Thứ Năm, 15/4/2021 - 06:14:38 Đường dây nóng: 096 774 2199 Liên hệ quảng cáo: (024) 6282 2201 Cơ quan: (024) 6282 2100 Email: kiemtoandientu@sav.gov.vn

Đảng Cộng sản Việt Nam - niềm tin, niềm tự hào của dân tộc Việt Nam

THỨ BA, 26/01/2021 08:05:00 | VẤN ĐỀ HÔM NAY
(BKTO) - Thực tiễn phong phú, sinh động của cách mạng Việt Nam trong 90 năm qua đã chứng tỏ sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng và lập nên nhiều kỳ tích trên đất nước Việt Nam.


Lễ Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020). Ảnh: TTXVN

Nhân tố quan trọng hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam

Ngày 03/02/1930, dưới sự chủ trì của Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, ba tổ chức cộng sản ở Việt Nam đã tiến hành hội nghị hợp nhất thành Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là thành quả của sự kết hợp Chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam; là kết quả quá trình chuẩn bị đầy đủ về chính trị, tư tưởng và tổ chức của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là tất yếu lịch sử, là bước ngoặt vĩ đại, chấm dứt sự khủng hoảng về đường lối cứu nước và tổ chức lãnh đạo của phong trào yêu nước Việt Nam đầu thế kỷ 20; là điểm mở đầu quyết định cho thắng lợi của cách mạng Việt Nam và sự phát triển của dân tộc.

Ngay sau khi được thành lập, Đảng tích cực xây dựng hệ thống tổ chức, tập hợp và lãnh đạo các giai cấp và tầng lớp yêu nước, tạo thành sức mạnh toàn dân tộc chống thực dân, đế quốc, phát xít và phong kiến tay sai; ra sức đấu tranh và chuẩn bị mọi mặt, để khi có thời cơ lãnh đạo thành công cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính quyền về tay nhân dân. Ngày 02/9/1945, tại quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam châu Á.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Chẳng những giai cấp lao động và nhân dân Việt Nam ta có thể tự hào, mà giai cấp lao động và những dân tộc bị áp bức nơi khác cũng có thể tự hào rằng: Lần này là lần đầu tiên trong lịch sử cách mạng của các dân tộc thuộc địa, một Đảng mới 15 tuổi đã lãnh đạo cách mạng thành công, đã nắm chính quyền toàn quốc”.

Trong 30 năm liên tục, từ 1945-1975, Đảng tổ chức, lãnh đạo hai cuộc kháng chiến trường kỳ với quyết tâm sắt đá “thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ” và mục tiêu chân lý “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”, nhân dân ta giành những thắng lợi to lớn, viết tiếp “những trang chói lọi nhất của lịch sử dân tộc”, làm nên những “sự kiện có tầm quốc tế và có tính chất thời đại sâu sắc”. Đảng đã phát huy cao độ chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và sức mạnh thời đại để chấm dứt sự thống trị của thực dân hơn 100 năm và đánh đuổi một đế quốc hùng mạnh bậc nhất thế giới.

Vì sự phồn vinh của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân

Năm 1986, Đảng đề ra đường lối đổi mới, mở ra bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam theo Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Từ đó, đất nước không những vượt qua khủng hoảng kinh tế, mà còn trở thành nước đang phát triển, đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, sức mạnh đất nước không ngừng được tăng cường toàn diện, vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế và khu vực ngày một nâng cao.

“Đến nay, Việt Nam đã trở thành một quốc gia có quy mô dân số gần 100 triệu người với mức thu nhập bình quân 2.800 USD/người; đã tham gia hầu hết các tổ chức quốc tế, trở thành một thành viên tích cực, có trách nhiệm trong các hoạt động của cộng đồng quốc tế… Với những thành tựu to lớn đã đạt được, chúng ta có cơ sở để khẳng định rằng, đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay”.

Thực tiễn phong phú, sinh động của cách mạng Việt Nam trong 90 năm qua đã chứng tỏ sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng, lập nên nhiều kỳ tích. Mặt khác, thông qua quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta được tôi luyện và ngày càng trưởng thành, xứng đáng với vai trò, sứ mệnh lãnh đạo cách mạng và sự tin cậy, kỳ vọng của nhân dân. “Thực tiễn đó khẳng định một chân lý: Ở Việt Nam, không có một lực lượng chính trị nào khác, ngoài Đảng Cộng sản Việt Nam có đủ bản lĩnh, trí tuệ, kinh nghiệm, uy tín và khả năng lãnh đạo đất nước vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đưa sự nghiệp cách mạng của dân tộc ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác”.

Năm 2020, với những sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, dân tộc: là năm cuối của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2015-2020), năm tiến hành đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng; năm Việt Nam đảm nhiệm cương vị Chủ tịch ASEAN 2020 và Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020-2021… Trong bối cảnh toàn cầu bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi đại dịch Covid-19, Đảng ta đã luôn kiên định mục tiêu, lý tưởng, tiếp tục tăng cường đoàn kết toàn Đảng, đoàn kết dân tộc, đoàn kết quốc tế, lãnh đạo toàn đất nước thực hiện tốt các mục tiêu trong nước (vừa chống dịch hiệu quả vừa khôi phục và phát triển kinh tế) và các nhiệm vụ quốc tế; đặc biệt là hoàn thành xuất sắc vai trò Chủ tịch ASEAN 2020, được dư luận quốc tế đánh giá cao.

Tự hào về Đảng quang vinh, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, toàn Đảng, toàn dân, nhất là đội ngũ cán bộ, đảng viên càng phải thấm nhuần sâu sắc, thực hiện tốt những di huấn của Người về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng ta trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, để “Đảng ta là đạo đức, là văn minh”, “xứng đáng là người lãnh đạo, người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”.

MINH DUYÊN

Bình Luận

Vui lòng nhập nội dung bình luận.

Tin cùng chuyên mục

Hỗ trợ thuế, phí cho doanh nghiệp:  Hiệu quả cao khi chính sách kịp thời

Hỗ trợ thuế, phí cho doanh nghiệp: Hiệu quả cao khi chính sách kịp thời

(BKTO) - Chính sách hỗ trợ DN bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 được Chính phủ chỉ đạo triển khai trong năm 2020. Đến nay, các cơ quan chức năng đã có thời gian để đánh giá tác động của chính sách. Việc thận trọng trong tính toán đối tượng và thời hạn gia hạn là cần thiết để hỗ trợ đúng, tránh tác động bất lợi cho NSNN. Dù vậy, nếu chính sách được ban hành chậm trễ thì điều này có thể làm giảm hiệu quả đối với DN.

Tin mới

Sự Kiện nổi bật

Chuyên đề

 Thời tiết
Các ấn phẩm Báo Kiểm toán

Liên hệ đặt báo: (024) 6282 2201