Chủ Nhật, 22/5/2022 - 14:35:35 Đường dây nóng: 096 774 2199 Liên hệ quảng cáo: (024) 6282 2201 Cơ quan: (024) 6282 2176 Email: kiemtoandientu@sav.gov.vn

Tập trung trí lực, thời gian để kiểm toán việc huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực phòng chống Covid

THỨ TƯ, 08/12/2021 15:46:10 | THỜI SỰ - SỰ KIỆN
(BKTO) - Đó là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được KTNN chuyên ngành III nhấn mạnh tại Hội nghị Triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022 và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở năm 2021, ngày 08/12.

 

Quang cảnh Hội nghị tổng kết công tác năm 2021 của KTNN
chuyên ngành III. Ảnh: THÙY ANH


Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Doãn Anh Thơ và đại diện lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc KTNN dự Hội nghị.

Tại Hội nghị, Phó Kiểm toán trưởng KTNN chuyên ngành III Vũ Văn Hồng cho biết: Năm 2021, KTNN chuyên ngành III đã hoàn thành các nội dung, mục tiêu, đảm bảo tiến độ của kế hoạch kiểm toán năm do Tổng Kiểm toán nhà nước phê duyệt; chất lượng các phát hiện, kết luận, kiến nghị được nâng lên với nhiều kiến nghị mang tính vĩ mô về cơ chế, chính sách, từ đó tránh thất thoát, lãng phí NSNN.

KTNN chuyên ngành III đã thực hiện nghiêm túc các quy trình kiểm toán, hệ thống chuẩn mực KTNN, mẫu biểu ban hành, Quy chế hoạt động của đoàn kiểm toán và Quy tắc ứng xử của kiểm toán viên nhà nước. 

Trong thời gian giãn cách xã hội, thực hiện các văn bản chỉ đạo của KTNN, đơn vị đã chủ động trình Tổng Kiểm toán nhà nước điều chỉnh giảm 6/13 cuộc kiểm toán (còn 7 cuộc) do địa bàn kiểm toán thực hiện giãn cách xã hội và ưu tiên hỗ trợ các đơn vị chức năng thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19.

Đặc biệt, năm 2021, KTNN chuyên ngành III đã chủ trì, phối hợp với KTNN Thái Lan và Myanmar thực hiện Cuộc kiểm toán Việc quản lý, sử dụng nguồn nước lưu vực sông Mê Công gắn với việc thực hiện mục tiêu phát triển bền vững (kiểm toán nước sông Mê Công).

Cuộc kiểm toán này đã có nhiều phát hiện nổi bật được ghi nhận, đánh giá cao. Đoàn kiểm toán được Bằng khen của Tổng Kiểm toán nhà nước, 3 cá nhân được nhận Bằng khen của Tổng Kiểm toán nhà nước do có thành tích xuất sắc trong chỉ đạo điều hành và tham gia  kiểm toán.
 
Qua kiểm toán việc quản lý, sử dụng nguồn nước sông Mê Công gắn với thực hiện mục tiêu phát triển bền vững, KTNN chuyên ngành III đã kiến nghị Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương nghiên cứu, xây dựng, ban hành mới 12 văn bản và sửa đổi, bổ sung 7 văn bản, quy định về tài nguyên nước; kiến nghị Ủy ban sông Mê Công Việt Nam chủ trì tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ đề xuất Ủy ban sông Mê Công quốc tế hoàn thiện hệ thống văn bản/hướng dẫn kỹ thuật về giám sát sử dụng nước…

Đến ngày 30/11/2021, KTNN chuyên ngành III kiến nghị xử lý tài chính với tổng số 937,3 tỷ đồng;  kiến nghị sửa đổi 23 cơ chế, chính sách không còn phù hợp...

Cùng với đó, các công tác khác, như: việc đánh giá xếp loại chất lượng đoàn kiểm toán, tổ kiểm toán và thành viên đoàn kiểm toán; đôn đốc thực hiện và kiểm tra thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán; phối hợp công tác với các đơn vị trong ngành; nghiên cứu khoa học và đào tạo; thanh tra, kiểm soát chất lượng kiểm toán… đều được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.

Trên cơ sở kết quả đạt được năm 2021, xuất phát từ yêu cầu ngày càng cao đối với chất lượng hoạt động kiểm toán, năm 2022, KTNN chuyên ngành III sẽ bám sát các nghị quyết, chủ trương của Đảng và Nhà nước, triển khai đồng bộ các giải pháp để hoàn thành nhiệm vụ công tác.

Đặc biệt, KTNN chuyên ngành III sẽ tập trung tối đa trí lực, thời gian để chủ trì tổ chức thành công Cuộc kiểm toán “Chuyên đề việc huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng chống dịch Covid và các chính sách hỗ trợ” đảm bảo chất lượng, tiến độ theo yêu cầu của Tổng Kiểm toán nhà nước.

Đồng thời, KTNN chuyên ngành III sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng các cuộc kiểm toán từ khâu khảo sát thu thập thông tin, lập kế hoạch kiểm toán, thực hiện và lập báo cáo kiểm toán; tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm và tính chủ động trong kiểm soát chất lượng kiểm toán.

Để thực hiện được các mục tiêu trên, năm 2022, KTNN chuyên ngành III sẽ tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức lòng yêu nghề, bản lĩnh chính trị cho công chức, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật công vụ, công chức và đạo đức nghề nghiệp kiểm toán, văn hóa ứng xử của kiểm toán viên.

KTNN chuyên ngành III cũng sẽ tiếp tục công khai, dân chủ, minh bạch hoạt động của đơn vị, nhất là trong công tác phân công nhiệm vụ kiểm toán, quy hoạch, thi đua khen thưởng. Đặc biệt, coi trọng công tác tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm sau mỗi cuộc kiểm toán trước khi triển khai các cuộc tiếp theo.

Đổi mới cách thức và phương pháp kiểm toán, đi sâu vào các vấn đề trọng tâm trọng điểm, không dàn trải nhiều mục tiêu và nội dung. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động kiểm toán, có giải pháp thực hiện công tác giám sát, bảo mật thông tin; đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19 đối với hoạt động kiểm toán...

 

Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Doãn Anh Thơ phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Ảnh: THÙY ANH


Tại Hội nghị, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Doãn Anh Thơ ghi nhận những kết quả KTNN chuyên ngành III đã đạt được trong năm 2021, đặc biệt là việc chủ trì thành công cuộc kiểm toán nước sông Mê Công.

Bên cạnh đó, qua cuộc kiểm toán việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công năm 2020 tại Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia TP. HCM, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam… KTNN chuyên ngành III đã kiến nghị Chính phủ sửa đổi nhiều cơ chế chính sách không còn phù hợp.

Cùng với đó, KTNN chuyên ngành III đã tham mưu với lãnh đạo KTNN nhiều ý kiến để tham gia các cuộc họp của Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các ủy ban của Quốc hội…

Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Doãn Anh Thơ đề nghị KTNN chuyên ngành III gửi Văn bản đôn đốc các Bộ, ngành chưa báo cáo tình hình thực hiện kết luận, kiến nghị năm 2020; đồng thời triển khai các giải pháp để nâng tỷ lệ thực hiện kết luận, kiến nghị lên cao hơn mức trung bình chung của Ngành; chuẩn bị kỹ lưỡng để thực hiện tốt cuộc kiểm toán Chuyên đề về các gói hỗ trợ nói riêng và hoàn thành nhiệm vụ năm 2022 nói chung.

Ông Lê Tùng Lâm - Kiểm toán trưởng KTNN chuyên ngành III - cho biết, đơn vị sẽ triển khai  các ý kiến chỉ đạo của Phó Tổng Kiểm toán nhà nước về việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán và khẳng định đơn vị sẽ quyết tâm, phát huy nội lực, sự ủng hộ của các đơn vị, sự chỉ đạo sát sao của Ngành để hoàn thành nhiệm vụ năm 2022./.
THÙY ANH

 

Bình Luận

Vui lòng nhập nội dung bình luận.

Tin cùng chuyên mục

Còn một số bất cập tại Dự thảo Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi)

Còn một số bất cập tại Dự thảo Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi)

(BKTO) - Bộ Công Thương đang xây dựng Dự thảo Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi) (Dự thảo). Góp ý cho Dự thảo này, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho rằng một số quy định tại Dự thảo vẫn còn bất cập.

Tin mới

Sự Kiện nổi bật

Chuyên đề

 Thời tiết
Các ấn phẩm Báo Kiểm toán

Liên hệ đặt báo: (024) 6282 2201