Thứ Năm, 11/8/2022 - 14:49:26 Đường dây nóng: 096 774 2199 Liên hệ quảng cáo: (024) 6282 2201 Cơ quan: (024) 6282 2176 Email: kiemtoandientu@sav.gov.vn
Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV: Thành công từ sự chủ động, chuẩn bị kỹ lưỡng

Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV: Thành công từ sự chủ động, chuẩn bị kỹ lưỡng

(BKTO) - Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV đã kết thúc tốt đẹp với việc xem xét, biểu quyết thông qua 05 Luật, 16 nghị quyết chuyên đề và Nghị quyết chung của Kỳ họp, cho ý kiến về 06 dự án luật và quyết nghị nhiều nội dung quan trọng khác. Để hoàn thành một khối lượng công việc lớn như vậy và vẫn bảo đảm chất lượng, thời gian kỳ họp như dự kiến chính là nhờ sự vào cuộc chủ động của Quốc hội, sự phối hợp chặt chẽ của Chính phủ và các cơ quan liên quan… nhằm chuẩn bị kỹ lưỡng các nội dung cho Kỳ họp.

Xem tiếp

Sự Kiện nổi bật

Chuyên đề

 Thời tiết
Các ấn phẩm Báo Kiểm toán

Liên hệ đặt báo: (024) 6282 2201