Thứ Năm, 23/9/2021 - 04:15:53 Đường dây nóng: 096 774 2199 Liên hệ quảng cáo: (024) 6282 2201 Cơ quan: (024) 6282 2100 Email: kiemtoandientu@sav.gov.vn

Tổng Kiểm toán Nhà nước Trần Sỹ Thanh trình bày Báo cáo kiểm toán quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019 trước Quốc hội

(BKTO) - Tiếp tục chương trình làm việc của Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV, sáng 22/7, Tổng Kiểm toán Nhà nước Trần Sỹ Thanh đã trình bày trước Quốc hội báo cáo kiểm toán quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019.