Thứ Hai, 12/4/2021 - 13:21:05 Đường dây nóng: 096 774 2199 Liên hệ quảng cáo: (024) 6282 2201 Cơ quan: (024) 6282 2100 Email: kiemtoandientu@sav.gov.vn

Hội nghị Sơ kết 5 năm thực hiện chỉ thị 05 của Đảng ủy KTNN