Thứ Năm, 23/9/2021 - 04:11:10 Đường dây nóng: 096 774 2199 Liên hệ quảng cáo: (024) 6282 2201 Cơ quan: (024) 6282 2100 Email: kiemtoandientu@sav.gov.vn

Infographic - Nâng cao vai trò của Kiểm toán Nhà nước trong phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

THỨ SÁU, 23/07/2021 21:54:52 | HOẠT ĐỘNG KIỂM TOÁN
(BKTO) - Đó là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Ban cán sự đảng KTNN đề ra trong Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trong đó, Chương trình hành động đã cụ thể hóa nội dung, thời gian, đơn vị chủ trì... để thực hiện nhiệm vụ trên.

 

PHƯƠNG LAN

Bình Luận

Vui lòng nhập nội dung bình luận.

Tin mới

Sự Kiện nổi bật

Chuyên đề

 Thời tiết
Các ấn phẩm Báo Kiểm toán

Liên hệ đặt báo: (024) 6282 2201