Thứ Ba, 22/9/2020 - 17:16:17 Đường dây nóng: 096 774 2199 Liên hệ quảng cáo: (024) 6282 2201 Cơ quan: (024) 6282 2100 Email: kiemtoandientu@sav.gov.vn

Tiếp tục quan tâm, chỉ đạo, làm lan tỏa giá trị kiểm toán dự án đầu tư trong toàn Ngành

THỨ BẢY, 06/06/2020 17:10:00 | HOẠT ĐỘNG KIỂM TOÁN
(BKTO) - Đây là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Lê Đình Thăng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy KTNN - tại Đại hội Đảng bộ bộ phận KTNN chuyên ngành IV lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025, diễn ra ngày 05/6, tại Hà Nội.

Các đại biểu chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ KTNN chuyên ngành IV, nhiệm kỳ 2020-2025


Theo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ, nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ đã lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt các nhiệm vụ. 

Trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ kiểm toán,  Đảng bộ đã chỉ đạo đơn vị tập trung mọi nỗ lực, phát huy những ưu điểm và kinh nghiệm của những năm trước, hoàn thành kế hoạch kiểm toán được giao. Các đoàn kiểm toán đều hoàn thành mục tiêu kế hoạch, đảm bảo đúng tiến độ.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, KTNN chuyên ngành IV đã thực hiện 80 cuộc kiểm toán. Qua kiểm toán, đơn vị đã kiến nghị xử lý về tài chính hơn 28.039 tỷ đồng; đồng thời kiến nghị: các đơn vị được kiểm toán chấn chỉnh công tác quản lý; các cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách trong lĩnh vực quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và các Bộ, ngành chức năng sửa đổi, điều chỉnh một số quy định về cơ chế chính sách đối với dự án BOT... Các đoàn kiểm toán đều tuân thủ đúng quy định của KTNN cũng như các quy chế, chuẩn mực, từng bước nâng cao chất lượng của cuộc kiểm toán.
 

Các đại biểu thực hiện quyền biểu quyết tại Đại hội


Bên cạnh đó, Đảng ủy cũng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đạt kết quả tốt các mặt công tác khác như: tổ chức cán bộ; đào tạo, nghiên cứu khoa học; phong trào thể thao, văn hoá, văn nghệ...

Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy đặc biệt coi trọng giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên.  Nhiệm kỳ 2015-2020, các đảng viên trong Đảng bộ được quán triệt đầy đủ và nghiêm túc chấp hành các nghị quyết, chỉ thị của Đảng ủy cấp trên... Qua đó, từng đảng viên ý thức rõ hơn vai trò, trách nhiệm của mình, đoàn kết thống nhất, kiên định vững vàng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sẵn sàng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) luôn được Đảng ủy chú trọng. Các đảng viên trong Đảng bộ đều nghiêm túc chấp hành việc xây dựng bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu, làm cơ sở để kiểm điểm phê bình và tự phê bình tập thể, cá nhân theo Nghị quyết Trung ương 4.

Đặc biệt, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh và gắn với Chuẩn mực đạo đức Hồ Chí Minh đối với ngành KTNN, 100% đảng viên  trong Đảng bộ đều tham gia tích cực, thực hiện đúng kế hoạch đã triển khai của Đảng uỷ. Qua đó, từng đảng viên  tự rút ra các bài học, nhìn nhận đánh giá ưu, khuyết điểm để xây dựng phương hướng phấn đấu, rèn luyện bản thân theo tấm gương của Bác.

Đảng ủy cũng thường xuyên quan tâm đến công tác xây dựng, phát triển đảng trong Đảng bộ. Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy đã kết nạp đảng cho 19 quần chúng ưu tú, chuyển đảng chính thức cho 16 đồng chí đảng viên mới.

 
Với nhiều thành tích đạt được trên các mặt công tác, nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ KTNN chuyên ngành IV đã được đánh giá, xếp loại: 3 năm liền đạt tiêu chuẩn tổ chức đảng “Trong sạch, vững mạnh”; 2 năm đạt tiêu chuẩn tổ chức đảng “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.
Bên cạnh đó, các công tác: kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; dân vận và lãnh đạo các tổ chức đoàn thể... cũng được Đảng ủy quan tâm và đạt nhiều kết quả tích cực. 

Trên cơ sở những kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ KTNN chuyên ngành IV phấn đấu thực hiện mục tiêu "Kỷ cương - Liêm chính - Trách nhiệm - Đổi mới và Sáng tạo" gắn với mục tiêu chung của Đảng bộ KTNN là: “Xây dựng Đảng bộ KTNN kỷ cương, liêm chính, chuyên nghiệp, đổi mới và hội nhập"; trong đó tập trung nâng cao chất lượng kiểm toán, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động kiểm toán nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Một số phương hướng, nhiệm vụ để thực hiện mục tiêu là: tiếp tục xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, trọng tâm là việc tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp uỷ đảng và năng lực chỉ đạo, điều hành của các cấp chính quyền. Tập trung đổi mới công tác xây dựng kế hoạch kiểm toán, nâng cao chất lượng kiểm toán; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động kiểm toán; đổi mới nội dung, phương pháp lãnh đạo của cấp uỷ và cấp lãnh đạo quản lý trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị. Siết chặt kỷ cương trong thực thi công vụ; tăng cường trách nhiệm của cán bộ, công chức, lãnh đạo chủ chốt, nhất là người đứng đầu đơn vị. Đoàn kết, thống nhất, tập trung lãnh đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025.
 

Đồng chí Lê Đình Thăng thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy KTNN phát biểu chỉ đạo Đại hội


Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Lê Đình Thăng đánh giá cao những kết quả đạt được của Đảng bộ nhiệm kỳ qua. “Những kết quả này đã góp phần quan trọng vào kết quả chung của Ngành cũng như góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ KTNN lần thứ VI” - đồng chí Lê Đình Thăng đánh giá.

Đồng chí Lê Đình Thăng cũng yêu cầu Đảng bộ KTNN chuyên ngành IV cần tiếp tục quan tâm đến công tác đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; cần lan tỏa những giá trị kiểm toán dự án đầu tư trong toàn Ngành; gắn kết nâng cao trình độ, chính trị với đạo đức nghề nghiệp; tăng cường trách nhiệm kỷ cương, trách nhiệm công vụ, tính chuyên nghiệp của kiểm toán viên; gắn thực hiện nhiệm vụ với việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và xây dựng tập thể đoàn kết, nhất trí, nói đi đôi với làm. 

Thay mặt Đảng bộ, đồng chí Trương Văn Tạo - Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2015-2020, Phó Kiểm toán trưởng KTNN chuyên ngành IV - tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Lê Đình Thăng và tin tưởng Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới và toàn Đảng bộ sẽ tiếp tục phấn đấu, nỗ lực hơn nữa để thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao trong nhiệm kỳ mới.
 

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ
nhiệm kỳ 2020-2025


Với tinh thần trách nhiệm, phát huy tính dân chủ trong Đảng, Đại hội đã tín nhiệm bầu 7 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ KTNN chuyên ngành IV nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội cũng bầu 7 đại biểu tham dự Đại hội đại biểu KTNN lần thứ VII.

Tin và ảnh: NGUYỄN LỘC 

Bình Luận

Vui lòng nhập nội dung bình luận.

Tin cùng chuyên mục

Kiểm toán Nhà nước có vai trò quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả giải ngân vốn đầu tư công

Kiểm toán Nhà nước có vai trò quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả giải ngân vốn đầu tư công

(BKTO)- Như tin đã đưa, sáng 22/9, tại Hội thảo khoa học “Nâng cao hiệu quả giải ngân vốn đầu tư công và vai trò của Kiểm toán Nhà nước” do KTNN tổ chức, các đại biểu đã tập trung tham luận, thảo luận về thực trạng, chia sẻ giải pháp và kinh nghiệm thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công của các địa phương và các ngành, lĩnh vực. Đồng thời, các đại biểu cũng đặc biệt nhấn mạnh vai trò của KTNN trong việc nâng cao hiệu quả giải ngân vốn đầu tư công.

Tin mới

  • Kiểm toán Nhà nước có vai trò quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả giải ngân vốn đầu tư công

    Kiểm toán Nhà nước có vai trò quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả giải ngân vốn đầu tư công

    (BKTO)- Như tin đã đưa, sáng 22/9, tại Hội thảo khoa học “Nâng cao hiệu quả giải ngân vốn đầu tư công và vai trò của Kiểm toán Nhà nước” do KTNN tổ chức, các đại biểu đã tập trung tham luận, thảo luận về thực trạng, chia sẻ giải pháp và kinh nghiệm thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công của các địa phương và các ngành, lĩnh vực. Đồng thời, các đại biểu cũng đặc biệt nhấn mạnh vai trò của KTNN trong việc nâng cao hiệu quả giải ngân vốn đầu tư công.

     1 giờ trước

Sự Kiện nổi bật

Chuyên đề

 Thời tiết
Các ấn phẩm Báo Kiểm toán

Liên hệ đặt báo: (024) 6282 2201