Thứ Tư, 25/11/2020 - 01:18:57 Đường dây nóng: 096 774 2199 Liên hệ quảng cáo: (024) 6282 2201 Cơ quan: (024) 6282 2100 Email: kiemtoandientu@sav.gov.vn
Thông báo Kết luận của đồng chí Thường trực Ban Bí thư tại cuộc làm việc với Kiểm toán Nhà nước

Thông báo Kết luận của đồng chí Thường trực Ban Bí thư tại cuộc làm việc với Kiểm toán Nhà nước

(BKTO) - Văn phòng Trung ương Đảng vừa có văn bản số 109- TB/VPTW thông báo kết luận của đồng chí Thường trực Ban Bí thư tại cuộc làm việc với KTNN. Dưới đây là toàn văn Thông báo:

Xem tiếp

Sự Kiện nổi bật

Chuyên đề

 Thời tiết
Các ấn phẩm Báo Kiểm toán

Liên hệ đặt báo: (024) 6282 2201