Thứ Ba, 29/9/2020 - 18:19:09 Đường dây nóng: 096 774 2199 Liên hệ quảng cáo: (024) 6282 2201 Cơ quan: (024) 6282 2100 Email: kiemtoandientu@sav.gov.vn

Kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế theo kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước

THỨ TƯ, 12/06/2019 08:20:00 | TRONG NƯỚC
(BKTO) - Đây là một trong những nhiệm vụ Quốc hội giao Chính phủ chỉ đạo thực hiện tại Nghị quyết phê chuẩn quyết toán NSNN năm 2017 vừa được Quốc hội thông qua chiều 11/6.

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 7, tại phiên họp chiều 11/6, dưới sự điều khiển của Phó Chủ tịch Phùng Quốc Hiển, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn quyết toán NSNN năm 2017 với 91,53% đại biểu Quốc hội tán thành.
 

Kết quả biểu quyết phê chuẩn quyết toán NSNN năm 2017- Ảnh: quochoi.vn

Theo đó, Quốc hội quyết nghị phê chuẩn quyết toán NSNN năm 2017 gồm: Tổng số thu cân đối NSNN là 1.683.045 tỷ đồng, bao gồm số thu chuyển nguồn từ năm 2016 sang năm 2017, thu kết dư ngân sách địa phương năm 2016, thu từ quỹ dự trữ tài chính theo quy định của Luật NSNN.

Tổng số chi cân đối NSNN là 1.681.414 tỷ đồng, bao gồm cả số chi chuyển nguồn từ năm 2017 sang năm 2018.

Bội chi NSNN là 136.963 tỷ đồng, bằng 2,74% tổng sản phẩm trong nước (GDP), không bao gồm kết dư ngân sách địa phương.

Nguồn bù đắp bội chi ngân sách trung ương gồm: vay trong nước 70.125 tỷ đồng; vay ngoài nước 66.838 tỷ đồng. Tổng mức vay của NSNN để bù đắp bội chi và trả nợ gốc là 283.981 tỷ đồng.

Nghị quyết giao Chính phủ công khai quyết toán NSNN năm 2017 theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, chỉ đạo các Bộ, cơ quan Trung ương, địa phương, đơn vị kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế được nêu trong Báo cáo thẩm tra số 1526/BC- UBTCNS14 ngày 17/5/2019 của Ủy ban Tài chính- Ngân sách của Quốc hội; kết luận, kiến nghị của KTNN, nhất là trong việc phân bổ, giao vốn, sử dụng, quản lý, quyết toán các công trình, dự án đầu tư công và ý kiến của đại biểu Quốc hội tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV về quyết toán NSNN năm 2017.

Chỉ đạo các Bộ, cơ quan Trung ương, UBND các cấp thực hiện nghiêm các quy định về phân bổ, giao dự toán, điều hành chi để hạn chế thấp nhất việc phải chuyển nguồn kinh phí; ứng trước và thu hồi vốn ứng trước dự toán theo đúng quy định của Luật NSNN; đẩy nhanh việc sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế, thực hiện cơ chế tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập để giảm chi thường xuyên và cơ cấu lại NSNN

Quốc hội cũng đề nghị Chính phủ chỉ đạo các Bộ, cơ quan Trung ương, UBND các cấp có biện pháp quyết liệt, đồng bộ để chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật trong quản lý, sử dụng vốn đầu tư công; khắc phục triệt để, không để tiếp diễn tình trạng tồn đọng các dự án đầu tư công đã hoàn thành nhưng chậm phê duyệt quyết toán; xử lý dứt điểm nợ đọng xây dựng cơ bản phát sinh trước 31/12/2014.

Chỉ đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, giám sát và tổng hợp kết quả việc xử lý nợ đọng; cương quyết không để phát sinh thêm nợ đọng xây dựng cơ bản và xử lý nghiêm các đơn vị, địa phương vi phạm.

Đặc biệt, Nghị quyết cũng yêu cầu Chính phủ đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, phòng, chống lãng phí và tham nhũng; kiểm điểm trách nhiệm, xử lý nghiêm, kịp thời các tổ chức, cá nhân vi phạm trong quản lý, sử dụng NSNN và báo cáo Quốc hội danh sách, mức độ sai phạm, hình thức xử lý, kết quả xử lý vi phạm trong việc quản lý, sử dụng NSNN niên độ 2017 khi trình Báo cáo quyết toán NSNN năm 2018.

Nghị quyết giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Tài chính- Ngân sách, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban khác của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.
 

Các đại biểu Quốc hội bấm nút biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn quyết toán NSNN năm 2017- Ảnh: quochoi.vn

Trước khi biểu quyết thông qua, các đại biểu Quốc hội đã nghe Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính- Ngân sách Nguyễn Đức Hải trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình về quyết toán NSNN năm 2017.

Báo cáo nhấn mạnh, có ý kiến cho rằng, Báo cáo quyết toán chưa nêu được tồn tại, hạn chế, bất cập; chưa đánh giá nguyên nhân và giải pháp. Nhiều tồn tại, hạn chế năm 2016 đã nêu nhưng vẫn để lặp lại trong quyết toán năm 2017.

Theo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, trong năm tài khóa 2017, Chính phủ đã chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương triển khai các giải pháp nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính ngân sách, xử lý các trường hợp vi phạm. Tuy nhiên, tình trạng chi sai chế độ vẫn tồn tại, việc triển khai nhiệm vụ chi ngân sách ở một số Bộ, cơ quan trung ương, địa phương còn chậm so với quy định,…

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, việc để lặp lại các hạn chế này trong nhiều năm thể hiện kỷ cương, kỷ luật trong quản lý, điều hành NSNN còn bất cập. Đề nghị Chính phủ nghiêm túc rút kinh nghiệm, tiếp thu ý kiến ĐBQH để có những biện pháp quyết liệt hơn, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong quản lý, điều hành NSNN. Đồng thời, báo cáo quyết toán NSNN năm 2018 cần nhấn mạnh, báo cáo Quốc hội cụ thể các hạn chế, bất cập, nguyên nhân, biện pháp khắc phục, đặc biệt là đối với các hạn chế đã được nêu trong các báo cáo thẩm tra về quyết toán NSNN các năm 2016, 2017- Báo cáo nêu rõ.

Cũng tại phiên làm việc chiều 11/6, với 92,56% đại biểu Quốc hội tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019.

Đ. KHOA

Bình Luận

Vui lòng nhập nội dung bình luận.

Tin mới

  • Phát triển bền vững năng lượng quốc gia: Bài 1 – Chuyển dịch cơ cấu năng lượng

    Phát triển bền vững năng lượng quốc gia: Bài 1 – Chuyển dịch cơ cấu năng lượng

    (BKTO) - Trong giai đoạn vừa qua, ngành năng lượng Việt Nam đã có bước phát triển mạnh mẽ, tương đối đồng bộ trong tất cả các lĩnh vực và phân ngành năng lượng, bám sát định hướng phát triển năng lượng của Đảng và Nhà nước. Tuy nhiên, năng lượng quốc gia vẫn còn nhiều hạn chế, mục tiêu đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia đối mặt với nhiều thách thức, vì vậy việc chuyển dịch cơ cấu năng lượng là cần thiết. Chuyển dịch năng lượng là sự thay đổi chính sách, cơ cấu, công nghệ ngành năng lượng từ sản xuất, tiêu thụ các nguồn nhiên liệu hóa thạch truyền thống như than, dầu, khí tự nhiên sang các nguồn năng lượng tái tạo bền vững như gió, mặt trời, sinh khối...

     3 giờ trước

Sự Kiện nổi bật

Chuyên đề

 Thời tiết
Các ấn phẩm Báo Kiểm toán

Liên hệ đặt báo: (024) 6282 2201