Thứ Bảy, 13/8/2022 - 17:24:44 Đường dây nóng: 096 774 2199 Liên hệ quảng cáo: (024) 6282 2201 Cơ quan: (024) 6282 2176 Email: kiemtoandientu@sav.gov.vn

65-70% người dân từ 15 tuổi trở lên có tài khoản ngân hàng

THỨ SÁU, 01/07/2022 20:18:38 | TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG
(BKTO) - Một trong những mục tiêu của Kế hoạch chuyển đổi số (CĐS) ngành ngân hàng năm 2022 là tỷ lệ người dân từ 15 tuổi trở lên có tài khoản giao dịch tại ngân hàng đạt từ 65-70%.

 

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet


Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa ban hành Kế hoạch CĐS năm 2022. Theo đó, Kế hoạch đề ra mục tiêu: Cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của NHNN đáp ứng yêu cầu trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 phát sinh hồ sơ đạt 80%, tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính xử lý trực tuyến đạt 100%, tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính đạt 100% (đối với thủ tục hành chính tiếp nhận tại Bộ phận một cửa của NHNN).

Kế hoạch cũng hướng tới mục tiêu: Tỷ lệ báo cáo định kỳ của NHNN được thực hiện trực tuyến đạt 50%, tỷ lệ đơn vị thuộc NHNN cung cấp dữ liệu mở đầy đủ theo danh mục đạt 50%, tỷ lệ người dân từ 15 tuổi trở lên có tài khoản giao dịch tại ngân hàng hoặc các tổ chức được phép khác đạt từ 65-70%.

Để thực hiện mục tiêu trên, NHNN sẽ tập trung vào các nhiệm vụ sau: Xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị định về Cơ chế thử nghiệm có kiểm soát hoạt động công nghệ tài chính trong lĩnh vực ngân hàng; rà soát, cập nhật Kiến trúc Chính phủ điện tử phiên bản 2.0 của NHNN phù hợp với Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam phiên bản 2.0.

Thúc đẩy sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ cao, trong đó chú trọng rà soát, tham mưu trình cấp có thẩm quyền ban hành chính sách giảm thời gian, phí, lệ phí khi thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; kết nối, tích hợp để cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 đáp ứng yêu cầu trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Kết nối Cổng Thông tin điện tử, Cổng Dịch vụ công trực tuyến và Hệ thống một cửa điện tử với Hệ thống đánh giá chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp của Cổng Dịch vụ công quốc gia, Hệ thống giám sát, đo lường mức độ cung cấp và sử dụng dịch vụ chính phủ số để đánh giá, đo lường, công bố trực tuyến, mức độ, chất lượng cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến; ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử để cung cấp dịch vụ công trực tuyến…

Đẩy nhanh quá trình phổ cập thanh toán số, thanh toán không dùng tiền mặt theo hướng thuận tiện, dễ dàng và an toàn hơn, tạo nền móng phát triển giao dịch trực tuyến và kinh tế số.

Xây dựng và ban hành Kế hoạch của ngành ngân hàng thúc đẩy sử dụng các nền tảng số quốc gia phục vụ CĐS, phát triển chính phủ số, kinh tế số và xã hội số; xây dựng và ban hành Kế hoạch sử dụng hoặc dịch chuyển lên nền tảng điện toán đám mây…

Rà soát, công bố danh mục dữ liệu mở, dữ liệu chia sẻ theo hình thức chia sẻ dữ liệu mặc định; đăng ký dịch vụ chia sẻ dữ liệu với Bộ Thông tin và Truyền thông; công khai danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung để hệ thống hóa tài nguyên dữ liệu, tăng cường quản trị, nâng cao chất lượng dữ liệu và thúc đẩy chia sẻ dữ liệu.

Công khai danh mục các dịch vụ chia sẻ dữ liệu; kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa NHNN với các cơ quan nhà nước khác thông qua Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia; bảo đảm việc kết nối, chia sẻ dữ liệu được thực hiện thông suốt, tránh đầu tư chồng chéo, lãng phí.

Triển khai đầy đủ 4 giải pháp bảo đảm an toàn thông tin mạng; phân loại, xác định, phê duyệt đề xuất cấp độ an toàn hệ thống thông tin và phương án bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ phù hợp với quy định của pháp luật và tiêu chuẩn quốc gia.

Phối hợp với Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông chuẩn bị hạ tầng, các điều kiện đáp ứng yêu cầu về an toàn thông tin, an ninh mạng để kết nối các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, hệ thống thông tin phục vụ giải quyết thủ tục hành chính với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Xây dựng và ban hành Chương trình xác định Chỉ số đánh giá mức độ CĐS doanh nghiệp và hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số của ngành ngân hàng…/.
THÀNH ĐỨC


 

Bình Luận

Vui lòng nhập nội dung bình luận.

Tin cùng chuyên mục

Thúc đẩy tín dụng nông nghiệp, nông thôn vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Thúc đẩy tín dụng nông nghiệp, nông thôn vùng Đồng bằng sông Cửu Long

(BKTO) - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đề nghị các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) tiếp tục triển khai hiệu quả các chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Tin mới

Sự Kiện nổi bật

Chuyên đề

 Thời tiết
Các ấn phẩm Báo Kiểm toán

Liên hệ đặt báo: (024) 6282 2201