Thứ Sáu, 25/9/2020 - 23:12:58 Đường dây nóng: 096 774 2199 Liên hệ quảng cáo: (024) 6282 2201 Cơ quan: (024) 6282 2100 Email: kiemtoandientu@sav.gov.vn
Tiếp tục tạo sức lan tỏa trong các phong trào thi đua

Tiếp tục tạo sức lan tỏa trong các phong trào thi đua

(BKTO) - Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh nhấn mạnh yêu cầu này tại Đại hội thi đua yêu nước ngành Giáo dục lần thứ VII năm 2020, diễn ra tại Hà Nội ngày 23/9.

Xem tiếp

Sự Kiện nổi bật

Chuyên đề

 Thời tiết
Các ấn phẩm Báo Kiểm toán

Liên hệ đặt báo: (024) 6282 2201