Thứ Sáu, 19/7/2019 - 05:13:44 Đường dây nóng: 096 774 2199 Liên hệ quảng cáo: (024) 6262 8616 - Số máy lẻ: 1312 Cơ quan: (024) 6262 8616 Email: kiemtoandientu@sav.gov.vn
Kỹ năng xây dựng hệ thống câu hỏi trong kiểm toán hoạt động

Kỹ năng xây dựng hệ thống câu hỏi trong kiểm toán hoạt động

(BKTO) - Để có thể xây dựng một kế hoạch kiểm toán hiệu quả trong kiểm toán hoạt động (KTHĐ), các kiểm toán viên (KTV) thường phải sử dụng phương pháp phân tích vấn đề để định hướng kiểm toán, trên cơ sở đó thiết lập hệ thống bảng câu hỏi. Trong bài viết này, tác giả xin bàn luận và trao đổi một số kỹ năng liên quan đến việc xây dựng hệ thống câu hỏi này.

Xem tiếp
Xem thêm

Sự Kiện nổi bật

Chuyên đề