Tài chính - Ngân hànghttp://baokiemtoannhanuoc.vn//rss/tai-chinh-ngan-hang.rssKiểm Toán RSSKiểm ToánĐề xuất bổ sung nguyên tắc về quản lý theo dõi hoạt động mua bán nợ(BKTO) – Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đề xuất bổ sung nguyên tắc về quản lý theo dõi trong trường hợp bán một phần khoản nợ hoặc bán một khoản nợ cho nhiều bên mua nợ.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20211015/de-xuat-bo-sung-nguyen-tac-ve-quan-ly-theo-doi-hoat-dong-mua-ban-no-408-15102021222105.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/tai-chinh---ngan-hang/de-xuat-bo-sung-nguyen-tac-ve-quan-ly-theo-doi-hoat-dong-mua-ban-no-152007Fri, 15 Oct 2021 22:05:00 GMTTrình Quốc hội bổ sung dự toán thu, chi vốn viện trợ nước ngoài năm 2021 cho tỉnh Quảng Nam(BKTO) - Chiều 13/10, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã cho ý kiến về việc bổ sung dự toán thu, chi vốn viện trợ nước ngoài năm 2021 cho tỉnh Quảng Nam.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20211013/trinh-quoc-hoi-bo-sung-du-toan-thu-chi-von-vien-tro-nuoc-ngoai-nam-2021-cho-tinh-quang-nam-307-13102021205215.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/tai-chinh---ngan-hang/trinh-quoc-hoi-bo-sung-du-toan-thu-chi-von-vien-tro-nuoc-ngoai-nam-2021-cho-tinh-quang-nam-151974Wed, 13 Oct 2021 20:52:16 GMTDự kiến, ngày 15/10, Sàn giao dịch nợ VAMC sẽ đi vào hoạt động(BKTO) - Sàn giao dịch nợ VAMC dự kiến sẽ chính thức hoạt động vào ngày 15/10 tới với kỳ vọng tạo lập một môi trường mua bán, xử lý nợ xấu sôi động, hiệu quả.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20211013/du-kien-ngay-1510-san-giao-dich-no-vamc-se-di-vao-hoat-dong-408-13102021204724.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/tai-chinh---ngan-hang/du-kien-ngay-1510-san-giao-dich-no-vamc-se-di-vao-hoat-dong-151972Wed, 13 Oct 2021 20:47:25 GMTSẽ nới lỏng điều kiện vay vốn trả lương ngừng việc(BKTO) – DN sẽ có thêm cơ hội được tiếp cận gói vay trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất khi tới đây, các điều kiện tiếp cận gói vay này sẽ được nới lỏng hơn. http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20211013/se-noi-long-dieu-kien-vay-von-tra-luong-ngung-viec-408-13102021200531.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/tai-chinh---ngan-hang/se-noi-long-dieu-kien-vay-von-tra-luong-ngung-viec-151970Wed, 13 Oct 2021 20:05:31 GMTHà Nội dự kiến huy động 92.680 tỷ đồng để xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu ngành nông nghiệp (BKTO) - Hà Nội sẽ huy động các nguồn lực của Nhà nước và xã hội để xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2025 với tổng nguồn vốn dự kiến khoảng 92.680 tỷ đồng (tăng 15% so với giai đoạn 2016-2020). http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20211013/ha-noi-du-kien-huy-dong-92680-ty-dong-de-xay-dung-nong-thon-moi-gan-voi-co-cau-nganh-nong-nghiep-408-13102021072444.pnghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/tai-chinh---ngan-hang/ha-noi-du-kien-huy-dong-92680-ty-dong-de-xay-dung-nong-thon-moi-gan-voi-co-cau-nganh-nong-nghiep-151951Wed, 13 Oct 2021 07:24:45 GMTChủ động, tích cực triển khai Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia(BKTO) – Ngành ngân hàng tiếp tục chủ động, tích cực, triển khai có hiệu quả Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20211009/chu-dong-tich-cuc-trien-khai-chien-luoc-tai-chinh-toan-dien-quoc-gia-408-09102021212744.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/tai-chinh---ngan-hang/chu-dong-tich-cuc-trien-khai-chien-luoc-tai-chinh-toan-dien-quoc-gia-151881Sat, 09 Oct 2021 21:27:44 GMTUPCoM tháng 9, khối ngoại mua ròng 378 tỷ đồng(BKTO) - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho biết, trong tháng 9, khối ngoại đã mua ròng hơn 378 tỷ đồng với tổng khối lượng giao dịch (KLGD) đạt 45,2 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị giao dịch gần 1,7 nghìn tỷ đồng.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20211008/upcom-thang-9-khoi-ngoai-mua-rong-378-ty-dong-408-08102021214634.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/tai-chinh---ngan-hang/upcom-thang-9-khoi-ngoai-mua-rong-378-ty-dong-151865Fri, 08 Oct 2021 21:30:00 GMTInfographic - Tình hình thu, chi ngân sách nhà nước 9 tháng năm 2021(BKTO) - Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương, đặc biệt là các địa phương phải thực hiện giãn cách xã hội đã ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh và kết quả thu ngân sách nhà nước trong 9 tháng năm 2021. Chi ngân sách nhà nước tập trung ưu tiên cho công tác phòng, chống dịch Covid-19, đảm bảo quốc phòng, an ninh, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20211006/infographic---tinh-hinh-thu-chi-ngan-sach-nha-nuoc-9-thang-nam-2021-408-06102021092202.pnghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/tai-chinh---ngan-hang/infographic---tinh-hinh-thu-chi-ngan-sach-nha-nuoc-9-thang-nam-2021-151807Wed, 06 Oct 2021 09:22:02 GMTMở tài khoản BIDV online để nhận bảo hiểm thất nghiệp(BKTO) - Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) khuyến khích người lao động đăng ký mở tài khoản online với công nghệ định danh điện tử - eKYC để kịp thời nhận hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp. http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20211005/mo-tai-khoan-bidv-online-de-nhan-bao-hiem-that-nghiep-408-05102021220613.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/tai-chinh---ngan-hang/mo-tai-khoan-bidv-online-de-nhan-bao-hiem-that-nghiep-151787Tue, 05 Oct 2021 22:06:13 GMTTPBank tiên phong đáp ứng đồng thời Basel III và IFRS 9(BKTO) - Ngân hàng Thương mại cổ phần Tiên Phong (TPBank) vừa công bố hoàn thành toàn bộ các yêu cầu của Basel III và IFRS 9. Hai chuẩn mực quốc tế quan trọng này sẽ được Ngân hàng triển khai từ quý IV năm nay. http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20211001/tpbank-tien-phong-dap-ung-dong-thoi-basel-iii-va-ifrs-9-408-01102021200218.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/tai-chinh---ngan-hang/tpbank-tien-phong-dap-ung-dong-thoi-basel-iii-va-ifrs-9-151711Fri, 01 Oct 2021 20:35:00 GMT16 ngân hàng giảm 8.865 tỷ đồng lãi vay cho khách hàng(BKTO) - 16 ngân hàng thương mại giảm lãi suất cho vay với tổng số tiền lãi đã giảm lũy kế từ ngày 15/7 - 31/8/2021 cho khách hàng là 8.865 tỷ đồng, đạt 43,01% so với cam kết.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20210930/16-ngan-hang-giam-8865-ty-dong-lai-vay-cho-khach-hang-408-30092021153505.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/tai-chinh---ngan-hang/16-ngan-hang-giam-8865-ty-dong-lai-vay-cho-khach-hang-151660Thu, 30 Sep 2021 15:35:05 GMTThêm 7 ngân hàng tham gia chuyển tiền nhanh NAPAS 247 bằng mã VietQR(BKTO) – Ngày 23/9, thêm 7 ngân hàng đã cung cấp dịch vụ chuyển nhanh NAPAS 247 bằng mã VietQR, nâng tổng số các ngân hàng tham gia dịch vụ này lên 21.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20210923/them-7-ngan-hang-tham-gia-chuyen-tien-nhanh-napas-247-bang-ma-vietqr-408-23092021203056.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/tai-chinh---ngan-hang/them-7-ngan-hang-tham-gia-chuyen-tien-nhanh-napas-247-bang-ma-vietqr-151509Thu, 23 Sep 2021 20:30:56 GMT4 nguyên tắc quản lý rủi ro môi trường trong hoạt động cấp tín dụng(BKTO) – Tổ chức tín dụng (TCTD) căn cứ vào quy mô, năng lực quản lý của mình và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) để ban hành, triển khai quy định quản lý rủi ro môi trường. http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20210919/4-nguyen-tac-quan-ly-rui-ro-moi-truong-trong-hoat-dong-cap-tin-dung-408-19092021201225.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/tai-chinh---ngan-hang/4-nguyen-tac-quan-ly-rui-ro-moi-truong-trong-hoat-dong-cap-tin-dung-151419Sun, 19 Sep 2021 20:12:25 GMTHoàn phí giao dịch của Ngân hàng Chính sách xã hội khi giải ngân cho vay(BKTO) – Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) yêu cầu hoàn phí giao dịch thanh toán qua hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng của Ngân hàng Chính sách xã hội đối với các giao dịch thực hiện giải ngân cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20210917/hoan-phi-giao-dich-cua-ngan-hang-chinh-sach-xa-hoi-khi-giai-ngan-cho-vay-408-17092021090749.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/tai-chinh---ngan-hang/hoan-phi-giao-dich-cua-ngan-hang-chinh-sach-xa-hoi-khi-giai-ngan-cho-vay-151356Fri, 17 Sep 2021 09:07:49 GMTTPBank đủ điều kiện thành lập một số chi nhánh, phòng giao dịch(BKTO) - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã chấp thuận việc Ngân hàng Thương mại cổ phần Tiên Phong (TPBank) đủ điều kiện thành lập một số chi nhánh, phòng giao dịch tại một số tỉnh, thành phố trên cả nước.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20210913/tpbank-du-dieu-kien-thanh-lap-mot-so-chi-nhanh-phong-giao-dich-408-13092021224624.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/tai-chinh---ngan-hang/tpbank-du-dieu-kien-thanh-lap-mot-so-chi-nhanh-phong-giao-dich-151256Mon, 13 Sep 2021 22:46:24 GMTNgân hàng Nhà nước chấp thuận tăng vốn điều lệ của OUB VN và Kienlongbank(BKTO) - Ngày 08/9, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có Văn bản số 6388/NHNN-TTGSNH chấp thuận việc tăng mức vốn điều lệ của Ngân hàng trách nhiệm hữu hạn một thành viên United Overseas Bank Việt Nam (OUB VN).http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20210910/ngan-hang-nha-nuoc-chap-thuan-tang-von-dieu-le-cua-oub-vn-va-kienlongbank-408-10092021091041.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/tai-chinh---ngan-hang/ngan-hang-nha-nuoc-chap-thuan-tang-von-dieu-le-cua-oub-vn-va-kienlongbank-151138Fri, 10 Sep 2021 09:10:41 GMTKéo dài thời gian trả nợ, miễn, giảm lãi, phí đến ngày 30/6/2022(BKTO) – Theo quy định mới, thời gian thực hiện việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí sẽ được kéo dài đến ngày 30/6/2022 thay vì 31/12/2021 như quy định cũ. http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20210910/keo-dai-thoi-gian-tra-no-mien-giam-lai-phi-den-ngay-3062022-408-10092021091029.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/tai-chinh---ngan-hang/keo-dai-thoi-gian-tra-no-mien-giam-lai-phi-den-ngay-3062022-151137Fri, 10 Sep 2021 09:10:29 GMTXây dựng Nghị định về cơ chế thử nghiệm công nghệ tài chính trong lĩnh vực ngân hàng(BKTO) - Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 100/NQ-CP thông qua đề nghị xây dựng Nghị định về Cơ chế thử nghiệm có kiểm soát hoạt động công nghệ tài chính (Fintech) trong lĩnh vực ngân hàng.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20210907/xay-dung-nghi-dinh-ve-co-che-thu-nghiem-cong-nghe-tai-chinh-trong-linh-vuc-ngan-hang-408-07092021213200.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/tai-chinh---ngan-hang/xay-dung-nghi-dinh-ve-co-che-thu-nghiem-cong-nghe-tai-chinh-trong-linh-vuc-ngan-hang-151074Tue, 07 Sep 2021 21:32:00 GMTFintech đóng vai trò quan trọng trong phục hồi và phát triển kinh tế(BKTO) - Fintech có tiềm năng lớn trong việc giải quyết các thách thức, trở ngại do đại dịch gây ra, đồng thời đóng vai trò quan trọng trong phục hồi và phát triển kinh tế một cách bền vững…http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20210831/fintech-dong-vai-tro-quan-trong-trong-phuc-hoi-va-phat-trien-kinh-te-408-31082021210650.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/tai-chinh---ngan-hang/fintech-dong-vai-tro-quan-trong-trong-phuc-hoi-va-phat-trien-kinh-te-150904Tue, 31 Aug 2021 21:06:51 GMTĐầu tư từ ngân sách Nhà nước mới đạt 51,1% kế hoạch năm 2021(BKTO) - Tổng cục Thống kê cho biết, tính chung 8 tháng năm 2021, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước đạt 244,9 nghìn tỷ đồng, bằng 51,1% kế hoạch năm và giảm 0,4% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2020 bằng 48% và tăng 28%).http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20210831/dau-tu-tu-ngan-sach-nha-nuoc-moi-dat-511-ke-hoach-nam-2021-408-31082021090055.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/tai-chinh---ngan-hang/dau-tu-tu-ngan-sach-nha-nuoc-moi-dat-511-ke-hoach-nam-2021-150882Tue, 31 Aug 2021 09:00:55 GMTGiảm lãi suất cho vay để tiếp tục chia sẻ khó khăn với khách hàng(BKTO) – Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam kêu gọi các tổ chức hội viên tiếp tục chia sẻ khó khăn với khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 thông qua việc giảm lãi suất cho vay tùy theo khả năng tài chính của từng ngân hàng.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20210829/giam-lai-suat-cho-vay-de-tiep-tuc-chia-se-kho-khan-voi-khach-hang-408-29082021205039.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/tai-chinh---ngan-hang/giam-lai-suat-cho-vay-de-tiep-tuc-chia-se-kho-khan-voi-khach-hang-150867Sun, 29 Aug 2021 20:50:39 GMTTừ 01/9, lãi suất tiền gửi vượt dự trữ bắt buộc bằng ngoại tệ còn 0%/năm(BKTO) - Theo quy định mới của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), từ ngày 01/9/2021, lãi suất tiền gửi vượt dự trữ bắt buộc bằng ngoại tệ được điều chỉnh giảm còn 0%/năm.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20210829/tu-019-lai-suat-tien-gui-vuot-du-tru-bat-buoc-bang-ngoai-te-con-0nam-408-29082021090835.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/tai-chinh---ngan-hang/tu-019-lai-suat-tien-gui-vuot-du-tru-bat-buoc-bang-ngoai-te-con-0nam-150853Sun, 29 Aug 2021 09:08:35 GMTGiảm 50% mức phí giao dịch thanh toán điện tử liên ngân hàng(BKTO) - Từ ngày 01/9 tới, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) sẽ điều chỉnh giảm 50% phí giao dịch qua Hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng của NHNN.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20210827/giam-50-muc-phi-giao-dich-thanh-toan-dien-tu-lien-ngan-hang-408-27082021140159.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/tai-chinh---ngan-hang/giam-50-muc-phi-giao-dich-thanh-toan-dien-tu-lien-ngan-hang-150797Fri, 27 Aug 2021 14:01:59 GMTNgân hàng tăng hạn mức tín dụng, giảm lãi suất cho doanh nghiệp lúa gạo(BKTO) - Ngân hàng sẽ tăng hạn mức tín dụng, xem xét cho vay không tài sản bảo đảm, giảm lãi suất... đối với các DN để đảm bảo đủ nguồn vốn thu mua, tạm trữ thóc, gạo cho người nông dân trong vụ Hè Thu, tới đây là vụ Thu Đông. http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20210826/ngan-hang-tang-han-muc-tin-dung-giam-lai-suat-cho-doanh-nghiep-lua-gao-408-26082021210502.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/tai-chinh---ngan-hang/ngan-hang-tang-han-muc-tin-dung-giam-lai-suat-cho-doanh-nghiep-lua-gao-150777Thu, 26 Aug 2021 21:05:05 GMTBIDV, Vietcombank giảm lãi suất cho khách hàng tại 19 tỉnh phía Nam(BKTO) – Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) dành hàng nghìn tỷ đồng để hỗ trợ lãi suất cho khách hàng gặp khó khăn do dịch COVID-19 tại 19 tỉnh, thành phố phía Nam.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20210820/bidv-vietcombank-giam-lai-suat-cho-khach-hang-tai-19-tinh-phia-nam-408-20082021204011.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/tai-chinh---ngan-hang/bidv-vietcombank-giam-lai-suat-cho-khach-hang-tai-19-tinh-phia-nam-150629Fri, 20 Aug 2021 20:40:11 GMTKhông để gián đoạn giao dịch tiền mặt trong mọi trường hợp(BKTO) – Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa có Văn bản chỉ đạo về việc thực hiện các biện pháp đảm bảo hoạt động ngân hàng, đặc biệt hoạt động giao dịch tiền mặt thông suốt, kịp thời, an toàn trong điều kiện dịch COVID-19 diễn biến phức tạp.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20210814/khong-de-gian-doan-giao-dich-tien-mat-trong-moi-truong-hop-408-14082021102117.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/tai-chinh---ngan-hang/khong-de-gian-doan-giao-dich-tien-mat-trong-moi-truong-hop-150445Sat, 14 Aug 2021 10:21:17 GMTBộ Công Thương đề nghị giảm phí lưu container, lưu kho, lưu bãi hàng hóa cho doanh nghiệp(BKTO) - Ngày 10/8, Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh đã có Công văn số 4812/BCT-XNK gửi Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ logistics Việt Nam; Hiệp hội Cảng biển Việt Nam; các đơn vị quản lý, khai thác cảng biển; các doanh nghiệp vận tải biển (hãng tàu); các Trung tâm logistics về việc giảm phí lưu container, lưu kho, lưu bãi.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20210811/bo-cong-thuong-de-nghi-giam-phi-luu-container-luu-kho-luu-bai-hang-hoa-cho-doanh-nghiep-408-11082021085749.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/tai-chinh---ngan-hang/bo-cong-thuong-de-nghi-giam-phi-luu-container-luu-kho-luu-bai-hang-hoa-cho-doanh-nghiep-150339Wed, 11 Aug 2021 08:57:50 GMTHOSE nhận lại cổ phiếu giao dịch tạm thời trên HNX và cổ phiếu niêm yết mới(BKTO) - Theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), các DN thuộc diện chuyển giao dịch tạm thời sẽ không xem xét lại các điều kiện, hồ sơ niêm yết; đồng thời, Sở Giao dịch chứng khoán TP. HCM (HOSE) và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) sẽ tiếp nhận cổ phiếu niêm yết mới theo quy định. http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20210807/hose-nhan-lai-co-phieu-giao-dich-tam-thoi-tren-hnx-va-co-phieu-niem-yet-moi-408-07082021202836.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/tai-chinh---ngan-hang/hose-nhan-lai-co-phieu-giao-dich-tam-thoi-tren-hnx-va-co-phieu-niem-yet-moi-150280Sat, 07 Aug 2021 20:28:36 GMTĐề xuất giảm 50% phí giao dịch thanh toán điện tử liên ngân hàng(BKTO) - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đề xuất giảm 50% phí giao dịch thanh toán qua Hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng. Thời gian áp dụng dự kiến là từ tháng 8/2021 đến hết ngày 30/6/2022. http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20210807/de-xuat-giam-50-phi-giao-dich-thanh-toan-dien-tu-lien-ngan-hang-408-07082021123922.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/tai-chinh---ngan-hang/de-xuat-giam-50-phi-giao-dich-thanh-toan-dien-tu-lien-ngan-hang-150268Sat, 07 Aug 2021 12:39:22 GMT Xác định rủi ro và kiểm soát an toàn kho quỹ tại các ngân hàng (BKTO) - Kho quỹ của các ngân hàng thương mại (NHTM) là nơi trực tiếp cất giữ các loại tiền mặt và nhiều giấy tờ, tài liệu quan trọng nên dễ trở thành mục tiêu tấn công của tội phạm. Bất kỳ một sự cố nào xảy ra liên quan đến kho quỹ đều có thể gây giảm sút lòng tin của khách hàng, đặc biệt là khách hàng gửi tiền. Vì vậy, việc tăng cường kiểm soát, quản lý là vô cùng cần thiết.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20210807/xac-dinh-rui-ro-va-kiem-soat-an-toan-kho-quy-tai-cac-ngan-hang-408-07082021093755.pnghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/tai-chinh---ngan-hang/xac-dinh-rui-ro-va-kiem-soat-an-toan-kho-quy-tai-cac-ngan-hang-150264Sat, 07 Aug 2021 09:37:55 GMTHợp tác ngân hàng tiếp tục là điểm sáng trong quan hệ Việt Nam - Thụy Sỹ(BKTO) - Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) Nguyễn Thị Hồng đã bày tỏ kỳ vọng trên khi tham dự Lễ kỷ niệm 730 năm Quốc khánh Thụy Sỹ (1291-2021) và 50 năm quan hệ Việt Nam - Thụy Sỹ (1971-2021) ngày 05/8. http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20210806/hop-tac-ngan-hang-tiep-tuc-la-diem-sang-trong-quan-he-viet-nam---thuy-sy-408-06082021220243.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/tai-chinh---ngan-hang/hop-tac-ngan-hang-tiep-tuc-la-diem-sang-trong-quan-he-viet-nam---thuy-sy-150249Fri, 06 Aug 2021 22:02:44 GMTĐổi mới cơ chế quản lý tài chính, thu nhập gắn với đặc thù quản lý hành chính nhà nước(BKTO) - Đổi mới cơ chế quản lý tài chính, thu nhập gắn với đặc thù của cơ quan quản lý hành chính nhà nước cần bảo đảm nguyên tắc phân định rõ chức các chức năng. http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20210806/doi-moi-co-che-quan-ly-tai-chinh-thu-nhap-gan-voi-dac-thu-quan-ly-hanh-chinh-nha-nuoc-408-06082021082826.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/tai-chinh---ngan-hang/doi-moi-co-che-quan-ly-tai-chinh-thu-nhap-gan-voi-dac-thu-quan-ly-hanh-chinh-nha-nuoc-150231Fri, 06 Aug 2021 08:28:26 GMTĐảm bảo cung ứng hàng thiết yếu đầy đủ, kịp thời, an toàn cho nhân dân Thủ đô(BKTO) - Sở Công Thương Hà Nội đang phối hợp với Bưu điện Hà Nội tiếp tục mở thêm 472 điểm bán hàng thiết yếu, cũng như sẵn sàng kích hoạt 2.500 điểm bán hàng lưu động.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20210805/dam-bao-cung-ung-hang-thiet-yeu-day-du-kip-thoi-an-toan-cho-nhan-dan-thu-do-408-05082021180559.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/tai-chinh---ngan-hang/dam-bao-cung-ung-hang-thiet-yeu-day-du-kip-thoi-an-toan-cho-nhan-dan-thu-do-150209Thu, 05 Aug 2021 18:05:59 GMTNguyên tắc mới về mua, bán giấy tờ có giá của tổ chức tín dụng(BKTO) – Theo quy định mới của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), các tổ chức tín dụng (TCTD), chi nhánh ngân hàng nước ngoài chỉ được mua kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi có thời hạn còn lại dưới 12 tháng. Chi nhánh ngân hàng nước ngoài không được mua trái phiếu chuyển đổi...http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20210805/nguyen-tac-moi-ve-mua-ban-giay-to-co-gia-cua-to-chuc-tin-dung-408-05082021131116.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/tai-chinh---ngan-hang/nguyen-tac-moi-ve-mua-ban-giay-to-co-gia-cua-to-chuc-tin-dung-150196Thu, 05 Aug 2021 13:11:16 GMTVietcombank giảm hàng loạt các loại phí dịch vụ(BKTO) – Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã chính thức giảm hàng loạt các loại phí dịch vụ trên toàn bộ các kênh: Quầy giao dịch, ATM, Ngân hàng số VCB Digibank, VCB_iB@nking và VCB Money cho các tất cả đối tượng khách hàng, kể từ ngày 01/8. Chương trình giảm phí sẽ kéo dài đến hết ngày 31/12/2021.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20210805/vietcombank-giam-hang-loat-cac-loai-phi-dich-vu-408-05082021131103.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/tai-chinh---ngan-hang/vietcombank-giam-hang-loat-cac-loai-phi-dich-vu-150195Thu, 05 Aug 2021 13:11:04 GMTTổng kết 20 năm đổi mới, phát triển kinh tế tập thể(BKTO) - Trong tháng 12/2021, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Văn phòng Chính phủ tổ Hội nghị toàn quốc về tổng kết 20 năm đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể (KTTT). http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20210804/tong-ket-20-nam-doi-moi-phat-trien-kinh-te-tap-the-408-04082021230945.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/tai-chinh---ngan-hang/tong-ket-20-nam-doi-moi-phat-trien-kinh-te-tap-the-150179Wed, 04 Aug 2021 22:45:00 GMTBIDV - Ngân hàng lưu ký, giám sát tốt nhất Việt Nam năm 2021(BKTO) - BIDV vừa được Tạp chí The Asian Banker vinh danh là “Ngân hàng lưu ký - giám sát tốt nhất Việt Nam năm 2021” (Best Custodian Bank in Vietnam). Đây là lần đầu tiên một ngân hàng Việt Nam được nhận giải thưởng này từ The Asian Banker.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20210804/bidv---ngan-hang-luu-ky-giam-sat-tot-nhat-viet-nam-nam-2021-408-04082021230900.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/tai-chinh---ngan-hang/bidv---ngan-hang-luu-ky-giam-sat-tot-nhat-viet-nam-nam-2021-150175Wed, 04 Aug 2021 22:40:00 GMT5 mức trích lập dự phòng tại tổ chức tín dụng(BKTO) – Theo quy định mới của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), nợ tiêu chuẩn không phải trích lập dự phòng, nợ cần chú ý trích lập 5%, nợ dưới chuẩn trích lập 20%, nợ nghi ngờ trích lập 50% và nợ có khả năng mất vốn trích lập 100%.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20210804/5-muc-trich-lap-du-phong-tai-to-chuc-tin-dung-408-04082021230932.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/tai-chinh---ngan-hang/5-muc-trich-lap-du-phong-tai-to-chuc-tin-dung-150178Wed, 04 Aug 2021 22:40:00 GMTNgành ngân hàng dành hàng nghìn tỷ đồng hỗ trợ công tác phòng chống COVID-19(BKTO) – Với trên 1.550 tỷ đồng hỗ trợ công tác phòng, chống COVIV-19 và 750 tỷ đồng ủng hộ Quỹ Vắc-xin, ngành ngân hàng đã thể hiện sự đồng hành, hỗ trợ, chia sẻ với người dân và DN bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20210803/nganh-ngan-hang-danh-hang-nghin-ty-dong-ho-tro-cong-tac-phong-chong-covid-19-408-03082021232336.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/tai-chinh---ngan-hang/nganh-ngan-hang-danh-hang-nghin-ty-dong-ho-tro-cong-tac-phong-chong-covid-19-150138Tue, 03 Aug 2021 23:23:36 GMTNAPAS tiếp tục giảm phí dịch vụ chuyển mạch và bù trừ điện tử(BKTO) - Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) tiếp tục giảm từ 50- 75% phí dịch vụ chuyển mạch tài chính và bù trừ điện tử so với mức phí hiện hành, áp dụng từ ngày 01/8 đến cuối năm 2021. Đây là lần thứ hai NAPAS triển khai chương trình này trong năm nay.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20210803/napas-tiep-tuc-giam-phi-dich-vu-chuyen-mach-va-bu-tru-dien-tu-408-03082021123329.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/tai-chinh---ngan-hang/napas-tiep-tuc-giam-phi-dich-vu-chuyen-mach-va-bu-tru-dien-tu-150126Tue, 03 Aug 2021 12:33:29 GMTTiếp tục miễn, giảm lãi, phí, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân vay vốn(BKTO) – Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) xây dựng khung Chương trình hành động gồm 8 hạng mục chính với hơn 50 đầu mục công việc dự kiến từ nay đến cuối năm để thực hiện Nghị quyết 63/NQ-CP ngày 29/6/2021 của Chính phủ (Nghị quyết 63).http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20210731/tiep-tuc-mien-giam-lai-phi-tao-thuan-loi-cho-doanh-nghiep-nguoi-dan-vay-von-408-31072021084303.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/tai-chinh---ngan-hang/tiep-tuc-mien-giam-lai-phi-tao-thuan-loi-cho-doanh-nghiep-nguoi-dan-vay-von-150073Sat, 31 Jul 2021 08:15:00 GMTNhững hợp đồng tín dụng giúp doanh nghiệp vượt khó(BKTO) – Tiếp theo Bình Định, Lạng Sơn, Bắc Giang, thêm nhiều địa phương khác đã ký kết hợp đồng tín dụng, giúp các DN vay vốn để trả lương ngừng việc, phục hồi sản xuất kinh doanh, vượt qua khó khăn trong thời kỳ đại dịch.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20210729/nhung-hop-dong-tin-dung-giup-doanh-nghiep-vuot-kho-408-29072021204524.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/tai-chinh---ngan-hang/nhung-hop-dong-tin-dung-giup-doanh-nghiep-vuot-kho-150021Thu, 29 Jul 2021 20:45:24 GMTRủi ro tín dụng có thể tăng mạnh trong 6 tháng cuối năm(BKTO) – Nhu cầu tín dụng tổng thể của khách hàng tăng trong 6 tháng đầu năm 2021 và dự báo tiếp tục tăng trong 6 tháng cuối năm. Cùng với đó, rủi ro tín dụng được dự báo cũng sẽ tăng mạnh hơn trong nửa cuối năm 2021.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20210729/rui-ro-tin-dung-co-the-tang-manh-trong-6-thang-cuoi-nam-408-29072021101616.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/tai-chinh---ngan-hang/rui-ro-tin-dung-co-the-tang-manh-trong-6-thang-cuoi-nam-150003Thu, 29 Jul 2021 10:16:17 GMTHàng nghìn người lao động được hỗ trợ trả lương(BKTO) - Đến ngày 26/7, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đã phê duyệt cho vay 39 người sử dụng lao động với trên 45 tỷ đồng để trả lương cho trên 12 nghìn lượt người lao động. Tổng số tiền NHCSXH đã giải ngân đến nay là 43 tỷ đồng. http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20210729/hang-nghin-nguoi-lao-dong-duoc-ho-tro-tra-luong-408-29072021084149.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/tai-chinh---ngan-hang/hang-nghin-nguoi-lao-dong-duoc-ho-tro-tra-luong-149999Thu, 29 Jul 2021 08:41:50 GMT IASB đề xuất nới lỏng các yêu cầu công bố thông tin đối với các công ty con(BKTO) - Ngày 26/7, Ủy ban Chuẩn mực Kế toán Quốc tế (IASB) đã đề xuất giảm yêu cầu công bố thông tin đối với các công ty con đủ điều kiện theo Chuẩn mực Báo cáo tài chính quốc tế (IFRS).http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20210727/iasb-de-xuat-noi-long-cac-yeu-cau-cong-bo-thong-tin-doi-voi-cac-cong-ty-con-408-27072021222009.pnghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/tai-chinh---ngan-hang/iasb-de-xuat-noi-long-cac-yeu-cau-cong-bo-thong-tin-doi-voi-cac-cong-ty-con-149955Tue, 27 Jul 2021 22:20:10 GMTStandard Chartered tiếp tục hạ dự báo tăng trưởng của Việt Nam năm 2021(BKTO) - Trước diễn biến phức tạp của làn sóng dịch COVID-19 lần thứ 4, Ngân hàng Standard Chartered vừa điều chỉnh dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2021 từ 6,7% xuống còn 6,5%.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20210722/standard-chartered-tiep-tuc-ha-du-bao-tang-truong-cua-viet-nam-nam-2021-408-22072021080637.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/tai-chinh---ngan-hang/standard-chartered-tiep-tuc-ha-du-bao-tang-truong-cua-viet-nam-nam-2021-149782Thu, 22 Jul 2021 08:24:00 GMTCác trường hợp cho vay đặc biệt với lãi suất ưu đãi đến mức 0%(BKTO) – Quy định mới của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) cụ thể hóa nhiều trường hợp cho vay đặc biệt với lãi suất ưu đãi đến mức 0%...http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20210718/cac-truong-hop-cho-vay-dac-biet-voi-lai-suat-uu-dai-den-muc-0-408-18072021120919.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/tai-chinh---ngan-hang/cac-truong-hop-cho-vay-dac-biet-voi-lai-suat-uu-dai-den-muc-0-149669Sun, 18 Jul 2021 12:09:20 GMTKho bạc Nhà nước đề xuất nhiều giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công(BKTO) – Phát biểu tại Hội nghị trực tuyến Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 của ngành tài chính sáng 16/7, Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước (KBNN) Nguyễn Đức Chi cho biết, KBNN đã chủ động phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương triển khai đồng bộ nhiều giải pháp tích cực góp phần thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công. http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20210717/kho-bac-nha-nuoc-de-xuat-nhieu-giai-phap-day-nhanh-tien-do-giai-ngan-von-dau-tu-cong-307-17072021011450.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/tai-chinh---ngan-hang/kho-bac-nha-nuoc-de-xuat-nhieu-giai-phap-day-nhanh-tien-do-giai-ngan-von-dau-tu-cong-149622Sat, 17 Jul 2021 01:14:50 GMTĐiều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng cho các ngân hàng(BKTO) – Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) quyết định điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng cho các tổ chức tín dụng (TCTD) để đạt được mục tiêu điều hành chính sách tiền tệ và thực hiện chủ trương của Chính phủ “vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế”.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20210716/dieu-chinh-chi-tieu-tang-truong-tin-dung-cho-cac-ngan-hang-408-16072021042638.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/tai-chinh---ngan-hang/dieu-chinh-chi-tieu-tang-truong-tin-dung-cho-cac-ngan-hang-149604Fri, 16 Jul 2021 04:26:38 GMTVietcombank: Tín dụng 6 tháng đầu năm tăng 9,8% so với cuối năm 2020(BKTO) – 6 tháng đầu năm 2021, trong bối cảnh khó khăn do tác động của đại dịch COVID-19, Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) vẫn đảm bảo hoạt động kinh doanh an toàn, hiệu quả, tiếp tục là ngân hàng có quy mô lợi nhuận lớn nhất hệ thống…http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20210714/vietcombank-tin-dung-6-thang-dau-nam-tang-98-so-voi-cuoi-nam-2020-408-14072021143138.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/tai-chinh---ngan-hang/vietcombank-tin-dung-6-thang-dau-nam-tang-98-so-voi-cuoi-nam-2020-149522Wed, 14 Jul 2021 14:31:41 GMT6 tháng, nhà đầu tư ngoại mua ròng hơn 10.000 tỷ đồng trái phiếu chính phủ(BKTO) - Theo cập nhật của Hiệp hội Thị trường trái phiếu Việt Nam (VBMA), trái ngược với xu hướng bán ròng trên thị trường cổ phiếu, 6 tháng đầu năm, nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng 10.148 tỷ đồng trên thị trường trái phiếu chính phủ (TPCP).http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20210713/6-thang-nha-dau-tu-ngoai-mua-rong-hon-10000-ty-dong-trai-phieu-chinh-phu-408-13072021160946.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/tai-chinh---ngan-hang/6-thang-nha-dau-tu-ngoai-mua-rong-hon-10000-ty-dong-trai-phieu-chinh-phu-149487Tue, 13 Jul 2021 16:09:46 GMTCông bố Top 10 ngân hàng uy tín năm 2021(BKTO) - Top 10 Ngân hàng thương mại Việt Nam uy tín năm 2021 vừa được Công ty cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) chính thức công bố.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20210713/cong-bo-top-10-ngan-hang-uy-tin-nam-2021-408-13072021160909.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/tai-chinh---ngan-hang/cong-bo-top-10-ngan-hang-uy-tin-nam-2021-149485Tue, 13 Jul 2021 16:09:11 GMT6 tháng: CIC giảm 123 tỷ đồng phí khai thác dịch vụ cho các tổ chức tín dụng(BKTO) - 6 tháng đầu năm 2021, Trung tâm Thông tin tín dụng quốc gia Việt Nam (CIC) đã giảm khoảng 123 tỷ đồng tiền khai thác dịch vụ thông tin tín dụng cho các tổ chức tín dụng (TCTD), chi nhánh ngân hàng nước ngoài, góp phần vào việc thực hiện mục tiêu kép của Chính phủ.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20210713/6-thang-cic-giam-123-ty-dong-phi-khai-thac-dich-vu-cho-cac-to-chuc-tin-dung-408-13072021094352.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/tai-chinh---ngan-hang/6-thang-cic-giam-123-ty-dong-phi-khai-thac-dich-vu-cho-cac-to-chuc-tin-dung-149466Tue, 13 Jul 2021 09:43:53 GMTNgành ngân hàng tiếp tục bàn giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp(BKTO) – Đến nay, dịch Covid-19 vẫn hết sức phức tạp, DN ngày càng khó khăn hơn, khả năng chống chịu suy giảm. Vì thế, năm 2021, ngành ngân hàng cần tiếp tục có những giải pháp để hỗ trợ DN mạnh mẽ, tích cực và trách nhiệm hơn.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20210711/nganh-ngan-hang-tiep-tuc-ban-giai-phap-ho-tro-doanh-nghiep-408-11072021073049.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/tai-chinh---ngan-hang/nganh-ngan-hang-tiep-tuc-ban-giai-phap-ho-tro-doanh-nghiep-149421Sun, 11 Jul 2021 07:15:00 GMT3 ngân hàng được chấp thuận tăng vốn điều lệ(BKTO) – Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa chấp thuận tăng vốn điều lệ cho Ngân hàng Thương mại cổ phần (TMCP) Phát triển TP. HCM (HDBank), Ngân hàng TMCP Quốc dân (NCB) và Ngân hàng Trách nhiệm hữu hạn một thành viên CIMB Việt Nam (CIMBVN).http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20210709/3-ngan-hang-duoc-chap-thuan-tang-von-dieu-le-408-09072021101337.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/tai-chinh---ngan-hang/3-ngan-hang-duoc-chap-thuan-tang-von-dieu-le-149367Fri, 09 Jul 2021 10:13:37 GMT3 ngân hàng cam kết cho Vietnam Airlines vay 4.000 tỉ đồng(BKTO) - Sáng 07/7, Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) đã ký kết hợp đồng tín dụng với Ngân hàng Thương mại cổ phần (TMCP) Đông Nam Á (SeABank), Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) và Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB).http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20210707/3-ngan-hang-cam-ket-cho-vietnam-airlines-vay-4000-ti-dong-408-07072021200423.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/tai-chinh---ngan-hang/3-ngan-hang-cam-ket-cho-vietnam-airlines-vay-4000-ti-dong-149312Wed, 07 Jul 2021 19:10:00 GMT6 tháng đầu năm 2021, tín dụng chính sách tăng 6,3%(BKTO) - Đến hết tháng 6/2021, tổng dư nợ đạt 240.518 tỷ đồng, tăng 14.321 tỷ đồng (6,3%) so với cuối năm 2020, với hơn 6,4 triệu hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác còn dư nợ.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20210706/6-thang-dau-nam-2021-tin-dung-chinh-sach-tang-63-408-06072021212819.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/tai-chinh---ngan-hang/6-thang-dau-nam-2021-tin-dung-chinh-sach-tang-63-149288Tue, 06 Jul 2021 21:28:20 GMT Bảo vệ quyền riêng tư để duy trì sự tín nhiệm đối với ngân hàng(BKTO) - Sự gia tăng đáng kể số lượng thông tin cá nhân cần được xử lý và các sự kiện trực tuyến cấp cao trong những năm gần đây đã khiến vấn đề quyền riêng tư trở thành một chính sách của chương trình nghị sự. Các ngân hàng đã đặt vấn đề quyền riêng tư trong tình trạng cấp bách và xem nó như một rủi ro chính trong 5 năm tới.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20210706/bao-ve-quyen-rieng-tu-de-duy-tri-su-tin-nhiem-doi-voi-ngan-hang-408-06072021091035.pnghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/tai-chinh---ngan-hang/bao-ve-quyen-rieng-tu-de-duy-tri-su-tin-nhiem-doi-voi-ngan-hang-149271Tue, 06 Jul 2021 09:10:36 GMTViệt Nam - Thụy Sỹ ký Thỏa thuận đào tạo cán bộ quản lý ngân hàng(BKTO) - Được sự ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng và Đại sứ Thụy Sỹ Ivo Sieber đã ký Thỏa thuận về vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) không hoàn lại cho Dự án Đào tạo cán bộ quản lý ngân hàng.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20210704/viet-nam---thuy-sy-ky-thoa-thuan-dao-tao-can-bo-quan-ly-ngan-hang-311-04072021155242.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/tai-chinh---ngan-hang/viet-nam---thuy-sy-ky-thoa-thuan-dao-tao-can-bo-quan-ly-ngan-hang-149247Sun, 04 Jul 2021 15:52:42 GMTAgribank dành nhiều ưu đãi cho khách hàng xuất nhập khẩu(BKTO) - Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) dành 15 nghìn tỷ đồng và 300 triệu USD để thực hiện chương trình ưu đãi tài trợ khách hàng xuất nhập khẩu với lãi suất cạnh tranh và nhiều ưu đãi hấp dẫn.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20210704/agribank-danh-nhieu-uu-dai-cho-khach-hang-xuat-nhap-khau-408-04072021091602.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/tai-chinh---ngan-hang/agribank-danh-nhieu-uu-dai-cho-khach-hang-xuat-nhap-khau-149245Sun, 04 Jul 2021 09:16:02 GMTKiến nghị xử lý tài chính 27.294 tỷ đồng qua thanh tra(BKTO) – Thanh tra Bộ Tài chính và các đơn vị có chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Bộ đã thực hiện 27.675 cuộc thanh tra, kiểm tra; kiến nghị xử lý tài chính 27.294 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2021. http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20210703/kien-nghi-xu-ly-tai-chinh-27294-ty-dong-qua-thanh-tra-307-03072021102947.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/tai-chinh---ngan-hang/kien-nghi-xu-ly-tai-chinh-27294-ty-dong-qua-thanh-tra-149226Sat, 03 Jul 2021 08:15:00 GMTNền kinh tế ảo - rộng mở nhưng khó kiểm soát (BKTO) - Sức mạnh tài chính của thế giới ảo đã và đang phát triển nhảy vọt trong những năm gần đây. Với sự hỗ trợ của công nghệ, kinh tế ảo ngày cảng trở nên phức tạp và tiềm năng đầu tư vào thị trường này cũng rộng mở hơn.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20210702/nen-kinh-te-ao---rong-mo-nhung-kho-kiem-soat-408-02072021172634.pnghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/tai-chinh---ngan-hang/nen-kinh-te-ao---rong-mo-nhung-kho-kiem-soat-149214Fri, 02 Jul 2021 17:26:34 GMTChứng khoán cuối năm 2021: Cơ hội sẽ thắng thế thách thức(BKTO) - Đây là nhận định của các chuyên gia tại Tọa đàm “Chứng khoán và con số” thuộc chuỗi talkshow "Thị trường chứng khoán và dự báo" do Tạp chí Kinh tế và Dự báo tổ chức mới đây. http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20210630/chung-khoan-cuoi-nam-2021-co-hoi-se-thang-the-thach-thuc-408-30062021212149.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/tai-chinh---ngan-hang/chung-khoan-cuoi-nam-2021-co-hoi-se-thang-the-thach-thuc-149137Wed, 30 Jun 2021 21:21:50 GMTBIDV là “Ngân hàng SME tốt nhất Đông Nam Á năm 2021”(BKTO) - Giải thưởng trên của Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) vừa được Tạp chí Global Banking & Finance (GBAF) trao tặng.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20210628/bidv-la-ngan-hang-sme-tot-nhat-dong-nam-a-nam-2021-408-28062021075805.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/tai-chinh---ngan-hang/bidv-la-ngan-hang-sme-tot-nhat-dong-nam-a-nam-2021-149046Mon, 28 Jun 2021 07:58:05 GMTNgân hàng Nhà nước lần thứ 6 liên tiếp dẫn đầu các Bộ, ngành về cải cách hành chính(BKTO) – Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tiếp tục khẳng định kết quả của sự nỗ lực cải cách hành chính (CCHC) bằng việc lần thứ 6 liên tiếp dẫn đầu Chỉ số CCHC trong số các Bộ, ngành năm 2020. http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20210624/ngan-hang-nha-nuoc-lan-thu-6-lien-tiep-dan-dau-cac-bo-nganh-ve-cai-cach-hanh-chinh-408-24062021234533.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/tai-chinh---ngan-hang/ngan-hang-nha-nuoc-lan-thu-6-lien-tiep-dan-dau-cac-bo-nganh-ve-cai-cach-hanh-chinh-148933Thu, 24 Jun 2021 23:45:34 GMTSở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam chỉ được đầu tư ra ngoài doanh nghiệp trong lĩnh vực chứng khoán (BKTO) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 59/2021/NĐ-CP quy định một số nội dung đặc thù về cơ chế quản lý tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động đối với Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam, Tổng công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20210623/so-giao-dich-chung-khoan-viet-nam-chi-duoc-dau-tu-ra-ngoai-doanh-nghiep-trong-linh-vuc-chung-khoan-408-23062021211159.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/tai-chinh---ngan-hang/so-giao-dich-chung-khoan-viet-nam-chi-duoc-dau-tu-ra-ngoai-doanh-nghiep-trong-linh-vuc-chung-khoan-148903Wed, 23 Jun 2021 21:12:00 GMTThanh khoản ngân hàng bớt căng thẳng nhờ cầu tín dụng giảm(BKTO) - Theo Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC), cầu tín dụng giảm đã phần nào giúp cho thanh khoản bớt căng thẳng và lãi suất liên ngân hàng giảm nhẹ trở lại trong các tuần gần đây.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20210623/thanh-khoan-ngan-hang-bot-cang-thang-nho-cau-tin-dung-giam-408-23062021091129.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/tai-chinh---ngan-hang/thanh-khoan-ngan-hang-bot-cang-thang-nho-cau-tin-dung-giam-148873Wed, 23 Jun 2021 09:11:29 GMT3/5 lĩnh vực ưu tiên có tốc độ tăng trưởng tín dụng cao(BKTO) - Dự kiến, đến cuối tháng 6/2021, tăng trưởng tín dụng có thể đạt khoảng 5,5 - 6%. Trong đó, tín dụng một số lĩnh vực ưu tiên có mức tăng trưởng cao so với tín dụng của toàn nền kinh tế.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20210621/35-linh-vuc-uu-tien-co-toc-do-tang-truong-tin-dung-cao-408-21062021210843.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/tai-chinh---ngan-hang/35-linh-vuc-uu-tien-co-toc-do-tang-truong-tin-dung-cao-148837Mon, 21 Jun 2021 19:55:00 GMTThanh khoản thông suốt, tín dụng và thanh toán không dùng tiền mặt tiếp tục tăng trưởng(BKTO) - Đến ngày 15/6, tín dụng toàn nền kinh tế tăng 5,1% so với cuối năm 2020. Cũng trong 6 tháng đầu năm 2021, thanh khoản ngân hàng luôn thông suốt, thanh toán không dùng tiền mặt (TTKDTM) tiếp tục tăng trưởng khá... http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20210621/thanh-khoan-thong-suot-tin-dung-va-thanh-toan-khong-dung-tien-mat-tiep-tuc-tang-truong-408-21062021210548.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/tai-chinh---ngan-hang/thanh-khoan-thong-suot-tin-dung-va-thanh-toan-khong-dung-tien-mat-tiep-tuc-tang-truong-148827Mon, 21 Jun 2021 19:05:00 GMTS&P Global Ratings giữ nguyên mức tín nhiệm đối tác dài hạn của Eximbank(BKTO) - Trong tháng 5/2021, Hãng đánh giá tín nhiệm quốc tế S&P Global Ratings công bố mức tín nhiệm đối tác dài hạn của Ngân hàng Thương mại cổ phần xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) là B+ với triển vọng “Ổn định”, không thay đổi so với mức xếp hạng đã công bố vào tháng 9/2020.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20210619/sp-global-ratings-giu-nguyen-muc-tin-nhiem-doi-tac-dai-han-cua-eximbank-408-19062021150402.pnghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/tai-chinh---ngan-hang/sp-global-ratings-giu-nguyen-muc-tin-nhiem-doi-tac-dai-han-cua-eximbank-148789Sat, 19 Jun 2021 15:04:02 GMTNgân hàng Bản Việt triển khai tính năng chuyển tiền nhanh bằng mã VietQR(BKTO) - Dịch vụ chuyển tiền nhanh bằng mã VietQR vừa được Ngân hàng Bản Việt triển khai cho phép khách hàng không cần phải nhập số tài khoản người nhận, không cần nhập số tiền hay nội dung chuyển khoản, người chuyển tiền chỉ cần quét mã VietQR là có thể chuyển tiền ngay tức thì.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20210618/ngan-hang-ban-viet-trien-khai-tinh-nang-chuyen-tien-nhanh-bang-ma-vietqr-408-18062021120315.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/tai-chinh---ngan-hang/ngan-hang-ban-viet-trien-khai-tinh-nang-chuyen-tien-nhanh-bang-ma-vietqr-148749Fri, 18 Jun 2021 12:03:15 GMTMOBI 2020: Mức độ công khai ngân sách của các Bộ, cơ quan Trung ương chưa có cải thiện(BKTO) - Kết quả khảo sát Chỉ số công khai ngân sách Bộ, cơ quan Trung ương (MOBI) năm 2020 cho thấy mức độ công khai thông tin ngân sách của các Bộ, cơ quan Trung ương chưa có sự cải thiện so với năm 2019.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20210616/mobi-2020-muc-do-cong-khai-ngan-sach-cua-cac-bo-co-quan-trung-uong-chua-co-cai-thien-408-16062021204458.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/tai-chinh---ngan-hang/mobi-2020-muc-do-cong-khai-ngan-sach-cua-cac-bo-co-quan-trung-uong-chua-co-cai-thien-148682Wed, 16 Jun 2021 20:44:58 GMTCông ty thông tin tín dụng phải có vốn điều lệ tối thiểu 30 tỷ đồng(BKTO) - Thông tin tín dụng là dữ liệu, số liệu, dữ kiện liên quan của khách hàng vay tại tổ chức tham gia của công ty thông tin tín dụng.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20210616/cong-ty-thong-tin-tin-dung-phai-co-von-dieu-le-toi-thieu-30-ty-dong-408-16062021085752.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/tai-chinh---ngan-hang/cong-ty-thong-tin-tin-dung-phai-co-von-dieu-le-toi-thieu-30-ty-dong-148657Wed, 16 Jun 2021 09:20:00 GMTChi hỗ trợ biên tập các nội dung truyền thông từ 100.000 - 350.000 đồng/tin, bài(BKTO) – Đó là một trong những nội dung được Bộ Tài chính nêu tại Dự thảo Thông tư quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình phát triển công tác xã hội; Chương trình trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng giai đoạn 2021-2030.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20210616/chi-ho-tro-bien-tap-cac-noi-dung-truyen-thong-tu-100000---350000-dongtin-bai-307-16062021085825.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/tai-chinh---ngan-hang/chi-ho-tro-bien-tap-cac-noi-dung-truyen-thong-tu-100000---350000-dongtin-bai-148658Wed, 16 Jun 2021 08:58:25 GMTNgân hàng dẫn đầu phát hành trái phiếu tháng 5(BKTO) - Trong tháng 5, nhóm ngân hàng dẫn đầu phát hành trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) trong nước với tổng giá trị phát hành đạt 18.485 tỷ đồng, nhóm DN bất động sản đứng vị trị thứ hai với tổng giá trị phát hành đạt 4.950 tỷ đồng.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20210613/ngan-hang-dan-dau-phat-hanh-trai-phieu-thang-5-408-13062021123422.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/tai-chinh---ngan-hang/ngan-hang-dan-dau-phat-hanh-trai-phieu-thang-5-148580Sun, 13 Jun 2021 12:34:23 GMTThêm nhiều trang thiết bị y tế được ưu đãi 5% mức thuế suất thuế giá trị gia tăng (BKTO) - Từ ngày 01/8/2021, nhiều trang thiết bị y tế nhập khẩu được bổ sung vào diện được ưu đãi thuế giá trị gia tăng (GTGT) với mức thuế suất 5%. Đây là nội dung chính của Thông tư số 43/2021/TT-BTC vừa được Bộ Tài chính ban hành.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20210613/them-nhieu-trang-thiet-bi-y-te-duoc-uu-dai-5-muc-thue-suat-thue-gia-tri-gia-tang-307-13062021093658.pnghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/tai-chinh---ngan-hang/them-nhieu-trang-thiet-bi-y-te-duoc-uu-dai-5-muc-thue-suat-thue-gia-tri-gia-tang-148575Sun, 13 Jun 2021 09:36:58 GMT5 tháng: Khoảng 21.000 tỷ đồng tiền thuế, tiền thuê đất đã được gia hạn(BKTO) - Tổng cục Thuế cho biết, đến hết tháng 5/2021, số tiền thuế, tiền thuê đất được gia hạn theo Nghị định số 52/2021/NĐ-CP của Chính phủ về gia hạn thời hạn nộp thuế (GTGT), thuế thu nhập DN, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2021 (Nghị định 52) ước tính đạt hơn 21.000 tỷ đồng. http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20210613/5-thang-khoang-21000-ty-dong-tien-thue-tien-thue-dat-da-duoc-gia-han-307-13062021093640.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/tai-chinh---ngan-hang/5-thang-khoang-21000-ty-dong-tien-thue-tien-thue-dat-da-duoc-gia-han-148574Sun, 13 Jun 2021 09:36:41 GMTVietinBank và OCB tăng vốn điều lệ từ chia cổ tức(BKTO) - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã chấp thuận cho Ngân hàng Thương mại cổ phần (TMCP) Công Thương Việt Nam và Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) tăng vốn điều lệ từ việc chia cổ tức.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20210612/vietinbank-va-ocb-tang-von-dieu-le-tu-chia-co-tuc-307-12062021142501.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/tai-chinh---ngan-hang/vietinbank-va-ocb-tang-von-dieu-le-tu-chia-co-tuc-148541Sat, 12 Jun 2021 15:55:00 GMTDự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển được ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp(BKTO) - DN có dự án đầu tư sản xuất sản phẩm thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển sẽ được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN). http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20210611/du-an-san-xuat-san-pham-cong-nghiep-ho-tro-uu-tien-phat-trien-duoc-uu-dai-thue-thu-nhap-doanh-nghiep-408-11062021094803.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/tai-chinh---ngan-hang/du-an-san-xuat-san-pham-cong-nghiep-ho-tro-uu-tien-phat-trien-duoc-uu-dai-thue-thu-nhap-doanh-nghiep-148508Fri, 11 Jun 2021 09:48:03 GMTBVSC: Thanh khoản ngân hàng bớt căng trong ngắn hạn(BKTO) - Tín dụng tăng nhanh hơn huy động vốn khiến thanh khoản thị trường bị thu hẹp. Tuy nhiên, lượng tiền mới từ Kho bạc Nhà nước (KBNN) vừa đổ vào hệ thống sẽ giúp giảm căng thẳng hệ thống trong ngắn hạn.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20210609/bvsc-thanh-khoan-ngan-hang-bot-cang-trong-ngan-han-307-09062021182915.pnghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/tai-chinh---ngan-hang/bvsc-thanh-khoan-ngan-hang-bot-cang-trong-ngan-han-148453Wed, 09 Jun 2021 18:29:15 GMTVPBank giải ngân online 100% với khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa(BKTO) - Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) vừa ra mắt dịch vụ giải ngân trực tuyến cho khách hàng DN nhỏ và vừa (SME). Theo đó, khách hàng SME sẽ nhận được số tiền giải ngân chỉ sau vài giờ mà không cần phải đến phòng giao dịch.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20210609/vpbank-giai-ngan-online-100-voi-khach-hang-doanh-nghiep-nho-va-vua-408-09062021182850.pnghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/tai-chinh---ngan-hang/vpbank-giai-ngan-online-100-voi-khach-hang-doanh-nghiep-nho-va-vua-148452Wed, 09 Jun 2021 18:28:50 GMTCắt giảm kinh phí hội nghị, tiết kiệm chi thường xuyên để bổ sung nguồn phòng, chống dịch COVID-19(BKTO) - Nội dung quan trọng này vừa được Chính phủ thông qua tại Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5/2021. http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20210609/cat-giam-kinh-phi-hoi-nghi-tiet-kiem-chi-thuong-xuyen-de-bo-sung-nguon-phong-chong-dich-covid-19-408-09062021122214.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/tai-chinh---ngan-hang/cat-giam-kinh-phi-hoi-nghi-tiet-kiem-chi-thuong-xuyen-de-bo-sung-nguon-phong-chong-dich-covid-19-148433Wed, 09 Jun 2021 12:22:14 GMTMSB ưu đãi tín dụng cho doanh nghiệp ngành Dược - Y tế(BKTO) - Ngân hàng Thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB) dành nguồn tín dụng lớn với lãi suất ưu đãi cùng gói giải pháp tài chính trọn gói, chuyên biệt cho DN ngành Dược - Y tế.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20210605/msb-uu-dai-tin-dung-cho-doanh-nghiep-nganh-duoc---y-te-307-05062021110507.pnghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/tai-chinh---ngan-hang/msb-uu-dai-tin-dung-cho-doanh-nghiep-nganh-duoc---y-te-148302Sat, 05 Jun 2021 11:20:00 GMTMoody’s nâng triển vọng tín nhiệm của HDBank từ “Ổn định” lên “Tích cực”(BKTO) - Tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế Moody’s Investors Service (Moody’s) vừa xác nhận “Xếp hạng tiền gửi dài hạn bằng nội tệ, ngoại tệ và xếp hạng nhà phát hành của Ngân hàng Thương mại cổ phần Phát triển TP. HCM (HDBank) ở mức B1, đồng thời nâng triển vọng của Ngân hàng từ “Ổn định” lên “Tích cực” .http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20210605/moodys-nang-trien-vong-tin-nhiem-cua-hdbank-tu-on-dinh-len-tich-cuc-307-05062021110453.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/tai-chinh---ngan-hang/moodys-nang-trien-vong-tin-nhiem-cua-hdbank-tu-on-dinh-len-tich-cuc-148301Sat, 05 Jun 2021 11:15:00 GMTVietcombank miễn phí chuyển tiền ủng hộ Quỹ vắc-xin phòng Covid-19(BKTO) - Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã miễn phí cho toàn bộ các giao dịch chuyển tiền của khách hàng cá nhân và khách hàng tổ chức tới các tài khoản tiếp nhận của Quỹ Vắc-xin phòng Covid-19 kể từ ngày 01/6.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20210605/vietcombank-mien-phi-chuyen-tien-ung-ho-quy-vac-xin-phong-covid-19-307-05062021110436.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/tai-chinh---ngan-hang/vietcombank-mien-phi-chuyen-tien-ung-ho-quy-vac-xin-phong-covid-19-148300Sat, 05 Jun 2021 11:10:00 GMTCảnh báo xuất hiện tin nhắn lừa đảo, giả mạo MBBank(BKTO) - Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội (MB) đã cảnh báo việc xuất hiện các SMS giả mạo tên MBBank để lừa đảo khách hàng ấn vào đường dẫn (link) chứa mã độc.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20210604/canh-bao-xuat-hien-tin-nhan-lua-dao-gia-mao-mbbank-307-04062021000247.pnghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/tai-chinh---ngan-hang/canh-bao-xuat-hien-tin-nhan-lua-dao-gia-mao-mbbank-148242Thu, 03 Jun 2021 23:05:00 GMTVietcombank giảm lãi, phí hỗ trợ khách hàng tại Bắc Giang và Bắc Ninh(BKTO) - Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) vừa quyết định giảm đồng loạt lãi suất tiền vay và phí đối với khách hàng tại Bắc Giang và Bắc Ninh trong thời gian 3 tháng, từ ngày 01/6 đến hết 31/8/2021.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20210603/vietcombank-giam-lai-phi-ho-tro-khach-hang-tai-bac-giang-va-bac-ninh-307-03062021090028.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/tai-chinh---ngan-hang/vietcombank-giam-lai-phi-ho-tro-khach-hang-tai-bac-giang-va-bac-ninh-148200Thu, 03 Jun 2021 09:00:29 GMTLãi suất huy động có thể tăng nhẹ trở lại vào cuối nămBKTO – Theo Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC), thanh khoản hệ thống ngân hàng năm 2021 khả năng sẽ không còn dư thừa nhiều như năm 2020. Do đó, lãi suất huy động (LSHĐ) có thể sẽ tăng nhẹ trở lại vào cuối năm.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20210603/lai-suat-huy-dong-co-the-tang-nhe-tro-lai-vao-cuoi-nam-307-03062021090015.pnghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/tai-chinh---ngan-hang/lai-suat-huy-dong-co-the-tang-nhe-tro-lai-vao-cuoi-nam-148199Thu, 03 Jun 2021 09:00:17 GMTVietinBank ưu đãi lớn cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu(BKTO) - Từ nay đến hết ngày 31/5/2022, Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam (VietinBank) triển khai Chương trình ưu đãi lớn chưa từng có dành cho khách hàng DN hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20210602/vietinbank-uu-dai-lon-cho-doanh-nghiep-xuat-nhap-khau-307-02062021140949.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/tai-chinh---ngan-hang/vietinbank-uu-dai-lon-cho-doanh-nghiep-xuat-nhap-khau-148172Wed, 02 Jun 2021 14:09:50 GMTAgribank tiếp tục miễn phí dịch vụ chuyển tiền trên kênh Internet Banking(BKTO) - Từ ngày 01/6, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) tiếp tục triển khai chính sách miễn phí chuyển tiền trong nước trên kênh Internet Banking.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20210601/agribank-tiep-tuc-mien-phi-dich-vu-chuyen-tien-tren-kenh-internet-banking-307-01062021091610.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/tai-chinh---ngan-hang/agribank-tiep-tuc-mien-phi-dich-vu-chuyen-tien-tren-kenh-internet-banking-148108Tue, 01 Jun 2021 09:16:11 GMTVietcombank lần thứ 6 nhận Giải thưởng “Ngân hàng tốt nhất Việt Nam”(BKTO) - Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) vừa được Tạp chí Euromoney trao tặng Giải thưởng “Ngân hàng tốt nhất Việt Nam 2020”.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20210601/vietcombank-lan-thu-6-nhan-giai-thuong-ngan-hang-tot-nhat-viet-nam-408-01062021091600.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/tai-chinh---ngan-hang/vietcombank-lan-thu-6-nhan-giai-thuong-ngan-hang-tot-nhat-viet-nam-148107Mon, 31 May 2021 22:20:00 GMTThêm động lực cho hành trình số hóa ngân hàng(BKTO) - Các tổ chức tín dụng (TCTD) đã và đang nỗ lực trong hành trình chuyển đổi số. Thêm động lực cho hành trình ấy khi mới đây, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã ban hành Kế hoạch chuyển đổi số toàn ngành với nhiều mục tiêu đáng lưu ý. http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20210531/them-dong-luc-cho-hanh-trinh-so-hoa-ngan-hang-408-31052021105051.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/tai-chinh---ngan-hang/them-dong-luc-cho-hanh-trinh-so-hoa-ngan-hang-148074Mon, 31 May 2021 10:50:53 GMTGần 900.000 lượt khách hàng được vay vốn tín dụng chính sách(BKTO) - 4 tháng đầu năm 2021, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đã gia hạn nợ cho 4.653 lượt khách hàng, cho vay bổ sung 1.376 tỷ đồng với 47.995 lượt khách hàng, cho vay mới 30.823 tỷ đồng với 845.691 lượt khách hàng.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20210530/gan-900000-luot-khach-hang-duoc-vay-von-tin-dung-chinh-sach-408-30052021090704.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/tai-chinh---ngan-hang/gan-900000-luot-khach-hang-duoc-vay-von-tin-dung-chinh-sach-148058Sat, 29 May 2021 20:35:00 GMTTiền điện tử - Cơ hội và thách thức đối với kế toán (BKTO) - Hệ sinh thái tiền điện tử đang cách mạng hóa thế giới tài chính và phát triển với tốc độ chóng mặt. Điều này mở ra cơ hội phát triển song cũng đặt ra không ít thách thức cho những công ty kế toán. http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20210528/tien-dien-tu---co-hoi-va-thach-thuc-doi-voi-ke-toan-408-28052021154851.pnghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/tai-chinh---ngan-hang/tien-dien-tu---co-hoi-va-thach-thuc-doi-voi-ke-toan-148001Fri, 28 May 2021 15:48:51 GMTLãi suất liên ngân hàng tiếp tục tăng (BKTO) – Tỷ giá và diễn biến thị trường ngoại tệ nhìn chung ổn định; lãi suất bình quân liên ngân hàng dao động nhẹ. Trong khi đó, giao dịch trên thị trường liên ngân hàng tiếp tục tăng.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20210528/lai-suat-lien-ngan-hang-tiep-tuc-tang-408-28052021094447.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/tai-chinh---ngan-hang/lai-suat-lien-ngan-hang-tiep-tuc-tang-147980Fri, 28 May 2021 09:44:48 GMTQuảng Nam: Thu ngân sách 4 tháng tăng hơn 50%(BKTO) – Trong 4 tháng đầu năm 2021, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn toàn tỉnh Quảng Nam đạt 9.457 tỷ đồng, bằng 49% dự toán năm và tăng 51% so với cùng kỳ năm 2020.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20210527/quang-nam-thu-ngan-sach-4-thang-tang-hon-50-408-27052021165214.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/tai-chinh---ngan-hang/quang-nam-thu-ngan-sach-4-thang-tang-hon-50-147956Thu, 27 May 2021 16:52:15 GMTKiểm toán nêu loạt vấn đề về phân loại nợ, trích lập dự phòng tại PVcomBank(BKTO)- Lợi nhuận trước thuế của PVcomBank sẽ giảm 541,198 tỉ đồng nếu thực hiện đầy đủ quy định về phân loại nợ, trích lập dự phòng và thoái lãi dự thu với các khoản cho vay khách hàng, theo kiểm toán viên của Hãng Kiểm toán AASChttp://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20210526/kiem-toan-neu-loat-van-de-ve-phan-loai-no-trich-lap-du-phong-tai-pvcombank-408-26052021201913.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/tai-chinh---ngan-hang/kiem-toan-neu-loat-van-de-ve-phan-loai-no-trich-lap-du-phong-tai-pvcombank-147855Tue, 25 May 2021 20:00:00 GMTXây dựng cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách: Xóa bỏ xin cho, tăng cường phân cấp(BKTO) - Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính xây dựng cơ chế, chính sách tài chính - NSNN phải phát huy tinh thần tự lực, tự cường và tính chủ động, sáng tạo của các cấp, các ngành; dứt khoát xóa bỏ quan liêu bao cấp, tư duy xin cho. Chi ngân sách tiết kiệm, hiệu quả, đúng hướng, tăng cường phân cấp. http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20210527/xay-dung-co-che-chinh-sach-tai-chinh---ngan-sach-xoa-bo-xin-cho-tang-cuong-phan-cap-408-27052021093749.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/tai-chinh---ngan-hang/xay-dung-co-che-chinh-sach-tai-chinh---ngan-sach-xoa-bo-xin-cho-tang-cuong-phan-cap-147885Tue, 25 May 2021 08:50:00 GMT Các công ty khởi nghiệp đang thu hút vốn bằng M&A(BKTO) - Ba tháng đầu năm 2021, thị trường mua bán sáp nhập (M&A) Việt Nam đã ghi nhận 16 thương vụ liên quan đến các công ty khởi nghiệp. Mặc dù số lượng thương vụ giảm nhưng tổng giá trị của các thương vụ (không bao gồm số tiền tài trợ không được tiết lộ) đạt 150 triệu USD, tăng 34% so với cùng kỳ năm ngoái, theo báo cáo mới nhất của Quỹ Đầu tư mạo hiểm Nextrans.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20210521/cac-cong-ty-khoi-nghiep-dang-thu-hut-von-bang-ma-408-21052021162950.pnghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/tai-chinh---ngan-hang/cac-cong-ty-khoi-nghiep-dang-thu-hut-von-bang-ma-147763Fri, 21 May 2021 16:29:50 GMTBình Dương: Thu hút FDI 5 tháng đầu năm tăng gần 60%(BKTO) - Theo số liệu của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương, tính đến ngày 15/5/2021, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài (ĐTNN) vào tỉnh Bình Dương đạt 1,25 tỷ USD, tăng 59% so với cùng kỳ năm 2020.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20210521/binh-duong-thu-hut-fdi-5-thang-dau-nam-tang-gan-60-408-21052021162153.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/tai-chinh---ngan-hang/binh-duong-thu-hut-fdi-5-thang-dau-nam-tang-gan-60-147759Fri, 21 May 2021 16:21:53 GMT