Hoạt động kiểm toánhttp://baokiemtoannhanuoc.vn//rss/hoat-dong-kiem-toan.rssKiểm Toán RSSKiểm ToánNâng cao hiệu lực, hiệu quả phòng, chống tham nhũng qua hoạt động kiểm toán(BKTO) - Công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN), lãng phí của KTNN thông qua hoạt động kiểm toán chịu tác động của nhiều nhóm yếu tố. Việc nhận diện các yếu tố có ý nghĩa quan trọng trong đổi mới hoạt động kiểm toán nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả PCTN, lãng phí. http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20220519/nang-cao-hieu-luc-hieu-qua-phong-chong-tham-nhung-qua-hoat-dong-kiem-toan-309-19052022212552.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/hoat-dong-kiem-toan/nang-cao-hieu-luc-hieu-qua-phong-chong-tham-nhung-qua-hoat-dong-kiem-toan-154538Thu, 19 May 2022 21:35:00 GMTPhòng, chống tham nhũng thông qua hoạt động kiểm toán - Thực trạng và những vấn đề đặt ra(BKTO) - Sáng 19/5, KTNN đã tổ chức Tọa đàm “Hiệu lực, hiệu quả phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong hoạt động kiểm toán của KTNN - thực trạng và vấn đề đặt ra”. http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20220519/phong-chong-tham-nhung-thong-qua-hoat-dong-kiem-toan---thuc-trang-va-nhung-van-de-dat-ra-309-19052022113930.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/hoat-dong-kiem-toan/phong-chong-tham-nhung-thong-qua-hoat-dong-kiem-toan---thuc-trang-va-nhung-van-de-dat-ra-154531Thu, 19 May 2022 11:40:00 GMTKiểm toán nhà nước hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới năm 2022(BKTO) - Đảng ủy KTNN vừa ban hành Công văn số 391/CV-ĐU về việc tổ chức các hoạt động trong khuôn khổ Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới năm 2022.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20220518/kiem-toan-nha-nuoc-huong-ung-tuan-le-bien-va-hai-dao-viet-nam-va-ngay-dai-duong-the-gioi-nam-2022-309-18052022215540.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/hoat-dong-kiem-toan/kiem-toan-nha-nuoc-huong-ung-tuan-le-bien-va-hai-dao-viet-nam-va-ngay-dai-duong-the-gioi-nam-2022-154529Wed, 18 May 2022 21:55:40 GMTGhana: Đánh giá việc thực hiện khuyến nghị kiểm toán tại các tổ chức công(BKTO) - Vừa qua, Ủy ban Tài khoản công (PAC) của Quốc hội Ghana đã tổ chức cuộc họp lần thứ hai trong năm 2022 nhằm đánh giá các báo cáo của Văn phòng Tổng Kiểm toán sau khi Văn phòng báo cáo về tình hình quản lý, sử dụng ngân sách công của các cơ quan, tổ chức, DNNN Ghana cho năm tài chính 2018, kết thúc vào ngày 31/12.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20220518/ghana-danh-gia-viec-thuc-hien-khuyen-nghi-kiem-toan-tai-cac-to-chuc-cong-381-18052022215218.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/kiem-toan-quoc-te/ghana-danh-gia-viec-thuc-hien-khuyen-nghi-kiem-toan-tai-cac-to-chuc-cong-154528Wed, 18 May 2022 21:52:18 GMTTriển khai công tác xác minh kết quả “Chương trình Phát triển đô thị quốc gia dựa trên kết quả khu vực miền núi phía Bắc”(BKTO) - Sáng 17/5, Ban Quản lý chương trình dự án nước ngoài - KTNN tổ chức Hội nghị triển khai công tác xác minh kết quả “Chương trình Phát triển đô thị quốc gia dựa trên kết quả khu vực miền núi phía Bắc giai đoạn gia hạn thực hiện năm 2022” theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20220517/trien-khai-cong-tac-xac-minh-ket-qua-chuong-trinh-phat-trien-do-thi-quoc-gia-dua-tren-ket-qua-khu-vuc-mien-nui-phia-bac-309-17052022112713.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/hoat-dong-kiem-toan/trien-khai-cong-tac-xac-minh-ket-qua-chuong-trinh-phat-trien-do-thi-quoc-gia-dua-tren-ket-qua-khu-vu-154504Tue, 17 May 2022 11:15:00 GMTBan hành Hướng dẫn kiểm toán Báo cáo quyết toán ngân sách địa phương(BKTO) - KTNN vừa ban hành Hướng dẫn kiểm toán Báo cáo quyết toán ngân sách địa phương (NSĐP) theo Quyết định số 682/QĐ-KTNN ngày 11/5/2022. http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20220516/ban-hanh-huong-dan-kiem-toan-toan-bao-cao-quyet-toan-ngan-sach-dia-phuong-309-16052022164720.pnghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/kiem-toan-trong-nuoc/ban-hanh-huong-dan-kiem-toan-bao-cao-quyet-toan-ngan-sach-dia-phuong-154492Mon, 16 May 2022 16:47:20 GMTKết hợp kinh nghiệm kiểm toán với áp dụng phương pháp kiểm toán dựa trên đánh giá rủi ro(BKTO) - Theo các đơn vị kiểm toán, việc kết hợp các phương pháp kiểm toán truyền thống, đặc biệt là dựa trên kinh nghiệm của kiểm toán viên với phương pháp mới như kiểm toán dựa trên đánh giá rủi ro, xác định trọng yếu sẽ góp phần quan trọng giúp nâng cao chất lượng kiểm toán, đặc biệt là trong lĩnh vực kiểm toán báo cáo ngân sách Bộ, ngành.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20220516/ket-hop-kinh-nghiem-kiem-toan-voi-ap-dung-phuong-phap-kiem-toan-dua-tren-danh-gia-rui-ro-309-16052022152759.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/hoat-dong-kiem-toan/ket-hop-kinh-nghiem-kiem-toan-voi-ap-dung-phuong-phap-kiem-toan-dua-tren-danh-gia-rui-ro-154490Mon, 16 May 2022 15:28:01 GMTIIA tôn vinh hoạt động nghề nghiệp kiểm toán nội bộ (BKTO) - Tiếp tục truyền thống lâu đời từ những năm 1990, tháng 5 hằng năm, Hiệp hội Kiểm toán nội bộ (KTNB) Hoa Kỳ (IIA) tổ chức sự kiện “Tháng nhận thức về KTNB quốc tế ”. http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20220516/iia-ton-vinh-hoat-dong-nghe-nghiep-kiem-toan-noi-bo-309-16052022091616.pnghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/hoat-dong-kiem-toan/iia-ton-vinh-hoat-dong-nghe-nghiep-kiem-toan-noi-bo-154487Mon, 16 May 2022 09:16:16 GMTHoa Kỳ: Chậm trễ trong thanh toán trợ cấp thất nghiệp(BKTO) - Vừa qua, Kiểm toán Nhà nước (KTNN) bang Bắc Carolina đã công bố một Báo cáo kiểm toán trong đó chỉ ra những phát hiện mới nhất sau khi cơ quan tiến hành cuộc kiểm toán đánh giá công tác chi trả trợ cấp thất nghiệp, trợ cấp cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 tại bang.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20220515/hoa-ky-cham-tre-trong-thanh-toan-tro-cap-that-nghiep-381-15052022060006.pnghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/kiem-toan-quoc-te/hoa-ky-cham-tre-trong-thanh-toan-tro-cap-that-nghiep-154473Sat, 14 May 2022 23:10:00 GMTAFROSAI-E tổ chức Hội nghị Ban điều hành năm 2022(BKTO) - Văn phòng Kiểm toán quốc gia (NAO) Gambia vừa hoàn thành vai trò là Cơ quan Kiểm toán tối cao tổ chức thành công Hội nghị Ban điều hành Tổ chức Các cơ quan kiểm toán tối cao nói tiếng Anh tại châu Phi (AFROSAI-E) lần thứ 18 năm 2022.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20220515/afrosai-e-to-chuc-hoi-nghi-ban-dieu-hanh-nam-2022-381-15052022055722.pnghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/kiem-toan-quoc-te/afrosai-e-to-chuc-hoi-nghi-ban-dieu-hanh-nam-2022-154465Sat, 14 May 2022 23:00:00 GMTXây dựng Hướng dẫn kiểm toán hoạt động đối với cục thuế(BKTO) - Chiều 13/5, Hội đồng khoa học KTNN đã nghiệm thu Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Cơ sở “Xây dựng Hướng dẫn kiểm toán hoạt động đối với cục thuế trong kiểm toán ngân sách địa phương”.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20220513/xay-dung-huong-dan-kiem-toan-hoat-dong-doi-voi-cuc-thue-307-13052022214754.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/hoat-dong-kiem-toan/xay-dung-huong-dan-kiem-toan-hoat-dong-doi-voi-cuc-thue-154463Fri, 13 May 2022 21:47:56 GMTKenya: Hãng KPMG thực hiện kiểm toán trước thềm tổng tuyển cử(BKTO) - Ủy ban Ranh giới và Bầu cử độc lập Kenya (IEBC) vừa qua cho biết, cuối tháng 3, đầu tháng 4/2022, hãng kiểm toán KPMG đã bắt tay vào việc thực hiện cuộc kiểm toán xem xét các hoạt động phục vụ cuộc bầu cử và danh sách cử tri của đất nước này. Hãng kiểm toán KPMG được thực hiện cuộc kiểm toán sau khi giành chiến thắng trong một cuộc đấu thầu công khai, vượt qua 4 hãng kiểm toán lớn khác.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20220512/kenya-hang-kpmg-thuc-hien-kiem-toan-truoc-them-tong-tuyen-cu-381-12052022213742.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/kiem-toan-quoc-te/kenya-hang-kpmg-thuc-hien-kiem-toan-truoc-them-tong-tuyen-cu-154440Thu, 12 May 2022 21:37:43 GMTBộ Quốc phòng ban hành Quy chế kiểm toán nội bộ (BKTO) - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang vừa ký Quyết định số 1607/QĐ-BQP ban hành Quy chế kiểm toán nội bộ (KTNB) của Bộ Quốc phòng. http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20220512/bo-quoc-phong-ban-hanh-quy-che-kiem-toan-noi-bo-307-12052022200455.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/kiem-toan-doc-lap/bo-quoc-phong-ban-hanh-quy-che-kiem-toan-noi-bo-154435Thu, 12 May 2022 20:04:55 GMTDoanh nghiệp bảo hiểm phải thành lập bộ phận kiểm toán nội bộ?(BKTO) - Tại Dự thảo Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi) (Dự thảo) quy định, DN bảo hiểm, DN tái bảo hiểm được thành lập dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần phải thành lập bộ phận kiểm toán nội bộ.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20220512/doanh-nghiep-bao-hiem-phai-thanh-lap-bo-phan-kiem-toan-noi-bo-408-12052022200302.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/kiem-toan-doc-lap/doanh-nghiep-bao-hiem-phai-thanh-lap-bo-phan-kiem-toan-noi-bo-154430Thu, 12 May 2022 20:03:02 GMTNâng cao năng lực ứng phó với hành vi tiêu cực trong hoạt động kiểm toán(BKTO) - Chiều 10/5, tại Hà Nội, Hội đồng khoa học KTNN đã nghiệm thu Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Cơ sở: "Nâng cao năng lực ứng phó với hành vi tiêu cực trong hoạt động kiểm toán của KTNN". Giám đốc Trường Đào tạo và Bồi dưỡng Nghiệp vụ Kiểm toán - ThS. Trần Kim Lộc - làm Chủ tịch Hội đồng.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20220510/nang-cao-nang-luc-ung-pho-voi-hanh-vi-tieu-cuc-trong-hoat-dong-kiem-toan-309-10052022190209.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/kiem-toan-trong-nuoc/nang-cao-nang-luc-ung-pho-voi-hanh-vi-tieu-cuc-trong-hoat-dong-kiem-toan-154402Tue, 10 May 2022 18:50:00 GMTĐoàn Thanh niên KTNN chuyên ngành Ib tặng quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn(BKTO) - Ngày 08/5, nhân chuyến công tác tại tỉnh Lào Cai, đại diện Đoàn Thanh niên KTNN chuyên ngành Ib đã tổ chức trao tặng 50 suất quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của xã Hoàng Thu Phố, huyện Bắc Hà.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20220508/doan-thanh-nien-ktnn-chuyen-nganh-ib-tang-qua-cho-cac-gia-dinh-co-hoan-canh-kho-khan-309-08052022195844.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/hoat-dong-kiem-toan/doan-thanh-nien-ktnn-chuyen-nganh-ib-tang-qua-cho-cac-gia-dinh-co-hoan-canh-kho-khan-154386Sun, 08 May 2022 19:58:47 GMTMalawi: Kiểm toán ngân sách phòng, chống Covid-19 của Chính phủ (BKTO) - Chính phủ Malawi vừa qua đã yêu cầu Văn phòng Tổng Kiểm toán khẩn trương hoàn thành cuộc kiểm toán xem xét tình hình quản lý, sử dụng ngân sách của nhà nước phục vụ công tác phòng, chống Covid-19 trong những năm qua.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20220507/malawi-kiem-toan-ngan-sach-phong-chong-covid-19-cua-chinh-phu-381-07052022103413.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/kiem-toan-quoc-te/malawi-kiem-toan-ngan-sach-phong-chong-covid-19-cua-chinh-phu-154378Sat, 07 May 2022 10:34:13 GMTNigeria: Lên án hành vi biển thủ ngân sách công tại Bộ Tư pháp(BKTO) - Vừa qua, Tổng Kiểm toán liên bang Nigeria Aghughu Adolphus đã ký và công bố Báo cáo kiểm toán thường niên 2019, trong đó chỉ ra một số hành vi biển thủ ngân sách công tại Bộ Tư pháp liên bang.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20220507/nigeria-len-an-hanh-vi-bien-thu-ngan-sach-cong-tai-bo-tu-phap-381-07052022103353.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/kiem-toan-quoc-te/nigeria-len-an-hanh-vi-bien-thu-ngan-sach-cong-tai-bo-tu-phap-154377Sat, 07 May 2022 10:33:54 GMTHoa Kỳ: Nhiều sai phạm tại Cơ quan Quản lý nhà ở Woonsocket(BKTO) - Cơ quan Quản lý nhà ở TP.Woonsocket (WHA), thuộc đảo Rhode, vừa qua đã công bố các kết quả của cuộc kiểm toán độc lập được thực hiện nhằm điều tra các cán bộ, lãnh đạo của cơ quan có nhiều hành vi sai phạm nghiêm trọng trong năm 2019-2020 dẫn đến bị đình chỉ công tác vào tháng 10/2021.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20220506/hoa-ky-nhieu-sai-pham-tai-co-quan-quan-ly-nha-o-woonsocket-381-06052022220434.pnghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/kiem-toan-quoc-te/hoa-ky-nhieu-sai-pham-tai-co-quan-quan-ly-nha-o-woonsocket-154374Fri, 06 May 2022 22:04:34 GMTNâng cao chất lượng kiểm toán hoạt động bảo vệ môi trường tại các khu công nghiệp và khu kinh tế(BKTO) - Việc xây dựng tài liệu hướng dẫn kiểm toán môi trường tại các khu công nghiệp (KCN) và khu kinh tế (KKT) là một yêu cầu cấp thiết nhằm nâng cao chất lượng hoạt động kiểm toán, phù hợp với thông lệ quốc tế và bối cảnh Việt Nam, từ đó tăng cường công tác bảo vệ môi trường (BVMT) tại các KCN, KKT hiệu quả hơn.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20220505/nang-cao-chat-luong-kiem-toan-hoat-dong-bao-ve-moi-truong-tai-cac-khu-cong-nghiep-va-khu-kinh-te-309-05052022134912.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/hoat-dong-kiem-toan/nang-cao-chat-luong-kiem-toan-hoat-dong-bao-ve-moi-truong-tai-cac-khu-cong-nghiep-va-khu-kinh-te-154358Thu, 05 May 2022 13:49:14 GMTNamibia: Văn phòng Tổng Kiểm toán ra mắt sách chữ nổi cho người khiếm thị(BKTO) - Văn phòng Tổng Kiểm toán Namibia mới đây đã ra mắt ấn phẩm sách chữ nổi Braille đầu tiên của cơ quan. Việc xuất bản ấn phẩm này hướng tới mục đích giúp cộng đồng người khiếm thị có thể tiếp cận với các Báo cáo kiểm toán dễ dàng hơn, đồng thời ngày càng cải thiện, nâng cao quan hệ hợp tác của Văn phòng Tổng Kiểm toán với các bên liên quan.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn/http://baokiemtoannhanuoc.vn/kiem-toan-quoc-te/namibia-van-phong-tong-kiem-toan-ra-mat-sach-chu-noi-cho-nguoi-khiem-thi-154357Thu, 05 May 2022 13:48:59 GMTHoa Kỳ: Lỏng lẻo trong quản lý tài chính tại chính quyền TP. Bessemer (BKTO) - KTNN bang Alabama vừa qua đã hoàn thành một cuộc kiểm toán đối với TP. Bessemer thuộc quận Jefferson. Báo cáo kiểm toán mới được KTNN bang công bố chỉ ra rằng, ngân sách của Cơ quan Dịch vụ thông tin liên lạc khẩn cấp thuộc Bessemer đang thiếu 56 nghìn USD. Đáng nói trong suốt 9 tháng qua, số tiền thiếu hụt này đã không bị phát hiện.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20220502/hoa-ky-long-leo-trong-quan-ly-tai-chinh-tai-chinh-quyen-tp-bessemer-381-02052022163854.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/kiem-toan-quoc-te/hoa-ky-long-leo-trong-quan-ly-tai-chinh-tai-chinh-quyen-tp-bessemer-154339Mon, 02 May 2022 16:38:55 GMTZimbabwe: Vạch trần nhiều sai phạm tại các doanh nghiệp nhà nước(BKTO) - Vừa qua, Tổng Kiểm toán Zimbabwe Mildred Chiri đã công bố Báo cáo kiểm toán năm tài chính 2019. Báo cáo chỉ ra nhiều sai phạm tại vô số DNNN khiến ngân sách công không được sử dụng đúng mục đích. http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20220501/zimbabwe-vach-tran-nhieu-sai-pham-tai-cac-doanh-nghiep-nha-nuoc-381-01052022161845.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/kiem-toan-quoc-te/zimbabwe-vach-tran-nhieu-sai-pham-tai-cac-doanh-nghiep-nha-nuoc-154334Sun, 01 May 2022 16:18:46 GMTCông đoàn KTNN tổ chức thành công giải bóng bàn các tay vợt xuất sắc năm 2022http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20220501/cong-doan-ktnn-to-chuc-thanh-cong-giai-bong-ban-cac-tay-vot-xuat-sac-nam-2022-380-01052022091122.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/kiem-toan-trong-nuoc/cong-doan-ktnn-to-chuc-thanh-cong-giai-bong-ban-cac-tay-vot-xuat-sac-nam-2022-154330Sat, 30 Apr 2022 10:30:00 GMTNamibia: Lên án tình trạng lãng phí nguồn lực công(BKTO) - Hàng loạt sai phạm tiếp tục bị phát hiện tại chính quyền 2 TP. Omaheke và Gobabis khiến hầu hết mọi nguồn lực công địa phương được giao bị sử dụng lãng phí. Tổng Kiểm toán Namibia Junias Kandjeke đã mạnh mẽ lên tiếng chỉ trích công tác quản lý lỏng lẻo và những vi phạm tại đây trong Báo cáo kiểm toán năm tài chính 2019 vừa được công bố.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20220430/namibia-len-an-tinh-trang-lang-phi-nguon-luc-cong-381-30042022102102.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/kiem-toan-quoc-te/namibia-len-an-tinh-trang-lang-phi-nguon-luc-cong-154328Sat, 30 Apr 2022 10:21:03 GMTPhát động Cuộc thi viết chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ hai(BKTO) - Ban Thường vụ Đảng ủy KTNN vừa phát động Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ hai, năm 2022. http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20220429/phat-dong-cuoc-thi-viet-chinh-luan-bao-ve-nen-tang-tu-tuong-cua-dang-lan-thu-hai-309-29042022154743.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/hoat-dong-kiem-toan/phat-dong-cuoc-thi-viet-chinh-luan-bao-ve-nen-tang-tu-tuong-cua-dang-lan-thu-hai-154319Fri, 29 Apr 2022 15:47:43 GMTHoa Kỳ: Sở Y tế New York chậm trễ ứng phó với đại dịch (BKTO) - Sở Y tế bang (DOH) New York đã không chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với sự bùng phát của đại dịch gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng. Đây là một trong những phát hiện được nhấn mạnh trong Báo cáo kiểm toán mới được KTNN bang công bố. http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20220429/hoa-ky-so-y-te-new-york-cham-tre-ung-pho-voi-dai-dich-381-29042022111600.pnghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/kiem-toan-quoc-te/hoa-ky-so-y-te-new-york-cham-tre-ung-pho-voi-dai-dich-154314Fri, 29 Apr 2022 11:16:01 GMTChiến lược phát triển nguồn nhân lực 4.0 và kinh nghiệm từ PwC(BKTO) - Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (CMCN 4.0) khiến mọi mặt đời sống kinh tế xã hội thay đổi, trong đó phải kể đến sự thay đổi chiến lược phát triển nguồn nhân lực. Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) đã đúc rút 6 chiến lược phát triển nguồn nhân lực 4.0 như sau:http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/library/images/site-3/ha%20trung.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/kiem-toan-trong-nuoc/chien-luoc-phat-trien-nguon-nhan-luc-40-va-kinh-nghiem-tu-pwc-154304Thu, 28 Apr 2022 15:25:00 GMTBắt kịp xu thế đào tạo nhân lực kiểm toán chất lượng cao(BKTO) - Ứng dụng thành quả của Cách mạng công nghiệp (CMCN) 4.0 trong đào tạo nguồn nhân lực kiểm toán đã và đang trở thành xu thế phổ biến trên thế giới. Bắt kịp xu thế này, KTNN cần xây dựng chương trình đào tạo theo hướng ứng dụng chuyên sâu công nghệ thông tin (CNTT) vào hoạt động kiểm toán, tạo mọi điều kiện thuận lợi để phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và toàn diện hơn.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/library/images/site-3/8-(1).jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/kiem-toan-trong-nuoc/bat-kip-xu-the-dao-tao-nhan-luc-kiem-toan-chat-luong-cao-154303Thu, 28 Apr 2022 15:20:00 GMT“Kiềng 3 chân” trong đào tạo đội ngũ kiểm toán viên nhà nước(BKTO) - Xu hướng vận động của cuộc Cách mạng công nghiệp (CMCN) 4.0 đặt ra yêu cầu cho mỗi kiểm toán viên nhà nước (KTVNN) phải được đào tạo và tự đào tạo về chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp và những kỹ năng bổ trợ cần thiết khác để thích ứng với điều kiện mới. Công cuộc đào tạo này cần có sự tham gia với quyết tâm cao của 3 chủ thể liên quan. http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/library/images/site-3/7-.JPGhttp://baokiemtoannhanuoc.vn/kiem-toan-trong-nuoc/kieng-3-chan-trong-dao-tao-doi-ngu-kiem-toan-vien-nha-nuoc-154302Thu, 28 Apr 2022 15:15:00 GMTĐào tạo nhân lực kiểm toán đáp ứng yêu cầu thời đại số (BKTO) - Công nghệ số trong cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 (CMCN 4.0) đang phát triển nhanh chóng, mở ra một thời đại mới trong tiến trình phát triển nhân loại, đó là kỷ nguyên số. Đây là cơ hội, song cũng đầy khó khăn, thách thức, tác động trực tiếp đến các ngành, lĩnh vực, trong đó có vấn đề đào tạo đội ngũ kiểm toán viên (KTV). http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/library/images/site-3/79856561db151a4b4304.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/hoat-dong-kiem-toan/dao-tao-nhan-luc-kiem-toan-dap-ung-yeu-cau-thoi-dai-so-154297Thu, 28 Apr 2022 09:34:00 GMTPhối hợp chặt chẽ trong công tác bảo mật, an toàn thông tin(BKTO) - Chiều 27/4, tại trụ sở Ban Cơ yếu Chính phủ (BCYCP), KTNN và BCYCP đã ký Quy chế phối hợp trong công tác bảo mật, an toàn thông tin của KTNN. http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20220427/phoi-hop-chat-che-trong-cong-tac-bao-mat-an-toan-thong-tin-309-27042022213534.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/hoat-dong-kiem-toan/phoi-hop-chat-che-trong-cong-tac-bao-mat-an-toan-thong-tin-154296Wed, 27 Apr 2022 21:35:00 GMTZimbabwe: Kiểm toán hoạt động đầu tư của Lực lượng Cảnh sát(BKTO) - Trong Báo cáo kiểm toán cho năm tài chính 2020 mới được công bố, Tổng Kiểm toán Zimbabwe Mildred Chiri đã chỉ ra những sai phạm nghiêm trọng trong quá trình Lực lượng Cảnh sát nước Cộng hòa Zimbabwe (ZRP) quản lý các khoản đầu tư công.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn/http://baokiemtoannhanuoc.vn/kiem-toan-quoc-te/zimbabwe-kiem-toan-hoat-dong-dau-tu-cua-luc-luong-canh-sat-154258Mon, 25 Apr 2022 11:40:19 GMTHướng dẫn kiểm toán về công tác lập và phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025(BKTO) - Tổng Kiểm toán nhà nước Trần Sỹ Thanh vừa ký Quyết định số 497/QĐ-KTNN ban hành hướng dẫn kiểm toán Chuyên đề công tác lập và phân bổ Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20220422/huong-dan-kiem-toan-ve-cong-tac-lap-va-phan-bo-ke-hoach-dau-tu-cong-trung-han-2021-2025-307-22042022170057.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/hoat-dong-kiem-toan/huong-dan-kiem-toan-ve-cong-tac-lap-va-phan-bo-ke-hoach-dau-tu-cong-trung-han-2021-2025-154239Fri, 22 Apr 2022 17:00:57 GMTPhối hợp chặt chẽ trong việc kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng (BKTO) - Chiều 21/4, tại trụ sở KTNN, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương (Đảng ủy Khối) và Ban cán sự đảng KTNN đã ký Quy chế phối hợp công tác trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20220421/phoi-hop-chat-che-trong-viec-kiem-tra-giam-sat-va-ky-luat-cua-dang-309-21042022205746.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/hoat-dong-kiem-toan/phoi-hop-chat-che-trong-viec-kiem-tra-giam-sat-va-ky-luat-cua-dang-154225Thu, 21 Apr 2022 20:57:52 GMTHội nghị trực tuyến về “Hệ thống kiểm toán công”(BKTO) – Sáng 21/4, tại trụ sở 116 Nguyễn Chánh, Hà Nội, KTNN Việt Nam đã tổ chức Hội nghị trực tuyến với KTNN Lào nhằm thúc đẩy hợp tác song phương giữa hai cơ quan. Đây cũng là cơ hội để KTNN hai nước chia sẻ kinh nghiệm về “Hệ thống kiểm toán công”. http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20220421/hoi-nghi-truc-tuyen-ve-he-thong-kiem-toan-cong-307-21042022152331.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/kiem-toan-trong-nuoc/hoi-nghi-truc-tuyen-ve-he-thong-kiem-toan-cong-154216Thu, 21 Apr 2022 15:23:32 GMTTập trung triển khai, hoàn thành hiệu quả các nhiệm vụ công tác(BKTO) - Đánh giá cao những nỗ lực công tác của các đơn vị thời gian qua, phát biểu tại cuộc họp giao ban công tác toàn ngành diễn ra sáng 12/4, Tổng Kiểm toán nhà nước Trần Sỹ Thanh yêu cầu các đơn vị tiếp tục khắc phục những khó khăn, thách thức để hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra, đặc biệt là trong công tác kiểm toán.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20220412/tap-trung-trien-khai-hoan-thanh-hieu-qua-cac-nhiem-vu-cong-tac-309-12042022154628.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/kiem-toan-trong-nuoc/tap-trung-trien-khai-hoan-thanh-hieu-qua-cac-nhiem-vu-cong-tac-154133Tue, 12 Apr 2022 15:45:00 GMTIAASB bổ sung các cân nhắc đặc biệt khi kiểm toán báo cáo tài chính tập đoàn(BKTO) - Vừa qua, Ủy ban quốc tế về Chuẩn mực kiểm toán và Dịch vụ đảm bảo (IAASB) đã công bố bản cập nhật Chuẩn mực kiểm toán quốc tế (ISA) 600 sửa đổi, trong đó bổ sung những cân nhắc đặc biệt áp dụng cho các cuộc kiểm toán báo cáo tài chính (BCTC) tập đoàn. http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20220412/iaasb-bo-sung-cac-can-nhac-dac-biet-khi-kiem-toan-bao-cao-tai-chinh-tap-doan-309-12042022141756.pnghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/kiem-toan-trong-nuoc/iaasb-bo-sung-cac-can-nhac-dac-biet-khi-kiem-toan-bao-cao-tai-chinh-tap-doan-154132Tue, 12 Apr 2022 14:20:00 GMT100% chi đoàn trực thuộc Đoàn Thanh niên KTNN tổ chức thành công Đại hội(BKTO) - Thực hiện hướng dẫn của Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên KTNN, với tinh thần chủ động, thống nhất cao, từ ngày 7/01 đến 29/3/2022, tất cả 30/30 chi đoàn trực thuộc đã tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2022-2024. Cùng với đó, Đoàn Thanh niên KTNN cũng đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực hướng tới Đại hội Đoàn Thanh niên KTNN lần thứ X, nhiệm kỳ 2022-2027.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20220407/100-chi-doan-truc-thuoc-doan-thanh-nien-ktnn-to-chuc-thanh-cong-dai-hoi-309-07042022001948.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/hoat-dong-kiem-toan/100-chi-doan-truc-thuoc-doan-thanh-nien-ktnn-to-chuc-thanh-cong-dai-hoi-154099Wed, 06 Apr 2022 23:00:00 GMTHoàn thiện kiểm toán việc quản lý và sử dụng nguồn nước bền vững tại Đồng bằng sông Cửu Long(BKTO) - ThS. Trần Kim Lộc - Giám đốc Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán, Chủ tịch Hội đồng - đã nhấn mạnh yêu cầu này tại buổi nghiệm thu Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Cơ sở: “Hoàn thiện kiểm toán việc quản lý và sử dụng nguồn nước bền vững trước sự suy giảm hệ sinh thái và biến đổi khí hậu tại Đồng bằng sông Cửu Long”, chiều 01/4, tại Hà Nội. http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20220401/hoan-thien-kiem-toan-viec-quan-ly-va-su-dung-nguon-nuoc-ben-vung-tai-dong-bang-song-cuu-long-309-01042022214326.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/kiem-toan-trong-nuoc/hoan-thien-kiem-toan-viec-quan-ly-va-su-dung-nguon-nuoc-ben-vung-tai-dong-bang-song-cuu-long-154070Fri, 01 Apr 2022 21:50:00 GMTChi đoàn Vụ Tổ chức cán bộ tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2022-2024(BKTO) - Chiều 29/3, tại trụ sở KTNN, Chi đoàn Vụ Tổ chức cán bộ đã tổ chức Đại hội Chi đoàn nhiệm kỳ 2022-2024.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20220330/chi-doan-vu-to-chuc-can-bo-to-chuc-thanh-cong-dai-hoi-nhiem-ky-2022-2024-309-30032022164915.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/hoat-dong-kiem-toan/chi-doan-vu-to-chuc-can-bo-to-chuc-thanh-cong-dai-hoi-nhiem-ky-2022-2024-154033Wed, 30 Mar 2022 16:49:19 GMTPhát huy sự năng động, sáng tạo của tuổi trẻ để nâng cao hiệu quả tham mưu trong hợp tác quốc tế(BKTO) - Các đoàn viên, thanh niên Chi đoàn Vụ Hợp tác quốc tế với trình độ, khả năng ngoại ngữ và sự năng động, sáng tạo của tuổi trẻ đã phát huy hiệu quả thế mạnh để biến những kế hoạch thành việc làm cụ thể, qua đó góp phần phục vụ công tác tham mưu cho lãnh đạo KTNN về công tác đối ngoại. http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20220329/phat-huy-su-nang-dong-sang-tao-cua-tuoi-tre-de-nang-cao-hieu-qua-tham-muu-trong-hop-tac-quoc-te-309-29032022211951.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/hoat-dong-kiem-toan/phat-huy-su-nang-dong-sang-tao-cua-tuoi-tre-de-nang-cao-hieu-qua-tham-muu-trong-hop-tac-quoc-te-154024Tue, 29 Mar 2022 21:19:56 GMTKhẳng định vai trò xung kích, trách nhiệm của đoàn viên thanh niên trong mọi nhiệm vụ được giao(BKTO) - Trong nhiệm kỳ qua, Chi đoàn KTNN chuyên ngành VI đã có những chuyển biến tích cực trong việc tổ chức các hoạt động đoàn và phong trào thanh niên, thể hiện được vai trò xung kích của đoàn viên, thanh niên và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20220329/khang-dinh-vai-tro-xung-kich-trach-nhiem-cua-doan-vien-thanh-nien-trong-moi-nhiem-vu-duoc-giao-309-29032022211928.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/hoat-dong-kiem-toan/khang-dinh-vai-tro-xung-kich-trach-nhiem-cua-doan-vien-thanh-nien-trong-moi-nhiem-vu-duoc-giao-154023Tue, 29 Mar 2022 21:19:33 GMTĐoàn thanh niên KTNN xây dựng cầu giao thông nông thôn tại Hậu Giang (BKTO) - Chào mừng kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2022) và hướng tới Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh KTNN lần thứ X nhiệm kỳ 2022-2027, ngày 26/3, Đoàn Thanh niên KTNN tổ chức khởi công Công trình Thanh niên Cầu giao thông nông thôn tại ấp Tân Long, xã Vĩnh Tường, huyện Vị Thuỷ, tỉnh Hậu Giang. http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20220327/doan-thanh-nien-ktnn-xay-dung-cau-giao-thong-nong-thon-tai-hau-giang-309-27032022092825.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/kiem-toan-trong-nuoc/doan-thanh-nien-ktnn-xay-dung-cau-giao-thong-nong-thon-tai-hau-giang-154004Sun, 27 Mar 2022 09:25:00 GMTMỗi đoàn viên, thanh niên không ngừng trau dồi kiến thức, bản lĩnh chính trị để thích ứng trong tình hình mới (BKTO) - Ngày 25/3, tại TP. Cần Thơ, Chi đoàn KTNN khu vực V đã tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2022-2024. http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20220327/moi-doan-vien-thanh-nien-khong-ngung-trau-doi-kien-thuc-ban-linh-chinh-tri-de-thich-ung-trong-tinh-hinh-moi-309-27032022092812.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/kiem-toan-trong-nuoc/moi-doan-vien-thanh-nien-khong-ngung-trau-doi-kien-thuc-ban-linh-chinh-tri-de-thich-ung-trong-tinh-h-154003Sun, 27 Mar 2022 09:20:00 GMTChi đoàn KTNN khu vực IX tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2022-2024(BKTO) - Ngày 26/3, tại trụ sở KTNN khu vực IX (TP.Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang), Chi đoàn Thanh niên KTNN khu vực IX đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2022-2024. Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Kiểm toán trưởng KTNN khu vực IX Nguyễn Hữu Thành dự và chỉ đạo Đại hội.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20220327/chi-doan-ktnn-khu-vuc-ix-to-chuc-thanh-cong-dai-hoi-nhiem-ky-2022-2024-309-27032022092759.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/kiem-toan-trong-nuoc/chi-doan-ktnn-khu-vuc-ix-to-chuc-thanh-cong-dai-hoi-nhiem-ky-2022-2024-154002Sun, 27 Mar 2022 09:15:00 GMTChi đoàn Vụ Tổng hợp KTNN tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2022-2024(BKTO) - Ngày 25/3, tại Hà Nội, Chi đoàn Vụ Tổng hợp KTNN đã tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2022-2024. Ủy viên Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ bộ phận, Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp Lê Hoài Nam và Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đoàn Thanh niên KTNN Lê Mạnh Cường dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội. http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20220325/chi-doan-vu-tong-hop-ktnn-to-chuc-thanh-cong-dai-hoi-nhiem-ky-2022-2024-309-25032022211951.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/kiem-toan-trong-nuoc/chi-doan-vu-tong-hop-ktnn-to-chuc-thanh-cong-dai-hoi-nhiem-ky-2022-2024-153988Fri, 25 Mar 2022 21:25:00 GMTHội nghị đối tác phát triển năm 2022 của Kiểm toán nhà nướcBKTO- Sáng 25/3, tại trụ sở KTNN – 116 Nguyễn Chánh, Hà Nội, KTNN Việt Nam và Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam đã phối hợp tổ chức Hội nghị đối tác phát triển năm 2022 dưới sự chủ trì của Tổng Kiểm toán nhà nước Việt Nam Trần Sỹ Thanh và Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam Carolyn Turk. http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20220325/hoi-nghi-doi-tac-phat-trien-nam-2022-cua-kiem-toan-nha-nuoc-307-25032022192206.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/kiem-toan-trong-nuoc/hoi-nghi-doi-tac-phat-trien-nam-2022-cua-kiem-toan-nha-nuoc-153979Fri, 25 Mar 2022 17:35:00 GMTTổng Kiểm toán nhà nước Trần Sỹ Thanh tiếp Giám đốc quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam(BKTO) - Sáng 25/3, tại trụ sở KTNN, Tổng Kiểm toán nhà nước Trần Sỹ Thanh đã tiếp bà Carolyn Turk - Giám đốc quốc gia Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam. http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20220325/tong-kiem-toan-nha-nuoc-tran-sy-thanh-tiep-giam-doc-quoc-gia-ngan-hang-the-gioi-tai-viet-nam-309-25032022192218.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/kiem-toan-trong-nuoc/tong-kiem-toan-nha-nuoc-tran-sy-thanh-tiep-giam-doc-quoc-gia-ngan-hang-the-gioi-tai-viet-nam-153980Fri, 25 Mar 2022 17:20:00 GMTKịp thời khắc phục vướng mắc, bất cập để thực hiện hiệu quả cuộc kiểm toán nguồn lực chống dịch(BKTO) - Sáng 24/3, tại Hà Nội, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Vũ Văn Họa - Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện cuộc kiểm toán chuyên đề việc huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 và các chính sách hỗ trợ (gọi chung là Ban Chỉ đạo) - đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo bước đầu về kết quả thực hiện Cuộc kiểm toán, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện kiểm toán để kịp thời đề ra giải pháp tháo gỡ.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20220324/kip-thoi-khac-phuc-vuong-mac-bat-cap-de-thuc-hien-hieu-qua-cuoc-kiem-toan-nguon-luc-chong-dich-309-24032022150759.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/hoat-dong-kiem-toan/kip-thoi-khac-phuc-vuong-mac-bat-cap-de-thuc-hien-hieu-qua-cuoc-kiem-toan-nguon-luc-chong-dich-153959Thu, 24 Mar 2022 15:08:07 GMTPhát huy vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ Văn phòng Kiểm toán nhà nước(BKTO) - Đây là nhìn nhận, đánh giá, đồng thời cũng là gửi gắm của các đại biểu đến các đoàn viên thanh niên Văn phòng KTNN tại Đại hội Chi đoàn Văn phòng KTNN nhiệm kỳ 2022-2024 diễn ra chiều 22/3.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20220323/phat-huy-vai-tro-xung-kich-sang-tao-cua-tuoi-tre-van-phong-kiem-toan-nha-nuoc-309-23032022104401.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/hoat-dong-kiem-toan/phat-huy-vai-tro-xung-kich-sang-tao-cua-tuoi-tre-van-phong-kiem-toan-nha-nuoc-153950Wed, 23 Mar 2022 10:44:09 GMTKiểm toán nhà nước triển khai Kế hoạch về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực(BKTO) - Ban Cán sự Đảng KTNN vừa ban hành Kế hoạch số 27-KH/BCS về việc thực hiện Kế hoạch số 13-KH/BCĐTW ngày 26/01/2022 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và Kế hoạch số 555-KH/ĐĐQH15 ngày 03/03/2022 của Đảng đoàn Quốc hội, trong đó nêu rõ những nhiệm vụ Ban Cán sự Đảng KTNN cần thực hiện, phối hợp thực hiện. http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/library/images/site-3/20220323/kiem-toan-nha-nuoc-trien-khai-ke-hoach-ve-cong-tac-phong-chong-tham-nhung-tieu-cuc-309-211700.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/kiem-toan-trong-nuoc/kiem-toan-nha-nuoc-trien-khai-ke-hoach-ve-cong-tac-phong-chong-tham-nhung-tieu-cuc-153939Tue, 22 Mar 2022 21:15:00 GMTBan hành Quy định về trình tự lập, thẩm định, xét duyệt và phát hành báo cáo kiểm toán(BKTO) - KTNN vừa ban hành Quy định về trình tự lập, thẩm định, xét duyệt và phát hành báo cáo kiểm toán kèm theo Quyết định số 01/2022/QĐ-KTNN của Tổng Kiểm toán nhà nước.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20220322/ban-hanh-quy-dinh-ve-trinh-tu-lap-tham-dinh-xet-duyet-va-phat-hanh-bao-cao-kiem-toan-309-22032022141304.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/hoat-dong-kiem-toan/ban-hanh-quy-dinh-ve-trinh-tu-lap-tham-dinh-xet-duyet-va-phat-hanh-bao-cao-kiem-toan-153936Tue, 22 Mar 2022 14:13:05 GMTChi đoàn Vụ Pháp chế đã hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra(BKTO) - Ngày 21/3 tại Hà Nội, Chi đoàn Thanh niên Vụ Pháp chế (KTNN) đã tổ chức thành công Đại hội Chi đoàn nhiệm kỳ 2022-2024. Vụ trưởng Vụ Pháp chế Vũ Thanh Hải và Phó Bí thư Chi bộ, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế Đặng Văn Hải dự Đại hội.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20220321/chi-doan-vu-phap-che-da-hoan-thanh-cac-chi-tieu-nhiem-vu-theo-ke-hoach-de-ra-309-21032022205239.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/kiem-toan-trong-nuoc/chi-doan-vu-phap-che-da-hoan-thanh-cac-chi-tieu-nhiem-vu-theo-ke-hoach-de-ra-153929Mon, 21 Mar 2022 20:55:00 GMTVACPA và ACCA đẩy mạnh hợp tác với các cơ sở đào tạo về kế toán, kiểm toán(BKTO) - Vừa qua, Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) đã phối hợp với Hiệp hội Kế toán công chứng Anh quốc (ACCA) tổ chức Hội thảo trực tuyến "Giới thiệu và trao tặng sách 207 sơ đồ kế toán hành chính sự nghiệp" với sự tham gia của giảng viên khoa Kế toán, Kiểm toán các trường đại học, cao đẳng trên cả nước. http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20220320/vacpa-va-acca-day-manh-hop-tac-voi-cac-co-so-dao-tao-ve-ke-toan-kiem-toan-309-20032022042515.pnghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/hoat-dong-kiem-toan/vacpa-va-acca-day-manh-hop-tac-voi-cac-co-so-dao-tao-ve-ke-toan-kiem-toan-153918Sat, 19 Mar 2022 23:00:00 GMTZimbabwe: Nhiều vấn đề tồn đọng tại chính quyền các địa phương (BKT) - Báo cáo thường niên cho năm tài chính 2020 của Tổng Kiểm toán Zimbabwe mới được công bố cho thấy, công tác quản trị yếu kém là vấn đề tồn đọng tại nhiều chính quyền địa phương. Hậu quả là hầu hết các hoạt động của những địa phương này bị cản trở, bị thực hiện sai lệch, không tuân thủ các quy định và thủ tục hiện hành. http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20220318/zimbabwe-nhieu-van-de-ton-dong-tai-chinh-quyen-cac-dia-phuong-381-18032022103913.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/kiem-toan-quoc-te/zimbabwe-nhieu-van-de-ton-dong-tai-chinh-quyen-cac-dia-phuong-153899Fri, 18 Mar 2022 10:50:00 GMTChi đoàn Báo Kiểm toán tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2022-2024(BKTO) - Sáng 17/03, tại Hà Nội, Chi đoàn Báo Kiểm toán đã tổ chức Đại hội Chi đoàn nhiệm kỳ 2022-2024. Bí thư Chi bộ, Tổng Biên tập Báo Kiểm toán Nguyễn Lương Thuyết dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội. http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20220317/chi-doan-bao-kiem-toan-to-chuc-thanh-cong-dai-hoi-nhiem-ky-2022-2024-309-17032022174150.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/kiem-toan-trong-nuoc/chi-doan-bao-kiem-toan-to-chuc-thanh-cong-dai-hoi-nhiem-ky-2022-2024-153894Thu, 17 Mar 2022 14:25:00 GMTTrao đổi kinh nghiệm về lập, thẩm định, phát hành báo cáo kiểm toán(BKTO) - Sáng 15/03, KTNN tổ chức Tọa đàm “Trao đổi kinh nghiệm về lập, thẩm định, phát hành báo cáo kiểm toán của đoàn kiểm toán” theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, dưới sự chủ trì của Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Vũ Văn Họa.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20220315/trao-doi-kinh-nghiem-ve-lap-tham-dinh-phat-hanh-bao-cao-kiem-toan-309-15032022184358.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/hoat-dong-kiem-toan/trao-doi-kinh-nghiem-ve-lap-tham-dinh-phat-hanh-bao-cao-kiem-toan-153859Tue, 15 Mar 2022 18:44:02 GMTSớm ban hành Hướng dẫn kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách địa phương(BKTO) - Đó là một trong những yêu cầu của Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Tuấn Anh tại Tọa đàm khoa học “Trao đổi kinh nghiệm kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách địa phương” do Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán phối hợp với KTNN khu vực VII tổ chức vào chiều 14/3 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20220315/som-ban-hanh-huong-dan-kiem-toan-bao-cao-quyet-toan-ngan-sach-dia-phuong-309-15032022095032.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/hoat-dong-kiem-toan/som-ban-hanh-huong-dan-kiem-toan-bao-cao-quyet-toan-ngan-sach-dia-phuong-153856Tue, 15 Mar 2022 09:50:36 GMTPhát triển các lĩnh vực kiểm toán theo Chiến lược phát triển Kiểm toán nhà nước đến năm 2030(BKTO) - Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả kiểm toán và theo xu thế kiểm toán quốc tế, KTNN ngày càng chú trọng phát triển các nội dung, lĩnh vực kiểm toán mới, từ đó đáp ứng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao. Cùng với việc xây dựng, từng bước hoàn thiện cơ sở pháp lý, chính sách, văn bản có liên quan, KTNN cũng đẩy mạnh công tác đào tạo, nâng cao năng lực cho kiểm toán viên tham gia vào các lĩnh vực kiểm toán mới, nhờ đó, các lĩnh vực kiểm toán này không ngừng tăng lên về số lượng, cải thiện chất lượng, theo định hướng mục tiêu Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2030 đã đề ra. http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20220314/phat-trien-cac-linh-vuc-kiem-toan-theo-chien-luoc-phat-trien-kiem-toan-nha-nuoc-den-nam-2030-309-14032022160400.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/hoat-dong-kiem-toan/phat-trien-cac-linh-vuc-kiem-toan-theo-chien-luoc-phat-trien-kiem-toan-nha-nuoc-den-nam-2030-153850Mon, 14 Mar 2022 16:04:00 GMTKiểm toán đánh giá hiệu quả chính sách ưu đãi, hỗ trợ phát triển và sử dụng năng lượng tái tạo(BKTO) - Tổng Kiểm toán nhà nước Trần Sỹ Thanh vừa ký Quyết định số 297/QĐ-KTNN ban hành Đề cương kiểm toán Chuyên đề đánh giá hiệu quả của chính sách ưu đãi và hỗ trợ cho phát triển và sử dụng năng lượng tái tạo trong lĩnh vực: ưu đãi về thuế, đất đai, bảo vệ môi trường theo Quyết định số 2068/QĐ-TTg ngày 25/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển năng lượng tái tạo (NLTT) của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20220313/kiem-toan-danh-gia-hieu-qua-chinh-sach-uu-dai-ho-tro-phat-trien-va-su-dung-nang-luong-tai-tao-309-13032022203829.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/hoat-dong-kiem-toan/kiem-toan-danh-gia-hieu-qua-chinh-sach-uu-dai-ho-tro-phat-trien-va-su-dung-nang-luong-tai-tao-153843Sun, 13 Mar 2022 20:38:30 GMTBan hành Đề cương kiểm toán Dự án đường bộ cáo tốc Bắc - Nam phía Đông và Đề cương kiểm toán các dự án đường bộ ven biển(BKTO) – Tổng Kiểm toán nhà nước Trần Sỹ Thanh vừa ký các quyết định ban hành “Đề cương kiểm toán Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông” và “Đề cương kiểm toán các dự án đường bộ ven biển theo Quyết định số 129/QĐ-TTg ngày 18/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ” (các đề cương kiểm toán).http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20220313/ban-hanh-de-cuong-kiem-toan-du-an-duong-bo-cao-toc-bac---nam-phia-dong-va-de-cuong-kiem-toan-cac-du-an-duong-bo-ven-bien-309-13032022200435.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/hoat-dong-kiem-toan/ban-hanh-de-cuong-kiem-toan-du-an-duong-bo-cao-toc-bac---nam-phia-dong-va-de-cuong-kiem-toan-cac-du--153842Sun, 13 Mar 2022 20:04:35 GMTChi đoàn Trung tâm Tin học tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2022-2024(BKTO) - Chiều 11/03, tại trụ sở KTNN, Chi đoàn Trung tâm Tin học đã tổ chức Đại hội Chi đoàn nhiệm kỳ 2022-2024. http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20220311/chi-doan-trung-tam-tin-hoc-to-chuc-thanh-cong-dai-hoi-nhiem-ky-2022-2024-309-11032022211318.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/kiem-toan-trong-nuoc/chi-doan-trung-tam-tin-hoc-to-chuc-thanh-cong-dai-hoi-nhiem-ky-2022-2024-153833Fri, 11 Mar 2022 20:55:00 GMTTập huấn kiểm toán việc thực hiện chính sách xã hội hóa giáo dục, dạy nghề giai đoạn 2015-2021(BKTO) - Sáng 11/3, Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán, KTNN đã tổ chức Lớp Tập huấn Đề cương kiểm toán Chuyên đề việc thực hiện chính sách xã hội hóa (XHH) theo Nghị định số 59/2014/NĐ-CP, Nghị định số 69/2008/NĐ-CP của Chính phủ trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề (GDDN) giai đoạn 2015-2021.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20220311/tap-huan-kiem-toan-viec-thuc-hien-chinh-sach-xa-hoi-hoa-giao-duc-day-nghe-giai-doan-2015-2021-309-11032022145921.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/kiem-toan-trong-nuoc/tap-huan-kiem-toan-viec-thuc-hien-chinh-sach-xa-hoi-hoa-giao-duc-day-nghe-giai-doan-2015-2021-153826Fri, 11 Mar 2022 14:50:00 GMTĐoàn Thanh niên Kiểm toán nhà nước phát động “Tháng Thanh niên năm 2022”(BKTO) - Sáng 11/03, Đoàn Thanh niên KTNN tổ chức Lễ khởi động “Tháng Thanh niên năm 2022” và triển khai các hoạt động tuyên truyền Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh KTNN lần thứ X, nhiệm kỳ 2022-2027. http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20220311/doan-thanh-nien-kiem-toan-nha-nuoc-phat-dong-thang-thanh-nien-nam-2022-309-11032022140008.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/kiem-toan-trong-nuoc/doan-thanh-nien-kiem-toan-nha-nuoc-phat-dong-thang-thanh-nien-nam-2022-153824Fri, 11 Mar 2022 13:55:00 GMTTập huấn đề cương kiểm toán chuyên đề việc thực hiện đặt hàng, đấu thầu dịch vụ công/công ích(BKTO) – Sáng 10/3, Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán và KTNN khu vực XIII đã tổ chức Lớp Tập huấn Đề cương kiểm toán chuyên đề việc thực hiện đặt hàng, đấu thầu dịch vụ công/công ích giai đoạn 2019-2021 trên địa bàn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Đề cương).http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20220310/tap-huan-de-cuong-kiem-toan-chuyen-de-viec-thuc-hien-dat-hang-dau-thau-dich-vu-congcong-ich-307-10032022195625.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/kiem-toan-trong-nuoc/tap-huan-de-cuong-kiem-toan-chuyen-de-viec-thuc-hien-dat-hang-dau-thau-dich-vu-congcong-ich-153814Thu, 10 Mar 2022 19:55:00 GMTBồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo cấp tổ trưởng tổ kiểm toán và kiến thức kiểm toán về quản lý đất đai(BKTO) – Sáng 07/3, Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán đã khai giảng Lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp tổ trưởng tổ kiểm toán cho 41 học viên là kiểm toán viên chính hoặc kiểm toán viên giữ chức phó trưởng phòng trở lên thuộc 19 đơn vị tham mưu, KTNN chuyên ngành và KTNN khu vực. http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20220307/boi-duong-ky-nang-lanh-dao-cap-to-truong-to-kiem-toan-va-kien-thuc-kiem-toan-ve-quan-ly-dat-dai-307-07032022164157.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/hoat-dong-kiem-toan/boi-duong-ky-nang-lanh-dao-cap-to-truong-to-kiem-toan-va-kien-thuc-kiem-toan-ve-quan-ly-dat-dai-153780Mon, 07 Mar 2022 16:41:59 GMTTăng cường thanh tra, kiểm toán để nâng cao hiệu quả tự chủ đại học(BKTO) - Qua công tác thanh tra, kiểm tra, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã phát hiện nhiều thiếu sót, vi phạm trong triển khai thực hiện tự chủ của các cơ sở giáo dục đại học (ĐH). Đây cũng là những tồn tại từng được KTNN chỉ ra, qua nhiều cuộc kiểm toán liên quan đến công tác tự chủ ĐH. Trong bối cảnh chính sách về tự chủ mới được triển khai, việc thông qua công tác thanh tra, kiểm toán để kịp thời phát hiện những sai sót, chấn chỉnh bất cập và đề xuất hoàn thiện chính sách sẽ góp phần nâng cao hiệu quả của hoạt động tự chủ giáo dục ĐH hiện nay.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20220305/tang-cuong-thanh-tra-kiem-toan-de-nang-cao-hieu-qua-tu-chu-dai-hoc-309-05032022211209.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/kiem-toan-trong-nuoc/tang-cuong-thanh-tra-kiem-toan-de-nang-cao-hieu-qua-tu-chu-dai-hoc-153773Sat, 05 Mar 2022 21:12:12 GMTTanzania: Nỗ lực củng cố hoạt động kiểm toán khu vực cônghttp://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20220305/tanzania-no-luc-cung-co-hoat-dong-kiem-toan-khu-vuc-cong-381-05032022144751.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/kiem-toan-quoc-te/tanzania-no-luc-cung-co-hoat-dong-kiem-toan-khu-vuc-cong-153771Sat, 05 Mar 2022 14:47:52 GMTKiểm toán để đánh giá hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai của các địa phương(BKTO) - KTNN sẽ đánh giá tính hiệu quả, hiệu lực trong công tác quản lý nhà nước (QLNN) về đất đai của địa phương, cung cấp kịp thời các thông tin làm cơ sở cho Dự án Luật Đất đai (sửa đổi) của Quốc hội trong năm 2022.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20220304/kiem-toan-de-danh-gia-hieu-luc-hieu-qua-quan-ly-nha-nuoc-ve-dat-dai-cua-cac-dia-phuong-309-04032022140210.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/kiem-toan-trong-nuoc/kiem-toan-de-danh-gia-hieu-luc-hieu-qua-quan-ly-nha-nuoc-ve-dat-dai-cua-cac-dia-phuong-153758Fri, 04 Mar 2022 13:45:00 GMTĐoàn viên thanh niên - lực lượng xung kích góp phần lan tỏa nét đẹp Kiểm toán viên nhà nước(BKTO) - Với những thành tích nổi bật và đóng góp quan trọng cho hoạt động phong trào đoàn của đơn vị, của Ngành; thể hiện vai trò xung kích, đổi mới trong hoạt động chuyên môn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, các đoàn viên thanh niên KTNN chuyên ngành IV đang góp phần lan tỏa nét đẹp Kiểm toán viên nhà nước. Đây là đánh giá, nhận định được các đại biểu đưa ra tại Đại hội Chi đoàn KTNN chuyên ngành IV diễn ra sáng 03/3.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20220303/doan-vien-thanh-nien---luc-luong-xung-kich-gop-phan-lan-toa-net-dep-kiem-toan-vien-nha-nuoc-309-03032022211453.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/kiem-toan-trong-nuoc/doan-vien-thanh-nien---luc-luong-xung-kich-gop-phan-lan-toa-net-dep-kiem-toan-vien-nha-nuoc-153749Thu, 03 Mar 2022 21:05:00 GMTTăng cường hợp tác đào tạo về kiểm toán hoạt động(BKTO) - Sáng 02/3, tại Hà Nội, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Vũ Văn Họa - Trưởng Nhóm chiến lược về Kiểm toán hoạt động của KTNN - đã chủ trì cuộc họp trực tuyến với Quỹ Kiểm toán và trách nhiệm giải trình Canada (CAAF) để trao đổi về kế hoạch hợp tác đào tạo trong lĩnh vực kiểm toán thời gian tới, đặc biệt là loại hình kiểm toán hoạt động.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20220302/tang-cuong-hop-tac-dao-tao-ve-kiem-toan-hoat-dong-309-02032022163714.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/hoat-dong-kiem-toan/tang-cuong-hop-tac-dao-tao-ve-kiem-toan-hoat-dong-153723Wed, 02 Mar 2022 16:37:21 GMTBám sát đề cương được phê duyệt để đảm bảo chất lượng, hiệu quả kiểm toán(BKTO) - Đây là chỉ đạo của Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Doãn Anh Thơ tại cuộc họp xét duyệt Kế hoạch kiểm toán Chuyên đề quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản giai đoạn 2017-2021 của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam diễn ra chiều 01/3, tại Hà Nội.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20220302/bam-sat-de-cuong-duoc-phe-duyet-de-dam-bao-chat-luong-hieu-qua-kiem-toan-309-02032022163656.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/hoat-dong-kiem-toan/bam-sat-de-cuong-duoc-phe-duyet-de-dam-bao-chat-luong-hieu-qua-kiem-toan-153722Wed, 02 Mar 2022 16:37:01 GMTCông bố Quyết định kiểm toán Chuyên đề công tác quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản giai đoạn 2017-2020(BKTO) - Chiều 01/3, tại Trụ sở KTNN, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Tuấn Anh và Thứ trưởng Bộ Tài nguyên & Môi trường (TN&MT) Võ Tuấn Nhân đã chủ trì Hội nghị công bố Quyết định kiểm toán Chuyên đề công tác quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản giai đoạn 2017-2020 của Bộ TN&MT và các tỉnh: Yên Bái, Thừa Thiên - Huế, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Kạn, Hà Giang, Phú Thọ, Thái Bình, Bình Định, Bình Phước, Cao Bằng. http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20220302/cong-bo-quyet-dinh-kiem-toan-chuyen-de-cong-tac-quan-ly-nha-nuoc-ve-tai-nguyen-khoang-san-giai-doan-2017-2020-309-02032022092315.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/hoat-dong-kiem-toan/cong-bo-quyet-dinh-kiem-toan-chuyen-de-cong-tac-quan-ly-nha-nuoc-ve-tai-nguyen-khoang-san-giai-doan--153714Wed, 02 Mar 2022 09:23:19 GMTBồi dưỡng kiến thức về kiểm toán nợ công và kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp Trưởng đoàn kiểm toán(BKTO) - Sáng 01/3, Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán, KTNN đã khai giảng Lớp bồi dưỡng kiến thức về kiểm toán nợ công và Lớp bồi dưỡng kiến thức về kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp Trưởng đoàn kiểm toán theo hình thức trực tuyến.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20220301/boi-duong-kien-thuc-ve-kiem-toan-no-cong-va-ky-nang-lanh-dao-quan-ly-cap-truong-doan-kiem-toan-309-01032022180424.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/kiem-toan-trong-nuoc/boi-duong-kien-thuc-ve-kiem-toan-no-cong-va-ky-nang-lanh-dao-quan-ly-cap-truong-doan-kiem-toan-153708Tue, 01 Mar 2022 18:05:00 GMTGiám sát hoạt động 100% đoàn kiểm toán năm 2022(BKTO) – Đó là một trong những nội dung của Kế hoạch kiểm soát chất lượng kiểm toán năm 2022 vừa được KTNN ban hành kèm theo Quyết định số 167/QĐ-KTNN. http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20220228/giam-sat-hoat-dong-100-doan-kiem-toan-nam-2022-307-28022022214111.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/hoat-dong-kiem-toan/giam-sat-hoat-dong-100-doan-kiem-toan-nam-2022-153699Mon, 28 Feb 2022 21:41:11 GMTChỉ rõ trách nhiệm quản lý nhà nước về tài nguyên, khoáng sản trong quá trình kiểm toán(BKTO) - Sáng 28/02, tại Hà Nội, KTNN chuyên ngành II đã chủ trì buổi Tập huấn Đề cương Chuyên đề công tác quản lý nhà nước về tài nguyên, khoáng sản (TNKS) giai đoạn 2017-2021 tại các Bộ, tỉnh, thành phố và một số tập đoàn, tổng công ty.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20220228/chi-ro-trach-nhiem-quan-ly-nha-nuoc-ve-tai-nguyen-khoang-san-trong-qua-trinh-kiem-toan-309-28022022213853.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/hoat-dong-kiem-toan/chi-ro-trach-nhiem-quan-ly-nha-nuoc-ve-tai-nguyen-khoang-san-trong-qua-trinh-kiem-toan-153698Mon, 28 Feb 2022 21:38:56 GMTHoa Kỳ: Vạch trần những sai phạm tại Sở Y tế bang Oklahoman(BKTO) - Đầu tháng 02/2022, Văn phòng Kiểm toán nhà nước bang Oklahoman (Hoa Kỳ) đã công bố những phát hiện quan trọng sau khi tiến hành một cuộc kiểm toán nhằm xem xét những sai phạm trong hoạt động của Sở Y tế bang trong khoảng thời gian từ tháng 9/2019 đến tháng 02/2021. http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20220228/hoa-ky-vach-tran-nhung-sai-pham-tai-so-y-te-bang-oklahoman-381-28022022210658.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/kiem-toan-quoc-te/hoa-ky-vach-tran-nhung-sai-pham-tai-so-y-te-bang-oklahoman-153697Mon, 28 Feb 2022 21:06:59 GMTNhững nội dung chính trong Hướng dẫn kiểm toán công nghệ thông tin (BKTO) - Từ năm 2022, việc thực hiện kiểm toán CNTT tuân thủ theo Hướng dẫn kiểm toán CNTT, ban hành theo Quyết định số 2076/QĐ-KTNN, trong đó nêu rõ những nội dung chính của kiểm toán CNTT, những lưu ý khi chuẩn bị, thực hiện kiểm toán trong môi trường CNTT; việc truy cập và khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia và dữ liệu điện tử của đơn vị được kiểm toán... làm cơ sở cho kiểm toán viên triển khai, thực hiện kiểm toán CNTT thống nhất trong toàn Ngành. http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20220228/nhung-noi-dung-chinh-trong-huong-dan-kiem-toan-cong-nghe-thong-tin-309-28022022210645.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/hoat-dong-kiem-toan/nhung-noi-dung-chinh-trong-huong-dan-kiem-toan-cong-nghe-thong-tin-153696Mon, 28 Feb 2022 21:06:45 GMT32 đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Phân hội Kiểm toán viên nhà nước(BKTO) - Sau nửa ngày làm việc với tinh thần đoàn kết, thống nhất, nghiêm túc và trách nhiệm cao, Đại hội Phân hội Kiểm toán viên nhà nước Việt Nam (Phân hội KTVNN) lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2022-2027 đã thành công tốt đẹp.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20220228/32-dong-chi-duoc-bau-vao-ban-chap-hanh-phan-hoi-kiem-toan-vien-nha-nuoc-309-28022022200618.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/hoat-dong-kiem-toan/32-dong-chi-duoc-bau-vao-ban-chap-hanh-phan-hoi-kiem-toan-vien-nha-nuoc-153693Mon, 28 Feb 2022 20:06:21 GMTKhai giảng Khóa đào tạo về “Sự tham gia của các đơn vị được kiểm toán”(BKTO) - Sáng 28/2, KTNN đã phối hợp với Quỹ Kiểm toán và trách nhiệm giải trình Canada (CAAF) tổ chức khai giảng Khóa đào tạo trực tuyến với chủ đề “Sự tham gia của các đơn vị được kiểm toán”. Khóa đạo tạo được Bộ Sự vụ toàn cầu Canada tài trợ, hỗ trợ việc phát triển và triển khai.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20220228/khai-giang-khoa-dao-tao-ve-su-tham-gia-cua-cac-don-vi-duoc-kiem-toan-380-28022022181702.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/kiem-toan-trong-nuoc/khai-giang-khoa-dao-tao-ve-su-tham-gia-cua-cac-don-vi-duoc-kiem-toan-153689Mon, 28 Feb 2022 18:15:00 GMTXây dựng Phân hội Kiểm toán viên nhà nước trở thành tổ chức nghề nghiệp có uy tín và vị thế(BKTO) - Mục tiêu mà Phân hội Kiểm toán viên nhà nước Việt Nam (Phân hội KTVNN) hướng đến trong nhiệm kỳ 2022-2027 là: Xây dựng Phân hội trở thành một trong những tổ chức nghề nghiệp có uy tín, vị thế, đáng tin cậy về lĩnh vực kiểm toán, kế toán, tài chính, thuế…http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20220228/xay-dung-phan-hoi-kiem-toan-vien-nha-nuoc-tro-thanh-to-chuc-nghe-nghiep-co-uy-tin-va-vi-the-309-28022022181645.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/kiem-toan-trong-nuoc/xay-dung-phan-hoi-kiem-toan-vien-nha-nuoc-tro-thanh-to-chuc-nghe-nghiep-co-uy-tin-va-vi-the-153688Mon, 28 Feb 2022 18:05:00 GMT Long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Phân hội Kiểm toán viên nhà nước Việt Nam(BKTO) - Chiều 28/02, Phân hội Kiểm toán viên nhà nước Việt Nam (KTVNN) đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2022-2027.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20220228/long-trong-to-chuc-dai-hoi-dai-bieu-phan-hoi-kiem-toan-vien-nha-nuoc-viet-nam-309-28022022154531.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/hoat-dong-kiem-toan/long-trong-to-chuc-dai-hoi-dai-bieu-phan-hoi-kiem-toan-vien-nha-nuoc-viet-nam-153687Mon, 28 Feb 2022 15:45:34 GMTPhát huy khát vọng của tuổi trẻ để đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm toán(BKTO) - Với sức trẻ, khát vọng và khả năng sáng tạo không ngừng, lực lượng đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) của KTNN khu vực I đang từng bước phát huy vai trò xung kích trong mọi hoạt động, đặc biệt là trong hoạt động kiểm toán, từ đó góp phần quan trọng vào kết quả công tác chung của đơn vị.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20220226/phat-huy-khat-vong-cua-tuoi-tre-de-doi-moi-nang-cao-hieu-qua-hoat-dong-kiem-toan-309-26022022211630.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/hoat-dong-kiem-toan/phat-huy-khat-vong-cua-tuoi-tre-de-doi-moi-nang-cao-hieu-qua-hoat-dong-kiem-toan-153677Sat, 26 Feb 2022 21:16:37 GMTChi đoàn KTNN chuyên ngành II đạt được nhiều kết quả nổi bật trên mọi mặt công tác (BKTO) - Ngày 26/02, tại trụ sở KTNN, Chi đoàn Thanh niên KTNN chuyên ngành II đã tổ chức Đại hội Chi đoàn nhiệm kỳ 2022-2024.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20220226/chi-doan-ktnn-chuyen-nganh-ii-dat-duoc-nhieu-ket-qua-noi-bat-tren-moi-mat-cong-tac-309-26022022211553.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/hoat-dong-kiem-toan/chi-doan-ktnn-chuyen-nganh-ii-dat-duoc-nhieu-ket-qua-noi-bat-tren-moi-mat-cong-tac-153676Sat, 26 Feb 2022 21:15:56 GMTKế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 và Chuyên đề năm 2022(BKTO) - Đảng ủy KTNN ban hành Kế hoạch số 341-KH/ĐU về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 và Chuyên đề năm 2022 “Tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của các cơ quan Trung ương”.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20220226/ke-hoach-hoc-tap-va-lam-theo-tu-tuong-dao-duc-phong-cach-ho-chi-minh-nam-2022-va-chuyen-de-nam-2022-309-26022022154218.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/hoat-dong-kiem-toan/ke-hoach-hoc-tap-va-lam-theo-tu-tuong-dao-duc-phong-cach-ho-chi-minh-nam-2022-va-chuyen-de-nam-2022-153674Sat, 26 Feb 2022 15:42:18 GMTNêu rõ những điều kiện đảm bảo tính khả thi của các giải pháp quản lý công chức theo vị trí việc làm (BKTO) - Hội đồng khoa học KTNN đã nhấn mạnh yêu cầu này khi nghiệm thu Đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở: “Quản lý công chức theo vị trí việc làm tại Kiểm toán nhà nước - những vấn đề đặt ra và giải pháp” sáng 25/02, tại Hà Nội.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20220225/neu-ro-nhung-dieu-kien-dam-bao-tinh-kha-thi-cua-cac-giai-phap-quan-ly-cong-chuc-theo-vi-tri-viec-lam-309-25022022203217.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/kiem-toan-trong-nuoc/neu-ro-nhung-dieu-kien-dam-bao-tinh-kha-thi-cua-cac-giai-phap-quan-ly-cong-chuc-theo-vi-tri-viec-lam-153667Fri, 25 Feb 2022 20:30:00 GMTHoa Kỳ: Cáo buộc gian lận tại Cơ quan Bảo hiểm xã hội bang Kentucky(BKTO) - Đầu tháng 2, Kiểm toán nhà nước (KTNN) bang Kentucky đã công bố một Báo cáo kiểm toán tiếp tục chỉ ra nhiều thiếu sót tại Cơ quan Bảo hiểm xã hội (BHXH) bang Kentucky, đặc biệt trong công tác chi trả bảo hiểm thất nghiệp. http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20220224/hoa-ky-cao-buoc-gian-lan-tai-co-quan-bao-hiem-xa-hoi-bang-kentucky-381-24022022090052.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/kiem-toan-quoc-te/hoa-ky-cao-buoc-gian-lan-tai-co-quan-bao-hiem-xa-hoi-bang-kentucky-153643Wed, 23 Feb 2022 22:50:00 GMTACCA, PwC và UEH hợp tác triển khai chương trình đào tạo kế toán tích hợp(BKTO) - Ngày 22/02, Đại học Kinh tế TP. HCM (UEH), Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh Quốc (ACCA) và PwC Việt Nam đã tổ chức Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa 3 đơn vị nhằm triển khai chương trình đào tạo kế toán tích hợp. http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20220223/acca-pwc-va-ueh-hop-tac-trien-khai-chuong-trinh-dao-tao-ke-toan-tich-hop-408-23022022173822.pnghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/kiem-toan-doc-lap/acca-pwc-va-ueh-hop-tac-trien-khai-chuong-trinh-dao-tao-ke-toan-tich-hop-153638Wed, 23 Feb 2022 17:38:23 GMTTập trung thực hiện thắng lợi Kế hoạch kiểm toán năm 2022, đặc biệt là các nội dung kiểm toán trọng yếu(BKTO) - Đây là yêu cầu được đặt ra trong Chỉ thị số 154/CT-KTNN về việc “Tổ chức thực hiện Kế hoạch kiểm toán năm 2022” được Tổng Kiểm toán nhà nước Trần Sỹ Thanh ký ban hành mới đây.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20220221/tap-trung-thuc-hien-thang-loi-ke-hoach-kiem-toan-nam-2022-dac-biet-la-cac-noi-dung-kiem-toan-trong-yeu-309-21022022103503.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/hoat-dong-kiem-toan/tap-trung-thuc-hien-thang-loi-ke-hoach-kiem-toan-nam-2022-dac-biet-la-cac-noi-dung-kiem-toan-trong-y-153626Mon, 21 Feb 2022 10:35:06 GMTNhững nhiệm vụ trọng tâm của Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2030 (giai đoạn 2021-2030)(BKTO) - Năm 2022, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành KTNN là triển khai có hiệu quả, chất lượng các hoạt động theo Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2030 (giai đoạn 2021-2030).http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20220220/nhung-nhiem-vu-trong-tam-cua-ke-hoach-thuc-hien-chien-luoc-phat-trien-ktnn-den-nam-2030-giai-doan-2021-2030-309-20022022154027.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/hoat-dong-kiem-toan/nhung-nhiem-vu-trong-tam-cua-ke-hoach-thuc-hien-chien-luoc-phat-trien-ktnn-den-nam-2030-giai-doan-20-153623Sun, 20 Feb 2022 15:40:28 GMTĐại hội Chi đoàn Kiểm toán nhà nước chuyên ngành VII(BKTO) - Sáng 19/02, tại trụ sở KTNN, Chi đoàn KTNN chuyên ngành VII đã tổ chức Đại hội Chi đoàn nhiệm kỳ 2022-2024.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20220219/dai-hoi-chi-doan-kiem-toan-nha-nuoc-chuyen-nganh-vii-309-19022022134511.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/hoat-dong-kiem-toan/dai-hoi-chi-doan-kiem-toan-nha-nuoc-chuyen-nganh-vii-153609Sat, 19 Feb 2022 13:00:00 GMTTriển khai kiểm toán chuyên đề việc huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19(BKTO) - Trải qua 2 năm chống chọi với dịch COVID-19, Việt Nam đã vượt qua thời kỳ khó khăn và đang bước sang giai đoạn bình thường mới với mục tiêu phục hồi và phát triển kinh tế. Có được những kết quả này là do chỉ đạo đúng đắn của Trung ương Đảng, Chính phủ, Quốc hội, sự vào cuộc rất đồng bộ quyết liệt của toàn dân, đặc biệt là sự tham mưu trực chiến của các lực lượng tuyến đầu. Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức triển khai việc chống dịch, vẫn còn những tồn tại, hạn chế, bất cập, do đó cần phải được đánh giá, nhìn nhận một cách toàn diện, thực chất, đánh giá đúng và trúng để công khai, minh bạch trước quốc dân, đồng bào và cử tri cả nước… http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/library/images/site-3/anh%20ps%20covid.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/kiem-toan-trong-nuoc/trien-khai-kiem-toan-chuyen-de-viec-huy-dong-quan-ly-su-dung-cac-nguon-luc-phuc-vu-cong-tac-phong-ch-153585Fri, 18 Feb 2022 09:24:00 GMTHoa Kỳ: Kiểm toán chỉ ra những tồn đọng tại Học khu St. Landry(BKTO) - Mới đây, hãng kiểm toán Kolder, Slaven và cộng sự đã hoàn thành một cuộc kiểm toán xem xét hoạt động của Học khu St. Landry thuộc bang Louisiana, Hoa Kỳ. http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20220217/hoa-ky-kiem-toan-chi-ra-nhung-ton-dong-tai-hoc-khu-st-landry-381-17022022203048.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/kiem-toan-quoc-te/hoa-ky-kiem-toan-chi-ra-nhung-ton-dong-tai-hoc-khu-st-landry-153581Thu, 17 Feb 2022 21:15:00 GMTSự vào cuộc trách nhiệm của Kiểm toán nhà nước góp phần nâng cao hiệu quả các nguồn lực chống dịch(BKTO) – Tham dự và phát biểu tại Hội nghị công bố Quyết định kiểm toán chuyên đề việc huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 và các chính sách hỗ trợ, đại diện lãnh đạo các địa phương đánh giá cao sự cần thiết của Cuộc kiểm toán và khẳng định sự chuẩn bị kỹ lưỡng và vào cuộc trách nhiệm của KTNN sẽ góp phần nâng cao hiệu quả của các nguồn lực chống dịch. http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20220217/su-vao-cuoc-trach-nhiem-cua-kiem-toan-nha-nuoc-gop-phan-nang-cao-hieu-qua-cac-nguon-luc-chong-dich-309-17022022143336.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/kiem-toan-trong-nuoc/su-vao-cuoc-trach-nhiem-cua-kiem-toan-nha-nuoc-gop-phan-nang-cao-hieu-qua-cac-nguon-luc-chong-dich-153572Thu, 17 Feb 2022 14:10:00 GMTTriển khai kiểm toán đối với các nguồn lực chống dịch tại Hà Nội, Bắc Ninh và Vĩnh Phúc(BKTO) - Chủ trì và phát biểu tại Hội nghị công bố Quyết định kiểm toán chuyên đề việc huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 và các chính sách hỗ trợ tại các địa phương do KTNN khu vực I phụ trách kiểm toán chiều 16/02, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Vũ Văn Họa – Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện Cuộc kiểm toán đề nghị các địa phương phối hợp, hỗ trợ, tạo thuận lợi để đoàn kiểm toán hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20220216/trien-khai-kiem-toan-doi-voi-cac-nguon-luc-chong-dich-tai-ha-noi-bac-ninh-va-vinh-phuc-309-16022022210349.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/hoat-dong-kiem-toan/trien-khai-kiem-toan-doi-voi-cac-nguon-luc-chong-dich-tai-ha-noi-bac-ninh-va-vinh-phuc-153559Wed, 16 Feb 2022 21:03:54 GMTNhững nội dung trọng tâm của Chương trình hành động thực hiện các nghị quyết của Quốc hội tại kỳ họp bất thường lần thứ nhất Quốc hội khóa XV(BKTO) - Ban cán sự đảng KTNN vừa ban hành Chương trình hành động thực hiện các nghị quyết của Quốc hội tại Kỳ họp bất thường lần thứ nhất Quốc hội khóa XV với những nội dung trọng tâm.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20220215/nhung-noi-dung-trong-tam-cua-chuong-trinh-hanh-dong-thuc-hien-cac-nghi-quyet-cua-quoc-hoi-tai-ky-hop-bat-thuong-lan-thu-nhat-quoc-hoi-khoa-xv-309-15022022215541.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/hoat-dong-kiem-toan/nhung-noi-dung-trong-tam-cua-chuong-trinh-hanh-dong-thuc-hien-cac-nghi-quyet-cua-quoc-hoi-tai-ky-hop-153550Tue, 15 Feb 2022 21:45:00 GMTThất thoát hơn 18 triệu Shilling tại Tổng cục Thống kê quốc gia Kenya(BKTO) - Vừa qua, Tổng Kiểm toán Kenya Nancy Gathungu đã công bố Báo cáo kiểm toán thường niên 2018-2019 đối với Tổng cục Thống kê quốc gia Kenya (KNBS). Báo cáo cho thấy, KNBS có thể đã thanh toán 18,5 triệu Shilling Kenya (KES), tương đương 170 nghìn USD, cho các đối tượng nhân sự ảo.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20220215/that-thoat-hon-18-trieu-shilling-tai-tong-cuc-thong-ke-quoc-gia-kenya-381-15022022215523.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/kiem-toan-quoc-te/that-thoat-hon-18-trieu-shilling-tai-tong-cuc-thong-ke-quoc-gia-kenya-153549Tue, 15 Feb 2022 21:40:00 GMTTriển khai kiểm toán Chuyên đề về huy động, quản lý, sử dụng nguồn lực phòng, chống Covid-19(BKTO) - Chiều 15/02, tại Hà Nội, KTNN đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định kiểm toán Chuyên đề việc huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 và các chính sách hỗ trợ.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20220215/trien-khai-kiem-toan-chuyen-de-ve-huy-dong-quan-ly-su-dung-nguon-luc-phong-chong-covid-19-309-15022022215507.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/kiem-toan-trong-nuoc/trien-khai-kiem-toan-chuyen-de-ve-huy-dong-quan-ly-su-dung-nguon-luc-phong-chong-covid-19-153548Tue, 15 Feb 2022 21:35:00 GMTSớm triển khai kiểm toán chuyên đề quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản (BKTO) - Kiểm toán trưởng KTNN chuyên ngành II Lê Đình Thăng đã nhấn mạnh yêu cầu này tại buổi tập huấn chuyên sâu Đề cương kiểm toán chuyên đề "Công tác quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản (TNKS) giai đoạn 2017-2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tập đoàn, Tổng công ty và một số địa phương" của đơn vị, sáng 15/02.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20220215/som-trien-khai-kiem-toan-chuyen-de-quan-ly-nha-nuoc-ve-tai-nguyen-khoang-san-309-15022022215626.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/kiem-toan-trong-nuoc/som-trien-khai-kiem-toan-chuyen-de-quan-ly-nha-nuoc-ve-tai-nguyen-khoang-san-153553Tue, 15 Feb 2022 21:35:00 GMT