Chủ Nhật, 22/9/2019 - 15:05:16 Đường dây nóng: 096 774 2199 Liên hệ quảng cáo: (024) 6262 8616 - Số máy lẻ: 1312 Cơ quan: (024) 6262 8616 Email: kiemtoandientu@sav.gov.vn
Đẩy mạnh đầu tư PPP - giải pháp hiệu quả để phát triển hạ tầng

Đẩy mạnh đầu tư PPP - giải pháp hiệu quả để phát triển hạ tầng

(BKTO) - Cũng như các nước trong khu vực, Việt Nam đang có những hạn chế nhất định trong phát triển hệ thống phát triển cơ sở hạ tầng (CSHT), nhất là vấn đề chất lượng, hiệu quả đầu tư công chưa cao, sai phạm trong quản lý, huy động vốn còn nhiều, chưa khuyến khích sự tham gia của khu vực kinh tế tư nhân… Bởi vậy, việc tìm ra những giải pháp toàn diện về cơ chế, chính sách để quản trị và huy động nguồn vốn đầu tư CSHT là vấn đề cấp thiết đối với Việt Nam trong thời gian tới.

Xem tiếp

Sự Kiện nổi bật

Chuyên đề