Thứ Tư, 21/4/2021 - 08:25:29 Đường dây nóng: 096 774 2199 Liên hệ quảng cáo: (024) 6282 2201 Cơ quan: (024) 6282 2100 Email: kiemtoandientu@sav.gov.vn
Hướng dẫn sinh hoạt Chuyên đề học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2020

Hướng dẫn sinh hoạt Chuyên đề học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2020

(BKTO) - Ban Thường vụ Đảng ủy KTNN vừa ban hành Hướng dẫn Học tập Chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Xem tiếp
Xem thêm

Sự Kiện nổi bật

Chuyên đề

 Thời tiết
Các ấn phẩm Báo Kiểm toán

Liên hệ đặt báo: (024) 6282 2201