Thứ Tư, 02/12/2020 - 06:37:21 Đường dây nóng: 096 774 2199 Liên hệ quảng cáo: (024) 6282 2201 Cơ quan: (024) 6282 2100 Email: kiemtoandientu@sav.gov.vn
Cần sửa đổi, bổ sung một số nội dung vào Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng

Cần sửa đổi, bổ sung một số nội dung vào Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng

(BKTO) - Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng đang được đưa ra lấy ý kiến toàn dân đã thể hiện sự chuẩn bị công phu, nghiêm túc, bố cục rõ ràng, nội dung trình bày khoa học, chặt chẽ, ngắn gọn, dễ tiếp thu. Tuy vậy, theo kiến nghị của Đảng ủy KTNN, một số nội dung vẫn cần được bổ sung, sửa đổi để hoàn thiện hơn Dự thảo.

Xem tiếp
Xem thêm

Sự Kiện nổi bật

Chuyên đề

 Thời tiết
Các ấn phẩm Báo Kiểm toán

Liên hệ đặt báo: (024) 6282 2201