến năm 2030(BKTO) - Ngày 26/8, Tổng Kiểm toán Nhà nước Trần Sỹ Thanh đã ký Quyết định số 1528/QĐ-KTNN về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2030 (giai đoạn 2021-2030). Việc xây dựng Kế hoạch nhằm phát triển KTNN là công cụ trọng yếu, hữu hiệu của Đảng và Nhà nước trong kiểm tra, kiểm soát việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công; góp phần nâng cao năng lực quản lý, quản trị tài chính công, tài sản công của Nhà nước, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước giai đoạn 2021-2030… Báo Kiểm toán xin giới thiệu tới bạn đọc một số nội dung chính của Kế hoạch trên.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20210915/infographic---cac-hoat-dong-chinh-thuc-hien-chien-luoc-phat-trien-kiem-toan-nha-nuoc-den-nam-2030-309-15092021161011.pnghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/kiem-toan-trong-nuoc/infographic---cac-hoat-dong-chinh-thuc-hien-chien-luoc-phat-trien-kiem-toan-nha-nuoc-den-nam-2030-151285Wed, 15 Sep 2021 15:45:00 GMTThúc đẩy trao đổi thông tin, dữ liệu số giữa Kiểm toán Nhà nước và Bộ Tài chính(BKTO) – Đó là nội dung cơ bản trong Quy chế phối hợp trao đổi thông tin, dữ liệu (Quy chế) giữa KTNN và Bộ Tài chính vừa được 2 cơ quan ký kết vào chiều 14/9 tại trụ sở KTNN.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20210914/thuc-day-trao-doi-thong-tin-du-lieu-so-giua-kiem-toan-nha-nuoc-va-bo-tai-chinh-307-14092021210700.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/hoat-dong-kiem-toan/thuc-day-trao-doi-thong-tin-du-lieu-so-giua-kiem-toan-nha-nuoc-va-bo-tai-chinh-151274Tue, 14 Sep 2021 21:07:03 GMTTăng cường đào tạo kiến thức, kinh nghiệm quốc tế cho các kiểm toán viên(BKTO) - Sáng 14/9, Vụ Hợp tác quốc tế và Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán của KTNN đã có buổi làm việc về công tác phối hợp tổ chức các khóa đào tạo, chương trình đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn và trung hạn.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20210914/tang-cuong-dao-tao-kien-thuc-kinh-nghiem-quoc-te-cho-cac-kiem-toan-vien-309-14092021191402.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/kiem-toan-trong-nuoc/tang-cuong-dao-tao-kien-thuc-kinh-nghiem-quoc-te-cho-cac-kiem-toan-vien-151268Tue, 14 Sep 2021 19:10:00 GMTMột số hình ảnh tại Đại hội ASOSAI lần thứ 15(BKTO) - Sau 03 ngày làm việc (từ ngày 06-8/9) khẩn trương, tích cực và trách nhiệm, Đại hội Tổ chức Các cơ quan kiểm toán tối cao châu Á (ASOSAI) lần thứ 15 đã được tổ chức thành công, với việc thông qua Tuyên bố Băng Cốc 2021: Chuẩn bị cho trạng thái bình thường mới tiếp theo.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20210910/mot-so-hinh-anh-tai-dai-hoi-asosai-lan-thu-15-309-10092021222236.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/hoat-dong-kiem-toan/mot-so-hinh-anh-tai-dai-hoi-asosai-lan-thu-15-151168Fri, 10 Sep 2021 22:23:08 GMTĐoàn kết, hợp tác vì sự thịnh vượng chung của cộng đồng ASOSAI(BKTO) - Chiều 08/9, Cuộc họp Ban Điều hành Tổ chức Các cơ quan Kiểm toán tối cao châu Á (ASOSAI) lần thứ 57 đã thành công tốt đẹp.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20210908/doan-ket-hop-tac-vi-su-thinh-vuong-chung-cua-cong-dong-asosai-309-08092021201515.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/kiem-toan-trong-nuoc/doan-ket-hop-tac-vi-su-thinh-vuong-chung-cua-cong-dong-asosai-151108Wed, 08 Sep 2021 20:30:00 GMTĐại hội ASOSAI 15: Khai mạc Hội nghị chuyên đề lần thứ 8(BKTO) - Chiều 08/9, trong khuôn khổ Đại hội Tổ chức Các cơ quan Kiểm toán tối cao châu Á (ASOSAI) lần thứ 15, Hội nghị chuyên đề ASOSAI lần thứ 8 với chủ đề “ASOSAI và giai đoạn bình thường tiếp theo: Khả năng phục hồi giữa những thách thức” chính thức khai mạc dưới sự chủ trì của Cơ quan Kiểm toán tối cao (SAI) Thái Lan - Chủ tịch ASOSAI nhiệm kỳ 2021-2024.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20210908/dai-hoi-asosai-15-khai-mac-hoi-nghi-chuyen-de-lan-thu-8-309-08092021152509.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/kiem-toan-trong-nuoc/dai-hoi-asosai-15-khai-mac-hoi-nghi-chuyen-de-lan-thu-8-151096Wed, 08 Sep 2021 15:20:00 GMTPhiên họp toàn thể thứ nhất và thứ hai Đại hội ASOSAI lần thứ 15 kết thúc tốt đẹp(BKTO) - Với việc hoàn thành đầy đủ các chương trình nghị sự đã đề ra, chiều ngày 07/9, Phiên họp toàn thể thứ nhất và thứ hai Đại hội Tổ chức Các cơ quan Kiểm toán tối cao châu Á (ASOSAI) lần thứ 15 được tổ chức theo hình thức trực tuyến đã kết thúc tốt đẹp.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20210907/phien-hop-toan-the-thu-nhat-va-thu-hai-dai-hoi-asosai-lan-thu-15-ket-thuc-tot-dep-309-07092021232325.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/hoat-dong-kiem-toan/phien-hop-toan-the-thu-nhat-va-thu-hai-dai-hoi-asosai-lan-thu-15-ket-thuc-tot-dep-151079Tue, 07 Sep 2021 23:23:26 GMTSAI Kuwait làm Trưởng nhóm công tác về Kiểm toán các mục tiêu phát triển bền vững của ASOSAI(BKTO)- Chiều 07/9, tại Phiên họp toàn thể lần thứ nhất trong khuôn khổ Đại hội Tổ chức Các cơ quan Kiểm toán tối cao châu Á (ASOSAI) lần thứ 15, các cơ quan kiểm toán tối cao (SAI) thành viên đã biểu quyết thông qua việc thành lập Nhóm công tác về Kiểm toán các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) của ASOSAI (ASOSAI WGSDG). http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20210907/sai-kuwait-lam-truong-nhom-cong-tac-ve-kiem-toan-cac-muc-tieu-phat-trien-ben-vung-cua-asosai-309-07092021214940.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/hoat-dong-kiem-toan/sai-kuwait-lam-truong-nhom-cong-tac-ve-kiem-toan-cac-muc-tieu-phat-trien-ben-vung-cua-asosai-151078Tue, 07 Sep 2021 21:49:42 GMTThông qua Tuyên bố Băng Cốc 2021: Chuẩn bị cho trạng thái bình thường mới tiếp theo(BKTO) - Chiều 07/9, tại Phiên họp toàn thể lần thứ 2, Đại hội Tổ chức các Cơ quan kiểm toán tối cao châu Á (ASOSAI) lần thứ 15 đã chính thức thông qua Tuyên bố Băng Cốc 2021 với chủ đề: SAI và việc chuẩn bị cho trạng thái bình thường mới tiếp theo. http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20210907/thong-qua-tuyen-bo-bang-coc-2021-chuan-bi-cho-trang-thai-binh-thuong-moi-tiep-theo-309-07092021214850.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/hoat-dong-kiem-toan/thong-qua-tuyen-bo-bang-coc-2021-chuan-bi-cho-trang-thai-binh-thuong-moi-tiep-theo-151076Tue, 07 Sep 2021 21:48:53 GMTĐại hội ASOSAI 15 thông qua Báo cáo kết quả thực hiện Tuyên bố Hà Nội (BKTO) - Tại Tại Phiên họp toàn thể lần thứ Nhất, trong khuôn khổ Đại hội ASOSAI lần thứ 15 diễn ra chiều 07/9, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Hà Thị Mỹ Dung thay mặt KTNN Việt Nam - Chủ tịch ASOSAI nhiệm kỳ 2018-2021 trình bày dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện Tuyên bố Hà Nội. Báo cáo sau đó đã được các thành viên ASOSAI 56 nhất trí thông qua tại Phiên họp.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20210907/dai-hoi-asosai-15-thong-qua-bao-cao-ket-qua-thuc-hien-tuyen-bo-ha-noi-309-07092021210426.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/hoat-dong-kiem-toan/dai-hoi-asosai-15-thong-qua-bao-cao-ket-qua-thuc-hien-tuyen-bo-ha-noi-151071Tue, 07 Sep 2021 21:04:28 GMTKiểm toán Nhà nước Việt Nam chuyển giao chức Chủ tịch ASOSAI cho Ủy ban Kiểm toán Nhà nước Thái Lan(BKTO) – Chiều 07/9, tại Phiên họp toàn thể lần thứ Nhất trong khuôn khổ Đại hội Tổ chức Các cơ quan Kiểm toán tối cao châu Á (ASOSAI) lần thứ 15, Tổng Kiểm toán Nhà nước Việt Nam Trần Sỹ Thanh - Chủ tịch ASOSAI nhiệm kỳ 2018-2021 - đã thực hiện nghi thức chuyển giao chức Chủ tịch ASOSAI nhiệm kỳ 2021-2024 cho Chủ tịch Ủy ban KTNN Thái Lan - ông Chanathap Indamra. http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20210907/kiem-toan-nha-nuoc-viet-nam-chuyen-giao-chuc-chu-tich-asosai-cho-uy-ban-kiem-toan-nha-nuoc-thai-lan-309-07092021182516.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/hoat-dong-kiem-toan/kiem-toan-nha-nuoc-viet-nam-chuyen-giao-chuc-chu-tich-asosai-cho-uy-ban-kiem-toan-nha-nuoc-thai-lan-151068Tue, 07 Sep 2021 18:25:19 GMTASOSAI nỗ lực phục hồi giữa những thách thức(BKTO) - Trong khuôn khổ Đại hội Tổ chức Các cơ quan Kiểm toán tối cao châu Á (ASOSAI) lần thứ 15, Hội nghị chuyên đề ASOSAI lần thứ 8 với chủ đề “ASOSAI và giai đoạn bình thường tiếp theo: Khả năng phục hồi giữa những thách thức” sẽ được tổ chức theo hình thức trực tuyến vào ngày 08/9, dưới sự chủ trì của Cơ quan Kiểm toán tối cao (SAI) Thái Lan.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20210907/asosai-no-luc-phuc-hoi-giua-nhung-thach-thuc-309-07092021172639.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/hoat-dong-kiem-toan/asosai-no-luc-phuc-hoi-giua-nhung-thach-thuc-151067Tue, 07 Sep 2021 17:26:40 GMTChuyển đổi hình thức đào tạo, nỗ lực theo đuổi mục tiêu nâng cao năng lực cho các SAI(BKTO) - Tại Phiên họp toàn thể lần thứ nhất, trong khuôn khổ Đại hội Tổ chức các Cơ quan kiểm toán tối cao châu Á (ASOSAI) lần thứ 15 diễn ra chiều 07/9, ông Morita Yuji - Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán Nhật Bản, Trưởng ban Phát triển Năng lực của ASOSAI đã Báo cáo về hoạt động của Ủy ban Phát triển năng lực ASOSAI (ASOSAI CDA). Báo cáo ngay sau đó đã được các SAI nhất trí thông qua tại Phiên họp.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20210907/chuyen-doi-hinh-thuc-dao-tao-no-luc-theo-duoi-muc-tieu-nang-cao-nang-luc-cho-cac-sai-309-07092021161811.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/hoat-dong-kiem-toan/chuyen-doi-hinh-thuc-dao-tao-no-luc-theo-duoi-muc-tieu-nang-cao-nang-luc-cho-cac-sai-151064Tue, 07 Sep 2021 16:18:15 GMTĐại hội ASOSAI 15: Bầu Ban Điều hành và Ủy ban Kiểm toán nhiệm kỳ 2021-2024(BKTO) - Chiều 07/9, trong khuôn khổ Phiên họp toàn thể lần thứ nhất, Đại hội ASOSAI 15 đã tiến hành bỏ phiếu bầu Ban Điều hành và Ủy ban Kiểm toán nhiệm kỳ 2021-2024.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20210907/dai-hoi-asosai-15-bau-ban-dieu-hanh-va-uy-ban-kiem-toan-nhiem-ky-2021-2024-309-07092021160810.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/hoat-dong-kiem-toan/dai-hoi-asosai-15-bau-ban-dieu-hanh-va-uy-ban-kiem-toan-nhiem-ky-2021-2024-151063Tue, 07 Sep 2021 16:08:14 GMTTạp chí ASOSAI - Nền tảng để các SAI thành viên chia sẻ và tuyên truyền các thông lệ tốt (BKTO) - Để khuyến khích và tạo điều kiện trao đổi kinh nghiệm, Tạp chí ASOSAI được xuất bản hai năm một lần bằng tiếng Anh. Ngoài các bài báo chuyên đề, Tạp chí cung cấp thông tin cập nhật về các sự kiện của Tổ chức Các cơ quan kiểm toán tối cao chấu Á (ASOSAI), Tổ chức quốc tế Các cơ quan Kiểm toán Tối cao (INTOSAI) và các cơ quan kiểm toán thành viên (SAI).http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20210907/tap-chi-asosai---nen-tang-de-cac-sai-thanh-vien-chia-se-va-tuyen-truyen-cac-thong-le-tot-309-07092021155809.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/hoat-dong-kiem-toan/tap-chi-asosai---nen-tang-de-cac-sai-thanh-vien-chia-se-va-tuyen-truyen-cac-thong-le-tot-151060Tue, 07 Sep 2021 15:58:11 GMTKhai mạc trọng thể Đại hội ASOSAI 15(BKTO) – Chiều 07/9 (theo giờ Việt Nam), Lễ khai mạc Đại hội Tổ chức Các cơ quan Kiểm toán tối cao châu Á lần thứ 15 (Đại hội ASOSAI 15) được khai mạc trọng thể theo hình thức trực tuyến.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20210907/khai-mac-trong-the-dai-hoi-asosai-15-309-07092021154930.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/hoat-dong-kiem-toan/khai-mac-trong-the-dai-hoi-asosai-15-151053Tue, 07 Sep 2021 15:49:36 GMTHạn chế trong quản lý tài nguyên nước sông Mê Công ảnh hưởng tiêu cực tới Việt Nam (BKTO) - Theo KTNN, những bất cập, hạn chế trong công tác quản lý tài nguyên nước kết hợp với các yếu tố biến đổi khí hậu, sự gia tăng của việc khai thác, sử dụng nước tại các quốc gia thượng nguồn lưu vực sông Mê Công đã ảnh hưởng tiêu cực tới Việt Nam...http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20210907/han-che-trong-quan-ly-tai-nguyen-nuoc-song-me-cong-anh-huong-tieu-cuc-toi-viet-nam-307-07092021082108.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/hoat-dong-kiem-toan/han-che-trong-quan-ly-tai-nguyen-nuoc-song-me-cong-anh-huong-tieu-cuc-toi-viet-nam-151049Tue, 07 Sep 2021 08:21:11 GMTTận dụng dữ liệu kỹ thuật số hoặc dữ liệu lớn trong kiểm toán để đạt được các SDG(BKTO) - Đây là chủ đề của Báo cáo nghiên cứu về Đề án Nghiên cứu ASOSAI 12 đã được ông Hầu Khải - Tổng KTNN Trung Quốc, Tổng Thư ký Tổ chức Các cơ quan Kiểm toán tối cao châu Á (ASOSAI) - báo cáo tại Cuộc họp Ban Điều hành ASOSAI lần thứ 56 diễn ra chiều 06/9 theo hình thức trực tuyến.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20210907/tan-dung-du-lieu-ky-thuat-so-hoac-du-lieu-lon-trong-kiem-toan-de-dat-duoc-cac-sdg-307-07092021082054.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/hoat-dong-kiem-toan/tan-dung-du-lieu-ky-thuat-so-hoac-du-lieu-lon-trong-kiem-toan-de-dat-duoc-cac-sdg-151048Tue, 07 Sep 2021 08:20:56 GMTNhiều hoạt động thiết thực góp phần phát triển kiểm toán môi trường(BKTO) – Giai đoạn vừa qua, Nhóm công tác của Tổ chức Các cơ quan Kiểm toán tối cao châu Á về Kiểm toán môi trường (ASOSAI WGEA) đã có nhiều hoạt động thiết thực góp phần thúc đẩy kiểm toán môi trường (KTMT) phát triển.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20210906/nhieu-hoat-dong-thiet-thuc-gop-phan-phat-trien-kiem-toan-moi-truong-309-06092021225523.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/hoat-dong-kiem-toan/nhieu-hoat-dong-thiet-thuc-gop-phan-phat-trien-kiem-toan-moi-truong-151047Mon, 06 Sep 2021 22:55:24 GMTNỗ lực thực hiện thành công Kế hoạch Chiến lược ASOSAI (BKTO) - Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, một số hoạt động theo Kế hoạch Chiến lược của Tổ chức Các cơ quan Kiểm toán tối cao châu Á (ASOSAI) đã bị hủy bỏ hoặc trì hoãn. Tuy nhiên, Ban Điều hành, Nhóm nòng cốt quản lý Kế hoạch chiến lược ASOSAI và các cơ quan kiểm toán tối cao (SAI) thành viên đã thể hiện khả năng phục hồi, nhanh nhẹn và quyết tâm thực hiện thành công Kế hoạch Chiến lược ASOSAI 2016-2021.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20210906/no-luc-thuc-hien-thanh-cong-ke-hoach-chien-luoc-asosai-309-06092021225247.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/hoat-dong-kiem-toan/no-luc-thuc-hien-thanh-cong-ke-hoach-chien-luoc-asosai-151046Mon, 06 Sep 2021 22:52:51 GMTĐại hội ASOSAI 16 sẽ được tổ chức tại Ấn Độ (BKTO) - Chiều 06/9, tại Cuộc họp Ban Điều hành Tổ chức Các cơ quan Kiểm toán tối cao châu Á (ASOSAI) lần thứ 56, các thành viên Ban Điều hành đã bầu chọn cơ quan kiểm toán tối cao (SAI) chủ nhà tổ chức Đại hội ASOSAI 16 (nhiệm kỳ 2024-2027) và gia hạn nhiệm kỳ của Trưởng ban Phát triển năng lực ASOSAI (CDA) và Tổng biên tập Tạp chí ASOSAI.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20210906/dai-hoi-asosai-16-se-duoc-to-chuc-tai-an-do-309-06092021225133.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/hoat-dong-kiem-toan/dai-hoi-asosai-16-se-duoc-to-chuc-tai-an-do-151042Mon, 06 Sep 2021 22:51:34 GMTASOSAI hợp tác chặt chẽ, hiệu quả với nhiều tổ chức khu vực (BKTO) - Tại Cuộc họp Ban Điều hành Tổ chức Các cơ quan Kiểm toán tối cao châu Á (ASOSAI) lần thứ 56, Tổng Thư ký ASOSAI, Tổng Kiểm toán Nhà nước Trung Quốc Hầu Khải cho biết, trong thời gian qua, ASOSAI đã hợp tác rất chặt chẽ với nhiều tổ chức khu vực.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20210906/asosai-hop-tac-chat-che-hieu-qua-voi-nhieu-to-chuc-khu-vuc-309-06092021211756.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/hoat-dong-kiem-toan/asosai-hop-tac-chat-che-hieu-qua-voi-nhieu-to-chuc-khu-vuc-151040Mon, 06 Sep 2021 21:17:57 GMTThực hiện thành công Tuyên bố Hà Nội: Khẳng định sự lớn mạnh của ASOSAI và những nỗ lực vì môi trường, phát triển bền vững(BKTO) - Tại Cuộc họp Ban Điều hành Tổ chức Các cơ quan kiểm toán tối cao châu Á (ASOSAI) lần thứ 56 diễn ra chiều 06/9, KTNN Việt Nam - Chủ tịch ASOSAI nhiệm kỳ 2018-2021 đã báo cáo kết quả thực hiện Tuyên bố Hà Nội. Theo đó, với một nửa chặng đường công tác của nhiệm kỳ diễn ra trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp ở hầu hết các quốc gia châu Á và trên thế giới, song với những nỗ lực và đóng góp trách nhiệm của các SAI thành viên, Tuyên bố Hà Nội đã được thực hiện với nhiều kết quả nổi bật, trọng tâm là hai trụ cột chiến lược - bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20210906/thuc-hien-thanh-cong-tuyen-bo-ha-noi-khang-dinh-su-lon-manh-cua-asosai-va-nhung-no-luc-vi-moi-truong-phat-trien-ben-vung-309-06092021211810.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/hoat-dong-kiem-toan/thuc-hien-thanh-cong-tuyen-bo-ha-noi-khang-dinh-su-lon-manh-cua-asosai-va-nhung-no-luc-vi-moi-truong-151041Mon, 06 Sep 2021 20:05:00 GMTASOSAI hỗ trợ 200.000 USD cho 14 SAI bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch (BKTO) - Chiều 06/9, Ban Điều hành Tổ chức Các cơ quan Kiểm toán tối cao châu Á (ASOSAI) đã tổ chức Cuộc họp lần thứ 56 theo hình thức trực tuyến. Tại cuộc họp, ông Hầu Khải - Tổng Kiểm toán Nhà nước Trung Quốc, Tổng Thư ký ASOSAI - đã trình bày báo cáo về tài trợ của ASOSAI với các cơ quan kiểm toán tối cao (SAI) thành viên bị ảnh hưởng bởi đại dịch.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20210906/asosai-ho-tro-200000-usd-cho-14-sai-bi-anh-huong-nang-ne-boi-dai-dich-309-06092021184515.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/hoat-dong-kiem-toan/asosai-ho-tro-200000-usd-cho-14-sai-bi-anh-huong-nang-ne-boi-dai-dich-151035Mon, 06 Sep 2021 18:45:18 GMTThúc đẩy phát triển năng lực kiểm toán môi trường vì sự phát triển bền vững trong ASOSAI(BKTO) - Đây là một mục tiêu chiến lược trong Báo cáo thành lập Nhóm công tác về Kiểm toán các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) của Tổ chức Các cơ quan Kiểm toán tối cao châu Á (ASOSAI WGSDG) mà SAI Kuwait đã trình bày tại Cuộc họp Ban Điều hành ASOSAI lần thứ 56, diễn ra chiều 06/9 theo hình thức trực tuyến.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20210906/thuc-day-phat-trien-nang-luc-kiem-toan-moi-truong-vi-su-phat-trien-ben-vung-trong-asosai-307-06092021180011.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/hoat-dong-kiem-toan/thuc-day-phat-trien-nang-luc-kiem-toan-moi-truong-vi-su-phat-trien-ben-vung-trong-asosai-151032Mon, 06 Sep 2021 18:00:11 GMTNỗ lực không ngừng để tăng cường, nâng cao năng lực cho các SAI(BKTO) - Tại Cuộc họp Ban Điều hành Tổ chức các Cơ quan kiểm toán tối cao châu Á (ASOSAI) lần thứ 56 trong khuôn khổ Đại hội ASOSAI lần thứ 15 diễn ra chiều 06/9, Ủy ban Phát triển năng lực của ASOSAI đã báo cáo các hoạt động phát triển năng lực ASOSAI được tiến hành kể từ Cuộc họp Ban điều hành lần thứ 55 năm 2020, Kế hoạch hoạt động phát triển năng lực từ năm 2022 đến năm 2024 và Hợp tác IDI (Cơ quan Sáng kiến phát triển của Tổ chức quốc tế Các cơ quan Kiểm toán tối cao - INTOSAI) - ASOSAI. http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20210906/no-luc-khong-ngung-de-tang-cuong-nang-cao-nang-luc-cho-cac-sai-309-06092021171432.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/hoat-dong-kiem-toan/no-luc-khong-ngung-de-tang-cuong-nang-cao-nang-luc-cho-cac-sai-151031Mon, 06 Sep 2021 17:14:36 GMTBan Điều hành ASOSAI hoạt động hiệu quả dù đại dịch diễn biến phức tạp(BKTO) - Trong bối cảnh thế giới nói chung và châu Á nói riêng đang đối mặt với đại dịch Covid-19, những hoạt động của Ban Điều hành Tổ chức Các cơ quan Kiểm toán tối cao châu Á (ASOSAI) vẫn diễn ra hiệu quả, theo đúng kế hoạch, nhất là các kế hoạch đã thống nhất từ Cuộc họp Ban Điều hành ASOSAI lần thứ 55. http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20210906/ban-dieu-hanh-asosai-hoat-dong-hieu-qua-du-dai-dich-dien-bien-phuc-tap-309-06092021171417.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/hoat-dong-kiem-toan/ban-dieu-hanh-asosai-hoat-dong-hieu-qua-du-dai-dich-dien-bien-phuc-tap-151030Mon, 06 Sep 2021 17:14:18 GMTBan Thư ký ASOSAI nỗ lực hoàn thành tốt các kế hoạch ASOSAI đề ra(BKTO) - Tại Cuộc họp Ban điều hành Tổ chức Các cơ quan Kiểm toán tối cao châu Á (ASOSAI) lần thứ 56, Tổng Kiểm toán Nhà nước Việt Nam Trần Sỹ Thanh - Chủ tịch ASOSAI nhiệm kỳ 2018-2021 đánh giá, trong nhiệm kỳ qua, Ban Thư ký ASOSAI đã nỗ lực để hoàn thành tốt các kế hoạch của ASOSAI đề ra.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20210906/ban-thu-ky-asosai-no-luc-hoan-thanh-tot-cac-ke-hoach-asosai-de-ra-309-06092021171358.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/hoat-dong-kiem-toan/ban-thu-ky-asosai-no-luc-hoan-thanh-tot-cac-ke-hoach-asosai-de-ra-151029Mon, 06 Sep 2021 17:14:00 GMTKiểm toán Nhà nước tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19(BKTO) - Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid-19, căn cứ Chỉ thị số 20/CT-UBND ngày 03/9/2021 của Chủ tịch UBND TP. Hà Nội, KTNN đã ban hành Công văn hỏa tốc số 919/KTNN-VP về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn TP. Hà Nội truyền đạt ý kiến của Tổng Kiểm toán Nhà nước yêu cầu các đơn vị trong toàn Ngành tiếp tục tăng cường và thực hiện nghiêm quy định về phòng, chống dịch. http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20210904/kiem-toan-nha-nuoc-tiep-tuc-thuc-hien-nghiem-cac-bien-phap-phong-chong-dich-covid-19-309-04092021190354.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/kiem-toan-trong-nuoc/kiem-toan-nha-nuoc-tiep-tuc-thuc-hien-nghiem-cac-bien-phap-phong-chong-dich-covid-19-150991Sat, 04 Sep 2021 18:55:00 GMTKiểm toán Nhà nước Việt Nam – Những dấu ấn trong vai trò Chủ tịch ASOSAI nhiệm kỳ 2018-2021(BKTO) – Qua 3 năm trên cương vị Chủ tịch Tổ chức Các cơ quan Kiểm toán tối cao châu Á (ASOSAI) nhiệm kỳ 2018-2021, KTNN Việt Nam đã cùng các cơ quan kiểm toán tối cao (SAI) thành viên Ban Điều hành dẫn dắt ASOSAI thực hiện thành công Kế hoạch chiến lược của Tổ chức cũng như Tuyên bố Hà Nội.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20210903/kiem-toan-nha-nuoc-viet-nam-nhung-dau-an-trong-vai-tro-chu-tich-asosai-2018-2021-309-03092021195147.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/hoat-dong-kiem-toan/kiem-toan-nha-nuoc-viet-nam-nhung-dau-an-trong-vai-tro-chu-tich-asosai-nhiem-ky-2018-2021-150980Fri, 03 Sep 2021 19:51:54 GMTXác định rõ những hoạt động trọng tâm thực hiện Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2030(BKTO) - Tổng Kiểm toán Nhà nước Trần Sỹ Thanh vừa ký ban hành Quyết định số 1528/QĐ-KTNN về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2030 (giai đoạn 2021-2030).http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20210830/xac-dinh-ro-nhung-hoat-dong-trong-tam-thuc-hien-chien-luoc-phat-trien-ktnn-den-nam-2030-307-30082021194958.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/hoat-dong-kiem-toan/xac-dinh-ro-nhung-hoat-dong-trong-tam-thuc-hien-chien-luoc-phat-trien-ktnn-den-nam-2030-150876Mon, 30 Aug 2021 19:50:02 GMTViệt Nam - Trung Quốc thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực kiểm toán nhà nước(BKTO) - Sáng 30/8, Tổng Kiểm toán Nhà nước Trần Sỹ Thanh đã Hội đàm trực tuyến với Tổng Kiểm toán Nhà nước Trung Quốc Hầu Khải.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/library/images/site-3/z2725516176393_9f319011c506d90ef53d4095142a7df3.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/hoat-dong-kiem-toan/viet-nam---trung-quoc-thuc-day-hop-tac-trong-linh-vuc-kiem-toan-nha-nuoc-150871Mon, 30 Aug 2021 12:28:56 GMTKế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2030http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/library/images/site-3/20210905/Anh%20minh%20h%E1%BB%8Da%20ke%20hoach%20chien%20luoc.JPGhttp://baokiemtoannhanuoc.vn/kiem-toan-trong-nuoc/ke-hoach-thuc-hien-chien-luoc-phat-trien-ktnn-den-nam-2030-151005Mon, 30 Aug 2021 10:35:00 GMTChiến lược phát triển Kiểm toán Nhà nước đến năm 2030(BKTO) - Nhằm xây dựng KTNN xứng đáng là cơ quan thực hiện kiểm toán việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công có trách nhiệm, uy tín, chuyên nghiệp và hiện đại, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 999/2020/UBTVQH14 về Chiến lược phát triển Kiểm toán nhà nước (KTNN) đến năm 2030 (giai đoạn 2021 - 2030). Trong đó, Chiến lược xác định 3 trụ cột phát triển và 7 nội dung chính.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/library/images/site-3/20210905/Anh%20minh%20hoa%20Chien%20luoc.JPGhttp://baokiemtoannhanuoc.vn/kiem-toan-trong-nuoc/chien-luoc-phat-trien-kiem-toan-nha-nuoc-den-nam-2030-151004Mon, 30 Aug 2021 09:15:00 GMTHội nghị lần thứ 9 giữa những người đứng đầu KTNN Campuchia - Lào - Việt Nam thành công tốt đẹp(BKTO) - Ngày 26/8, dưới sự chủ trì của KTNN Lào, Hội nghị giữa những người đứng đầu KTNN Campuchia - Lào - Việt Nam lần thứ 9 với chủ đề “Kiểm toán thu ngân sách qua hệ thống công nghệ thông tin” đã được tổ chức theo hình thức trực tuyến. Tổng Kiểm toán Nhà nước Trần Sỹ Thanh làm Trưởng đoàn Đoàn đại biểu KTNN Việt Nam tham dự Hội nghị.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20210826/hoi-nghi-lan-thu-9-giua-nhung-nguoi-dung-dau-ktnn-campuchia---lao---viet-nam-thanh-cong-tot-dep-307-26082021134845.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/kiem-toan-trong-nuoc/hoi-nghi-lan-thu-9-giua-nhung-nguoi-dung-dau-ktnn-campuchia---lao---viet-nam-thanh-cong-tot-dep-150755Thu, 26 Aug 2021 13:48:48 GMTHọp kỹ thuật bên lề Hội nghị lần thứ 9 giữa những người đứng đầu KTNN Campuchia - Lào - Việt Nam(BKTO) - Ngày 25/8, dưới sự chủ trì của KTNN Lào, Cuộc họp kỹ thuật bên lề Hội nghị lần thứ 9 giữa những người đứng đầu KTNN Campuchia - Lào - Việt Nam đã được tổ chức theo hình thức trực tuyến. Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Hà Thị Mỹ Dung làm Trưởng đoàn đại biểu KTNN Việt Nam tham dự Cuộc họp.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20210825/hop-ky-thuat-ben-le-hoi-nghi-lan-thu-9-giua-nhung-nguoi-dung-dau-ktnn-campuchia---lao---viet-nam-309-25082021202010.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/kiem-toan-trong-nuoc/hop-ky-thuat-ben-le-hoi-nghi-lan-thu-9-giua-nhung-nguoi-dung-dau-ktnn-campuchia---lao---viet-nam-150735Wed, 25 Aug 2021 19:35:00 GMTKiểm toán nhà nước tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19(BKTO) - Ngày 23/8/2021, Tổng Kiểm toán nhà nước đã ký ban hành Công văn số 880/KTNN-VP về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn/http://baokiemtoannhanuoc.vn/hoat-dong-kiem-toan/kiem-toan-nha-nuoc-tang-cuong-cong-tac-phong-chong-dich-covid-19-150697Tue, 24 Aug 2021 10:35:00 GMTDiễn tập tổ chức Đại hội ASOSAI lần thứ 15(BKTO) - Chiều 23/8, dưới sự chủ trì kỹ thuật của KTNN Thái Lan, KTNN Việt Nam cùng các cơ quan kiểm toán tối cao (SAI) thành viên của Tổ chức Các cơ quan Kiểm toán tối cao châu Á (ASOSAI) đã tổ chức diễn tập Đại hội ASOSAI lần thứ 15 theo hình thức trực tuyến. http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20210824/dien-tap-to-chuc-dai-hoi-asosai-lan-thu-15-309-24082021100635.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/hoat-dong-kiem-toan/dien-tap-to-chuc-dai-hoi-asosai-lan-thu-15-150694Tue, 24 Aug 2021 10:06:41 GMTĐảm bảo tính độc lập của kiểm toán viên trong kiểm toán hoạt động(BKTO) - Hiện nay, các cơ quan kiểm toán tối cao (SAI) đều rất nỗ lực nhằm mở rộng quy mô và chất lượng các cuộc kiểm toán hoạt động (KTHĐ). Để đưa ra kiến nghị có giá trị, thúc đẩy việc sử dụng ngân sách hiệu quả, các kiểm toán viên nhà nước (KTV) cần có chuyên môn, kỹ năng phù hợp và đặc biệt cần đảm bảo tính độc lập trong quá trình kiểm toán nói chung và KTHĐ nói riêng.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20210820/dam-bao-tinh-doc-lap-cua-kiem-toan-vien-trong-kiem-toan-hoat-dong-309-20082021151619.pnghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/hoat-dong-kiem-toan/dam-bao-tinh-doc-lap-cua-kiem-toan-vien-trong-kiem-toan-hoat-dong-150614Fri, 20 Aug 2021 15:16:20 GMTĐại hội ASOSAI lần thứ 15 sẽ chính thức khai mạc ngày 07/9 theo hình thức trực tuyến(BKTO) - Sáng 20/8, tại Hà Nội, Tổng Kiểm toán Nhà nước Trần Sỹ Thanh đã chủ trì cuộc họp với các đơn vị, bộ phận chức năng về tiến độ chuẩn bị và tổ chức Đại hội Tổ chức Các cơ quan kiểm toán tối cao châu Á (ASOSAI) lần thứ 15 (Đại hội). http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20210820/dai-hoi-asosai-lan-thu-15-se-chinh-thuc-khai-mac-ngay-079-theo-hinh-thuc-truc-tuyen-408-20082021151232.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/hoat-dong-kiem-toan/dai-hoi-asosai-lan-thu-15-se-chinh-thuc-khai-mac-ngay-079-theo-hinh-thuc-truc-tuyen-150611Fri, 20 Aug 2021 15:12:38 GMTTriển khai xây dựng Chuyên đề về hoàn thiện tổ chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Kiểm toán Nhà nước(BKTO) - Chiều 19/8, tại Hà Nội, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Kiểm toán Nhà nước Trần Sỹ Thanh – Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Chuyên đề “Hoàn thiện tổ chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của KTNN đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa (XHCN) Việt Nam” (Chuyên đề) đã chủ trì cuộc họp của Ban Chỉ đạo để cho ý kiến về một số nội dung liên quan đến định hướng, xây dựng nội dung Chuyên đề. http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20210819/trien-khai-xay-dung-chuyen-de-ve-hoan-thien-to-chuc-nang-cao-hieu-luc-hieu-qua-hoat-dong-cua-kiem-toan-nha-nuoc-309-19082021202830.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/hoat-dong-kiem-toan/trien-khai-xay-dung-chuyen-de-ve-hoan-thien-to-chuc-nang-cao-hieu-luc-hieu-qua-hoat-dong-cua-kiem-to-150587Thu, 19 Aug 2021 20:28:31 GMTKiểm toán Nhà nước trao tặng 70 máy tính phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19(BKTO) - Được sự đồng ý của Đảng ủy, lãnh đạo KTNN, ngày 17/8, tại Hà Nội, Công đoàn KTNN đã trao tặng 70 chiếc máy tính (laptop đã qua sử dụng) cho Bệnh viện Bạch Mai để phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại TP.HCM.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20210817/kiem-toan-nha-nuoc-trao-tang-70-may-tinh-phuc-vu-cong-tac-phong-chong-dich-covid-19-309-17082021220509.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/hoat-dong-kiem-toan/kiem-toan-nha-nuoc-trao-tang-70-may-tinh-phuc-vu-cong-tac-phong-chong-dich-covid-19-150518Tue, 17 Aug 2021 22:05:09 GMTNâng cao năng lực, hiệu quả trong hoạt động kiểm toán(BKTO) - Quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2021, tạo tiền đề thực hiện Chiến lược phát triển Kiểm toán Nhà nước (KTNN) đến năm 2030, KTNN đã triển khai đồng bộ các giải pháp, tập trung nâng cao năng lực, đổi mới tổ chức hoạt động kiểm toán, với các giải pháp khắc phục tác động của dịch Covid-19. Đồng thời tiếp tục đổi mới phương pháp kiểm toán dựa trên đánh giá rủi ro, xác định trọng yếu; đẩy mạnh cải cách hành chính và ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin (CNTT)... Phóng viên Báo Quân đội nhân dân có cuộc trao đổi với ông Trần Sỹ Thanh, Tổng KTNN về các nội dung này.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/library/images/site-3/20210817/kt2.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/kiem-toan-trong-nuoc/nang-cao-nang-luc-hieu-qua-trong-hoat-dong-kiem-toan-150507Tue, 17 Aug 2021 11:15:00 GMTChọn đúng, trúng lĩnh vực, góp phần tháo gỡ các “điểm nghẽn” phát triển(BKTO) - Chiều 12.8, tại Trụ sở Kiểm toán Nhà nước, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã làm việc với Kiểm toán Nhà nước (KTNN) về tình hình thực hiện nhiệm vụ thời gian qua và các định hướng hoạt động trong thời gian tới.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/library/images/site-3/20210817/20210812210255VLH_6871.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/kiem-toan-trong-nuoc/chon-dung-trung-linh-vuc-gop-phan-thao-go-cac-diem-nghen-phat-trien-150508Tue, 17 Aug 2021 09:05:00 GMTTự động hóa để cải thiện chất lượng và tăng tốc quá trình kiểm toán(BKTO) - Việc triển khai hiệu quả tự động hóa và trí tuệ nhân tạo (AI) trong các cuộc kiểm toán sẽ không thể diễn ra một sớm một chiều. Đó là một hành trình bắt đầu từ việc xác định vị trí cho tự động hóa và phân tích, đến triển khai AI, rút ra các bài học kinh nghiệm. Vượt qua hành trình này, kiểm toán viên (KTV) sẽ thấy các cơ hội mới mở ra với ngành nghề kiểm toán.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20210817/tu-dong-hoa-de-cai-thien-chat-luong-va-tang-toc-qua-trinh-kiem-toan-309-17082021083848.pnghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/hoat-dong-kiem-toan/tu-dong-hoa-de-cai-thien-chat-luong-va-tang-toc-qua-trinh-kiem-toan-150500Tue, 17 Aug 2021 08:38:48 GMTKiểm toán Nhà nước khu vực VII tặng quà hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Lai Châu(BKTO) - Tiếp tục hoạt động hỗ trợ các địa phương trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, ngày 14/8, Đoàn công tác của KTNN khu vực VII do Chủ tịch Công đoàn, Phó Kiểm toán trưởng Nguyễn Đức Long làm Trưởng đoàn đã đến thăm, động viên và tặng quà tại Chốt kiểm soát dịch Covid-19 số 01 xã Sơn Bình, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20210815/kiem-toan-nha-nuoc-khu-vuc-vii-tang-qua-ho-tro-cong-tac-phong-chong-dich-covid-19-tai-lai-chau-309-15082021210953.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/hoat-dong-kiem-toan/kiem-toan-nha-nuoc-khu-vuc-vii-tang-qua-ho-tro-cong-tac-phong-chong-dich-covid-19-tai-lai-chau-150473Sun, 15 Aug 2021 21:09:54 GMTKiểm toán Nhà nước - nghĩa tình, trách nhiệm với cộng đồng trong thiên tai, dịch bệnh(BKTO) – Những ngày tháng 10/2020, ngay khi hay tin thiên tai dồn dập tàn phá mảnh đất miền Trung, lãnh đạo KTNN đã về với rốn lũ miền Trung để kịp thời trao những suất quà, gửi gắm tình nghĩa, động viên người dân vượt qua khó khăn. Trong cơn dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, KTNN lập tức có những hành động thiết thực, ý nghĩa để hỗ trợ người dân vùng dịch, lực lượng tuyến đầu chống dịch, tiếp thêm động lực, niềm tin cùng cả nước chung tay vượt qua dịch bệnh...http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20210814/kiem-toan-nha-nuoc---nghia-tinh-trach-nhiem-voi-cong-dong-trong-thien-tai-dich-benh-309-14082021191039.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/kiem-toan-trong-nuoc/kiem-toan-nha-nuoc---nghia-tinh-trach-nhiem-voi-cong-dong-trong-thien-tai-dich-benh-150455Sat, 14 Aug 2021 19:10:45 GMTKiểm toán Nhà nước khu vực XI chung tay hỗ trợ người dân vượt qua dịch bệnh(BKTO) - Hưởng ứng lời kêu gọi “Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng, chống dịch bệnh Covid-19” của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ngày 12/8, Công đoàn, Chi đoàn Đoàn Thanh niên KTNN khu vực XI đã phối hợp trao tặng Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa số tiền 100 triệu đồng để ủng hộ nhân dân Thanh Hóa đang sống, làm việc tại TP. Hồ Chí Minh gặp khó khăn do dịch bệnh. http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20210814/kiem-toan-nha-nuoc-khu-vuc-xi-chung-tay-ho-tro-nguoi-dan-vuot-qua-dich-benh-315-14082021102142.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/kiem-toan-trong-nuoc/kiem-toan-nha-nuoc-khu-vuc-xi-chung-tay-ho-tro-nguoi-dan-vuot-qua-dich-benh-150447Sat, 14 Aug 2021 10:21:43 GMTKiểm toán Nhà nước khu vực VII chung tay ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 (BKTO) - Phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái, thời gian qua, KTNN khu vực VII đã chung tay quyên góp ủng hộ các tuyến đầu chống dịch Covid-19 trên địa bàn hai tỉnh Yên Bái và Điện Biên.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20210813/kiem-toan-nha-nuoc-khu-vuc-vii-chung-tay-ung-ho-phong-chong-dich-covid-19-309-13082021105006.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/kiem-toan-trong-nuoc/kiem-toan-nha-nuoc-khu-vuc-vii-chung-tay-ung-ho-phong-chong-dich-covid-19-150411Fri, 13 Aug 2021 10:50:08 GMTViệt Nam - Campuchia thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực kiểm toán nhà nước(BKTO) - Sáng 06/8, Tổng Kiểm toán Nhà nước Trần Sỹ Thanh đã hội đàm trực tuyến với Tổng Kiểm toán Nhà nước Campuchia Som Kim Suor. http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20210806/viet-nam---campuchia-thuc-day-hop-tac-trong-linh-vuc-kiem-toan-nha-nuoc-307-06082021145143.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/kiem-toan-trong-nuoc/viet-nam---campuchia-thuc-day-hop-tac-trong-linh-vuc-kiem-toan-nha-nuoc-150240Fri, 06 Aug 2021 14:50:00 GMTChuyển trạng thái làm việc, hạn chế đi lại: Kiểm toán Nhà nước tích cực góp phần đẩy lùi dịch bệnh(BKTO) - Trước diễn biến hết sức phức tạp của dịch bệnh Covid-19, KTNN đã chuyển chế độ làm việc sang phương thức trực tuyến, việc di chuyển của công chức, viên chức, người lao động KTNN cũng đảm bảo tuân thủ theo đúng yêu cầu của cơ quan chức năng, địa phương nơi làm việc và của Ngành với tinh thần trách nhiệm cao nhất, cùng cả nước sớm đẩy lùi dịch bệnh. http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20210804/chuyen-trang-thai-lam-viec-han-che-di-lai-kiem-toan-nha-nuoc-tich-cuc-gop-phan-day-lui-dich-benh-309-04082021212910.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/kiem-toan-trong-nuoc/chuyen-trang-thai-lam-viec-han-che-di-lai-kiem-toan-nha-nuoc-tich-cuc-gop-phan-day-lui-dich-benh-150172Wed, 04 Aug 2021 21:10:00 GMTQuản lý chặt chẽ hoạt động ra vào đơn vị, thực hiện nghiêm quy định phòng, chống dịch(BKTO) – Đây là một trong những nội dung đáng chú ý được Tổng Kiểm toán Nhà nước chỉ đạo các đơn vị thực hiện theo Công văn số 803/KTNN-VP về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19. http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20210804/quan-ly-chat-che-hoat-dong-ra-vao-don-vi-thuc-hien-nghiem-quy-dinh-phong-chong-dich-309-04082021113219.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/kiem-toan-trong-nuoc/quan-ly-chat-che-hoat-dong-ra-vao-don-vi-thuc-hien-nghiem-quy-dinh-phong-chong-dich-150150Wed, 04 Aug 2021 11:05:00 GMTASEANSAI tiếp tục bầu KTNN Việt Nam giữ cương vị Chủ tịch Ủy ban Kế hoạch chiến lược giai đoạn 2022-2023(BKTO) - Trong khuôn khổ chương trình nghị sự của Cuộc họp cấp cao Tổ chức các Cơ quan Kiểm toán tối cao khu vực Đông Nam Á (ASEANSAI) lần thứ 6, KTNN Việt Nam tiếp tục được bầu giữ cương vị Chủ tịch Ủy ban Kế hoạch chiến lược ASEANSAI giai đoạn 2022-2023.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20210729/aseansai-tiep-tuc-bau-ktnn-viet-nam-giu-cuong-vi-chu-tich-uy-ban-ke-hoach-chien-luoc-giai-doan-2022-2023-309-29072021181103.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/kiem-toan-trong-nuoc/aseansai-tiep-tuc-bau-ktnn-viet-nam-giu-cuong-vi-chu-tich-uy-ban-ke-hoach-chien-luoc-giai-doan-2022--150010Thu, 29 Jul 2021 18:11:03 GMTSự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán - Những vấn đề cần lưu ý đối với kiểm toán viên(BKTO) - Đại dịch Covid-19 đã gây ra tác động mạnh cho các DN về doanh số, lợi nhuận, quản lý rủi ro… Vì vậy, kiểm toán viên (KTV) cần quan tâm tới các sự kiện sau ngày kết thúc kỳ kế toán để có những minh chứng tin cậy về các chỉ tiêu tài sản và nợ phải trả của DN, từ đó đảm bảo trình bày các thông tin trung thực và hợp lý trên báo cáo tài chính (BCTC).http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20210728/su-kien-phat-sinh-sau-ngay-ket-thuc-ky-ke-toan---nhung-van-de-can-luu-y-doi-voi-kiem-toan-vien-309-28072021221252.pnghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/kiem-toan-trong-nuoc/su-kien-phat-sinh-sau-ngay-ket-thuc-ky-ke-toan---nhung-van-de-can-luu-y-doi-voi-kiem-toan-vien-149990Wed, 28 Jul 2021 21:30:00 GMTLinh hoạt trong xây dựng, điều chỉnh kế hoạch kiểm toán phù hợp với tình hình dịch bệnh(BKTO) - Thực hiện kiểm toán trong bối cảnh dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, KTNN đồng thời ưu tiên nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh cùng cả nước. Song nhờ thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp đổi mới, linh hoạt, với kế hoạch kiểm toán (KHKT) được xây dựng thận trọng, khả thi và được điều chỉnh kịp thời theo tình hình, kết quả kiểm toán của KTNN trong 6 tháng đầu năm nhờ đó cơ bản hoàn thành và được đánh giá cao.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20210728/linh-hoat-trong-xay-dung-dieu-chinh-ke-hoach-kiem-toan-phu-hop-voi-tinh-hinh-dich-benh-309-28072021175844.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/kiem-toan-trong-nuoc/linh-hoat-trong-xay-dung-dieu-chinh-ke-hoach-kiem-toan-phu-hop-voi-tinh-hinh-dich-benh-149982Wed, 28 Jul 2021 17:15:00 GMTKhai mạc Cuộc họp cấp cao Tổ chức các Cơ quan Kiểm toán tối cao khu vực Đông Nam Á lần thứ 6(BKTO) - Sáng 28/7, Cuộc họp cấp cao Tổ chức các Cơ quan Kiểm toán tối cao khu vực Đông Nam Á (ASEANSAI) lần thứ 6 đã trang trọng khai mạc theo hình thức trực tuyến.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20210728/khai-mac-cuoc-hop-cap-cao-to-chuc-cac-co-quan-kiem-toan-toi-cao-khu-vuc-dong-nam-a-lan-thu-6-307-28072021105302.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/kiem-toan-trong-nuoc/khai-mac-cuoc-hop-cap-cao-to-chuc-cac-co-quan-kiem-toan-toi-cao-khu-vuc-dong-nam-a-lan-thu-6-149968Wed, 28 Jul 2021 10:45:00 GMTInfographic - Kiểm toán Nhà nước kiến nghị xử lý tài chính 61.761 tỷ đồng(BKTO) - Tiếp tục chương trình làm việc của Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV, ngày 22/7, Tổng Kiểm toán Nhà nước Trần Sỹ Thanh đã trình bày trước Quốc hội Báo cáo kiểm toán quyết toán NSNN năm 2019. Qua tổng hợp kết quả kiểm toán của 235 báo cáo kiểm toán trong năm 2020 đối với niên độ ngân sách năm 2019, KTNN đã kiến nghị xử lý tài chính 61.761 tỷ đồng; trong đó, tăng thu 5.103 tỷ đồng, giảm chi NSNN 13.247 tỷ đồng.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/library/images/site-3/20210728/infographic---kiem-toan-nha-nuoc-kien-nghi-xu-ly-tai-chinh-61761-ty-dong-307-094618.pnghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/kiem-toan-trong-nuoc/infographic---kiem-toan-nha-nuoc-kien-nghi-xu-ly-tai-chinh-61761-ty-dong-149965Wed, 28 Jul 2021 09:20:00 GMTTổng Kiểm toán Nhà nước chỉ đạo tiếp tục thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội để phòng, chống dịch Covid-19(BKTO) - Ngày 24/7, Tổng Kiểm toán Nhà nước Trần Sỹ Thanh đã ban hành Công điện số 783/CĐ-KTNN (Công điện số 783), gửi Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc KTNN về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội để phòng, chống dịch Covid-19.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20210725/tong-kiem-toan-nha-nuoc-chi-dao-tiep-tuc-thuc-hien-cac-bien-phap-gian-cach-xa-hoi-de-phong-chong-dich-covid-19-309-25072021220538.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/hoat-dong-kiem-toan/tong-kiem-toan-nha-nuoc-chi-dao-tiep-tuc-thuc-hien-cac-bien-phap-gian-cach-xa-hoi-de-phong-chong-dic-149910Sun, 25 Jul 2021 22:05:39 GMTQuản lý rủi ro bên thứ ba - doanh nghiệp cần thay đổi cách tiếp cận(BKTO) - Theo truyền thống, quản lý rủi ro của bên thứ ba (TPRM) tập trung vào mua sắm, thực hiện hợp đồng, quản lý các mối quan hệ và thực hiện đánh giá kinh doanh hằng quý. Tuy nhiên, khi DN ngày càng phụ thuộc vào các nhà cung cấp để hoàn thành mục tiêu kinh doanh cốt lõi và tạo lợi thế cạnh tranh, các biện pháp quản lý rủi ro như cũ không còn đủ nữa.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20210723/quan-ly-rui-ro-ben-thu-ba---doanh-nghiep-can-thay-doi-cach-tiep-can-408-23072021224117.pnghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/kiem-toan-doc-lap/quan-ly-rui-ro-ben-thu-ba---doanh-nghiep-can-thay-doi-cach-tiep-can-149852Fri, 23 Jul 2021 22:41:17 GMTInfographic - Nâng cao vai trò của Kiểm toán Nhà nước trong phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (BKTO) - Đó là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Ban cán sự đảng KTNN đề ra trong Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trong đó, Chương trình hành động đã cụ thể hóa nội dung, thời gian, đơn vị chủ trì... để thực hiện nhiệm vụ trên.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20210723/infographic---nang-cao-vai-tro-cua-kiem-toan-nha-nuoc-trong-phong-chong-tham-nhung-thuc-hanh-tiet-kiem-chong-lang-phi-309-23072021215452.pnghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/hoat-dong-kiem-toan/infographic---nang-cao-vai-tro-cua-kiem-toan-nha-nuoc-trong-phong-chong-tham-nhung-thuc-hanh-tiet-ki-149843Fri, 23 Jul 2021 21:54:52 GMTTận dụng sức mạnh của kiểm toán liên tục để gia tăng giá trị cho doanh nghiệp (BKTO) - Nhiều tổ chức đang áp dụng phương pháp kiểm toán liên tục, đặc biệt là với các lĩnh vực có rủi ro trọng yếu như an ninh mạng, tuân thủ các tiêu chuẩn, quản lý rủi ro của bên thứ ba và phát hiện gian lận. Sự thay đổi này là do yêu cầu ngày càng cao của ban lãnh đạo và sự hỗ trợ hữu hiệu của công nghệ đối với kiểm toán nội bộ. http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20210723/tan-dung-suc-manh-cua-kiem-toan-lien-tuc-de-gia-tang-gia-tri-cho-doanh-nghiep-309-23072021075537.pnghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/kiem-toan-doc-lap/tan-dung-suc-manh-cua-kiem-toan-lien-tuc-de-gia-tang-gia-tri-cho-doanh-nghiep-149809Fri, 23 Jul 2021 07:55:37 GMTKiểm toán viên nội bộ - thích ứng và tận dụng cơ hội từ khủng hoảng(BKTO) - Đại dịch đã làm thay đổi các chức năng kiểm toán nội bộ (KTNB), đồng thời cũng mở ra cánh cửa cho các kiểm toán viên (KTV) cải tiến hoạt động chuyên môn để tạo ra giá trị theo những cách mới. http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20210718/kiem-toan-vien-noi-bo---thich-ung-va-tan-dung-co-hoi-tu-khung-hoang-309-18072021213126.pnghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/hoat-dong-kiem-toan/kiem-toan-vien-noi-bo---thich-ung-va-tan-dung-co-hoi-tu-khung-hoang-149680Sun, 18 Jul 2021 21:31:26 GMTInfographic - Một số nội dung chính trong Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng(BKTO) - Thời gian vừa qua, Ban cán sự đảng KTNN đã xây dựng và triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết đề ra. Để việc thực hiện đồng bộ và hiệu quả, Đảng ủy KTNN vừa tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn Ngành quán triệt, triển khai thực hiện Chương trình hành động. Nhân dịp này, Báo Kiểm toán xin giới thiệu một số nội dung chính của Chương trình hành động.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/library/images/site-3/20210717/infographic---mot-so-noi-dung-chinh-trong-chuong-trinh-hanh-dong-thuc-hien-nghi-quyet-dai-hoi-xiii-cua-dang-309-17072021104541.pnghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/kiem-toan-trong-nuoc/infographic---mot-so-noi-dung-chinh-trong-chuong-trinh-hanh-dong-thuc-hien-nghi-quyet-dai-hoi-xiii-c-149636Sat, 17 Jul 2021 10:15:00 GMTDừng toàn bộ hoạt động kiểm toán đối với các đơn vị tại địa phương đang phải triển khai áp dụng thực hiện Chỉ thị 15/CT-TTg, Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ(BKTO) - Chiều ngày 16/7/2021, Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán nhà nước Trần Sỹ Thanh đã ký và ban hành Chỉ thị số 1369/CT-KTNN về việc “Tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19”.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/library/images/site-3/20210716/kiemtoanktra.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/kiem-toan-trong-nuoc/dung-toan-bo-hoat-dong-kiem-toan-doi-voi-cac-don-vi-tai-dia-phuong-dang-phai-trien-khai-ap-dung-thuc-149620Fri, 16 Jul 2021 23:17:00 GMTThư quản lý - giá trị gia tăng cho quá trình kiểm toán báo cáo tài chính(BKTO) - Để trụ vững trong thị trường cùng với các yêu cầu ngày càng cao về chất lượng và sự minh bạch thông tin, các công ty kiểm toán ngày càng phải chú ý tới những giá trị gia tăng cho khách hàng trong khi vẫn đảm bảo kết quả kiểm toán khách quan, tin cậy. Thư quản lý chính là một trong những giá trị gia tăng cần có cho quá trình kiểm toán. http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20210716/thu-quan-ly---gia-tri-gia-tang-cho-qua-trinh-kiem-toan-bao-cao-tai-chinh-309-16072021183534.pnghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/kiem-toan-trong-nuoc/thu-quan-ly---gia-tri-gia-tang-cho-qua-trinh-kiem-toan-bao-cao-tai-chinh-149616Fri, 16 Jul 2021 18:35:34 GMTQuán triệt, triển khai Chương trình hành động thực hiện các nghị quyết của Đảng(BKTO) - Ngày 16/7, tại Hà Nội, Đảng ủy KTNN đã tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai Chương trình hành động của Ban cán sự đảng, Đảng ủy KTNN thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối các cơ quan T.Ư (Đảng bộ Khối) nhiệm kỳ 2020-2025.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20210716/quan-triet-trien-khai-chuong-trinh-hanh-dong-thuc-hien-cac-nghi-quyet-cua-dang-309-16072021120854.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/kiem-toan-trong-nuoc/quan-triet-trien-khai-chuong-trinh-hanh-dong-thuc-hien-cac-nghi-quyet-cua-dang-149609Fri, 16 Jul 2021 12:08:57 GMTKiểm toán độc lập - Kênh hỗ trợ hữu hiệu cho Kiểm toán Nhà nước(BKTO) - KTNN Việt Nam và Deloitte Việt Nam chính thức ký kết hợp tác từ năm 2013 và luôn giữ mối quan hệ chặt chẽ, hiệu quả trong nhiều năm qua. Bà Trần Thị Thúy Ngọc - Phó Tổng Giám đốc thường trực Deloitte Việt Nam - khẳng định điều này với Báo Kiểm toán, đồng thời chia sẻ thêm về định hướng hợp tác phát triển của 2 bên trong thời gian tới. http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20210716/kiem-toan-doc-lap---kenh-ho-tro-huu-hieu-cho-kiem-toan-nha-nuoc-309-16072021042427.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/hoat-dong-kiem-toan/kiem-toan-doc-lap---kenh-ho-tro-huu-hieu-cho-kiem-toan-nha-nuoc-149594Fri, 16 Jul 2021 04:24:29 GMTKinh nghiệm quốc tế về kiểm soát chất lượng kiểm toán và bài học cho Việt Nam(BKTO) - Kiểm soát chất lượng kiểm toán (KSCLKT) là hoạt động có tính bắt buộc đi đôi với hoạt động kiểm toán và cần được quan tâm nhằm đảm bảo chất lượng kiểm toán, đáp ứng yêu cầu của các đơn vị sử dụng thông tin. Hoạt động này được các cơ quan kiểm toán tối cao (SAI) trên thế giới chú trọng. http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20210716/kinh-nghiem-quoc-te-ve-kiem-soat-chat-luong-kiem-toan-va-bai-hoc-cho-viet-nam-309-16072021042410.pnghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/hoat-dong-kiem-toan/kinh-nghiem-quoc-te-ve-kiem-soat-chat-luong-kiem-toan-va-bai-hoc-cho-viet-nam-149593Fri, 16 Jul 2021 04:24:10 GMTInfographic - 6 tháng đầu năm, Kiểm toán Nhà nước kiến nghị xử lý tài chính 23.449 tỷ đồng(BKTO) - Trong bối cảnh toàn Ngành vừa thực hiện nhiệm vụ công tác, vừa cùng toàn dân chống dịch, song với các giải pháp tổ chức, chỉ đạo, điều hành hoạt động kiểm toán quyết liệt và đồng bộ, cùng sự nỗ lực, quyết tâm cao của tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, kiểm toán viên, đến ngày 30/6/2021, toàn Ngành đã xét duyệt 143 kế hoạch kiểm toán, kết thúc 76 cuộc kiểm toán, kiến nghị xử lý tài chính 23.449 tỷ đồng. Kết quả kiểm toán đã góp phần quan trọng giữ gìn kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực quản lý và sử dụng tài chính công, tài sản công. http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20210715/infographic---6-thang-dau-nam-kiem-toan-nha-nuoc-kien-nghi-xu-ly-tai-chinh-23449-ty-dong-309-15072021110234.pnghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/hoat-dong-kiem-toan/infographic---6-thang-dau-nam-kiem-toan-nha-nuoc-kien-nghi-xu-ly-tai-chinh-23449-ty-dong-149563Thu, 15 Jul 2021 11:02:35 GMTChủ động chuẩn bị chu đáo cho Đại hội ASOSAI 15(BKTO) - Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong lĩnh vực hợp tác quốc tế của KTNN được Tổng Kiểm toán Nhà nước Trần Sỹ Thanh đặt ra tại Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 của KTNN, diễn ra chiều 12/7, tại Hà Nội.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20210712/chu-dong-chuan-bi-chu-dao-cho-dai-hoi-asosai-15-309-12072021190341.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/hoat-dong-kiem-toan/chu-dong-chuan-bi-chu-dao-cho-dai-hoi-asosai-15-149460Mon, 12 Jul 2021 19:03:45 GMTKiểm toán Nhà nước đạt được kết quả toàn diện trên các mặt công tác trong 6 tháng đầu năm (BKTO) - Chiều 12/7, Tổng Kiểm toán Nhà nước Trần Sỹ Thanh chủ trì Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 của KTNN. Dự thảo Báo cáo trình bày tại Hội nghị, các ý kiến phát biểu đã nêu bật những kết quả công tác của KTNN, cũng như quyết tâm, nỗ lực của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần vào kết quả công tác chung của Ngành. http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20210712/kiem-toan-nha-nuoc-dat-duoc-ket-qua-toan-dien-tren-cac-mat-cong-tac-trong-6-thang-dau-nam-309-12072021183925.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/hoat-dong-kiem-toan/kiem-toan-nha-nuoc-dat-duoc-ket-qua-toan-dien-tren-cac-mat-cong-tac-trong-6-thang-dau-nam-149452Mon, 12 Jul 2021 18:39:29 GMTKiểm toán viên và những hành trình không mỏi(BKTO)- Tháng 7 này, KTNN chuẩn bị bước qua hành trình 27 năm xây dựng và phát triển (11/7/1994 -11/7/2021) với bao thử thách. Đặc biệt, trong bối cảnh tác động của đại dịch Covid-19 đã làm gián đoạn nhiều hoạt động của nền kinh tế - xã hội đất nước, trong đó có hoạt động kiểm toán của KTNN; song với quyết tâm chính trị, ý thức trách nhiệm cao trước Đảng, Nhà nước, Quốc hội và Nhân dân, KTNN đã từng bước thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao. http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20210710/kiem-toan-vien-va-nhung-hanh-trinh-khong-moi-309-10072021005609.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/kiem-toan-trong-nuoc/kiem-toan-vien-va-nhung-hanh-trinh-khong-moi-149388Sat, 10 Jul 2021 00:56:44 GMTSửa đổi, bổ sung, hoàn thiện Giáo trình Quản lý tài chính công, tài sản công(BKTO) - Sáng 09/7, tại trụ sở KTNN (116, Nguyễn Chánh, Hà Nội), Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Tuấn Anh đã chủ trì Họp trực tuyến Ban biên soạn (BBS) Giáo trình Quản lý tài chính công, tài sản công. Tham dự có các thành viên trong BBS.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20210710/sua-doi-bo-sung-hoan-thien-giao-trinh-quan-ly-tai-chinh-cong-tai-san-cong-307-10072021005325.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/chuyen-dong-kiem-toan/sua-doi-bo-sung-hoan-thien-giao-trinh-quan-ly-tai-chinh-cong-tai-san-cong-149377Sat, 10 Jul 2021 00:53:29 GMTVăn hóa đổi mới giúp kiểm toán nội bộ thích nghi với mọi hoàn cảnh(BKTO) - Kiểm toán nội bộ (KTNB) đang phải đối mặt với rất nhiều biến động, thách thức do đại dịch toàn cầu. Điều này buộc KTNB phải nhanh chóng thiết lập văn hóa đổi mới và cải tiến liên tục, từ đó tăng thêm giá trị cho tổ chức và tránh tụt hậu xa trong tiến trình kỹ thuật số hóa.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20210709/van-hoa-doi-moi-giup-kiem-toan-noi-bo-thich-nghi-voi-moi-hoan-canh-309-09072021142031.pnghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/kiem-toan-quoc-te/van-hoa-doi-moi-giup-kiem-toan-noi-bo-thich-nghi-voi-moi-hoan-canh-149376Fri, 09 Jul 2021 14:20:31 GMTThêm 218 công chức đủ điều kiện nâng ngạch kiểm toán viên cao cấp, kiểm toán viên chính và chuyên viên chính(BKTO) - Vừa qua, KTNN đã ban hành Quyết định số 1134/QĐ-KTNN về việc công nhận kết quả Kỳ thi nâng ngạch kiểm toán viên (KTV) cao cấp, KTV chính, chuyên viên chính năm 2020.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20210706/them-218-cong-chuc-du-dieu-kien-nang-ngach-kiem-toan-vien-cao-cap-kiem-toan-vien-chinh-va-chuyen-vien-chinh-309-06072021145411.pnghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/hoat-dong-kiem-toan/them-218-cong-chuc-du-dieu-kien-nang-ngach-kiem-toan-vien-cao-cap-kiem-toan-vien-chinh-va-chuyen-vie-149275Tue, 06 Jul 2021 14:54:11 GMTNhiều kinh nghiệm thiết thực trong kiểm toán chuyên đề quản lý quy hoạch và cấp phép xây dựng tại các đô thị (BKTO) - Tại Tọa đàm trực tuyến“Kinh nghiệm kiểm toán Chuyên đề quản lý quy hoạch, cấp phép xây dựng tại các đô thị giai đoạn 2017-2020” do KTNN tổ chức ngày 05/7, các đại biểu đã tập trung trao đổi về một số kết quả kiểm toán nổi bật, đồng thời chia sẻ về kinh nghiệm thực hiện cuộc kiểm toán chuyên đề về quản lý quy hoạch và cấp phép xây dựng tại các đô thị.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20210705/nhieu-kinh-nghiem-thiet-thuc-trong-kiem-toan-chuyen-de-quan-ly-quy-hoach-va-cap-phep-xay-dung-tai-cac-do-thi-309-05072021172907.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/hoat-dong-kiem-toan/nhieu-kinh-nghiem-thiet-thuc-trong-kiem-toan-chuyen-de-quan-ly-quy-hoach-va-cap-phep-xay-dung-tai-ca-149260Mon, 05 Jul 2021 17:29:13 GMT