Thứ Bảy, 25/6/2022 - 11:49:42 Đường dây nóng: 096 774 2199 Liên hệ quảng cáo: (024) 6282 2201 Cơ quan: (024) 6282 2176 Email: kiemtoandientu@sav.gov.vn

Hội thảo khoa học “Trao đổi kinh nghiệm kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách địa phương”

(BKTO) - Ngày 14/3 tại Hà Nội, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Tuấn Anh đã chủ trì buổi Tọa đàm khoa học “Trao đổi kinh nghiệm kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách địa phương” do Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán phối hợp với KTNN khu vực VII tổ chức, theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.