Thứ Hai, 12/4/2021 - 13:50:12 Đường dây nóng: 096 774 2199 Liên hệ quảng cáo: (024) 6282 2201 Cơ quan: (024) 6282 2100 Email: kiemtoandientu@sav.gov.vn

Thực hiện nghiêm kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước đối với quyết toán ngân sách năm 2018

THỨ HAI, 01/03/2021 08:25:00 | TRONG NƯỚC
(BKTO) - Theo Luật NSNN, đến ngày 28/02/2021, Bộ Tài chính tổng hợp, lập báo cáo quyết toán NSNN năm 2019 gửi KTNN, trong đó có báo cáo về tình hình thực hiện kiến nghị của KTNN đối với quyết toán NSNN năm 2018 và các năm trước.


Tăng cường quản lý tài chính - ngân sách theo đúng quy định của pháp luật. Ảnh tư liệu

Trao đổi với phóng viên của Báo Kiểm toán mới đây, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đã khẳng định thông tin trên, đồng thời cho biết: Báo cáo quyết toán NSNN năm 2018 đã được KTNN kiểm toán và được Quốc hội phê chuẩn tại Nghị quyết số 114/2020/QH14 ngày 18/6/2020 về phân bổ vốn viện trợ không hoàn lại, điều chỉnh dự toán chi NSNN và phê chuẩn quyết toán NSNN năm 2018 (Nghị quyết 114).

Trong đó, Nghị quyết giao Chính phủ: “...Chỉ đạo các Bộ, cơ quan T.Ư, UBND các cấp kịp thời khắc phục những bất cập, hạn chế được nêu trong Báo cáo thẩm tra số 1995/BC-UBTCNS14 ngày 26/5/2020 của Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội, kết luận, kiến nghị của KTNN và ý kiến của đại biểu Quốc hội tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV về quyết toán NSNN năm 2018. Hằng năm, khi trình quyết toán phải báo cáo lũy kế kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị của KTNN các năm trước”.

Thực hiện Nghị quyết 114, Bộ Tài chính đã có Công văn số 11263/BTC-KBNN ngày 16/9/2020 về việc thực hiện các kết luận, kiến nghị của KTNN đối với Báo cáo quyết toán NSNN năm 2018, trong đó đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở T.Ư, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư, các đơn vị được kiểm toán tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc và cấp dưới triển khai thực hiện các kết luận, kiến nghị của KTNN đối với quyết toán NSNN năm 2018 với các nội dung: Tăng cường quản lý tài chính - ngân sách theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm sử dụng NSNN, tiền và tài sản nhà nước tiết kiệm, hiệu quả.

Xử lý các kết luận, kiến nghị của KTNN đối với quyết toán ngân sách năm 2018. Theo đó, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở T.Ư, các địa phương và các đơn vị được kiểm toán cần tập trung chỉ đạo xử lý dứt điểm các sai phạm, bất cập trong lĩnh vực tài chính - ngân sách và thu nộp đầy đủ vào NSNN đối với các khoản thu, các khoản chi sai chế độ, tiêu chuẩn, định mức theo đúng quy định của Luật NSNN. Đồng thời, các Bộ, các cơ quan, địa phương và các đơn vị được KTNN kiến nghị khẩn trương rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành theo đúng quy định của pháp luật đối với các cơ chế, chính sách quản lý tài chính - ngân sách không còn phù hợp với thực tiễn; bãi bỏ các cơ chế, chính sách ban hành trái thẩm quyền hoặc trái quy định của pháp luật. Trường hợp chưa sửa đổi, bổ sung, nêu rõ lý do và dự kiến thời hạn sửa đổi, bổ sung. 

Kiểm điểm trách nhiệm, xử lý nghiêm, kịp thời các tổ chức, cá nhân vi phạm trong quản lý, sử dụng NSNN và báo cáo cụ thể về danh sách, mức độ vi phạm, hình thức xử lý, kết quả xử lý vi phạm trong việc quản lý, sử dụng NSNN niên độ 2018. Danh sách, mức độ, xử lý sai phạm các tổ chức, cá nhân trong quản lý, điều hành NSNN năm 2018 gửi về Bộ Nội vụ theo quy định tại tiết d, điểm 5 của Chỉ thị số 33/2008/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện nghiêm các chính sách tài khoá và thực hiện các kết luận, kiến nghị của cơ quan kiểm toán, thanh tra: “Định kỳ cuối năm, tổng hợp kết quả xử lý kỷ luật đối với các tổ chức, cá nhân, gửi Bộ Nội vụ để theo dõi, tổng hợp việc thực hiện xử lý kỷ luật, báo cáo Thủ tướng Chính phủ định kỳ hằng năm” để báo cáo Quốc hội theo quy định tại khoản 4, Điều 3 Nghị quyết 114.

Báo cáo kết quả xử lý các vi phạm về tài chính, ngân sách năm 2018 bao gồm cả kết quả thực hiện các kiến nghị rà soát, sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách trong lĩnh vực tài chính - ngân sách, gửi Bộ Tài chính cùng Báo cáo quyết toán NSNN năm 2019 theo quy định tại khoản 1 và khoản 2, Điều 70 Luật NSNN năm 2015 và khoản 8, Điều 44 Nghị định số 163/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật NSNN. Đối với lĩnh vực đầu tư, cần báo cáo theo mẫu biểu số 03/CQTH - Thông tư số 85/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính về quy định việc quyết toán tình hình sử dụng vốn đầu tư nguồn NSNN theo niên độ ngân sách hằng năm để kịp thời tổng hợp, báo cáo Chính phủ và được cập nhật, báo cáo đến ngày 30/4/2021 để tổng hợp, báo cáo Quốc hội.

Báo cáo kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị của KTNN về tài chính, ngân sách đối với quyết toán NSNN các năm trước (từ năm 2013 đến năm 2017) gửi Bộ Tài chính cùng với báo cáo quyết toán NSNN năm 2019 trước ngày 01/10/2020; đồng thời tiếp tục cập nhật, báo cáo đến ngày 30/4/2021 để tổng hợp, báo cáo Chính phủ, báo cáo Quốc hội theo đúng yêu cầu tại khoản 2, Điều 3 Nghị quyết số 114.n

THÙY ANH

Bình Luận

Vui lòng nhập nội dung bình luận.

Tin cùng chuyên mục

Bế mạc Kỳ họp thứ 11, Quốc hội Khóa XIV

Bế mạc Kỳ họp thứ 11, Quốc hội Khóa XIV

(BKTO) - Chiều 8/4, Kỳ họp thứ 11- Kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khoá XIV đã bế mạc, hoàn thành toàn bộ chương trình nghị sự đề ra với nhiều nội dung quan trọng về tổng kết công tác nhiệm kỳ 2016-2021, xây dựng pháp luật và công tác nhân sự.

Tin mới

Sự Kiện nổi bật

Chuyên đề

 Thời tiết
Các ấn phẩm Báo Kiểm toán

Liên hệ đặt báo: (024) 6282 2201