Thứ Tư, 21/4/2021 - 08:44:34 Đường dây nóng: 096 774 2199 Liên hệ quảng cáo: (024) 6282 2201 Cơ quan: (024) 6282 2100 Email: kiemtoandientu@sav.gov.vn

Đồng chí Trần Sỹ Thanh giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Kiểm toán Nhà nước nhiệm kỳ 2020-2025