Thứ Sáu, 20/5/2022 - 02:45:29 Đường dây nóng: 096 774 2199 Liên hệ quảng cáo: (024) 6282 2201 Cơ quan: (024) 6282 2176 Email: kiemtoandientu@sav.gov.vn
Ứng dụng công nghệ thông tin trong kiểm toán lĩnh vực tài chính, ngân hàng mang lại kết quả tích cực

Ứng dụng công nghệ thông tin trong kiểm toán lĩnh vực tài chính, ngân hàng mang lại kết quả tích cực

(BKTO) - Là đơn vị duy nhất trong Ngành được giao nhiệm vụ kiểm toán công nghệ thông tin (CNTT), KTNN chuyên ngành VII đã phát huy tối đa năng lực, trình độ của các kiểm toán viên (KTV) về kiểm toán CNTT trong tất cả các khâu của hoạt động kiểm toán. Trong năm 2020, các đoàn kiểm toán của đơn vị đều áp dụng và ứng dụng CNTT trong hoạt động kiểm toán, đồng thời triển khai đồng bộ nhiều giải pháp và đạt được nhiều kết quả tích cực, nổi bật trong công tác kiểm toán.

Xem tiếp
Xem thêm

Sự Kiện nổi bật

Chuyên đề

 Thời tiết
Các ấn phẩm Báo Kiểm toán

Liên hệ đặt báo: (024) 6282 2201