Thứ Bảy, 23/10/2021 - 05:10:35 Đường dây nóng: 096 774 2199 Liên hệ quảng cáo: (024) 6282 2201 Cơ quan: (024) 6282 2100 Email: kiemtoandientu@sav.gov.vn

GẦN 2,9 TRIỆU TỶ ĐỒNG CHO ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021-2025

(BKTO) - Ngày 24/7, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội đã trình bày Báo cáo Thẩm tra về kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.