Thứ Năm, 15/4/2021 - 05:43:02 Đường dây nóng: 096 774 2199 Liên hệ quảng cáo: (024) 6282 2201 Cơ quan: (024) 6282 2100 Email: kiemtoandientu@sav.gov.vn

Chủ tịch Quốc hội trao Nghị quyết bầu đồng chí Trần Sỹ Thanh giữ cương vị Tổng Kiểm toán Nhà nước