Chủ Nhật, 22/9/2019 - 15:40:51 Đường dây nóng: 096 774 2199 Liên hệ quảng cáo: (024) 6262 8616 - Số máy lẻ: 1312 Cơ quan: (024) 6262 8616 Email: kiemtoandientu@sav.gov.vn
Chương trình Phát triển đô thị quốc gia dựa trên kết quả khu vực miền núi phía Bắc: Kỳ I Chương trình ý nghĩa, mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội

Chương trình Phát triển đô thị quốc gia dựa trên kết quả khu vực miền núi phía Bắc: Kỳ I Chương trình ý nghĩa, mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội

(BKTO) - Qua kiểm toán Chương trình Phát triển đô thị quốc gia dựa trên kết quả khu vực miền núi phía Bắc, một mặt KTNN đánh giá tích cực trong công tác lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế và dự toán; công tác lựa chọn nhà thầu triển khai thực hiện Dự án của chủ đầu tư và các ban quản lý dự án (QLDA), mặt khác cũng chỉ ra những hạn chế, thiếu sót mà các đơn vị cần khắc phục để nâng cao hơn nữa hiệu quả của Chương trình.

Xem tiếp
 • Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 38 theo hình thức BOT: Rà soát các chỉ tiêu để xác định lại thời gian hoàn vốn

  Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 38 theo hình thức BOT: Rà soát các chỉ tiêu để xác định lại thời gian hoàn vốn

  (BKTO) - Qua kiểm toán hoạt động xây dựng và việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư Dự án đầu tư, cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 38 đoạn nối Quốc lộ 1 với Quốc lộ 5 qua địa phận tỉnh Bắc Ninh và tỉnh Hải Dương theo hình thức hợp đồng BOT (xây dựng - kinh doanh - chuyển giao) (Dự án), bên cạnh việc chỉ rõ những hạn chế, sai sót trong các khâu thực hiện Dự án, KTNN và nhà đầu tư đã rà soát các chỉ tiêu và kiến nghị các đơn vị liên quan tính toán, xác định lại thời gian hoàn vốn của Dự án.

  Xem tiếp
 • Kiểm toán tái cơ cấu và xác định giá trị doanh nghiệp trước khi cổ phần hóa: Phát hiện nhiều sai sót và lỗ hổng cơ chế

  (BKTO) - Từ năm 2011, với chức năng nhiệm vụ được giao, KTNN đã bắt đầu kiểm toán tái cơ cấu cổ phần hóa (CPH) DNNN và kiểm toán kết quả tư vấn định giá và xử lý các vấn đề tài chính trước khi chính thức công bố giá trị DN CPH. Kết quả các cuộc kiểm toán đã góp phần tăng thu NSNN, tăng vốn nhà nước tại DN, đồng thời chỉ ra những hạn chế, bất cập trong thực hiện tái cơ cấu (TCC) DNNN, trong xác định giá trị doanh nghiệp (GTDN) cũng như những hạn chế về chế độ chính sách của nhà nước đối với lĩnh vực này.

  Xem tiếp
 • Dự án Đường ô tô Tân Vũ - Lạch Huyện (Hải Phòng): KTNN kiến nghị xử lý về tài chính hơn 564 tỷ đồng

  Dự án Đường ô tô Tân Vũ - Lạch Huyện (Hải Phòng): KTNN kiến nghị xử lý về tài chính hơn 564 tỷ đồng

  (BKTO) - Qua kiểm toán hoạt động xây dựng và việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư Dự án Đầu tư xây dựng đường ô tô Tân Vũ - Lạch Huyện, TP. Hải Phòng (Dự án), KTNN ghi nhận, quá trình khảo sát, lập, thẩm định, phê duyệt và thực hiện Dự án cơ bản được thực hiện đúng quy định của Hiệp định vay vốn và các quy định của Nhà nước về đầu tư xây dựng. Tuy nhiên, quá trình quản lý, đầu tư Dự án còn một số hạn chế, bất cập.

  Xem tiếp
 • Dự án BT giao thông Cảng Hàng không Thọ Xuân - Khu kinh tế Nghi Sơn: Một số hạn chế, sai sót làm tăng chi phí

  Dự án BT giao thông Cảng Hàng không Thọ Xuân - Khu kinh tế Nghi Sơn: Một số hạn chế, sai sót làm tăng chi phí

  (BKTO) - Qua kiểm toán hoạt động xây dựng và quản lý, sử dụng vốn đầu tư Dự án phân kỳ đầu tư giai đoạn 1 đường giao thông từ Cảng hàng không Thọ Xuân đi Khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hoá theo hình thức hợp đồng BT (Xây dựng - Chuyển giao) (Dự án), KTNN đánh giá: Việc phối hợp tốt giữa các cơ quan quản lý nhà nước, nhà đầu tư và DN Dự án đã góp phần đẩy nhanh tiến độ, sớm đưa Dự án vào khai thác sử dụng. Tuy nhiên, KTNN cũng kiến nghị, quá trình thực hiện Dự án còn một số hạn chế cần được khắc phục.

  Xem tiếp
 • Quản lý tài chính của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam và một số đơn vị thành viên còn nhiều bất cập

  Quản lý tài chính của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam và một số đơn vị thành viên còn nhiều bất cập

  (BKTO) - Sau khi thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính và các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước năm 2016 của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, KTNN đánh giá: Báo cáo tài chính năm 2016 của Tập đoàn, ngoại trừ phạm vi, giới hạn kiểm toán, xét trên khía cạnh trọng yếu, sau khi điều chỉnh số liệu theo kết quả kiểm toán đã phản ánh trung thực về tình hình tài sản, nguồn vốn, kết quả kinh doanh và thu nộp NSNN. Cụ thể, kết quả kiểm toán đã điều chỉnh tổng tài sản - nguồn vốn tăng 292,71 tỷ đồng; lợi nhuận kế toán trước thuế tăng 185,12 tỷ đồng; thuế và các khoản phải nộp NSNN tăng 255,09 tỷ đồng.

  Xem tiếp
 • Kiểm toán 2 dự án của Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân: Kiến nghị khắc phục nhiều thiếu sót trong quản lý, thực hiện đầu tư dự án

  Kiểm toán 2 dự án của Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân: Kiến nghị khắc phục nhiều thiếu sót trong quản lý, thực hiện đầu tư dự án

  (BKTO) - Qua kiểm toán hoạt động xây dựng và việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư của Dự án Cảng nhập than và Dự án Cơ sở hạ tầng Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân, KTNN đánh giá 2 dự án được đầu tư đã tuân thủ quy hoạch, chủ trương, mục tiêu đầu tư; chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan đã cơ bản chấp hành theo các quy định về cơ chế, chính sách, pháp luật của Nhà nước ban hành trong quá trình quản lý và triển khai thực hiện. Đồng thời, KTNN kiến nghị nghiêm túc rút kinh nghiệm đối với các tập thể, cá nhân do những sai sót trong việc lập, trình thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư; nghiệm thu, thanh toán; quản lý chất lượng, quản lý tiến độ công trình.

  Xem tiếp
 • Dự án BOT Quốc lộ 91 và 91B: Kiến nghị giảm chi phí đầu tư và thời gian thu phí

  Dự án BOT Quốc lộ 91 và 91B: Kiến nghị giảm chi phí đầu tư và thời gian thu phí

  (BKTO) - Qua kiểm toán hoạt động xây dựng và việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư Dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 91 đoạn Km14+000 đến Km50+889 và Quốc lộ 91B đoạn Km0+000 đến Km15+793 theo hình thức hợp đồng BOT (Dự án), cùng với việc đánh giá các đơn vị, cơ quan hữu quan đã cơ bản chấp hành các quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng theo hình thức hợp đồng BOT (xây dựng - kinh doanh - chuyển giao) và chế độ tài chính - kế toán của Nhà nước, KTNN cũng đồng thời chỉ ra những hạn chế trong thực hiện Dự án này.

  Xem tiếp
 • Các dự án tín dụng giao thông 1 và 2: Nhiều sai sót trong lập, phê duyệt dự toán và quản lý chi phí đầu tư

  Các dự án tín dụng giao thông 1 và 2: Nhiều sai sót trong lập, phê duyệt dự toán và quản lý chi phí đầu tư

  (BKTO) - Hoạt động xây dựng và việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư Dự án Tín dụng ngành giao thông vận tải (GTVT) để cải tạo mạng lưới đường quốc gia giai đoạn 1 (Dự án 1) và Dự án Tín dụng ngành GTVT để cải tạo mạng lưới đường quốc gia lần thứ 2 (Dự án 2) được KTNN tiến hành kiểm toán từ ngày 23/3/2017 đến ngày 19/5/2017. Trong thông báo một số kết quả chủ yếu từ cuộc kiểm toán 2 dự án này, KTNN đã chỉ ra nhiều bất cập, sai sót trong các khâu thực hiện dự án và đưa ra những kiến nghị nhằm chấn chỉnh công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng, công tác quản lý tài chính, kế toán.

  Xem tiếp
 • dự án Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn 1: Chậm tiến độ thực hiện, chưa tuân thủ đúng các quy định về đầu tư, xây dựng

  dự án Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn 1: Chậm tiến độ thực hiện, chưa tuân thủ đúng các quy định về đầu tư, xây dựng

  (BKTO) - Thực hiện Quyết định số 1422/QĐ-KTNN ngày 26/9/2017 của Tổng Kiểm toán Nhà nước về việc kiểm toán hoạt động xây dựng và việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư Dự án Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn 1 (Dự án), KTNN đã tiến hành kiểm toán Dự án từ ngày 03/10/2017 đến ngày 28/11/2017.

  Xem tiếp
 • Dự án BOT đầu tư xây dựng Quốc lộ 38 đoạn từ cầu Yên Lệnh đến nút giao Vực Vòng

  Dự án BOT đầu tư xây dựng Quốc lộ 38 đoạn từ cầu Yên Lệnh đến nút giao Vực Vòng

  (BKTO) - Thực hiện Quyết định của Tổng Kiểm toán Nhà nước, từ ngày 06/9/2017 đến ngày 15/10/2017, KTNN đã tiến hành kiểm toán hoạt động xây dựng và việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư Dự án Đầu tư xây dựng Quốc lộ 38 đoạn từ cầu Yên Lệnh đến nút giao Vực Vòng theo hình thức hợp đồng BOT (Dự án). Qua kết quả kiểm toán, KTNN đã kiến nghị giảm nguồn vốn đầu tư Dự án và chi phí đầu tư thực hiện Dự án đến 30/9/2017 lần lượt là 839,8 triệu đồng và gần 44,3 tỷ đồng (số liệu trong bài được làm tròn). Cùng với các kiến nghị xử lý tài chính, KTNN đã chỉ ra nhiều thiếu sót, hạn chế của DN Dự án (Công ty TNHH BOT cầu Yên Lệnh) và Bộ Giao thông vận tải (GTVT).

  Xem tiếp
 • Dự án Thủy điện Đakđrinh: Nhiều thiếu sót trong triển khai thực hiện Dự án

  Dự án Thủy điện Đakđrinh: Nhiều thiếu sót trong triển khai thực hiện Dự án

  (BKTO) - Thực hiện quyết định của Tổng Kiểm toán Nhà nước, từ ngày 15/6/2017 đến 13/8/2017, KTNN đã thực hiện Cuộc kiểm toán hoạt động xây dựng và việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư dự án đầu tư xây dựng Thủy điện Đakđrinh (Dự án). Từ kết quả kiểm toán, KTNN đã chỉ ra nhiều hạn chế, thiếu sót của Chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Thủy điện Đakđrinh (DHC) thuộc Tổng công ty Điện lực Dầu khí.

  Xem tiếp
 • Đề án 911: Kỳ I - Chậm triển khai thực hiện, không đạt nhiều mục tiêu đề ra

  Đề án 911: Kỳ I - Chậm triển khai thực hiện, không đạt nhiều mục tiêu đề ra

  (BKTO) - Thông báo kết quả kiểm toán công tác quản lý, sử dụng NSNN thực hiện Đề án “Đào tạo giảng viên có trình độ tiến sỹ cho các trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2010-2020” giai đoạn 2012-2016 (Đề án 911) của KTNN cho biết: sau 7 năm triển khai, Đề án 911 đã không đạt được mục tiêu đề ra cả về số lượng và chất lượng, dẫn đến phải dừng thực hiện và thay thế bằng đề án khác. Từ kết quả kiểm toán, KTNN đã phân tích nguyên nhân và chỉ ra nhiều hạn chế, bất cập trong xây dựng, triển khai thực hiện Đề án này.

  Xem tiếp
 • Dự án Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 1: Tăng tổng mức đầu tư và lãng phí hàng triệu USD phí bảo hiểm

  Dự án Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 1: Tăng tổng mức đầu tư và lãng phí hàng triệu USD phí bảo hiểm

  (BKTO) - Dự án Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 1 do Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) làm chủ đầu tư từ thời điểm triển khai. Đến ngày 26/4/2013, Tổng Công ty Phát điện 1 (Genco1) tiếp nhận và đưa công trình vào vận hành phát điện thương mại. Mục tiêu của Dự án là cung cấp điện cho hệ thống điện miền Nam và hệ thống điện quốc gia, đáp ứng chương trình phát triển nguồn điện trong Quy hoạch phát triển điện quốc gia giai đoạn 2006-2015 có xét đến năm 2025. Tổng mức đầu tư (TMĐT) sau hai lần điều chỉnh là hơn 29.245 tỷ đồng. Đến tháng 01/2016, cả hai tổ máy đã hoàn thành phát điện thương mại.

  Xem tiếp
 • Dự án đầu tư xây dựng cầu Việt Trì mới trên Quốc lộ 2: Nhiều bất cập gây khó khăn, kém hiệu quả trong quản lý, khai thác Dự án

  Dự án đầu tư xây dựng cầu Việt Trì mới trên Quốc lộ 2: Nhiều bất cập gây khó khăn, kém hiệu quả trong quản lý, khai thác Dự án

  (BKTO) - Năm 2017, KTNN đã thực hiện kiểm toán hoạt động xây dựng và việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư Dự án Đầu tư xây dựng cầu Việt Trì mới dành riêng cho giao thông đường bộ qua sông Lô trên Quốc lộ 2 theo hình thức hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao (BOT) (Dự án). Qua kết quả kiểm toán, KTNN đã chỉ ra nhiều bất cập, hạn chế trong việc quản lý đối với hình thức dự án BOT, cũng như những sai sót trong triển khai thực hiện Dự án.

  Xem tiếp
 • Công tác quản lý, sử dụng đất tại các công ty nông, lâm nghiệp do UBND tỉnh Đắk Lắk quản lý: Kỳ I - Để mất rừng nghiêm trọng

  Công tác quản lý, sử dụng đất tại các công ty nông, lâm nghiệp do UBND tỉnh Đắk Lắk quản lý: Kỳ I - Để mất rừng nghiêm trọng

  (BKTO) - Trong Thông báo kết quả kiểm toán “Chuyên đề công tác quản lý, sử dụng đất tại các công ty nông, lâm nghiệp do UBND tỉnh Đắk Lắk quản lý” gửi tới Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, KTNN đã nêu rõ thực trạng và chỉ ra nhiều hạn chế, thiếu sót trong thực hiện sắp xếp, đổi mới các công ty nông, lâm nghiệp.

  Xem tiếp
 • Quản lý, điều hành giá xăng dầu giai đoạn 2015-2016: Doanh nghiệp đầu mối thặng dư 4.800 tỷ đồng do… 2 cách tính thuế

  Quản lý, điều hành giá xăng dầu giai đoạn 2015-2016: Doanh nghiệp đầu mối thặng dư 4.800 tỷ đồng do… 2 cách tính thuế

  (BKTO) - Phát hiện điểm bất cập đối với các DN đầu mối kinh doanh xăng dầu, cụ thể là Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) và Tổng công ty Xăng dầu Quân đội (Mipeco) chưa được hoàn thuế nhập khẩu, thuế Tiêu thụ đặc biệt (TTĐB), thuế Giá trị gia tăng (GTGT) giai đoạn 2015-2016 lần lượt là 204,8 tỷ đồng và 27,3 tỷ đồng của các tờ khai có Chứng nhận xuất xứ (C/O) mẫu D, C/O mẫu KV, KTNN đã đề nghị Bộ Tài chính chỉ đạo Tổng cục Hải quan nhanh chóng xác minh, giải quyết theo quy định.

  Xem tiếp
Xem thêm

Sự Kiện nổi bật

Chuyên đề

 Thời tiết
Các ấn phẩm Báo Kiểm toán

Liên hệ đặt báo: (024) 6262 8616 - Số máy lẻ: 1312