Tư vấn pháp luậthttp://baokiemtoannhanuoc.vn//rss/tu-van-phap-luat.rssKiểm Toán RSSKiểm ToánLuật sư xúi giục khách hàng khai sai sự thật bị phạt tới 40 triệu đồng(BKTO) - Nghị định số 82/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của Chính phủ quy định cụ thể hành vi và mức phạt vi phạm quy định đối với hoạt động hành nghề luật sư, trong đó nêu rõ: Luật sư cung cấp hoặc hướng dẫn khách hàng cung cấp tài liệu, vật chứng giả, sai sự thật; xúi giục khách hàng khai sai sự thật hoặc xúi giục khách hàng khiếu nại, tố cáo trái pháp luật sẽ bị phạt vi phạm hành chính từ 30-40 triệu đồng.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/library/images/site-3/20200722/637310095694311058-5.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/tu-van-phap-luat/luat-su-xui-giuc-khach-hang-khai-sai-su-that-bi-phat-toi-40-trieu-dong-145213Wed, 22 Jul 2020 15:25:00 GMTHướng dẫn khai thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế mới(BKTO) - Luật Quản lý thuế số 38 chính thức có hiệu lực từ 1/7/2020. Theo quy định của luật, việc khai thuế có một số điểm mới đáng chú ý, người nộp thuế cần biết để thực hiện đúng, tránh bị phạt.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/library/images/site-3/20200722/637309396787843431-1.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/tu-van-phap-luat/huong-dan-khai-thue-theo-quy-dinh-cua-luat-quan-ly-thue-moi-145204Tue, 21 Jul 2020 18:05:00 GMTPháp luật quy định như thế nào về khai thuế của chi nhánh?(BKTO)- Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc kinh doanh ở địa phương cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cùng nơi người nộp thuế có trụ sở chính thì người nộp thuế thực hiện khai thuế giá trị gia tăng chung cho cả đơn vị trực thuộc.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20200319/phap-luat-quy-dinh-nhu-the-nao-ve-khai-thue-cua-chi-nhanh-310-19032020161348.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/tu-van-phap-luat/phap-luat-quy-dinh-nhu-the-nao-ve-khai-thue-cua-chi-nhanh-143881Thu, 19 Mar 2020 16:13:48 GMTĐẩy mạnh việc rà soát văn bản quy phạm pháp luật(BKTO) - Để triển khai các nhiệm vụ liên quan đến việc rà soát văn bản quy phạm pháp luật (rà soát văn bản) theo yêu cầu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Nghị quyết của Chính phủ bảo đảm tiến độ, chất lượng, tính toàn diện và hệ thống, Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện rà soát văn bản thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của các bộ, cơ quan ngang bộ (Kế hoạch). http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/library/images/site-3/20200304/12.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/tu-van-phap-luat/day-manh-viec-ra-soat-van-ban-quy-pham-phap-luat-143522Wed, 12 Feb 2020 16:57:00 GMTTiếp tục điều chỉnh nhiều thuế suất trong dự thảo sửa Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi(BKTO) - Từ giữa tháng 3/2019 tới nay, Bộ Tài chính đã 2 lần gửi xin ý kiến rộng rãi về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 125/2017/NĐ-CP về Biểu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ưu đãi để xin ý kiến của các tổ chức, cá nhân. Tuy nhiên, đến giữa tháng 9/2019, các kiến nghị mới phát sinh vẫn tiếp tục gửi về. Hiện nay, Bộ Tài chính đã giải trình, tiếp thu và xin ý kiến một lần nữa trước khi trình Chính phủ bản cuối trước khi ban hành.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20191002/tiep-tuc-dieu-chinh-nhieu-thue-suat-trong-du-thao-sua-bieu-thue-nhap-khau-uu-dai-312-02102019161023.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/tu-van-phap-luat/tiep-tuc-dieu-chinh-nhieu-thue-suat-trong-du-thao-sua-bieu-thue-nhap-khau-uu-dai-142227Wed, 02 Oct 2019 16:10:24 GMTXử lý các tình huống doanh nghiệp nộp nhầm tiền thuế(BKTO)- Xử lý vướng mắc liên quan đến tiền phạt chậm nộp dự kiến phát sinh do các nguyên nhân khách quan đã nộp nhầm tiền thuế, Tổng cục Hải quan vừa có hướng dẫn Cục Hải quan Bình Dương và Cục Hải quan các tỉnh, thành phố xử lý các tình huống này.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20190904/xu-ly-cac-tinh-huong-doanh-nghiep-nop-nham-tien-thue-312-04092019145308.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/tu-van-phap-luat/xu-ly-cac-tinh-huong-doanh-nghiep-nop-nham-tien-thue-141949Wed, 04 Sep 2019 14:40:00 GMTXây dựng luật về PPP đáp ứng yêu cầu thực tiễn(BKTO) - Thực hiện nhiệm vụ Chính phủ giao, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) đã nghiên cứu và hoàn thiện Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP). Thực tiễn cho thấy, “việc nâng cấp các quy định về PPP từ cấp Nghị định lên cấp Luật trong bối cảnh hiện nay là rất cần thiết” - Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện quy định pháp luật về đầu tư theo hình thức PPP của Bộ KH&ĐT nêu rõ.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/library/images/site-3/20180630/3-%20trang%203.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/tu-van-phap-luat/xay-dung-luat-ve-ppp-dap-ung-yeu-cau-thuc-tien-138931Mon, 02 Jul 2018 08:35:00 GMTChính phủ ban hành Nghị quyết về BOT giao thông(BKTO) - Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 83/NQ-CP triển khai thực hiện Nghị quyết số 437/NQ-UBTVQH14 ngày 21/10/2017 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về một số nhiệm vụ và giải pháp tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnh việc thực hiện chính sách pháp luật về đầu tư và khai thác các công trình giao thông theo hình thức hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT).http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/library/images/site-3/20180629/1.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/tu-van-phap-luat/chinh-phu-ban-hanh-nghi-quyet-ve-bot-giao-thong-138927Fri, 29 Jun 2018 15:45:00 GMTDự thảo Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi): Nhiều vấn đề cần tiếp tục làm rõ(BKTO) - Ngày 13/6, Quốc hội dành cả ngày thảo luận tại hội trường về Dự án Luật Phòng, chống tham nhũng (PCTN) (sửa đổi). Tại phiên thảo luận, các quy định liên quan đến việc mở rộng phạm vi kê khai tài sản, thu nhập; xử lý tài sản kê khai không trung thực hoặc tài sản, thu nhập tăng thêm mà không giải trình được nguồn gốc hợp lý… là những nội dung được nhiều đại biểu Quốc hội tập trung thảo luận, làm rõ để đảm bảo tính khả thi của Luật.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/library/images/site-3/20180616/3%20-%20trang3.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/tu-van-phap-luat/du-thao-luat-phong-chong-tham-nhung-sua-doi-nhieu-van-de-can-tiep-tuc-lam-ro-138860Mon, 18 Jun 2018 08:25:00 GMTQuốc hội thông qua Luật Thể dục, thể thao, Luật Đo đạc và bản đồ(BKTO) - Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 5, hôm nay (14/6), Quốc hội đã biểu quyết thông qua 2 dự án luật, đồng thời thảo luận, góp ý vào 2 dự thảo luật.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20180615/quoc-hoi-thong-qua-luat-the-duc-the-thao-luat-do-dac-va-ban-do-307-15062018080535.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/tu-van-phap-luat/quoc-hoi-thong-qua-luat-the-duc-the-thao-luat-do-dac-va-ban-do-138851Fri, 15 Jun 2018 07:50:00 GMTỦy ban Cạnh tranh Quốc gia phải bồi thường nếu gây thiệt hại cho doanh nghiệp(BKTO) - Đây là một trong những điểm đáng chú ý trong Luật Cạnh tranh (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua sáng 12/6, với 95,28% đại biểu Quốc hội tán thành.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20180613/uy-ban-canh-tranh-quoc-gia-phai-boi-thuong-neu-gay-thiet-hai-cho-doanh-nghiep-307-13062018123116.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/tu-van-phap-luat/uy-ban-canh-tranh-quoc-gia-phai-boi-thuong-neu-gay-thiet-hai-cho-doanh-nghiep-138835Wed, 13 Jun 2018 12:10:00 GMTchính sách ưu đãi cho đặc khu kinh tế: Tạo đột phá nhưng cần… thận trọng(BKTO) - Sáng 23/5, Quốc hội thảo luận tại hội trường về Dự án Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc. Tán thành cao với sự cần thiết ban hành và nhiều quy định trong Dự thảo Luật nhằm tạo đột phá cho sự phát triển kinh tế đất nước, tuy nhiên, các chính sách ưu đãi, đột phá như thế nào để đảm bảo tính khả thi, thúc đẩy phát triển kinh tế, đảm bảo lợi ích tối ưu của đất nước, nhân dân vẫn là điều khiến không ít đại biểu băn khoăn.http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/library/images/site-3/20180527/3%20-%20le%20thu%20ha.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/tu-van-phap-luat/chinh-sach-uu-dai-cho-dac-khu-kinh-te-tao-dot-pha-nhung-can-than-trong-138754Mon, 28 May 2018 08:25:00 GMTCác trường hợp doanh nghiệp được gia hạn nộp thuế?(BKTO) - <span>Giải đáp vướng mắc của Công ty TNHH Thương Mại Công nghệ Long Thanh về quy định các trường hợp doanh nghiệp được gia hạn nộp thuế, Tổng cục Thuế hướng dẫn cụ thể vấn đề này.</span><br>http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20170704/cac-truong-hop-doanh-nghiep-duoc-gia-han-nop-thue-350-04072017105419.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/tu-van-phap-luat/cac-truong-hop-doanh-nghiep-duoc-gia-han-nop-thue-137419Wed, 14 Jun 2017 11:20:00 GMTSửa Luật Quản lý nợ công: Đáp ứng yêu cầu đặt ra trong tình hình mới(BKTO)- Lần đầu tiên Dự thảo Luật Quản lý nợ công (sửa đổi) đã được Bộ Tài chính trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) tại phiên họp thứ 8 diễn ra ngày 20/3. Dự thảo Luật đã thu hút sự quan tâm của các đại biểu, nhất là các quy định liên quan đến phạm vi và quản lý nhà nước về nợ công…http://media.baokiemtoannhanuoc.vn//files/images/site-3/20170516/sua-luat-quan-ly-no-cong-dap-ung-yeu-cau-dat-ra-trong-tinh-hinh-moi-308-16052017162453.jpghttp://baokiemtoannhanuoc.vn/tu-van-phap-luat/sua-luat-quan-ly-no-cong-dap-ung-yeu-cau-dat-ra-trong-tinh-hinh-moi-137282Thu, 23 Mar 2017 14:00:00 GMT