Chủ Nhật, 16/6/2019 - 11:38:57 Đường dây nóng: 096 774 2199 Liên hệ quảng cáo: (024) 6262 8616 - Số máy lẻ: 1312 Cơ quan: (024) 6262 8616 Email: kiemtoandientu@sav.gov.vn

Khai mạc Phiên họp thứ 33 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

THỨ TƯ, 10/04/2019 14:45:00 | TRONG NƯỚC
(BKTO) - Ngày 10/4, tại nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) khóa XIV đã khai mạc Phiên họp thứ 33.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc phiên họp- Ảnh:quochoi.vn

Theo chương trình, Phiên họp diễn ra đến ngày 19/4. Tại phiên họp này, UBTVQH tập trung cho ý kiến về các nội dung chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV và xem xét, quyết định các nội dung theo thẩm quyền.

Phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, Phiên họp này UBTVQH sẽ cho ý kiến về 15 nội dung. Trong đó, UBTVQH cho ý kiến đối với 9 dự án luật gồm: Việc tiếp thu, chỉnh lý Dự án Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia; cho ý kiến (lần 2) về Dự án Luật Thư viện; Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam; Luật Lực lượng dự bị động viên; Luật Chứng khoán (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ và nghe Chính phủ báo cáo một số vấn đề về dự án Bộ luật Lao động (sửa đổi).

Nhóm nội dung thứ hai gồm: Cho ý kiến về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020 của Quốc hội; cho ý kiến về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2020 và việc chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV.

Nhóm vấn đề thứ ba là cho ý kiến về Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018” và Báo cáo của Chính phủ về việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018.

Nhóm vấn đề thứ tư là xem xét quyết định xem xét, quyết định danh mục dự án sử dụng dự phòng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016- 2020 nguồn ngân sách trung ương; việc bổ sung danh mục mới vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016- 2020. Xem xét, quyết định việc điều chỉnh địa giới hành chính 5 xã và giải thể 1 xã của huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai; thành lập 5 phường thuộc thị xã Long Khánh và thành lập thành phố Long Khánh thuộc tỉnh Đồng Nai.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, khối lượng công việc của phiên họp khá lớn, trong khi thời gian làm việc chỉ có 6 ngày; một số nội dung được chuyển từ tháng 3 sang tháng 4 và bổ sung một số nội dung cần thiết theo đề nghị của các cơ quan hữu quan, nên đây là phiên họp cuối để UBTVQH xem xét, cho ý kiến các dự án trình tại Kỳ họp thứ 7 tới.

Ngay sau khai mạc, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, UBTVQH cho ý kiến về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020 của Quốc hội.

Theo Tờ trình về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020 và điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019 do Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long trình bày, ngoài 03 dự án luật đã được UBTVQH quyết định bổ sung vào Chương trình năm 2019 theo Nghị quyết số 613/2018/UBTVQH14 ngày 13/12/2018, Chính phủ tiếp tục đề nghị điều chỉnh Chương trình năm 2019 đối với 10 dự án, dự thảo, bao gồm: rút ra khỏi Chương trình 02 dự án luật (gồm Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai); lùi thời hạn trình 02 dự án; bổ sung vào Chương trình 06 dự án, dự thảo. Trong số 06 dự án, dự thảo bổ sung, Chính phủ đề nghị UBTVQH, Quốc hội cho phép soạn thảo theo trình tự, thủ tục rút gọn đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật Sở hữu trí tuệ để đáp ứng yêu cầu thực thi Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

Sau khi điều chỉnh, số lượng các dự án thuộc Chương trình năm 2019 sẽ là 26 dự án, tăng 09 dự án so với Nghị quyết số 57/2018/QH14. Theo Chính phủ, số lượng dự án như đã nêu là tương đương với các năm 2016, 2017 và có thể bảo đảm tính khả thi của Chương trình

Thẩm tra tờ trình, Ủy ban Pháp luật nhấn mạnh nguyên tắc, việc điều chỉnh Chương trình năm 2019 không làm ảnh hưởng, thay đổi cơ bản Chương trình đã được Quốc hội quyết định; chỉ đồng ý đưa ra khỏi Chương trình, lùi thời gian trình để tiếp tục chuẩn bị đối với những dự án chưa bảo đảm chất lượng, tiến độ, nhưng cơ quan trình phải có báo cáo cụ thể với UBTVQH về nguyên nhân, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan.

Cơ quan thẩm tra thống nhất đưa ra khỏi chương trình 02 dự án gồm Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai và Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường để có thêm thời gian nghiên cứu, hoàn thiện.
 

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu kết luận nội dung thảo luận-Ảnh:quochoi.vn

Trên cơ sở các ý kiến tại phiên họp, phát biểu kết luận nội dung thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu nhấn mạnh, UBTVQH tán thành việc đưa khỏi chương trình năm 2019 với Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường; lùi thời gian trình 1 kỳ họp, từ cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 7 sang cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 8 đối với Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp; bổ sung vào chương trình năm 2019 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh Bảo hiểm và Luật Sở hữu trí tuệ; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định Tư pháp; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng chống thiên tai và Luật Đê điều; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng và bổ sung vào năm 2019 dự án Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng (sửa đổi).

Đồng thời, UBTVQH tán thành điều chỉnh Luật Khám bệnh, chữa bệnh lùi 2 kỳ họp, từ trình xin ý kiến vào Kỳ họp thứ 7 sang xin ý kiến vào Kỳ họp thứ 9; không bổ sung Luật Thi đua khen thưởng vào chương trình năm 2019 mà đưa vào cuối năm 2020. Về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai, đa số đồng ý với đề nghị đầu năm 2020 trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đề nghị Ủy ban Pháp luật và Bộ Tư pháp hoàn thiện lại Dự thảo Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và hoàn chỉnh dự kiến danh mục cụ thể để báo cáo trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 7.

Đ. KHOA- K. THANH

Bình Luận

Vui lòng nhập nội dung bình luận.

Tin mới

Sự Kiện nổi bật

Chuyên đề

 Thời tiết
Các ấn phẩm Báo Kiểm toán

Liên hệ đặt báo: (024) 6262 8616 - Số máy lẻ: 1312