Thứ Hai, 26/9/2022 - 11:16:29 Đường dây nóng: 096 774 2199 Liên hệ quảng cáo: (024) 6282 2201 Cơ quan: (024) 6282 2176 Email: kiemtoandientu@sav.gov.vn

TỌA ĐÀM “HOẠT ĐỘNG KIỂM TOÁN CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC TRONG PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG LÃNG PHÍ”

(BKTO) - Sáng ngày 30/11, tại Hà Nội, KTNN đã tổ chức Tọa đàm Đề tài nghiên cứu khoa học cấp quốc gia “Hoạt động kiểm toán của KTNN trong phòng chống tham nhũng lãng phí - Thực trạng và giải pháp” do Tổng Kiểm toán Nhà nước Trần Sỹ Thanh làm Chủ nhiệm đề tài.