Thứ Năm, 23/9/2021 - 04:00:49 Đường dây nóng: 096 774 2199 Liên hệ quảng cáo: (024) 6282 2201 Cơ quan: (024) 6282 2100 Email: kiemtoandientu@sav.gov.vn

ĐẢM BẢO HIỆU QUẢ CỦA KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN 2021-2026

(BKTO) - Chiều 27/7, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Quốc hội làm việc tại Hội trường, thảo luận về kế hoạch tài chính 5 năm giai đoạn 2021-2025, Kế hoạch vay, trả nợ công 5 năm giai đoạn 2021-2025, Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Các đại biểu Quốc hội cho rằng: Kế hoạch đầu tư công trung hạn cần đảm bảo tính hiệu quả, đi vào thực chất