Thứ Bảy, 13/8/2022 - 04:18:22 Đường dây nóng: 096 774 2199 Liên hệ quảng cáo: (024) 6282 2201 Cơ quan: (024) 6282 2176 Email: kiemtoandientu@sav.gov.vn

KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC VÀ BỘ TÀI CHÍNH KÝ QUY CHẾ PHỐI HỢP TRAO ĐỔI THÔNG TIN, DỮ LIỆU

(BKTO) - Ngày 14/9/2021, tại Hà Nội, Kiểm toán nhà nước và Bộ Tài chính đã ký Quy chế Phối hợp trao đổi thông tin, dữ liệu giữa hai Cơ quan. Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán nhà nước Trần Sỹ Thanh và Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc đồng chủ trì buổi Lễ. Tham dự và chứng kiến Lễ ký kết về phía Bộ Tài chính có các Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi, Võ Thành Hưng. Về phía KTNN có các Phó Tổng KTNN Nguyễn Tuấn Anh, Vũ Văn Họa, Đặng Thế Vinh, Doãn Anh Thơ, Hà Thị Mỹ Dung cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc hai cơ quan.