Thứ Bảy, 6/3/2021 - 18:51:45 Đường dây nóng: 096 774 2199 Liên hệ quảng cáo: (024) 6282 2201 Cơ quan: (024) 6282 2100 Email: kiemtoandientu@sav.gov.vn

Giai đoạn 2016-2020: Tổng thu ngân sách vượt mục tiêu đề ra

THỨ TƯ, 27/01/2021 15:10:00 | TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG
(BKTO) - Giai đoạn 2016-2020, tổng thu NSNN, quy mô thị trường chứng khoán và nhiều chỉ tiêu khác vượt mục tiêu đề ra. Trong khi đó, bội chi ngân sách và quy mô nợ công giảm...

Đồng chí Đinh Tiến Dũng - Uỷ viên Trung ương Đảng khóa XII, Bộ trưởng Bộ Tài chính- trình bày tham luận về Xây dựng và hoàn thiện nền tài chính quốc gia theo định hướng hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước trong phiên họp toàn thể tại Hội trường thảo luận về các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng - Ảnh:Thoibaotaichinh


Đồng chí Đinh Tiến Dũng - Uỷ viên Trung ương Đảng khóa XII, Bộ trưởng Bộ Tài chính - điểm lại những kết quả đạt được trong phiên họp toàn thể tại Hội trường thảo luận về các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng sáng 27/01, tại Hà Nội.

Tài chính - ngân sách phát triển theo hướng bền vững hơn

Theo Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng, nhiệm kỳ qua, ngành tài chính đã quán triệt và tổ chức thực hiện các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ trong nhiệm kỳ với những bước phát triển bền vững, đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của đất nước.

Mặc dù ngành tài chính liên tục điều chỉnh giảm nghĩa vụ thu, cắt giảm thuế quan theo các hiệp định thương mại tự do, xóa bỏ các khoản phí, lệ phí không phù hợp nhưng tổng thu NSNN cả giai đoạn 2016-2020 vẫn vượt mục tiêu đề ra và đạt khoảng 6,9 triệu tỷ đồng, tương ứng trên 25% GDP. 

Cơ cấu thu đã dịch chuyển theo hướng bền vững hơn, phù hợp với trình độ phát triển và hội nhập của nền kinh tế, tăng tỷ trọng thu nội địa từ mức bình quân 68,7% giai đoạn 2011-2015 lên mức 82% giai đoạn 2016-2020 và đến năm 2020 đạt mức 85,5%; giảm tỷ trọng thu từ xuất nhập khẩu và dầu thô.

Thu ngân sách địa phương có xu hướng tăng, từ mức 37,4% tổng thu NSNN giai đoạn 2011-2015 lên mức 45% giai đoạn 2016-2020, đã tăng cường khả năng tự chủ cho địa phương.

Chi ngân sách được kiểm soát chặt chẽ, tăng hiệu quả và thực hiện cơ cấu lại, ưu tiên nguồn lực thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, các đột phá chiến lược của nền kinh tế về hạ tầng và phát triển nguồn nhân lực.

Nguồn thu sự nghiệp của các đơn vị sự nghiệp công lập trên toàn quốc trong giai đoạn 2016-2020 đạt trên 1,4 triệu tỷ đồng.

Bội chi NSNN giảm từ mức bình quân 5,4% GDP giai đoạn 2011-2015 về mức 3,6% GDP giai đoạn 2016-2020, vượt mục tiêu đề ra (4% GDP).

Quy mô nợ công giảm từ mức 63,7% GDP cuối năm 2016 xuống 55,8% GDP cuối năm 2020.

Đến cuối năm 2020, quy mô thị trường chứng khoán đạt trên 130% GDP, vượt mục tiêu đề ra là 100% GDP, trở thành kênh huy động và phân bổ vốn trung và dài hạn hiệu quả cho nền kinh tế.

Các thị trường bảo hiểm, dịch vụ kế toán, kiểm toán tiếp tục tăng trưởng cao, góp phần tăng cường công khai, minh bạch và có đóng góp đầu tư cho nền kinh tế.

Tính đến hết năm 2020, ngành tài chính đã cắt giảm 4.328 đầu mối đơn vị, giảm 6.460 biên chế (8,7% so với năm 2015); đạt mục tiêu, yêu cầu đề ra.

Đến nay, các DN đã cơ bản thực hiện toàn bộ các thủ tục khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế, thủ tục hải quan trên môi trường điện tử.

Kết quả đạt được trên đã đóng góp quan trọng vào việc tăng cường ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát, nâng cao hệ số tín nhiệm quốc gia, thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, tiến bộ, công bằng xã hội, hội nhập khu vực và quốc tế, tạo nền tảng quan trọng cho việc triển khai các định hướng phát triển giai đoạn tới.

Tiếp tục hoàn thiện thể chế, cơ cấu lại ngân sách, nợ công

Bước sang giai đoạn 2021-2025, chiến lược 10 năm 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2045, nhận diện rõ những cơ hội, thách thức phát triển đất nước, Ban cán sự đảng Bộ Tài chính xác định một số nhiệm vụ chủ yếu sau:

Thứ nhất, tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ tiếp tục hoàn thiện chính sách huy động. Phát triển hệ thống thu hiện đại, phù hợp với trình độ phát triển, hội nhập và thông lệ quốc tế, góp phần tạo dựng môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch, hiện đại, thuận tiện; tạo điều kiện khơi thông các nguồn lực, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; điều tiết thu nhập hợp lý; đồng thời tăng tính bền vững, bảo đảm nguồn thu đáp ứng các nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh trong tình hình mới.

Thứ hai, tăng cường quản lý NSNN, triển khai đồng bộ, hiệu quả các kế hoạch tài chính 5 năm, kế hoạch vay - trả nợ công 5 năm và kế hoạch đầu tư công 5 năm; kiểm soát chặt chẽ bội chi ngân sách và nợ công, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, tăng cường ổn định vĩ mô vững chắc, đảm bảo nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững, nâng cao hệ số tín nhiệm quốc gia.

Thứ ba, tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại NSNN, nợ công, từng bước cải thiện dư địa chính sách tài khóa. Đẩy mạnh cơ cấu lại chi NSNN trên cơ sở phân định rõ vai trò, chức năng của Nhà nước và thị trường. Tiếp tục phát triển lành mạnh các thị trường tài chính, chứng khoán, bảo hiểm, các dịch vụ tài chính để huy động nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội.

Thứ tư, quyết liệt thực hiện các mục tiêu Nghị quyết số 18, số 19 khoá 12 về tinh gọn bộ máy nhà nước, nâng cao chất lượng, hiệu quả bộ máy hành chính, đổi mới khu vực sự nghiệp công lập, hoạt động cung ứng dịch vụ sự nghiệp công, đồng thời cơ cấu lại căn bản chi NSNN.

Thứ năm, khẩn trương hoàn thiện cơ chế về đổi mới nâng cao hiệu quả DN; phấn đấu đến năm 2025, cơ bản hoàn thành việc sắp xếp lại khối DNN tập trung vào các DNNN có vị trí quan trọng, gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh; cơ cấu lại, phát triển các DN này theo cơ chế thị trường, có khả năng cạnh tranh khu vực và quốc tế.

Thứ sáu, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính; ứng dụng công nghệ thông tin; tăng cường thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, công khai, minh bạch, giám sát an toàn khu vực tài chính; siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính - ngân sách, phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí... Phấn đấu đến năm 2025 hoàn thành xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số ở lĩnh vực tài chính quốc gia, tài chính công trọng yếu./.

THÀNH ĐỨC - THÙY ANH 

Bình Luận

Vui lòng nhập nội dung bình luận.

Tin cùng chuyên mục

Thị trường chứng khoán khởi sắc ngày đầu tháng 3

Thị trường chứng khoán khởi sắc ngày đầu tháng 3

(BKTO)- Thị trường chứng khoán trong nước cũng như quốc tế đã mở đầu tháng 3 đầy khởi sắc khi ghi nhận "sắc xanh" ở hầu hết các thị trường.

Tin mới

Sự Kiện nổi bật

Chuyên đề

 Thời tiết
Các ấn phẩm Báo Kiểm toán

Liên hệ đặt báo: (024) 6282 2201