Thứ Hai, 23/9/2019 - 11:48:10 Đường dây nóng: 096 774 2199 Liên hệ quảng cáo: (024) 6262 8616 - Số máy lẻ: 1312 Cơ quan: (024) 6262 8616 Email: kiemtoandientu@sav.gov.vn
KTNN tham gia giám định tư pháp góp phần bảo đảm sự độc lập, khách quan của kết luận giám định

KTNN tham gia giám định tư pháp góp phần bảo đảm sự độc lập, khách quan của kết luận giám định

(BKOT) - Tại Hội thảo lấy ý kiến về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước do Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội tổ chức tại Đà Nẵng ngày 26/4, các chuyên gia tán thành cao với đề xuất bổ sung nhiệm vụ giám định tư pháp cho KTNN nhưng khuyến nghị KTNN cân nhắc một số vấn đề như phạm vi giám định và mối quan hệ giữa KTNN và các cơ quan quản lý nhà nước về giám định tư pháp của Chính phủ…

Xem tiếp

Sự Kiện nổi bật

Chuyên đề

 Thời tiết
Các ấn phẩm Báo Kiểm toán

Liên hệ đặt báo: (024) 6262 8616 - Số máy lẻ: 1312