Thứ Tư, 20/01/2021 - 13:04:45 Đường dây nóng: 096 774 2199 Liên hệ quảng cáo: (024) 6282 2201 Cơ quan: (024) 6282 2100 Email: kiemtoandientu@sav.gov.vn
Công tác quản lý, sử dụng đất của doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa: Thiếu sót từ cơ quan quản lý đến doanh nghiệp

Công tác quản lý, sử dụng đất của doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa: Thiếu sót từ cơ quan quản lý đến doanh nghiệp

(BKTO) - Qua kiểm toán công tác quản lý, sử dụng đất của DNNN cổ phần hóa (CPH) giai đoạn 2011-2017 tại 5 tỉnh, thành phố: Bắc Giang, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên và Quảng Ninh, KTNN khu vực VI nhận thấy phần lớn DN đưa ra phương án sử dụng đất không phù hợp với hoạt động sản xuất, kinh doanh; còn tình trạng DN cố giữ đất để trục lợi từ quyền thuê đất nhà nước hoặc chờ cơ hội để chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Cùng với đó, công tác quản lý đất đai còn nhiều thiếu sót.

Xem tiếp
 • Khó khăn và rủi ro khi kiểm toán xác định giá đất để thanh toán dự án BT

  Khó khăn và rủi ro khi kiểm toán xác định giá đất để thanh toán dự án BT

  (BKTO) - Thực tiễn cho thấy, việc xác định giá trị quỹ đất để thanh toán giá trị dự án xây dựng - chuyển giao (BT) là vấn đề không hề đơn giản, dễ gây thất thoát tài sản công, tham nhũng, lợi ích nhóm. Điều này cũng gây khó khăn và rủi ro đối với kiểm toán viên (KTV) nhà nước khi kiểm toán nội dung này.

  Xem tiếp
 • Mở rộng phạm vi, đổi mới phương thức kiểm toán công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng

  Mở rộng phạm vi, đổi mới phương thức kiểm toán công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng

  (BKTO) - Thời gian qua, KTNN khu vực IV đã kiểm toán các dự án đầu tư, trong đó có nội dung kiểm toán công tác bồi thường giải phóng mặt bằng (BTGPMB); kiểm toán thu ngân sách địa phương và kiểm toán Chuyên đề Quản lý, sử dụng đất liên quan đến đất đai thuộc đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất. Qua đó, đơn vị đã phát hiện một số sai phạm nổi bật liên quan đến BTGPMB, kiến nghị thu hồi, nộp NSNN và rút ra nhiều kinh nghiệm quý.

  Xem tiếp
 • Quản lý đất đai khu đô thị: Còn nhiều bất cập

  Quản lý đất đai khu đô thị: Còn nhiều bất cập

  (BKTO) - Năm 2017, KTNN khu vực XIII thực hiện kiểm toán việc quản lý, sử dụng đất khu đô thị và các dự án được giao, thuê đất giai đoạn 2014-2016 tại 2 tỉnh trên địa bàn (tỉnh A và B). Qua đó, KTNN khu vực XIII đã chỉ ra nhiều bất cập trong công tác quản lý đất đai khu đô thị, đặc biệt là việc xác định giá đất, từ đó đúc rút một số bài học kinh nghiệm nhằm thực hiện tốt nội dung kiểm toán này trong thời gian tới.

  Xem tiếp
 • Kiểm toán việc quản lý, sử dụng đất đai đô thị: Kết quả đạt được và vấn đề đặt ra

  Kiểm toán việc quản lý, sử dụng đất đai đô thị: Kết quả đạt được và vấn đề đặt ra

  (BKTO) - Những năm qua, KTNN khu vực I đã thực hiện kiểm toán việc quản lý, sử dụng đất (SDĐ) năm 2011; Chuyên đề: “Việc giao đất có thu tiền SDĐ và việc thực hiện các dự án được giao, thuê đất giai đoạn 2013-2016”; “Việc quản lý, SDĐ trong quá trình cổ phần hóa và sau cổ phần hóa của các DN giai đoạn 2011-2017”. Kết quả kiểm toán đã chỉ ra nhiều bất cập, sai sót làm thất thoát nguồn lực của Nhà nước.

  Xem tiếp
 • Tăng hiệu lực, hiệu quả kiểm toán việc quản lý, sử dụng đất

  Tăng hiệu lực, hiệu quả kiểm toán việc quản lý, sử dụng đất

  (BKTO) - Kiểm toán việc quản lý, sử dụng đất (SDĐ) khu đô thị là lĩnh vực khó, phức tạp, đòi hỏi kiểm toán viên (KTV) phải có nhiều kinh nghiệm để phân tích, nhận định và đưa ra kết luận, kiến nghị chính xác. Nhằm giúp KTV đánh giá được tính hiệu quả của việc thực hiện dự án khu đô thị, KTNN khu vực VII đã đề xuất một số giải pháp đối với lĩnh vực kiểm toán này.

  Xem tiếp

Sự Kiện nổi bật

Chuyên đề

 Thời tiết
Các ấn phẩm Báo Kiểm toán

Liên hệ đặt báo: (024) 6282 2201