Thứ Hai, 22/4/2019 - 23:26:12 Đường dây nóng: 096 774 2199 Liên hệ quảng cáo: (024) 6262 8616 - Số máy lẻ: 1312 Cơ quan: (024) 6262 8616 Email: kiemtoandientu@sav.gov.vn
Kiểm toán Nhà nước nghiệm thu 2 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ

Kiểm toán Nhà nước nghiệm thu 2 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ

(BKTO) - Ngày 03/01, tại Hà Nội, Hội đồng khoa học của KTNN đã tổ chức nghiệm thu 2 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ. GS,TS. Đoàn Xuân Tiên- Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước làm Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu.

Xem tiếp

Sự Kiện nổi bật

Chuyên đề