Thứ Bảy, 22/01/2022 - 07:02:35 Đường dây nóng: 096 774 2199 Liên hệ quảng cáo: (024) 6282 2201 Cơ quan: (024) 6282 2100 Email: kiemtoandientu@sav.gov.vn

Tổng Kiểm toán Nhà nước hướng dẫn mục tiêu, trọng yếu và nội dung kiểm toán chủ yếu năm 2020

(BKTO)- Để thực hiện Kế hoạch kiểm toán (KHKT) năm 2020 ban hành theo Quyết định số 1866/QĐ-KTNN ngày 28/11/2019 đạt chất lượng, hiệu quả và hiệu lực, Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc vừa ban hành Công văn số 94/KTNN-TH, trong đó yêu cầu thủ trưởng các đơn vị trực thuộc, các trưởng đoàn kiểm toán trong quá trình tổ chức kiểm toán cần bám sát mục tiêu, trọng yếu và nội dung kiểm toán chủ yếu năm 2020 theo hướng dẫn.

Xem tiếp
Xem thêm

Sự Kiện nổi bật

Chuyên đề

 Thời tiết
Các ấn phẩm Báo Kiểm toán

Liên hệ đặt báo: (024) 6282 2201