Thứ Bảy, 13/8/2022 - 16:23:04 Đường dây nóng: 096 774 2199 Liên hệ quảng cáo: (024) 6282 2201 Cơ quan: (024) 6282 2176 Email: kiemtoandientu@sav.gov.vn

Thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ Công tác Chuyển đổi số ngành ngân hàng

THỨ BA, 14/12/2021 09:33:44 | TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG
(BKTO) - Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa ban hành Quyết định số 1977/QĐ-NHNN thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ Công tác Chuyển đổi số ngành ngân hàng.

 

Ảnh minh họa - Nguồn: Internet


Theo đó, Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số ngành ngân hàng (Ban Chỉ đạo) do Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng là Trưởng ban, Phó Thống đốc Phạm Tiến Dũng là Phó Trưởng ban thường trực, Phó Thống đốc thường trực Đào Minh Tú là Phó Trưởng ban.

Ban Chỉ đạo có các ủy viên là thủ trưởng/đại diện các đơn vị trực thuộc NHNN; NHNN chi nhánh thành phố Hà Nội, NHNN chi nhánh TP. HCM, Công ty cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam, một số ngân hàng thương mại…

Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và chỉ đạo việc xây dựng, triển khai các chủ trương, nghị quyết, chiến lược, kế hoạch, cơ chế chính sách của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số quốc gia, gắn kết chặt chẽ với cải cách hành chính, xây dựng phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số, kinh tế số và tạo điều kiện cho việc triển khai Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; chỉ đạo thống nhất trong toàn ngành về hoạt động chuyển đổi số.

Đồng thời, Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ tham mưu, giúp Thống đốc NHNN chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong toàn ngành ngân hàng nghiên cứu, xây dựng và triển khai cơ chế, chính sách, chiến lược, đề án, dự án, kế hoạch, giải pháp nhằm thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai Cách mạng công nghiệp lần thứ tư trong lĩnh vực ngân hàng.

Ban Chỉ đạo tham mưu, giúp Thống đốc NHNN chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong ngành ngân hàng nghiên cứu, xây dựng và triển khai cơ chế, chính sách, chiến lược, đề án, dự án, kế hoạch, giải pháp nhằm tiếp tục cải cách hành chính và xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số tại NHNN.

Cùng với đó, chỉ đạo tổ chức triển khai và sơ kết đánh giá tình hình, kết quả thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm về chuyển đổi số ngành ngân hàng, phát triển Chính phủ điện tử theo Kế hoạch chuyển đổi số ngành ngân hàng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Tại Quyết định này, Thống đốc NHNN thành lập Tổ Công tác giúp việc cho Ban Chỉ đạo. Tổ công tác do Phó Thống đốc NHNN Phạm Tiến Dũng là Tổ trưởng, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin là Tổ phó thường trực, Vụ trưởng Vụ Thanh toán là Tổ phó Tổ công tác.

Tổ công tác có các ủy viên là đại diện các đơn vị trực thuộc NHNN, NHNN chi nhánh thành phố Hà Nội, NHNN chi nhánh TP. HCM, Công ty cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam, một số ngân hàng thương mại…

Thống đốc NHNN cũng đã có Quyết định số 1978/QĐ-NHNN ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo và Tổ công tác Chuyển đổi số ngành ngân hàng./.
THÀNH ĐỨC

 

Bình Luận

Vui lòng nhập nội dung bình luận.

Tin cùng chuyên mục

Thúc đẩy tín dụng nông nghiệp, nông thôn vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Thúc đẩy tín dụng nông nghiệp, nông thôn vùng Đồng bằng sông Cửu Long

(BKTO) - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đề nghị các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) tiếp tục triển khai hiệu quả các chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Tin mới

Sự Kiện nổi bật

Chuyên đề

 Thời tiết
Các ấn phẩm Báo Kiểm toán

Liên hệ đặt báo: (024) 6282 2201