Thứ Ba, 14/7/2020 - 14:50:47 Đường dây nóng: 096 774 2199 Liên hệ quảng cáo: (024) 6282 2201 Cơ quan: (024) 6282 2100 Email: kiemtoandientu@sav.gov.vn
Vai trò của KTNN trong quản lý về chống chuyển giá

Vai trò của KTNN trong quản lý về chống chuyển giá

(BKTO) - Xuất phát từ thực tế, khi bàn về giải pháp chống chuyển giá, nhiều chuyên gia nhấn mạnh rằng, thông qua thực hiện tốt vai trò kiểm toán đối với việc chống chuyển giá, một mặt KTNN sẽ giúp ngăn ngừa thất thu NSNN; mặt khác, KTNN sẽ có những kiến nghị chất lượng về công tác giám sát, quản lý, kiểm soát hoạt động chuyển giá của các DN gửi tới Quốc hội, Chính phủ và các địa phương.

Xem tiếp

Sự Kiện nổi bật

Chuyên đề

 Thời tiết
Các ấn phẩm Báo Kiểm toán

Liên hệ đặt báo: (024) 6282 2201