Thứ Ba, 19/11/2019 - 22:24:52 Đường dây nóng: 096 774 2199 Liên hệ quảng cáo: (024) 6282 2201 Cơ quan: (024) 6282 2100 Email: kiemtoandientu@sav.gov.vn
Sửa đổi Luật Kiểm toán Nhà nước: Nên bổ sung quy định về kiểm toán nội bộ

Sửa đổi Luật Kiểm toán Nhà nước: Nên bổ sung quy định về kiểm toán nội bộ

(BKTO) - Chủ tịch Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam ĐẶNG VĂN THANH khẳng định không có sự chồng chéo trong hoạt động giữa KTNN với các cơ quan thanh tra, kiểm tra theo quy định tại Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật KTNN (sau đây gọi tắt là Dự án Luật). Tuy nhiên, theo ông Thanh điều này vẫn chưa đủ và “cần bổ sung quy định về kiểm toán nội bộ”.

Xem tiếp
Xem thêm

Sự Kiện nổi bật

Chuyên đề

 Thời tiết
Các ấn phẩm Báo Kiểm toán

Liên hệ đặt báo: (024) 6282 2201