Kiểm toán trong nướchttp://baokiemtoannhanuoc.vn//rss/kiem-toan-trong-nuoc.rssKiểm Toán RSSKiểm ToánNâng cao chất lượng đào tạo trực tuyến cho kiểm toán viên nhà nước(BKTO) - Sáng 22/10, Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán (Trường) đã tổ chức Tọa đàm “Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo trực tuyến”. http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20211022/nang-cao-chat-luong-dao-tao-truc-tuyen-cho-kiem-toan-vien-nha-nuoc-309-22102021221105.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/kiem-toan-trong-nuoc/nang-cao-chat-luong-dao-tao-truc-tuyen-cho-kiem-toan-vien-nha-nuoc-152137Fri, 22 Oct 2021 21:10:00 GMT KPMG và ACCA hợp tác hỗ trợ áp dụng Chuẩn mực Báo cáo tài chính quốc tế(BKTO) - Vừa qua, KPMG Việt Nam và Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh Quốc (ACCA) đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác nhằm hỗ trợ áp dụng Chuẩn mực Báo cáo Tài chính quốc tế (IFRS) và sự phát triển của ngành kế toán kiểm toán và tài chính tại Việt Nam.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20211015/kpmg-va-acca-hop-tac-ho-tro-ap-dung-chuan-muc-bao-cao-tai-chinh-quoc-te-309-15102021222120.pnghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/kiem-toan-trong-nuoc/kpmg-va-acca-hop-tac-ho-tro-ap-dung-chuan-muc-bao-cao-tai-chinh-quoc-te-152008Fri, 15 Oct 2021 22:10:00 GMTĐề xuất giải pháp, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Kiểm toán Nhà nước(BKTO) – Tại Hội thảo lấy ý kiến tham gia vào Đề tài cấp Bộ “Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực KTNN đáp ứng xu thế phát triển giai đoạn 2020-2030” (Đề tài) do Kiểm toán trưởng KTNN chuyên ngành III Lê Tùng Lâm và Kiểm toán trưởng KTNN chuyên ngành Ib Trần Văn Hảo đồng chủ trì diễn ra chiều 06/10, các đại biểu đã tích cực tham gia đóng góp ý kiến, đề xuất các giải pháp để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực KTNN nói chung và giải pháp để hoàn thiện Đề tài nói riêng.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20211007/de-xuat-giai-phap-nang-cao-chat-luong-nguon-nhan-luc-kiem-toan-nha-nuoc-309-07102021100021.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/kiem-toan-trong-nuoc/de-xuat-giai-phap-nang-cao-chat-luong-nguon-nhan-luc-kiem-toan-nha-nuoc-151825Thu, 07 Oct 2021 09:55:00 GMTĐẩy mạnh cải cách hành chính, chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin vào mọi hoạt động của Ngành(BKTO) - Đây là một trong những nội dung đáng chú ý trong Chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) của KTNN giai đoạn 2021-2030 (gọi tắt là Chương trình) được Tổng Kiểm toán Nhà nước ký ban hành theo Quyết định số 1609/QĐ-KTNN ngày 22/9.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20211001/day-manh-cai-cach-hanh-chinh-chu-trong-ung-dung-cong-nghe-thong-tin-vao-moi-hoat-dong-cua-nganh-309-01102021210246.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/kiem-toan-trong-nuoc/day-manh-cai-cach-hanh-chinh-chu-trong-ung-dung-cong-nghe-thong-tin-vao-moi-hoat-dong-cua-nganh-151722Fri, 01 Oct 2021 21:30:00 GMTHoàn thiện tổ chức kiểm toán thuế tại các doanh nghiệp ngoài quốc doanh(BKTO) – Đó là tên đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ do ThS. Trần Minh Khương - Kiểm toán trưởng KTNN khu vực XIII và ThS. Nguyễn Xuân Khải - Phó Kiểm toán trưởng KTNN chuyên ngành II đồng chủ nhiệm.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20210929/hoan-thien-to-chuc-kiem-toan-thue-tai-cac-doanh-nghiep-ngoai-quoc-doanh-307-29092021214040.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/kiem-toan-trong-nuoc/hoan-thien-to-chuc-kiem-toan-thue-tai-cac-doanh-nghiep-ngoai-quoc-doanh-151647Wed, 29 Sep 2021 21:10:00 GMTKhắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt công tác Đảng (BKTO) - Ngày 29/9, Đảng ủy KTNN đã tổ chức Hội nghị báo cáo tình hình, kết quả công tác 9 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ quý IV/2021 và Kế hoạch công tác năm 2022 của Đảng ủy KTNN với Ban Thường vụ (BTV) Đảng ủy khối các cơ quan T.Ư (Đảng ủy Khối).http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20210929/khac-phuc-moi-kho-khan-hoan-thanh-tot-cong-tac-dang-309-29092021200259.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/kiem-toan-trong-nuoc/khac-phuc-moi-kho-khan-hoan-thanh-tot-cong-tac-dang-151646Wed, 29 Sep 2021 20:05:00 GMTPhó Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Tuấn Anh vinh dự đón nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng(BKTO) - Chiều 29/9, tại trụ sở KTNN, Chi bộ Văn phòng Đảng - Đoàn thể đã tổ chức Lễ trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Tuấn Anh - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước, đảng viên đang sinh hoạt tại Chi bộ. http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20210929/pho-tong-kiem-toan-nha-nuoc-nguyen-tuan-anh-vinh-du-don-nhan-huy-hieu-30-nam-tuoi-dang-309-29092021184810.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/kiem-toan-trong-nuoc/pho-tong-kiem-toan-nha-nuoc-nguyen-tuan-anh-vinh-du-don-nhan-huy-hieu-30-nam-tuoi-dang-151637Wed, 29 Sep 2021 18:15:00 GMTTổng Kiểm toán Nhà nước chỉ đạo việc tổ chức các cuộc kiểm toán còn lại trong năm 2021(BKTO) - Tổng Kiểm toán Nhà nước Trần Sỹ Thanh vừa có văn bản chỉ đạo Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc KTNN về việc tổ chức các cuộc kiểm toán còn lại trong năm 2021.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20210929/tong-kiem-toan-nha-nuoc-chi-dao-viec-to-chuc-cac-cuoc-kiem-toan-con-lai-trong-nam-2021-307-29092021143449.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/kiem-toan-trong-nuoc/tong-kiem-toan-nha-nuoc-chi-dao-viec-to-chuc-cac-cuoc-kiem-toan-con-lai-trong-nam-2021-151634Wed, 29 Sep 2021 14:15:00 GMTTrao tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Kiểm toán Nhà nước" cho lãnh đạo tỉnh và các cơ quan thuộc tỉnh Thái Nguyên(BKTO) - Trong khuôn khổ chương trình làm việc với tỉnh Thái Nguyên, chiều ngày 23/9, KTNN đã tổ chức Lễ trao tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Kiểm toán Nhà nước" cho các cá nhân đã có đóng góp cho sự nghiệp phát triển KTNN.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20210925/trao-tang-ky-niem-chuong-vi-su-nghiep-kiem-toan-nha-nuoc-cho-lanh-dao-tinh-va-cac-co-quan-thuoc-tinh-thai-nguyen-309-25092021214527.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/kiem-toan-trong-nuoc/trao-tang-ky-niem-chuong-vi-su-nghiep-kiem-toan-nha-nuoc-cho-lanh-dao-tinh-va-cac-co-quan-thuoc-tinh-151577Sat, 25 Sep 2021 21:45:00 GMTBan Cán sự đảng Kiểm toán Nhà nước thực hiện hiệu quả Quy chế phối hợp với Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương(BKTO) - Ngày 24/9, tại trụ sở KTNN, Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án sửa đổi, bổ sung Quyết định số 219-QĐ/TW (Quyết định 219) ngày 17/4/2009 của Ban Bí thư về việc ban hành Quy chế phối hợp công tác giữa Đảng ủy Khối DN T.Ư với Ban cán sự đảng Bộ, ngành và đảng đoàn các cơ quan T.Ư (Ban Chỉ đạo Đề án) đã có cuộc họp với Ban Cán sự đảng KTNN và Ban Cán sự đảng Thanh tra Chính phủ (TTCP).http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20210924/ban-can-su-dang-kiem-toan-nha-nuoc-thuc-hien-hieu-qua-quy-che-phoi-hop-voi-dang-uy-khoi-doanh-nghiep-trung-uong-309-24092021224437.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/kiem-toan-trong-nuoc/ban-can-su-dang-kiem-toan-nha-nuoc-thuc-hien-hieu-qua-quy-che-phoi-hop-voi-dang-uy-khoi-doanh-nghiep-151543Fri, 24 Sep 2021 22:20:00 GMTTrao quà Tết Trung thu tặng con em lực lượng y tế tuyến đầu chống dịch ở các tỉnh phía Nam(BKTO) - Thông qua Công đoàn Viên chức Việt Nam (CĐVCVN), Công đoàn KTNN vừa trao 150 phần quà tặng con cán bộ, đoàn viên tham gia tuyến đầu chống dịch Covid-19 tại các tỉnh phía Nam nhân dịp Tết Trung thu năm 2021.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20210917/trao-qua-tet-trung-thu-tang-con-em-luc-luong-y-te-tuyen-dau-chong-dich-o-cac-tinh-phia-nam-309-17092021224104.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/kiem-toan-trong-nuoc/trao-qua-tet-trung-thu-tang-con-em-luc-luong-y-te-tuyen-dau-chong-dich-o-cac-tinh-phia-nam-151384Fri, 17 Sep 2021 22:41:04 GMTSẽ triển khai thí điểm kiểm toán từ xa đối với VNPT trong quý I/2022(BKTO) – Từ quý I/2022, KTNN sẽ triển khai thí điểm kiểm toán từ xa đối với Báo cáo tài chính năm 2021 tại VNPT; phát hành báo cáo kiểm toán trước ngày 30/9/2022.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20210917/se-trien-khai-thi-diem-kiem-toan-tu-xa-doi-voi-vnpt-trong-quy-i2022-307-17092021213255.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/kiem-toan-trong-nuoc/se-trien-khai-thi-diem-kiem-toan-tu-xa-doi-voi-vnpt-trong-quy-i2022-151376Fri, 17 Sep 2021 21:05:00 GMTInfographic - Các hoạt động chính thực hiện Chiến lược phát triển Kiểm toán Nhà nước đến năm 2030(BKTO) - Ngày 26/8, Tổng Kiểm toán Nhà nước Trần Sỹ Thanh đã ký Quyết định số 1528/QĐ-KTNN về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2030 (giai đoạn 2021-2030). Việc xây dựng Kế hoạch nhằm phát triển KTNN là công cụ trọng yếu, hữu hiệu của Đảng và Nhà nước trong kiểm tra, kiểm soát việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công; góp phần nâng cao năng lực quản lý, quản trị tài chính công, tài sản công của Nhà nước, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước giai đoạn 2021-2030… Báo Kiểm toán xin giới thiệu tới bạn đọc một số nội dung chính của Kế hoạch trên.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20210915/infographic---cac-hoat-dong-chinh-thuc-hien-chien-luoc-phat-trien-kiem-toan-nha-nuoc-den-nam-2030-309-15092021161011.pnghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/kiem-toan-trong-nuoc/infographic---cac-hoat-dong-chinh-thuc-hien-chien-luoc-phat-trien-kiem-toan-nha-nuoc-den-nam-2030-151285Wed, 15 Sep 2021 15:45:00 GMTTăng cường đào tạo kiến thức, kinh nghiệm quốc tế cho các kiểm toán viên(BKTO) - Sáng 14/9, Vụ Hợp tác quốc tế và Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán của KTNN đã có buổi làm việc về công tác phối hợp tổ chức các khóa đào tạo, chương trình đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn và trung hạn.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20210914/tang-cuong-dao-tao-kien-thuc-kinh-nghiem-quoc-te-cho-cac-kiem-toan-vien-309-14092021191402.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/kiem-toan-trong-nuoc/tang-cuong-dao-tao-kien-thuc-kinh-nghiem-quoc-te-cho-cac-kiem-toan-vien-151268Tue, 14 Sep 2021 19:10:00 GMTĐoàn kết, hợp tác vì sự thịnh vượng chung của cộng đồng ASOSAI(BKTO) - Chiều 08/9, Cuộc họp Ban Điều hành Tổ chức Các cơ quan Kiểm toán tối cao châu Á (ASOSAI) lần thứ 57 đã thành công tốt đẹp.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20210908/doan-ket-hop-tac-vi-su-thinh-vuong-chung-cua-cong-dong-asosai-309-08092021201515.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/kiem-toan-trong-nuoc/doan-ket-hop-tac-vi-su-thinh-vuong-chung-cua-cong-dong-asosai-151108Wed, 08 Sep 2021 20:30:00 GMTĐại hội ASOSAI 15: Khai mạc Hội nghị chuyên đề lần thứ 8(BKTO) - Chiều 08/9, trong khuôn khổ Đại hội Tổ chức Các cơ quan Kiểm toán tối cao châu Á (ASOSAI) lần thứ 15, Hội nghị chuyên đề ASOSAI lần thứ 8 với chủ đề “ASOSAI và giai đoạn bình thường tiếp theo: Khả năng phục hồi giữa những thách thức” chính thức khai mạc dưới sự chủ trì của Cơ quan Kiểm toán tối cao (SAI) Thái Lan - Chủ tịch ASOSAI nhiệm kỳ 2021-2024.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20210908/dai-hoi-asosai-15-khai-mac-hoi-nghi-chuyen-de-lan-thu-8-309-08092021152509.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/kiem-toan-trong-nuoc/dai-hoi-asosai-15-khai-mac-hoi-nghi-chuyen-de-lan-thu-8-151096Wed, 08 Sep 2021 15:20:00 GMTKiểm toán Nhà nước tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19(BKTO) - Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid-19, căn cứ Chỉ thị số 20/CT-UBND ngày 03/9/2021 của Chủ tịch UBND TP. Hà Nội, KTNN đã ban hành Công văn hỏa tốc số 919/KTNN-VP về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn TP. Hà Nội truyền đạt ý kiến của Tổng Kiểm toán Nhà nước yêu cầu các đơn vị trong toàn Ngành tiếp tục tăng cường và thực hiện nghiêm quy định về phòng, chống dịch. http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20210904/kiem-toan-nha-nuoc-tiep-tuc-thuc-hien-nghiem-cac-bien-phap-phong-chong-dich-covid-19-309-04092021190354.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/kiem-toan-trong-nuoc/kiem-toan-nha-nuoc-tiep-tuc-thuc-hien-nghiem-cac-bien-phap-phong-chong-dich-covid-19-150991Sat, 04 Sep 2021 18:55:00 GMTKế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2030http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/library/images/site-3/20210905/Anh%20minh%20h%E1%BB%8Da%20ke%20hoach%20chien%20luoc.JPGhttp://baokiemtoannhanuoc.vn/kiem-toan-trong-nuoc/ke-hoach-thuc-hien-chien-luoc-phat-trien-ktnn-den-nam-2030-151005Mon, 30 Aug 2021 10:35:00 GMTChiến lược phát triển Kiểm toán Nhà nước đến năm 2030(BKTO) - Nhằm xây dựng KTNN xứng đáng là cơ quan thực hiện kiểm toán việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công có trách nhiệm, uy tín, chuyên nghiệp và hiện đại, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 999/2020/UBTVQH14 về Chiến lược phát triển Kiểm toán nhà nước (KTNN) đến năm 2030 (giai đoạn 2021 - 2030). Trong đó, Chiến lược xác định 3 trụ cột phát triển và 7 nội dung chính.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/library/images/site-3/20210905/Anh%20minh%20hoa%20Chien%20luoc.JPGhttp://baokiemtoannhanuoc.vn/kiem-toan-trong-nuoc/chien-luoc-phat-trien-kiem-toan-nha-nuoc-den-nam-2030-151004Mon, 30 Aug 2021 09:15:00 GMTHội nghị lần thứ 9 giữa những người đứng đầu KTNN Campuchia - Lào - Việt Nam thành công tốt đẹp(BKTO) - Ngày 26/8, dưới sự chủ trì của KTNN Lào, Hội nghị giữa những người đứng đầu KTNN Campuchia - Lào - Việt Nam lần thứ 9 với chủ đề “Kiểm toán thu ngân sách qua hệ thống công nghệ thông tin” đã được tổ chức theo hình thức trực tuyến. Tổng Kiểm toán Nhà nước Trần Sỹ Thanh làm Trưởng đoàn Đoàn đại biểu KTNN Việt Nam tham dự Hội nghị.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20210826/hoi-nghi-lan-thu-9-giua-nhung-nguoi-dung-dau-ktnn-campuchia---lao---viet-nam-thanh-cong-tot-dep-307-26082021134845.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/kiem-toan-trong-nuoc/hoi-nghi-lan-thu-9-giua-nhung-nguoi-dung-dau-ktnn-campuchia---lao---viet-nam-thanh-cong-tot-dep-150755Thu, 26 Aug 2021 13:48:48 GMTHọp kỹ thuật bên lề Hội nghị lần thứ 9 giữa những người đứng đầu KTNN Campuchia - Lào - Việt Nam(BKTO) - Ngày 25/8, dưới sự chủ trì của KTNN Lào, Cuộc họp kỹ thuật bên lề Hội nghị lần thứ 9 giữa những người đứng đầu KTNN Campuchia - Lào - Việt Nam đã được tổ chức theo hình thức trực tuyến. Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Hà Thị Mỹ Dung làm Trưởng đoàn đại biểu KTNN Việt Nam tham dự Cuộc họp.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20210825/hop-ky-thuat-ben-le-hoi-nghi-lan-thu-9-giua-nhung-nguoi-dung-dau-ktnn-campuchia---lao---viet-nam-309-25082021202010.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/kiem-toan-trong-nuoc/hop-ky-thuat-ben-le-hoi-nghi-lan-thu-9-giua-nhung-nguoi-dung-dau-ktnn-campuchia---lao---viet-nam-150735Wed, 25 Aug 2021 19:35:00 GMTNâng cao năng lực, hiệu quả trong hoạt động kiểm toán(BKTO) - Quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2021, tạo tiền đề thực hiện Chiến lược phát triển Kiểm toán Nhà nước (KTNN) đến năm 2030, KTNN đã triển khai đồng bộ các giải pháp, tập trung nâng cao năng lực, đổi mới tổ chức hoạt động kiểm toán, với các giải pháp khắc phục tác động của dịch Covid-19. Đồng thời tiếp tục đổi mới phương pháp kiểm toán dựa trên đánh giá rủi ro, xác định trọng yếu; đẩy mạnh cải cách hành chính và ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin (CNTT)... Phóng viên Báo Quân đội nhân dân có cuộc trao đổi với ông Trần Sỹ Thanh, Tổng KTNN về các nội dung này.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/library/images/site-3/20210817/kt2.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/kiem-toan-trong-nuoc/nang-cao-nang-luc-hieu-qua-trong-hoat-dong-kiem-toan-150507Tue, 17 Aug 2021 11:15:00 GMTChọn đúng, trúng lĩnh vực, góp phần tháo gỡ các “điểm nghẽn” phát triển(BKTO) - Chiều 12.8, tại Trụ sở Kiểm toán Nhà nước, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã làm việc với Kiểm toán Nhà nước (KTNN) về tình hình thực hiện nhiệm vụ thời gian qua và các định hướng hoạt động trong thời gian tới.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/library/images/site-3/20210817/20210812210255VLH_6871.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/kiem-toan-trong-nuoc/chon-dung-trung-linh-vuc-gop-phan-thao-go-cac-diem-nghen-phat-trien-150508Tue, 17 Aug 2021 09:05:00 GMTKiểm toán Nhà nước - nghĩa tình, trách nhiệm với cộng đồng trong thiên tai, dịch bệnh(BKTO) – Những ngày tháng 10/2020, ngay khi hay tin thiên tai dồn dập tàn phá mảnh đất miền Trung, lãnh đạo KTNN đã về với rốn lũ miền Trung để kịp thời trao những suất quà, gửi gắm tình nghĩa, động viên người dân vượt qua khó khăn. Trong cơn dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, KTNN lập tức có những hành động thiết thực, ý nghĩa để hỗ trợ người dân vùng dịch, lực lượng tuyến đầu chống dịch, tiếp thêm động lực, niềm tin cùng cả nước chung tay vượt qua dịch bệnh...http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20210814/kiem-toan-nha-nuoc---nghia-tinh-trach-nhiem-voi-cong-dong-trong-thien-tai-dich-benh-309-14082021191039.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/kiem-toan-trong-nuoc/kiem-toan-nha-nuoc---nghia-tinh-trach-nhiem-voi-cong-dong-trong-thien-tai-dich-benh-150455Sat, 14 Aug 2021 19:10:45 GMTKiểm toán Nhà nước khu vực XI chung tay hỗ trợ người dân vượt qua dịch bệnh(BKTO) - Hưởng ứng lời kêu gọi “Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng, chống dịch bệnh Covid-19” của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ngày 12/8, Công đoàn, Chi đoàn Đoàn Thanh niên KTNN khu vực XI đã phối hợp trao tặng Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa số tiền 100 triệu đồng để ủng hộ nhân dân Thanh Hóa đang sống, làm việc tại TP. Hồ Chí Minh gặp khó khăn do dịch bệnh. http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20210814/kiem-toan-nha-nuoc-khu-vuc-xi-chung-tay-ho-tro-nguoi-dan-vuot-qua-dich-benh-315-14082021102142.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/kiem-toan-trong-nuoc/kiem-toan-nha-nuoc-khu-vuc-xi-chung-tay-ho-tro-nguoi-dan-vuot-qua-dich-benh-150447Sat, 14 Aug 2021 10:21:43 GMTKiểm toán Nhà nước khu vực VII chung tay ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 (BKTO) - Phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái, thời gian qua, KTNN khu vực VII đã chung tay quyên góp ủng hộ các tuyến đầu chống dịch Covid-19 trên địa bàn hai tỉnh Yên Bái và Điện Biên.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20210813/kiem-toan-nha-nuoc-khu-vuc-vii-chung-tay-ung-ho-phong-chong-dich-covid-19-309-13082021105006.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/kiem-toan-trong-nuoc/kiem-toan-nha-nuoc-khu-vuc-vii-chung-tay-ung-ho-phong-chong-dich-covid-19-150411Fri, 13 Aug 2021 10:50:08 GMTViệt Nam - Campuchia thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực kiểm toán nhà nước(BKTO) - Sáng 06/8, Tổng Kiểm toán Nhà nước Trần Sỹ Thanh đã hội đàm trực tuyến với Tổng Kiểm toán Nhà nước Campuchia Som Kim Suor. http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20210806/viet-nam---campuchia-thuc-day-hop-tac-trong-linh-vuc-kiem-toan-nha-nuoc-307-06082021145143.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/kiem-toan-trong-nuoc/viet-nam---campuchia-thuc-day-hop-tac-trong-linh-vuc-kiem-toan-nha-nuoc-150240Fri, 06 Aug 2021 14:50:00 GMTChuyển trạng thái làm việc, hạn chế đi lại: Kiểm toán Nhà nước tích cực góp phần đẩy lùi dịch bệnh(BKTO) - Trước diễn biến hết sức phức tạp của dịch bệnh Covid-19, KTNN đã chuyển chế độ làm việc sang phương thức trực tuyến, việc di chuyển của công chức, viên chức, người lao động KTNN cũng đảm bảo tuân thủ theo đúng yêu cầu của cơ quan chức năng, địa phương nơi làm việc và của Ngành với tinh thần trách nhiệm cao nhất, cùng cả nước sớm đẩy lùi dịch bệnh. http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20210804/chuyen-trang-thai-lam-viec-han-che-di-lai-kiem-toan-nha-nuoc-tich-cuc-gop-phan-day-lui-dich-benh-309-04082021212910.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/kiem-toan-trong-nuoc/chuyen-trang-thai-lam-viec-han-che-di-lai-kiem-toan-nha-nuoc-tich-cuc-gop-phan-day-lui-dich-benh-150172Wed, 04 Aug 2021 21:10:00 GMTQuản lý chặt chẽ hoạt động ra vào đơn vị, thực hiện nghiêm quy định phòng, chống dịch(BKTO) – Đây là một trong những nội dung đáng chú ý được Tổng Kiểm toán Nhà nước chỉ đạo các đơn vị thực hiện theo Công văn số 803/KTNN-VP về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19. http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20210804/quan-ly-chat-che-hoat-dong-ra-vao-don-vi-thuc-hien-nghiem-quy-dinh-phong-chong-dich-309-04082021113219.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/kiem-toan-trong-nuoc/quan-ly-chat-che-hoat-dong-ra-vao-don-vi-thuc-hien-nghiem-quy-dinh-phong-chong-dich-150150Wed, 04 Aug 2021 11:05:00 GMTASEANSAI tiếp tục bầu KTNN Việt Nam giữ cương vị Chủ tịch Ủy ban Kế hoạch chiến lược giai đoạn 2022-2023(BKTO) - Trong khuôn khổ chương trình nghị sự của Cuộc họp cấp cao Tổ chức các Cơ quan Kiểm toán tối cao khu vực Đông Nam Á (ASEANSAI) lần thứ 6, KTNN Việt Nam tiếp tục được bầu giữ cương vị Chủ tịch Ủy ban Kế hoạch chiến lược ASEANSAI giai đoạn 2022-2023.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20210729/aseansai-tiep-tuc-bau-ktnn-viet-nam-giu-cuong-vi-chu-tich-uy-ban-ke-hoach-chien-luoc-giai-doan-2022-2023-309-29072021181103.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/kiem-toan-trong-nuoc/aseansai-tiep-tuc-bau-ktnn-viet-nam-giu-cuong-vi-chu-tich-uy-ban-ke-hoach-chien-luoc-giai-doan-2022--150010Thu, 29 Jul 2021 18:11:03 GMTSự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán - Những vấn đề cần lưu ý đối với kiểm toán viên(BKTO) - Đại dịch Covid-19 đã gây ra tác động mạnh cho các DN về doanh số, lợi nhuận, quản lý rủi ro… Vì vậy, kiểm toán viên (KTV) cần quan tâm tới các sự kiện sau ngày kết thúc kỳ kế toán để có những minh chứng tin cậy về các chỉ tiêu tài sản và nợ phải trả của DN, từ đó đảm bảo trình bày các thông tin trung thực và hợp lý trên báo cáo tài chính (BCTC).http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20210728/su-kien-phat-sinh-sau-ngay-ket-thuc-ky-ke-toan---nhung-van-de-can-luu-y-doi-voi-kiem-toan-vien-309-28072021221252.pnghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/kiem-toan-trong-nuoc/su-kien-phat-sinh-sau-ngay-ket-thuc-ky-ke-toan---nhung-van-de-can-luu-y-doi-voi-kiem-toan-vien-149990Wed, 28 Jul 2021 21:30:00 GMTLinh hoạt trong xây dựng, điều chỉnh kế hoạch kiểm toán phù hợp với tình hình dịch bệnh(BKTO) - Thực hiện kiểm toán trong bối cảnh dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, KTNN đồng thời ưu tiên nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh cùng cả nước. Song nhờ thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp đổi mới, linh hoạt, với kế hoạch kiểm toán (KHKT) được xây dựng thận trọng, khả thi và được điều chỉnh kịp thời theo tình hình, kết quả kiểm toán của KTNN trong 6 tháng đầu năm nhờ đó cơ bản hoàn thành và được đánh giá cao.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20210728/linh-hoat-trong-xay-dung-dieu-chinh-ke-hoach-kiem-toan-phu-hop-voi-tinh-hinh-dich-benh-309-28072021175844.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/kiem-toan-trong-nuoc/linh-hoat-trong-xay-dung-dieu-chinh-ke-hoach-kiem-toan-phu-hop-voi-tinh-hinh-dich-benh-149982Wed, 28 Jul 2021 17:15:00 GMTKhai mạc Cuộc họp cấp cao Tổ chức các Cơ quan Kiểm toán tối cao khu vực Đông Nam Á lần thứ 6(BKTO) - Sáng 28/7, Cuộc họp cấp cao Tổ chức các Cơ quan Kiểm toán tối cao khu vực Đông Nam Á (ASEANSAI) lần thứ 6 đã trang trọng khai mạc theo hình thức trực tuyến.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20210728/khai-mac-cuoc-hop-cap-cao-to-chuc-cac-co-quan-kiem-toan-toi-cao-khu-vuc-dong-nam-a-lan-thu-6-307-28072021105302.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/kiem-toan-trong-nuoc/khai-mac-cuoc-hop-cap-cao-to-chuc-cac-co-quan-kiem-toan-toi-cao-khu-vuc-dong-nam-a-lan-thu-6-149968Wed, 28 Jul 2021 10:45:00 GMTInfographic - Kiểm toán Nhà nước kiến nghị xử lý tài chính 61.761 tỷ đồng(BKTO) - Tiếp tục chương trình làm việc của Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV, ngày 22/7, Tổng Kiểm toán Nhà nước Trần Sỹ Thanh đã trình bày trước Quốc hội Báo cáo kiểm toán quyết toán NSNN năm 2019. Qua tổng hợp kết quả kiểm toán của 235 báo cáo kiểm toán trong năm 2020 đối với niên độ ngân sách năm 2019, KTNN đã kiến nghị xử lý tài chính 61.761 tỷ đồng; trong đó, tăng thu 5.103 tỷ đồng, giảm chi NSNN 13.247 tỷ đồng.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/library/images/site-3/20210728/infographic---kiem-toan-nha-nuoc-kien-nghi-xu-ly-tai-chinh-61761-ty-dong-307-094618.pnghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/kiem-toan-trong-nuoc/infographic---kiem-toan-nha-nuoc-kien-nghi-xu-ly-tai-chinh-61761-ty-dong-149965Wed, 28 Jul 2021 09:20:00 GMTInfographic - Một số nội dung chính trong Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng(BKTO) - Thời gian vừa qua, Ban cán sự đảng KTNN đã xây dựng và triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết đề ra. Để việc thực hiện đồng bộ và hiệu quả, Đảng ủy KTNN vừa tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn Ngành quán triệt, triển khai thực hiện Chương trình hành động. Nhân dịp này, Báo Kiểm toán xin giới thiệu một số nội dung chính của Chương trình hành động.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/library/images/site-3/20210717/infographic---mot-so-noi-dung-chinh-trong-chuong-trinh-hanh-dong-thuc-hien-nghi-quyet-dai-hoi-xiii-cua-dang-309-17072021104541.pnghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/kiem-toan-trong-nuoc/infographic---mot-so-noi-dung-chinh-trong-chuong-trinh-hanh-dong-thuc-hien-nghi-quyet-dai-hoi-xiii-c-149636Sat, 17 Jul 2021 10:15:00 GMTDừng toàn bộ hoạt động kiểm toán đối với các đơn vị tại địa phương đang phải triển khai áp dụng thực hiện Chỉ thị 15/CT-TTg, Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ(BKTO) - Chiều ngày 16/7/2021, Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán nhà nước Trần Sỹ Thanh đã ký và ban hành Chỉ thị số 1369/CT-KTNN về việc “Tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19”.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/library/images/site-3/20210716/kiemtoanktra.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/kiem-toan-trong-nuoc/dung-toan-bo-hoat-dong-kiem-toan-doi-voi-cac-don-vi-tai-dia-phuong-dang-phai-trien-khai-ap-dung-thuc-149620Fri, 16 Jul 2021 23:17:00 GMTThư quản lý - giá trị gia tăng cho quá trình kiểm toán báo cáo tài chính(BKTO) - Để trụ vững trong thị trường cùng với các yêu cầu ngày càng cao về chất lượng và sự minh bạch thông tin, các công ty kiểm toán ngày càng phải chú ý tới những giá trị gia tăng cho khách hàng trong khi vẫn đảm bảo kết quả kiểm toán khách quan, tin cậy. Thư quản lý chính là một trong những giá trị gia tăng cần có cho quá trình kiểm toán. http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20210716/thu-quan-ly---gia-tri-gia-tang-cho-qua-trinh-kiem-toan-bao-cao-tai-chinh-309-16072021183534.pnghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/kiem-toan-trong-nuoc/thu-quan-ly---gia-tri-gia-tang-cho-qua-trinh-kiem-toan-bao-cao-tai-chinh-149616Fri, 16 Jul 2021 18:35:34 GMTQuán triệt, triển khai Chương trình hành động thực hiện các nghị quyết của Đảng(BKTO) - Ngày 16/7, tại Hà Nội, Đảng ủy KTNN đã tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai Chương trình hành động của Ban cán sự đảng, Đảng ủy KTNN thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối các cơ quan T.Ư (Đảng bộ Khối) nhiệm kỳ 2020-2025.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20210716/quan-triet-trien-khai-chuong-trinh-hanh-dong-thuc-hien-cac-nghi-quyet-cua-dang-309-16072021120854.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/kiem-toan-trong-nuoc/quan-triet-trien-khai-chuong-trinh-hanh-dong-thuc-hien-cac-nghi-quyet-cua-dang-149609Fri, 16 Jul 2021 12:08:57 GMTKiểm toán viên và những hành trình không mỏi(BKTO)- Tháng 7 này, KTNN chuẩn bị bước qua hành trình 27 năm xây dựng và phát triển (11/7/1994 -11/7/2021) với bao thử thách. Đặc biệt, trong bối cảnh tác động của đại dịch Covid-19 đã làm gián đoạn nhiều hoạt động của nền kinh tế - xã hội đất nước, trong đó có hoạt động kiểm toán của KTNN; song với quyết tâm chính trị, ý thức trách nhiệm cao trước Đảng, Nhà nước, Quốc hội và Nhân dân, KTNN đã từng bước thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao. http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20210710/kiem-toan-vien-va-nhung-hanh-trinh-khong-moi-309-10072021005609.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/kiem-toan-trong-nuoc/kiem-toan-vien-va-nhung-hanh-trinh-khong-moi-149388Sat, 10 Jul 2021 00:56:44 GMTCông đoàn ngành Kiểm toán Nhà nước nâng cao công tác chăm lo, hỗ trợ đoàn viên, người lao động(BKTO) - Chiều 30/6, Công đoàn KTNN tổ chức Hội nghị trực tuyến Sơ kết công tác công đoàn 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Tuấn Anh dự và chỉ đạo Hội nghị.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/library/images/site-3/20210630/cong-doan-nganh-kiem-toan-nha-nuoc-nang-cao-cong-tac-cham-lo-ho-tro-doan-vien-nguoi-lao-dong-307-210214.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/kiem-toan-trong-nuoc/cong-doan-nganh-kiem-toan-nha-nuoc-nang-cao-cong-tac-cham-lo-ho-tro-doan-vien-nguoi-lao-dong-149132Wed, 30 Jun 2021 21:05:00 GMTCông tác thi đua, khen thưởng ngành Kiểm toán Nhà nước ngày càng thực chất, đi vào chiều sâu(BKTO) - Công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm 2021 của KTNN về cơ bản đã có bước chuyển biến cả về nội dung, hình thức, ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và đạt nhiều kết quả tích cực. http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20210625/cong-tac-thi-dua-khen-thuong-nganh-kiem-toan-nha-nuoc-ngay-cang-thuc-chat-di-vao-chieu-sau-309-25062021224334.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/kiem-toan-trong-nuoc/cong-tac-thi-dua-khen-thuong-nganh-kiem-toan-nha-nuoc-ngay-cang-thuc-chat-di-vao-chieu-sau-148986Fri, 25 Jun 2021 22:43:34 GMTNhững trọng tâm cần lưu ý khi thực hiện kiểm toán từ xa(BKTO) - Kiểm toán từ xa là biện pháp nhằm giải quyết tình thế cho nhóm kiểm toán nội bộ (KTNB) khi khả năng giao tiếp, đi lại và làm việc trực tiếp bị hạn chế. Tuy nhiên, hiện tại, nó đã trở thành một công cụ chính trong bộ công cụ của KTNB và các kiểm toán viên (KTV) đang nỗ lực để tự rút kinh nghiệm cũng như vượt qua thách thức mà đại dịch mang lại trong thời gian tới.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20210625/nhung-trong-tam-can-luu-y-khi-thuc-hien-kiem-toan-tu-xa-309-25062021224253.pnghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/kiem-toan-trong-nuoc/nhung-trong-tam-can-luu-y-khi-thuc-hien-kiem-toan-tu-xa-148983Fri, 25 Jun 2021 22:42:53 GMTNâng tầm ảnh hưởng của kiểm toán nội bộ(BKTO) - Nhiều kiểm toán viên nội bộ (KTV) cảm thấy thất vọng khi vai trò và vị thế của họ bị hạn chế trong tổ chức. Ngay cả khi các cảnh báo của nhóm kiểm toán nội bộ (KTNB) có thể giảm thiểu rủi ro từ rất sớm cho DN, chúng vẫn thường bị các đơn vị kinh doanh bỏ qua. Để có thể phát huy tối đa khả năng, một vấn đề rất quan trọng là chức năng KTNB cần có sự ủng hộ của ban điều hành cũng như tất cả các phòng ban của DN. http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20210624/nang-tam-anh-huong-cua-kiem-toan-noi-bo-309-24062021154702.pnghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/kiem-toan-trong-nuoc/nang-tam-anh-huong-cua-kiem-toan-noi-bo-148931Thu, 24 Jun 2021 15:47:02 GMTKTNN tổ chức Tọa đàm chia sẻ kinh nghiệm kiểm toán chuyên đề (BKTO) - Ngày mai (25/6), KTNN sẽ tổ chức tọa đàm trực tuyến Kinh nghiệm kiểm toán 02 chuyên đề: Công tác quản lý nhà nước (QLNN) tại Tổng cục Thuế và các Cục Thuế liên quan đến việc hoàn, miễn, giảm, chống trốn thuế, chuyển giá năm 2020; Chuyên đề kiểm toán công tác quản lý quy hoạch, cấp phép xây dựng tại các đô thị giai đoạn 2017-2020.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20210624/ktnn-to-chuc-toa-dam-chia-se-kinh-nghiem-kiem-toan-chuyen-de-309-24062021151918.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/kiem-toan-trong-nuoc/ktnn-to-chuc-toa-dam-chia-se-kinh-nghiem-kiem-toan-chuyen-de-148926Thu, 24 Jun 2021 15:19:19 GMTCán bộ, công chức, viên chức và người lao động KTNN chung tay đẩy lùi dịch Covid-19(BKTO) - Hướng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch nước, với truyền thống đạo lý của dân tộc và tinh thần “tương thân tương ái”, ngày 31/5, KTNN đã tổ chức Lễ phát động quyên góp ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo hình thức trực tuyến tại điểm cầu trụ sở KTNN (116 Nguyễn Chánh, Cầu Giấy, Hà Nội) và 12 điểm cầu là các KTNN khu vực.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20210531/can-bo-cong-chuc-vien-chuc-va-nguoi-lao-dong-ktnn-chung-tay-day-lui-dich-covid-19-309-31052021171932.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/kiem-toan-trong-nuoc/can-bo-cong-chuc-vien-chuc-va-nguoi-lao-dong-ktnn-chung-tay-day-lui-dich-covid-19-148096Tue, 22 Jun 2021 18:10:00 GMTLãnh đạo Kiểm toán Nhà nước chúc mừng Báo Kiểm toán nhân Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam(BKTO) - Ngày 21/6, đoàn công tác của KTNN do Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Tuấn Anh làm Trưởng đoàn đã đến thăm và chúc mừng Báo Kiểm toán nhân kỷ niệm 96 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2021).http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20210621/lanh-dao-kiem-toan-nha-nuoc-chuc-mung-bao-kiem-toan-nhan-ngay-bao-chi-cach-mang-viet-nam-309-21062021172356.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/kiem-toan-trong-nuoc/lanh-dao-kiem-toan-nha-nuoc-chuc-mung-bao-kiem-toan-nhan-ngay-bao-chi-cach-mang-viet-nam-148826Mon, 21 Jun 2021 17:25:00 GMTĐổi mới cách thức xét duyệt dự thảo Kế hoạch kiểm toán, Báo cáo kiểm toán trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19(BKTO) - Thể hiện rõ sự linh hoạt trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện hoạt động kiểm toán trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19, nhất là trong tổ chức thực hiện Kế hoạch kiểm toán năm 2021, Tổng Kiểm toán Nhà nước Trần Sỹ Thanh vừa ban hành Hướng dẫn tạm thời việc xét duyệt dự thảo Kế hoạch kiểm toán, dự thảo Báo cáo kiểm toán trong trường hợp không tổ chức xét duyệt trực tiếp hoặc trực tuyến.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20210601/doi-moi-cach-thuc-xet-duyet-du-thao-ke-hoach-kiem-toan-bao-cao-kiem-toan-trong-boi-canh-dich-benh-covid-19-307-01062021192035.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/kiem-toan-trong-nuoc/doi-moi-cach-thuc-xet-duyet-du-thao-ke-hoach-kiem-toan-bao-cao-kiem-toan-trong-boi-canh-dich-benh-co-148143Sun, 20 Jun 2021 11:25:00 GMTLinh hoạt tổ chức thực hiện Kế hoạch kiểm toán 2021 trong điều kiện dịch Covid-19(BKTO) - Tổng Kiểm toán Nhà nước yêu cầu toàn Ngành quán triệt quan điểm ưu tiên tối đa cho công tác phòng dịch Covid-19, tạo mọi điều kiện cho các cơ quan chức năng, đặc biệt là ngành y tế và các lực lượng trực tiếp phòng, chống dịch thực hiện nhiệm vụ. Trong thời gian từ nay đến hết năm 2021 không thực hiện kiểm toán đối với ngành y tế, Công an, Bộ Chỉ huy quân sự tại các tỉnh đang có dịch; hoạt động kiểm toán phải đảm bảo an toàn sức khỏe cho cộng đồng và từng kiểm toán viên.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20210601/linh-hoat-to-chuc-thuc-hien-ke-hoach-kiem-toan-2021-trong-dieu-kien-dich-covid-19-307-01062021192045.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/kiem-toan-trong-nuoc/linh-hoat-to-chuc-thuc-hien-ke-hoach-kiem-toan-2021-trong-dieu-kien-dich-covid-19-148144Sun, 20 Jun 2021 10:05:00 GMTLãnh đạo Kiểm toán Nhà nước thăm và chúc mừng Đài Truyền hình Việt Nam (BKTO) - Ngày 18/6, đại diện cho lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước (KTNN), Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Tuấn Anh đã đến thăm và chúc mừng Đài Truyền hình Việt Nam nhân kỷ niệm 96 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2021). http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/library/images/site-3/20210619/637596853491051325-123.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/kiem-toan-trong-nuoc/lanh-dao-kiem-toan-nha-nuoc-tham-va-chuc-mung-dai-truyen-hinh-viet-nam-148787Sat, 19 Jun 2021 11:55:00 GMTKiểm toán Nhà nước: Chủ động, linh hoạt thực hiện “mục tiêu kép” để ứng phó với dịch bệnh(BKTO) - Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, những chỉ đạo kịp thời, sát sao cùng sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo KTNN, lãnh đạo đơn vị chính là những hành trang cần thiết giúp toàn thể công chức, viên chức, người lao động, đặc biệt là các kiểm toán viên vững tâm nhận nhiệm vụ với quyết tâm cao nhất, đó là thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép”: Vừa thực hiện nhiệm vụ kiểm toán, vừa đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch bệnh Covid-19.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20210608/kiem-toan-nha-nuoc-chu-dong-linh-hoat-thuc-hien-muc-tieu-kep-de-ung-pho-voi-dich-benh-309-08062021214933.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/kiem-toan-trong-nuoc/kiem-toan-nha-nuoc-chu-dong-linh-hoat-thuc-hien-muc-tieu-kep-de-ung-pho-voi-dich-benh-148418Fri, 18 Jun 2021 15:10:00 GMTKiểm toán giúp gia tăng giá trị doanh nghiệp và đảm bảo các yếu tố bền vững (BKTO) - Các nhà đầu tư, hội đồng quản trị, nhân viên, khách hàng và toàn xã hội nói chung đều có mối quan tâm sâu sắc đến tính bền vững của DN cũng như các hoạt động kinh doanh có đạo đức. Do đó, đảm bảo các yếu tố môi trường, xã hội và quản trị (ESG) đang trở thành trọng tâm của các tổ chức và hoạt động kiểm toán cũng phải sẵn sàng đáp ứng yêu cầu này.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20210618/kiem-toan-giup-gia-tang-gia-tri-doanh-nghiep-va-dam-bao-cac-yeu-to-ben-vung-309-18062021141828.pnghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/kiem-toan-trong-nuoc/kiem-toan-giup-gia-tang-gia-tri-doanh-nghiep-va-dam-bao-cac-yeu-to-ben-vung-148756Fri, 18 Jun 2021 14:18:28 GMTKiểm toán nhanh – chiến lược mới để ứng phó với khủng hoảng(BKTO) - Đại dịch Covid-19 toàn cầu đã buộc các kiểm toán viên (KTV) nội bộ phải có tư duy và chiến lược mới với tầm nhìn xa hơn. Điều này cũng đã thúc đẩy nhu cầu về tốc độ kiểm toán. Đã đến lúc, chức năng kiểm toán nội bộ (KTNB) phải hoạt động nhanh hơn để ứng phó với hoàn cảnh mới. http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20210618/kiem-toan-nhanh-chien-luoc-moi-de-ung-pho-voi-khung-hoang-309-18062021141841.pnghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/kiem-toan-trong-nuoc/kiem-toan-nhanh-chien-luoc-moi-de-ung-pho-voi-khung-hoang-148757Fri, 18 Jun 2021 14:05:00 GMTKiểm toán nội bộ - Thay đổi để bắt kịp các công nghệ mới (BKTO) - Việc áp dụng công nghệ để điều hành các hoạt động được xem là thế mạnh của kiểm toán nội bộ (KTNB). Tuy nhiên, theo Khảo sát KTNB thế hệ tiếp theo năm 2021 do Protiviti thực hiện, các giám đốc kiểm toán thừa nhận, nhóm KTNB đã đi sau trong việc áp dụng các công nghệ mới nổi.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20210606/kiem-toan-noi-bo---thay-doi-de-bat-kip-cac-cong-nghe-moi-309-06062021160218.pnghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/kiem-toan-trong-nuoc/kiem-toan-noi-bo---thay-doi-de-bat-kip-cac-cong-nghe-moi-148338Wed, 16 Jun 2021 18:35:00 GMTPhát huy kết quả đạt được, tiếp tục nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ đề ra(BKTO) - Ngày 9/6, tại Hà Nội, dưới sự chủ trì của Tổng Kiểm toán Nhà nước Trần Sỹ Thanh, KTNN đã tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến thường kỳ toàn Ngành để đánh giá kết quả thực hiện công tác tháng 5 và trao đổi về kế hoạch công tác tháng 6/2021.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/library/images/Tong%20kt(3).jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/kiem-toan-trong-nuoc/phat-huy-ket-qua-dat-duoc-tiep-tuc-no-luc-phan-dau-hoan-thanh-tot-moi-nhiem-vu-de-ra-148439Tue, 15 Jun 2021 18:15:00 GMTNỗ lực vượt khó khăn giữa đại dịch, đạt nhiều kết quả nổi bật trong hoạt động kiểm toán(BKTO) - Công tác kiểm toán thực hiện trong bối cảnh dịch bệnh gặp nhiều khó khăn, thách thức, song các đơn vị kiểm toán, đoàn kiểm toán và Kiểm toán viên nhà nước vẫn nỗ lực vượt qua, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, cũng như đảm bảo thực hiện tốt các yêu cầu phòng, chống dịch bệnh.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20210609/no-luc-vuot-kho-khan-giua-dai-dich-dat-nhieu-ket-qua-noi-bat-trong-hoat-dong-kiem-toan-309-09062021151448.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/kiem-toan-trong-nuoc/no-luc-vuot-kho-khan-giua-dai-dich-dat-nhieu-ket-qua-noi-bat-trong-hoat-dong-kiem-toan-148440Tue, 15 Jun 2021 11:05:00 GMTKTNN: Đoàn viên, thanh niên phải là lực lượng đi đầu trong việc ứng dụng công nghệ thông tin(BKTO) - Nâng cao vai trò của đoàn viên, thanh niên trong việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) vào hoạt động chuyên môn là nội dung chính của Công văn số 37-CV/ĐKTNN-CMKH do Đoàn Thanh niên KTNN ban hành ngày 10/6.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20210610/ktnn-doan-vien-thanh-nien-phai-la-luc-luong-di-dau-trong-viec-ung-dung-cong-nghe-thong-tin-309-10062021215242.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/kiem-toan-trong-nuoc/ktnn-doan-vien-thanh-nien-phai-la-luc-luong-di-dau-trong-viec-ung-dung-cong-nghe-thong-tin-148484Thu, 10 Jun 2021 20:05:00 GMTSẽ đổi mới Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng khoa học Kiểm toán Nhà nước(BKTO) - Ngày 08/6, tại Hà Nội, đã diễn ra cuộc họp Tổ soạn thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng khoa học (HĐKH) KTNN. http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20210608/se-doi-moi-quy-che-to-chuc-va-hoat-dong-cua-hoi-dong-khoa-hoc-kiem-toan-nha-nuoc-307-08062021214232.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/kiem-toan-trong-nuoc/se-doi-moi-quy-che-to-chuc-va-hoat-dong-cua-hoi-dong-khoa-hoc-kiem-toan-nha-nuoc-148409Tue, 08 Jun 2021 21:35:00 GMTNghiêm túc, quyết liệt trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII(BKTO) - Sau khi Nghị quyết T.Ư 4 ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XII được ban hành, các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ KTNN đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện một cách nghiêm túc, chặt chẽ và đạt được những kết quả tích cực.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20210608/nghiem-tuc-quyet-liet-trong-thuc-hien-nghi-quyet-trung-uong-4-khoa-xii-309-08062021154410.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/kiem-toan-trong-nuoc/nghiem-tuc-quyet-liet-trong-thuc-hien-nghi-quyet-trung-uong-4-khoa-xii-148402Tue, 08 Jun 2021 15:40:00 GMTSử dụng blockchain để tăng cường kiểm soát nội bộ(BKTO) - Blockchain mang lại giá trị cho tổ chức ở nhiều khía cạnh khác nhau nhưng công nghệ mới này cũng tiềm ẩn một loạt rủi ro đối với DN. Vì vậy, các tổ chức cần đánh giá cẩn thận về những lợi ích khi sử dụng blockchain, đồng thời đảm bảo triển khai đúng cách để hạn chế rủi ro.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20210608/su-dung-blockchain-de-tang-cuong-kiem-soat-noi-bo-309-08062021140141.pnghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/kiem-toan-trong-nuoc/su-dung-blockchain-de-tang-cuong-kiem-soat-noi-bo-148390Tue, 08 Jun 2021 13:10:00 GMTTriển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng phù hợp với thực tiễn, đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới(BKTO) - Ban Cán sự Đảng KTNN vừa ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng (Chương trình hành động). http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20210607/trien-khai-nghi-quyet-dai-hoi-xiii-cua-dang-phu-hop-voi-thuc-tien-dap-ung-yeu-cau-phat-trien-trong-tinh-hinh-moi-380-07062021171106.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/kiem-toan-trong-nuoc/trien-khai-nghi-quyet-dai-hoi-xiii-cua-dang-phu-hop-voi-thuc-tien-dap-ung-yeu-cau-phat-trien-trong-t-148358Mon, 07 Jun 2021 17:11:08 GMTKiểm toán Nhà nước ủng hộ 900 triệu đồng vào Quỹ vắc-xin phòng Covid-19(BKTO) - Ngày 01/6, tại trụ sở Kho bạc Nhà nước (Bộ Tài chính), Công đoàn KTNN đã trao ủng hộ 900 triệu đồng vào Quỹ vắc-xin phòng Covid-19.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20210601/kiem-toan-nha-nuoc-ung-ho-900-trieu-dong-vao-quy-vac-xin-phong-covid-19-309-01062021192105.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/kiem-toan-trong-nuoc/kiem-toan-nha-nuoc-ung-ho-900-trieu-dong-vao-quy-vac-xin-phong-covid-19-148146Tue, 01 Jun 2021 19:25:00 GMTTuổi trẻ Kiểm toán Nhà nước đồng hành, hỗ trợ tỉnh Bắc Giang chống dịch(BKTO) - Với tinh thần “tương thân tương ái”, nhằm góp phần chia sẻ khó khăn và cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid-19, được sự đồng ý của Đảng ủy KTNN, chiều 31/5, Đoàn Thanh niên KTNN đã tổ chức quyên góp, gửi quà tặng hỗ trợ tỉnh Bắc Giang phòng, chống dịch bệnh.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20210601/tuoi-tre-kiem-toan-nha-nuoc-dong-hanh-ho-tro-tinh-bac-giang-chong-dich-309-01062021091104.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/kiem-toan-trong-nuoc/tuoi-tre-kiem-toan-nha-nuoc-dong-hanh-ho-tro-tinh-bac-giang-chong-dich-148100Tue, 01 Jun 2021 08:50:00 GMTBan hành Kế hoạch xây dựng Pháp lệnh xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kiểm toán nhà nước(BKTO) - Tổng Kiểm toán Nhà nước Trần Sỹ Thanh vừa ký Quyết định số 918/QĐ-KTNN ban hành Kế hoạch xây dựng Pháp lệnh xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực KTNN (Kế hoạch). http://media.baokiemtoannhanuoc.vn/http://baokiemtoannhanuoc.vn/kiem-toan-trong-nuoc/ban-hanh-ke-hoach-xay-dung-phap-lenh-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-trong-linh-vuc-kiem-toan-nha-nuoc-147935Thu, 27 May 2021 13:10:00 GMTĐoàn Thanh niên KTNN hưởng ứng cuộc thi Thanh niên sáng tạo vì khí hậu(BKTO) - Đoàn Thanh niên KTNN vừa ban hành Công văn số 32-CV/ĐKTNN-BPT về việc hưởng ứng cuộc thi “Thanh niên sáng tạo vì khí hậu” do Ban Bí thư T.Ư Đoàn phát động.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20210524/doan-thanh-nien-ktnn-huong-ung-cuoc-thi-thanh-nien-sang-tao-vi-khi-hau-315-24052021094146.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/kiem-toan-trong-nuoc/doan-thanh-nien-ktnn-huong-ung-cuoc-thi-thanh-nien-sang-tao-vi-khi-hau-147833Mon, 24 May 2021 08:30:00 GMT Công nghệ rất hữu hiệu nhưng không thể thay thế kiểm toán viên(BKTO) - Công nghệ có tiềm năng cách mạng hóa hoạt động kiểm toán. Tuy nhiên, đây không phải là liều thuốc chữa bách bệnh, đồng thời cũng không có khả năng thay thế hoàn toàn công việc của kiểm toán viên (KTV).http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20210519/cong-nghe-rat-huu-hieu-nhung-khong-the-thay-the-kiem-toan-vien-309-19052021093430.pnghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/kiem-toan-trong-nuoc/cong-nghe-rat-huu-hieu-nhung-khong-the-thay-the-kiem-toan-vien-147661Tue, 18 May 2021 19:25:00 GMTKiểm toán Nhà nước triển khai nhiều biện pháp cấp bách để phòng, chống dịch Covid-19(BKTO) - Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến ngày phức tạp, ngày 16/5, KTNN đã tiến hành nhiều biện pháp cấp bách, như: tổ chức phun khử khuẩn toàn bộ trụ sở làm việc tại địa chỉ 116 Nguyễn Chánh và 111 Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội, tổ chức xét nghiệm cho các cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn Ngành... nhằm tăng cường phòng, chống dịch Covid-19.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20210518/kiem-toan-nha-nuoc-trien-khai-nhieu-bien-phap-cap-bach-de-phong-chong-dich-covid-19-309-18052021094917.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/kiem-toan-trong-nuoc/kiem-toan-nha-nuoc-trien-khai-nhieu-bien-phap-cap-bach-de-phong-chong-dich-covid-19-147640Mon, 17 May 2021 20:10:00 GMT4 yếu tố thúc đẩy sự thay đổi công nghệ trong hoạt động kiểm toán(BKTO) - Tự động hóa quy trình robot, phân tích dữ liệu, trí tuệ nhân tạo (Al), máy học, công nghệ sổ cái phân tán và nhiều công nghệ khác đã, đang và sẽ tiếp tục tác động đến ngành nghề kế toán, kiểm toán ở thời điểm hiện tại và trong tương lai.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20210517/4-yeu-to-thuc-day-su-thay-doi-cong-nghe-trong-hoat-dong-kiem-toan-309-17052021163517.pnghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/kiem-toan-trong-nuoc/4-yeu-to-thuc-day-su-thay-doi-cong-nghe-trong-hoat-dong-kiem-toan-147632Sun, 16 May 2021 16:35:00 GMTNhiệm vụ nghiên cứu khoa học năm 2022 phải bám sát Chiến lược phát triển Kiêm toán Nhà nước (BKTO) - Việc xây dựng nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ năm 2020 phải phù hợp với bối cảnh, tình hình của Việt Nam và xu thế phát triển của các cơ quan kiểm toán tối cao trên thế giới. http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20210515/nhiem-vu-nghien-cuu-khoa-hoc-nam-2022-phai-bam-sat-chien-luoc-phat-trien-kiem-toan-nha-nuoc-309-15052021161305.pnghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/kiem-toan-trong-nuoc/nhiem-vu-nghien-cuu-khoa-hoc-nam-2022-phai-bam-sat-chien-luoc-phat-trien-kiem-toan-nha-nuoc-147586Sat, 15 May 2021 15:45:00 GMT4 nội dung nghiên cứu khoa học trọng tâm năm 2022 của Kiểm toán Nhà nước(BKTO) - Các nội dung nghiên cứu khoa học và công nghệ năm 2022 phải gắn với thực tiễn hoạt động kiểm toán của KTNN, dự báo định hướng những vấn đề mới phát sinh và có giá trị ứng dụng vào thực tiễn.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20210515/4-noi-dung-nghien-cuu-khoa-hoc-trong-tam-nam-2022-cua-kiem-toan-nha-nuoc-309-15052021160311.pnghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/kiem-toan-trong-nuoc/4-noi-dung-nghien-cuu-khoa-hoc-trong-tam-nam-2022-cua-kiem-toan-nha-nuoc-147580Sat, 15 May 2021 15:20:00 GMTĐoàn Thanh niên KTNN đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về bầu cử(BKTO) - Đoàn Thanh niên KTNN vừa ban hành công văn số 29-CV/ĐKTNN-BTG về việc triển khai một số hoạt động tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20210515/doan-thanh-nien-ktnn-day-manh-cac-hoat-dong-tuyen-truyen-ve-bau-cu-380-15052021160243.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/kiem-toan-trong-nuoc/doan-thanh-nien-ktnn-day-manh-cac-hoat-dong-tuyen-truyen-ve-bau-cu-147578Sat, 15 May 2021 15:05:00 GMTỨng cử viên đại biểu Quốc hội Lê Minh Nam tiếp xúc cử tri tại huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang(BKTO) - Chiều 11/5, tại huyện Phụng Hiệp (tỉnh Hậu Giang), Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh Hậu Giang đã tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử giữa những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV thuộc Đơn vị bầu cử số 2 tỉnh Hậu Giang với cử tri các xã: Phương Bình, Phương Phú, Hòa An và thị trấn Kinh Cùng (huyện Phụng Hiệp). http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20210512/ung-cu-vien-dai-bieu-quoc-hoi-le-minh-nam-tiep-xuc-cu-tri-tai-huyen-phung-hiep-hau-giang-307-12052021145638.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/kiem-toan-trong-nuoc/ung-cu-vien-dai-bieu-quoc-hoi-le-minh-nam-tiep-xuc-cu-tri-tai-huyen-phung-hiep-hau-giang-147511Wed, 12 May 2021 14:50:00 GMTXuất bản sách chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về kiểm toán môi trường(BKTO) - Như Báo điện tử Kiểm toán đã đưa tin, vừa qua, KTNN đã xuất bản một số bộ sách giới thiệu kinh nghiệm kiểm toán của các cơ quan kiểm toán tối cao trên thế giới để phổ biến trong Ngành. Đáng chú ý, các bộ sách về kiểm toán môi trường đã thực sự mang lại những giá trị thông tin hữu ích cho các đơn vị kiểm toán, các kiểm toán viên để từ đó phục vụ cho công tác nghiên cứu, vận dụng vào hoạt động kiểm toán đối với các cuộc kiểm toán môi trường - nội dung kiểm toán còn nhiều mới mẻ tại Việt Nam.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20210512/xuat-ban-sach-chia-se-kinh-nghiem-quoc-te-ve-kiem-toan-moi-truong-309-12052021141104.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/kiem-toan-trong-nuoc/xuat-ban-sach-chia-se-kinh-nghiem-quoc-te-ve-kiem-toan-moi-truong-147501Wed, 12 May 2021 14:05:00 GMT Chi phí kiểm toán tăng đột biến do nhiều nguyên nhân(BKTO) - Phí kiểm toán trung bình đã tăng 6% do phạm vi kiểm toán được mở rộng với sự gia tăng của các chuẩn mực kế toán và hoạt động mua bán - sáp nhập.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20210510/chi-phi-kiem-toan-tang-dot-bien-do-nhieu-nguyen-nhan-313-10052021163533.pnghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/kiem-toan-trong-nuoc/chi-phi-kiem-toan-tang-dot-bien-do-nhieu-nguyen-nhan-147467Mon, 10 May 2021 16:40:00 GMTDeloitte Việt Nam chuyển giao quyền sở hữu nhãn hiệu cho VACO(BKTO) - Hướng tới chào mừng 30 năm ngành kiểm toán độc lập Việt Nam và kỷ niệm 30 năm thành lập Deloitte Việt Nam, sáng 07/5, tại Hà Nội, Deloitte Việt Nam và Công ty TNHH Kiểm toán VACO đã tổ chức Lễ Công bố chuyển giao quyền sở hữu nhãn hiệu VACO.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20210509/deloitte-viet-nam-chuyen-giao-quyen-so-huu-nhan-hieu-cho-vaco-309-09052021162015.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/kiem-toan-trong-nuoc/deloitte-viet-nam-chuyen-giao-quyen-so-huu-nhan-hieu-cho-vaco-147457Sat, 08 May 2021 09:05:00 GMTKiểm toán Nhà nước tăng cường phòng chống dịch bệnh Covid-19(BKTO) - Ngày 06/5, Ban cán sự đảng Kiểm toán Nhà nước ban hành Chỉ thị số 30 - CT/BCSĐ về tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20210507/kiem-toan-nha-nuoc-tang-cuong-phong-chong-dich-benh-covid-19-307-07052021174756.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/kiem-toan-trong-nuoc/kiem-toan-nha-nuoc-tang-cuong-phong-chong-dich-benh-covid-19-147424Fri, 07 May 2021 17:25:00 GMTLàm rõ mục tiêu, lộ trình phát triển tổ chức bộ máy và nguồn nhân lực của Kiểm toán Nhà nước(BKTO) - Sáng 05/5, tại Hà Nội, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Vũ Văn Họa - Trưởng Tiểu ban Xây dựng Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2030 về phát triển hệ thống tổ chức bộ máy và phát triển nguồn nhân lực (Tiểu ban) - đã chủ trì cuộc họp lần thứ hai của Tiểu ban. http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20210505/lam-ro-muc-tieu-lo-trinh-phat-trien-to-chuc-bo-may-va-nguon-nhan-luc-cua-kiem-toan-nha-nuoc-307-05052021213341.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/kiem-toan-trong-nuoc/lam-ro-muc-tieu-lo-trinh-phat-trien-to-chuc-bo-may-va-nguon-nhan-luc-cua-kiem-toan-nha-nuoc-147409Wed, 05 May 2021 21:05:00 GMTXem xét điều chỉnh hoạt động kiểm toán trong thời gian bầu cử và phòng, chống dịch Covid-19(BKTO) - Đây là nội dung chỉ đạo của Tổng Kiểm toán Nhà nước Trần Sỹ Thanh đối với các đơn vị trực thuộc KTNN trong Công văn số 442/KTNN-TH vừa ban hành ngày liên quan đến công tác tổ chức hoạt động kiểm toán trong thời gian bầu cử và trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20210505/xem-xet-dieu-chinh-hoat-dong-kiem-toan-trong-thoi-gian-bau-cu-va-phong-chong-dich-covid-19-309-05052021110213.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/kiem-toan-trong-nuoc/xem-xet-dieu-chinh-hoat-dong-kiem-toan-trong-thoi-gian-bau-cu-va-phong-chong-dich-covid-19-147407Wed, 05 May 2021 10:05:00 GMTThi đua thực hiện tốt Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026(BKTO) - Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương về lãnh đạo và tổ chức cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; đồng thời hưởng ứng phong trào thi đua chung của cả nước hướng đến sự kiện đặc biệt quan trọng này, KTNN vừa ban hành Công văn số 418/KTNN-VP ngày 20/4/2021 phát động đợt thi đua thực hiện tốt cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20210426/thi-dua-thuc-hien-tot-cuoc-bau-cu-dai-bieu-quoc-hoi-khoa-xv-va-hoi-dong-nhan-dan-cac-cap-nhiem-ky-2021-2026-309-26042021143830.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/kiem-toan-trong-nuoc/thi-dua-thuc-hien-tot-cuoc-bau-cu-dai-bieu-quoc-hoi-khoa-xv-va-hoi-dong-nhan-dan-cac-cap-nhiem-ky-20-147370Mon, 26 Apr 2021 14:35:00 GMTTiếp tục hoàn thiện các nội dung, yêu cầu về nâng cao chất lượng kiểm toán(BKTO) – Vừa qua, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Doãn Anh Thơ - Trưởng Tiểu ban Xây dựng Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển KTNN về nâng cao chất lượng kiểm toán - đã chủ trì cuộc họp tiếp tục cho ý kiến hoàn thiện nội dung 4 - Nâng cao chất lượng kiểm toán.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20210425/tiep-tuc-hoan-thien-cac-noi-dung-yeu-cau-ve-nang-cao-chat-luong-kiem-toan-307-25042021105428.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/kiem-toan-trong-nuoc/tiep-tuc-hoan-thien-cac-noi-dung-yeu-cau-ve-nang-cao-chat-luong-kiem-toan-147368Sun, 25 Apr 2021 09:05:00 GMTTiếp tục xây dựng Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển KTNN về hội nhập và hợp tác quốc tế(BKTO)- Sáng 22/4, tại trụ sở KTNN, Tiểu ban xây dựng Kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển KTNN về hội nhập và hợp tác quốc tế (gọi tắt là Tiểu ban) đã họp dưới sự chủ trì của Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Tuấn Anh – Trưởng Tiểu ban. http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20210422/tiep-tuc-xay-dung-ke-hoach-thuc-hien-chien-luoc-phat-trien-ktnn-ve-hoi-nhap-va-hop-tac-quoc-te-380-22042021160826.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/kiem-toan-trong-nuoc/tiep-tuc-xay-dung-ke-hoach-thuc-hien-chien-luoc-phat-trien-ktnn-ve-hoi-nhap-va-hop-tac-quoc-te-147353Thu, 22 Apr 2021 16:08:27 GMTHoàn thiện cơ sở pháp lý theo Chiến lược phát triển Kiểm toán Nhà nước đến năm 2030(BKTO) - Chiều 20/4, tại Hà Nội, Tiểu ban xây dựng kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2030 về hoàn thiện cơ sở pháp lý cho tổ chức và hoạt động của KTNN (gọi tắt là Tiểu ban) đã họp trao đổi về kế hoạch thực hiện công tác của Tiểu ban. Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Đặng Thế Vinh - Trưởng Tiểu ban chủ trì cuộc họp. http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20210420/hoan-thien-co-so-phap-ly-theo-chien-luoc-phat-trien-kiem-toan-nha-nuoc-den-nam-2030-307-20042021205803.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/kiem-toan-trong-nuoc/hoan-thien-co-so-phap-ly-theo-chien-luoc-phat-trien-kiem-toan-nha-nuoc-den-nam-2030-147352Tue, 20 Apr 2021 20:35:00 GMTTriển khai xây dựng Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển Kiểm toán Nhà nước về công nghệ thông tin và công nghệ cao(BKTO) - Chiều 20/4, tại trụ sở KTNN, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Đặng Thế Vinh - Trưởng Tiểu ban Xây dựng kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển KTNN về phát triển công nghệ thông tin (CNTT) và công nghệ cao - đã chủ trì cuộc họp Tiểu ban. Tham dự cuộc họp có các thành viên trong Tiểu ban.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20210420/trien-khai-xay-dung-ke-hoach-thuc-hien-chien-luoc-phat-trien-kiem-toan-nha-nuoc-ve-cong-nghe-thong-tin-va-cong-nghe-cao-309-20042021162114.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/kiem-toan-trong-nuoc/trien-khai-xay-dung-ke-hoach-thuc-hien-chien-luoc-phat-trien-kiem-toan-nha-nuoc-ve-cong-nghe-thong-t-147350Tue, 20 Apr 2021 16:10:00 GMTĐồng chí Trần Sỹ Thanh giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Kiểm toán Nhà nước nhiệm kỳ 2020-2025(BKTO) - Chiều 19/4, tại trụ sở KTNN (116 Nguyễn Chánh, Cầu Giấy, Hà Nội), Đảng ủy KTNN đã tổ chức Hội nghị công bố Quyết định và giao nhiệm vụ Bí thư Đảng ủy KTNN nhiệm kỳ 2020-2025 đối với đồng chí Trần Sỹ Thanh - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20210419/dong-chi-tran-sy-thanh-giu-chuc-vu-bi-thu-dang-uy-kiem-toan-nha-nuoc-nhiem-ky-2020-2025-380-19042021215044.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/kiem-toan-trong-nuoc/dong-chi-tran-sy-thanh-giu-chuc-vu-bi-thu-dang-uy-kiem-toan-nha-nuoc-nhiem-ky-2020-2025-147345Mon, 19 Apr 2021 20:35:00 GMTKiểm soát rủi ro, thúc đẩy phát triển thương mại điện tử(BKTO) - Đây là vấn đề được đặt ra tại Hội thảo “Thương mại điện tử và những vấn đề pháp lý quan trọng” do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp tổ chức ngày 15/4, tại Hà Nội.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20210417/kiem-soat-rui-ro-thuc-day-phat-trien-thuong-mai-dien-tu-408-17042021165944.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/kiem-toan-trong-nuoc/kiem-soat-rui-ro-thuc-day-phat-trien-thuong-mai-dien-tu-147340Sat, 17 Apr 2021 16:35:00 GMTKTNN Việt Nam tham dự Đại hội EUROSAI 11 trên cương vị Chủ tịch ASOSAI(BKTO) - Nhận lời mời của KTNN Cộng hòa Séc - chủ nhà đăng cai tổ chức, ngày 14/4, KTNN Việt Nam đã tham dự Đại hội lần thứ 12 của Tổ chức Các cơ quan Kiểm toán châu Âu (EUROSAI) trên cương vị Chủ tịch Tổ chức Các cơ quan Kiểm toán tối cao châu Á (ASOSAI) nhiệm kỳ 2018-2021.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20210415/ktnn-viet-nam-tham-du-dai-hoi-eurosai-11-tren-cuong-vi-chu-tich-asosai-307-15042021174804.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/kiem-toan-trong-nuoc/ktnn-viet-nam-tham-du-dai-hoi-eurosai-11-tren-cuong-vi-chu-tich-asosai-147336Thu, 15 Apr 2021 17:45:00 GMTChấp hành nghiêm các quy định về soạn thảo, trao đổi tài liệu thuộc bí mật nhà nước (BKTO) - KTNN vừa có Công văn gửi các đơn vị trực thuộc về việc soạn thảo, trao đổi tài liệu thuộc danh mục bí mật nhà nước trên môi trường mạng internet.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20210414/chap-hanh-nghiem-cac-quy-dinh-ve-soan-thao-trao-doi-tai-lieu-thuoc-bi-mat-nha-nuoc-307-14042021202941.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/kiem-toan-trong-nuoc/chap-hanh-nghiem-cac-quy-dinh-ve-soan-thao-trao-doi-tai-lieu-thuoc-bi-mat-nha-nuoc-147314Wed, 14 Apr 2021 20:05:00 GMTThiếu nước bên dòng Cửu Long(BKTO) - Là địa phương có vị trí nằm cuối nguồn sông Mê Công (còn gọi là sông Cửu Long), tỉnh Tiền Giang đang phải chịu ảnh hưởng tiêu cực do biến đổi khí hậu và tình trạng sử dụng nguồn nước ở khu vực thượng nguồn. Đáng chú ý là tình hình xâm nhập mặn và thiếu nguồn nước sử dụng, thiếu nước sạch đang trở nên đáng báo động, đặc biệt là tại các xã giáp ranh với biển tại huyện Gò Công Đông. http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20210413/thieu-nuoc-ben-dong-cuu-long-309-13042021080303.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/kiem-toan-trong-nuoc/thieu-nuoc-ben-dong-cuu-long-147303Tue, 13 Apr 2021 08:05:00 GMTNhiều dấu ấn nổi bật, khẳng định vị thế của Kiểm toán Nhà nước (BKTO) - Nhìn lại quá trình công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của KTNN, các đại biểu Quốc hội đánh giá cao những nỗ lực, bản lĩnh của KTNN trong thực hiện nhiệm vụ được giao, đạt nhiều kết quả nổi bật, góp phần quan trọng vào thành công của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/library/images/site-3/20210408/3.JPGhttp://baokiemtoannhanuoc.vn/kiem-toan-trong-nuoc/nhieu-dau-an-noi-bat-khang-dinh-vi-the-cua-kiem-toan-nha-nuoc-147289Thu, 08 Apr 2021 14:05:00 GMTMột số lưu ý khi kiểm toán doanh nghiệp có giao dịch liên kết(BKTO) - DN hoạt động thua lỗ kéo dài nhưng vẫn mở rộng kinh doanh, DN vay nợ quá mức, nhất là từ bên liên kết, DN có chi phí tài chính, chi phí lãi vay lớn... là đối tượng được KTNN tập trung phân tích khi kiểm toán công tác quản lý thu, việc thực hiện nghĩa vụ thuế đối với các DN có giao dịch liên kết.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/library/images/site-3/20210415/9-.JPGhttp://baokiemtoannhanuoc.vn/kiem-toan-trong-nuoc/mot-so-luu-y-khi-kiem-toan-doanh-nghiep-co-giao-dich-lien-ket-147318Thu, 08 Apr 2021 09:25:00 GMTNhững thách thức trong việc nâng cao chất lượng kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách địa phương(BKTO) - Nhận thức rõ vai trò quan trọng của báo cáo quyết toán (BCQT) ngân sách địa phương (NSĐP) để phục vụ cho công tác quản lý, điều hành NSNN của HĐND, UBND các cấp, thời gian qua, KTNN đã có nhiều đổi mới nhằm nâng cao chất lượng kiểm toán đối với lĩnh vực này. Tuy nhiên, với đặc thù là lĩnh vực kiểm toán phức tạp, liên quan đến nhiều đối tượng, nhất là trong bối cảnh quản lý nhà nước có nhiều thay đổi như hiện nay, việc đổi mới, nâng cao chất lượng kiểm toán BCQT NSĐP cần tiếp tục được đặt ra.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/library/images/site-3/20210415/7.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/kiem-toan-trong-nuoc/nhung-thach-thuc-trong-viec-nang-cao-chat-luong-kiem-toan-bao-cao-quyet-toan-ngan-sach-dia-phuong-147316Thu, 08 Apr 2021 09:15:00 GMTPhân loại đối tượng, dữ liệu điện tử, tạo thuận lợi cho hoạt động kiểm toán(BKTO) - Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật KTNN bổ sung quyền hạn của KTNN trong việc được truy cập vào cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia và dữ liệu điện tử (DLĐT) của đơn vị được kiểm toán; cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động kiểm toán. Để thực thi hiệu quả quy định này, KTNN cần xây dựng hướng dẫn chi tiết, trong đó phải phân loại đối tượng, DLĐT phù hợp với các quy định hiện hành và hiện trạng Chính phủ điện tử (CPĐT).http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/library/images/site-3/20210414/6-.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/kiem-toan-trong-nuoc/phan-loai-doi-tuong-du-lieu-dien-tu-tao-thuan-loi-cho-hoat-dong-kiem-toan-147315Thu, 08 Apr 2021 09:10:00 GMTHướng dẫn kiểm toán các tổ chức tài chính - ngân hàng(BKTO) - KTNN vừa ban hành Hướng dẫn kiểm toán các tổ chức tài chính - ngân hàng (TCNH) áp dụng cho các đơn vị trực thuộc KTNN, đoàn kiểm toán và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong thực hiện kiểm toán lĩnh vực này. http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20210331/huong-dan-kiem-toan-cac-to-chuc-tai-chinh---ngan-hang-309-31032021211602.pnghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/kiem-toan-trong-nuoc/huong-dan-kiem-toan-cac-to-chuc-tai-chinh---ngan-hang-147254Wed, 31 Mar 2021 19:50:00 GMTĐoàn Thanh niên Kiểm toán Nhà nước giành giải Nhì tại Giải bóng đá thường niên 2021(BKTO) - Ngày 27/03, tại Sân bóng đá Trung tâm Văn hóa thể thao Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội đã diễn ra Giải bóng đá thường niên năm 2021 - chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/03/1931 - 26/03/2021).http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20210327/doan-thanh-nien-kiem-toan-nha-nuoc-gianh-giai-nhi-tai-giai-bong-da-thuong-nien-2021-307-27032021164146.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/kiem-toan-trong-nuoc/doan-thanh-nien-kiem-toan-nha-nuoc-gianh-giai-nhi-tai-giai-bong-da-thuong-nien-2021-147237Sat, 27 Mar 2021 16:25:00 GMTKiểm toán Nhà nước khẳng định vai trò kiểm toán, giám sát quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công (BKTO) -Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khoá XIV, chiều 25/3, các đại biểu Quốc đã thảo luận tại tổ về Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của KTNN. http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20210327/kiem-toan-nha-nuoc-khang-dinh-vai-tro-kiem-toan-giam-sat-quan-ly-su-dung-tai-chinh-tai-san-cong-307-27032021104042.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/kiem-toan-trong-nuoc/kiem-toan-nha-nuoc-khang-dinh-vai-tro-kiem-toan-giam-sat-quan-ly-su-dung-tai-chinh-tai-san-cong-147227Sat, 27 Mar 2021 08:45:00 GMTĐoàn Thanh niên KTNN bàn giao Công trình Thanh niên 2021 tại Thái Nguyên(BKTO)- Sáng 21/03, được sự đồng ý của Đảng ủy, Lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước (KTNN), Đoàn Thanh niên KTNN phối hợp cùng các đơn vị liên quan tổ chức Chương trình kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2021) và bàn giao Công trình Thanh niên năm 2021 tại phường Đồng Quang, TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20210325/doan-thanh-nien-ktnn-ban-giao-cong-trinh-thanh-nien-2021-tai-thai-nguyen-307-25032021142848.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/kiem-toan-trong-nuoc/doan-thanh-nien-ktnn-ban-giao-cong-trinh-thanh-nien-2021-tai-thai-nguyen-147222Thu, 25 Mar 2021 14:28:53 GMTVận dụng các tiêu chí, chỉ tiêu cơ bản để đánh giá hoạt động của doanh nghiệp(BKTO) - KTNN vừa ban hành Hướng dẫn vận dụng các tiêu chí, chỉ tiêu cơ bản đánh giá hoạt động của DN trong hoạt động kiểm toán. http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20210321/van-dung-cac-tieu-chi-chi-tieu-co-ban-de-danh-gia-hoat-dong-cua-doanh-nghiep-309-21032021214734.pnghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/kiem-toan-trong-nuoc/van-dung-cac-tieu-chi-chi-tieu-co-ban-de-danh-gia-hoat-dong-cua-doanh-nghiep-147204Sun, 21 Mar 2021 21:10:00 GMTKiểm toán Chuyên đề về quản lý thu và việc thực hiện nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp có giao dịch liên kết(BKTO) – Năm 2021, KTNN sẽ thực hiện cuộc kiểm toán Chuyên đề công tác quản lý thu, việc thực hiện nghĩa vụ thuế đối với các DN có giao dịch liên kết giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20210321/kiem-toan-chuyen-de-ve-quan-ly-thu-va-viec-thuc-hien-nghia-vu-thue-cua-doanh-nghiep-co-giao-dich-lien-ket-307-21032021161554.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/kiem-toan-trong-nuoc/kiem-toan-chuyen-de-ve-quan-ly-thu-va-viec-thuc-hien-nghia-vu-thue-cua-doanh-nghiep-co-giao-dich-lie-147203Sun, 21 Mar 2021 10:10:00 GMTBà Bùi Thị Minh Ngọc được bổ nhiệm Phó Vụ trưởng Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán(BKTO) - Chiều 19/3 tại trụ sở KTNN (116 Nguyễn Chánh, Hà Nội), KTNN đã tổ chức công bố và trao quyết định của Tổng Kiểm toán Nhà nước về công tác cán bộ của Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20210320/ba-bui-thi-minh-ngoc-duoc-bo-nhiem-pho-vu-truong-vu-che-do-va-kiem-soat-chat-luong-kiem-toan-380-20032021160117.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/kiem-toan-trong-nuoc/ba-bui-thi-minh-ngoc-duoc-bo-nhiem-pho-vu-truong-vu-che-do-va-kiem-soat-chat-luong-kiem-toan-147202Sat, 20 Mar 2021 09:10:00 GMTKiểm toán để đánh giá tính kinh tế, hiệu quả và hiệu lực trong quản lý, sử dụng nguồn vốn ODA, vốn đối ứng(BKTO)- Đó là một trong những mục tiêu được nêu tại Đề cương kiểm toán Chuyên đề Việc quản lý, sử dụng nguồn vốn ODA và vốn đối ứng tại các dự án vừa được KTNN ban hành. http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20210318/kiem-toan-de-danh-gia-tinh-kinh-te-hieu-qua-va-hieu-luc-trong-quan-ly-su-dung-von-von-oda-von-doi-ung-307-18032021161025.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/kiem-toan-trong-nuoc/kiem-toan-de-danh-gia-tinh-kinh-te-hieu-qua-va-hieu-luc-trong-quan-ly-su-dung-nguon-von-oda-von-doi--147195Thu, 18 Mar 2021 16:10:25 GMTKhối thi đua II, Công đoàn Viên chức Việt Nam ký kết Giao ước thi đua năm 2021(BKTO) - Ngày 17/3, Khối thi đua II (Khối II), Công đoàn Viên chức Việt Nam (CĐVCVN) đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác và ký Giao ước thi đua năm 2021. http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20210318/khoi-thi-dua-ii-cong-doan-vien-chuc-viet-nam-ky-ket-giao-uoc-thi-dua-nam-2021-307-18032021123615.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/kiem-toan-trong-nuoc/khoi-thi-dua-ii-cong-doan-vien-chuc-viet-nam-ky-ket-giao-uoc-thi-dua-nam-2021-147190Thu, 18 Mar 2021 12:35:00 GMT