Thứ Tư, 16/6/2021 - 07:24:50 Đường dây nóng: 096 774 2199 Liên hệ quảng cáo: (024) 6282 2201 Cơ quan: (024) 6282 2100 Email: kiemtoandientu@sav.gov.vn

Đẩy nhanh tiến độ kết nối liên thông dữ liệu với các đơn vị được kiểm toán

THỨ HAI, 06/07/2020 16:05:00 | HOẠT ĐỘNG CỦA LÃNH ĐẠO KTNN
(BKTO) - Đây là chỉ đạo của Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Đặng Thế Vinh tại buổi làm việc với Ban Quản lý dự án công nghệ thông tin (CNTT) và đơn vị tư vấn về tiến độ triển khai Dự án “Xây dựng nền tảng tích hợp, kết nối liên thông dữ liệu của KTNN với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu đơn vị được kiểm toán”, diễn ra sáng ngày 6/7.

Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Đặng Thế Vinh


Tại buổi làm việc, Giám đốc Ban Quản lý dự án CNTT Nguyễn Hữu Thọ đã báo cáo với Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước tiến độ triển khai Dự án và xin ý kiến về văn bản đề nghị các Bộ, ngành cung cấp dữ liệu.

Theo đó, sau khi có chỉ đạo của Tổng Kiểm toán Nhà nước, Ban Quản lý dự án CNTT - đơn vị được giao nhiệm vụ liên hệ với các Bộ, ngành để thực hiện kết nối liên thông dữ liệu của KTNN với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu đơn vị được kiểm toán - cùng đơn vị tư vấn đã tích cực triển khai các công việc được giao và đạt được một số kết quả bước đầu. Cụ thể, Ban Quản lý dự án CNTT đã liên hệ với các Bộ, ngành: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước và Bảo hiểm Xã hội Việt Nam để tiến hành trao đổi, đề nghị cung cấp thông tin và thực hiện kết nối thí điểm dữ liệu của các Bộ, ngành với KTNN.
 

Giám đốc Ban Quản lý dự án CNTT Nguyễn Hữu Thọ (người đứng) báo cáo về tiến độ triển khai dự án


Đến nay, Ban Quản lý dự án CNTT đã thực hiện xây dựng dự thảo quy chế trao đổi dữ liệu và gửi xin ý kiến các đơn vị thuộc các Bộ, ngành trên. Tuy nhiên, theo đánh giá của Ban Quản lý dự án CNTT, tiến độ triển khai các công việc liên quan đến nay còn chậm, mức độ phối hợp của các Bộ, ngành, đơn vị với KTNN không đồng đều...

Sau khi nghe báo cáo tình hình, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Đặng Thế Vinh yêu cầu Ban Quản lý dự án CNTT và đơn vị tư vấn nêu rõ những khó khăn và đề xuất giải pháp để khắc phục khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ, đồng thời gợi ý một số giải pháp để các đơn vị nghiên cứu.

Theo Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước, yêu cầu xây dựng nền tảng tích hợp, kết nối liên thông dữ liệu của KTNN với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu đơn vị được kiểm toán đang được đặt ra bức thiết. Đây là một quy định mới, quan trọng liên quan đến hoạt động kiểm toán được ghi nhận trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật KTNN đã được Quốc hội thông qua và chính thức có hiệu lực từ ngày 01/7 vừa qua. Do đó, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Đặng Thế Vinh yêu cầu Ban Quản lý dự án CNTT và đơn vị tư vấn tập trung tháo gỡ khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ được giao đảm bảo tiến độ, chất lượng và hiệu quả cao nhất.

Tin và ảnh: NGUYỄN LỘC 

Bình Luận

Vui lòng nhập nội dung bình luận.

Tin mới

Sự Kiện nổi bật

Chuyên đề

 Thời tiết
Các ấn phẩm Báo Kiểm toán

Liên hệ đặt báo: (024) 6282 2201