Thứ Tư, 02/12/2020 - 06:15:06 Đường dây nóng: 096 774 2199 Liên hệ quảng cáo: (024) 6282 2201 Cơ quan: (024) 6282 2100 Email: kiemtoandientu@sav.gov.vn
Cần bổ sung quy định về trách nhiệm của các cơ quan thanh tra, kiểm tra trong vấn đề phối hợp với Kiểm toán Nhà nước

Cần bổ sung quy định về trách nhiệm của các cơ quan thanh tra, kiểm tra trong vấn đề phối hợp với Kiểm toán Nhà nước

(BKTO) - Thời gian qua, công tác phối hợp giữa KTNN và Thanh tra Chính phủ (TTCP) trong xây dựng kế hoạch hằng năm và sử dụng kết quả thanh tra, kiểm toán luôn được lãnh đạo KTNN và lãnh đạo TTCP quan tâm, chỉ đạo sát sao nhằm đảm bảo mỗi đơn vị thực hiện đúng các chức năng nhiệm vụ được Đảng, Quốc hội và Chính phủ giao, đồng thời giảm thiểu ảnh hưởng của hoạt động thanh tra, kiểm toán đến hoạt động thường xuyên của các đơn vị là đối tượng được thanh tra, kiểm toán. Tuy nhiên, mặc dù giữa KTNN và TTCP hiện không có sự chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ, song tình trạng trùng lặp về đối tượng, đơn vị được thanh tra, kiểm toán thì vẫn còn trên thực tế.

Xem tiếp

Sự Kiện nổi bật

Chuyên đề

 Thời tiết
Các ấn phẩm Báo Kiểm toán

Liên hệ đặt báo: (024) 6282 2201