Thứ Bảy, 22/01/2022 - 06:17:43 Đường dây nóng: 096 774 2199 Liên hệ quảng cáo: (024) 6282 2201 Cơ quan: (024) 6282 2100 Email: kiemtoandientu@sav.gov.vn

Triển khai Kiểm toán từ ngày 01 đến 03/4

(BKTO) - Từ ngày 01 đến 03/4, KTNN đã triển khai kiểm toán: việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công năm 2018 của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân; Chuyên đề Việc thực hiện cơ chế tự chủ giai đoạn 2016-2018 tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Xem tiếp

Sự Kiện nổi bật

Chuyên đề

 Thời tiết
Các ấn phẩm Báo Kiểm toán

Liên hệ đặt báo: (024) 6282 2201